• Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie

Zestawienia bibliograficzne

Techniki czytania i pisania

 Zestawienie ze zbiorów PBP w Lesznie

 

1. Bajki dla dyslektyków : bajki dla dzieci z trudnościami w nauce czytania i pisania / Kamila Waleszkiewicz.- Kraków : Oficyna Wydaw."Impuls", 2003.

Sygnatura: 83083

 

2. Co robić, żeby dziecko sprawniej czytało i pisało, a dorosły przetrwał : opracowanie dla terapeutów i rodziców / Joanna Baran.- Gdańsk : Wydaw. HARMONIA, 2009.

Sygnatura: 88044

 

3. Co zrobić, aby ułatwić dziecku naukę czytania i pisania : ćwiczenia usprawniające funkcje słuchowe i językowe : poradnik dla rodziców / Beata Mikitiuk, Helena Łażewska, Barbara Moritz.- Kraków : Oficyna Wydaw."Impuls", 2002.

Sygnatura: 81999

 

4. Czytam inaczej / Elżbieta Chmielewska. Z. 1 : Gdzie są jagody ? Z. 2 : Konkurs kwiatów. Z. 3 : Kolorowe marzenia.- Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 1995 .

Sygnatura: 75002-Z.1, 75003-Z.2, 75004-Z.3

 

5. Czytanie - to radość ! / Barbara Zakrzewska.- Warszawa : Wydaw. Szk. i Pedag., 1998.

Sygnatura: 76555, 76556

 

6. Czytanie fotograficzne / Paul R. Scheele ; przekł.[z ang.] Lidia Simbierowicz.- Warszawa : Przeds. Wydaw. Harald G., cop. 2000.

Sygnatura: 80708-Czyt.-XXII-D

 

7. Czytanie globalne po polsku / Maria Trojanowicz-Kasprzak.- Kraków : Centrum Edukacyjne Bliżej Przedszkola, 2013.

Sygnatura: 93223

 

8. Czytanie i pisanie - nowy język dziecka : praca zbiorowa / pod red. Anny Brzezińskiej.- Warszawa : Wydaw. Szk. i Pedag., 1987.

Sygnatura: 62789, 62790, 62791, 62792-Czyt.-XXII-C 4

 

9. Czytanie ze zrozumieniem : uwarunkowania rodzinne / Monika Jurewicz.- Warszawa : Wydaw. Nauk. SCHOLAR, 2010.

Sygnatura: 88978

 

10. Ćwiczenia w czytaniu i pisaniu : poradnik metodyczny do terapii dzieci dyslektycznych / Krystyna Grabowska [i in.].- Toruń : Tow. Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 1995.

Sygnatura: 74895, 74896-Czyt. XXII-C 2

 

11. Dar dysleksji : dlaczego niektórzy zdolni ludzie nie umieją czytać i jak mogą się nauczyć / Ronald D. Davis, Eldon M. Braun ; tł. [z jęz. ang.] Grażyna Skoczylas.- Poznań : Wydaw. Zysk i S-ka, cop. 2001.

Sygnatura: 81106-Czyt.-XXI-C

 

12. Dziecko sześcioletnie uczy się czytać / Irena Dudzińska.- Wyd. 2.- Warszawa : Wydaw. Szk. i Pedag., 1986.

(Biblioteka Pedagogiczna Nauczyciela Przedszkola)

Sygnatura: 59233, 59235, 59236, 59237, 59238

 

13. Edukacja czytelnicza i informacyjna : podręcznik dla uczniów liceum technicznego / Elżbieta Zeman.- Warszawa : Wydaw. Szk. i Pedag., 1999.

Sygnatura: 78427-Czyt.-III-E

 

14. Elementy nauki pisania dzieci sześcioletnich / Zofia Nawrocka.- Koszalin : Inst. Kształcenia Nauczycieli i Badań Oświatowych- Koszalin, 1980.

Sygnatura: 39451

 

15. Gotowość dzieci w wieku przedszkolnym do czytania i pisania / Anna Brzezińska.- Poznań : Uniw. im. Adama Mickiewicza, 1987.

(Psychologia i Pedagogika ; 68)

Sygnatura: 67126, 67127-Czyt.-XXII-B 4

 

16. I ty będziesz dobrze czytać / Barbara Zakrzewska.- Warszawa : Wydaw. Szk. i Pedag., cop. 2000.

Sygnatura: 79892, 79893-Czyt.-XXII-C 2

 

17. Istota czytania / Sebastian Taboł.- Kraków : Oficyna Wydaw."Impuls", 2005.

Sygnatura: 85663

 

18. Jak nauczyłam dzieci czytać i pisać : zbiór artykułów / [ aut.] Józefa Galant [ i in.] ; pod red. Franciszka Szednego.- Warszawa : Państ. Zakł. Wydaw. Szkolnych, 1967.

(Z Moich Doświadczeń)

Sygnatura: 49672-Czyt.-XXII-C 4

 

19. Jak pokonać trudności w mówieniu, czytaniu i pisaniu : dla rodziców i nauczycieli / Antoni Balejko.- Białystok : Antoni Balejko, 1999.

Sygnatura: 78100, 78101, 78102-Czyt.-XXI-C

 

20. Jak pomóc dzieciom dyslektycznym : poradnik dla nauczycieli i rodziców / Amelia Rentflejsz - Kuczyk.- Łódź : Wydaw. JUKA, 1999.

Sygnatura: 78641, 78642-Czyt.-XXI-C

 

21. Jeszcze potrenujemy : ćwiczenia w zakresie wzrokowo-słuchowym / Barbara Zakrzewska.- Warszawa : Wydaw. Szk. i Pedag., 1998.

Sygnatura: 76553, 76554

 

22. Jeżeli dziecko źle czyta i pisze / Barbara Sawa.- Wyd. 3 popr. i uzup.- Warszawa : Wydaw. Szk. i Pedag., 1987.

Sygnatura: 62365, 62366, 62368

 

23. Jeżeli dziecko źle czyta i pisze / Barbara Sawa.- Wyd. 4 popr.- Warszawa : Wydaw. Szk. i Pedag., 1994.

(Psychologia. Pedagogika)

Sygnatura: 73237-Czyt. XXII-C2

 

24. Język, czytanie i dysleksja / Grażyna Krasowicz - Kupis.- Wyd. 2.- Lublin : Agencja Wydaw.-Handlowa Antoni Dudek, 2001.

Sygnatura: 80718

 

25. Komputerowe wspomaganie umiejętności czytania u dzieci sześcioletnich / Joanna Gruba.- Kraków : Oficyna Wydaw."Impuls", 2002.

Sygnatura: 81544-Czyt.-XXII-B4

 

26. Kształtowanie umiejętności czytania ze zrozumieniem / Józefa Bałachowicz.- Warszawa : Wydaw. Szk. i Pedag., 1988.

Sygnatura: 64920, 64921, 64922, 64923-Czyt.-XXII-C 4

 

27. Leniwe literki : dla dzieci od 6 lat / Małgorzata Strękowska-Zaremba.- Kielce : MAC Edukacja S.A., cop. 2005.

Sygnatura: Pd-6172

 

28. Litery trudne - nietrudne ! / Barbara Zakrzewska.- Warszawa : Wydaw. Szk. i Pedag., 1997.

Sygnatura: 76551, 76552

 

29. Metody nauki czytania i pisania z perspektywy trudności uczniów / Anna Jurek.- Gdańsk : Harmonia Universalis, 2012.

Sygnatura: 90139

 

30. Metody nauki czytania w krajach anglojęzycznych oraz ich przystosowanie do języka polskiego / Hanna Dobrowolska-Bogusławska.- Warszawa : Wydaw. Szk. i Pedag., 1991.

Sygnatura: 71521, 71522, 71523

 

31. Mnemotechniki jako czynnik optymalizujący nabywanie przez dzieci umiejętności czytania i pisania / Joanna Skibska.- Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2012.

Sygnatura: 90276-Czyt. - XXII C4

 

32. Moje dziecko źle czyta i pisze / Barbara Zakrzewska.- Warszawa : Wydaw. Szk. i Pedag., 1997.

Sygnatura: 76293, 76294, 76295-Czyt.-XXII-C 2

 

33. Nauka czytania dzieci w wieku przedszkolnym / Krystyna Kamińska.- Warszawa : Wydaw. Szk. i Pedag., 1999.

(Literatura Pedagogiczna)

Sygnatura: 78655, 78656, 78657-Czyt. XXII-B 4, 81804

 

34. Nauka czytania i pisania / Bronisław Rocławski.- Wyd. 2 zm.i popr.- Gdańsk : Uniw. Gdański, 1990.

(Biblioteczka Pedagogiczna)

Sygnatura: 70003, 70004-Czyt.-XXII-C 4

 

35. Nauka czytania krok po kroku : jak przeciwdziałać dysleksji / Jadwiga Cieszyńska.- Kraków : Wydaw. Nauk. Akademii Pedagogicznej, 2001.

Sygnatura: 81009-Czyt. XXI-C

 

36. Nauka czytania przez zabawę / Jackie Silberg ; [tł. Robert Waliś].- Warszawa : Wydaw. K.E. Liber, 2005.

Sygnatura: 85729-Czyt.-XXII-B 4

 

37. Nauka czytania w szkole podstawowej / Eve Malmquist ; tł. ze szw. Anita Thierry.- Wyd. 2.- Warszawa : Wydaw. Szk. i Pedag., 1987.

Sygnatura: 62595, 62596, 62597, 62598, 62599, 62600

 

38. O dysleksji czyli specyficznych trudnościach w czytaniu i pisaniu : odpowiedzi na pytania rodziców i nauczycieli / Marta Bogdanowicz.- Lublin : Wydaw. "Linea", 1994.

Sygnatura: 72683, 72684-Czyt.-XXII-C 2

 

39. O sprawności czytania w nauczaniu języka obcego / Halina Chodkiewicz.- Warszawa : Wydaw. Szk. i Pedag., 1986.

Sygnatura: 57972, 57973, 57974, 57975, 57976

 

40. O trudnej sztuce czytania i pisania / Janina Malendowicz.- Warszawa : Nasza Księgarnia, 1978.

(Biblioteka Psychologii Wychowawczej)

Sygnatura: 35376, 35377, 35378, 35379, 35380, 35381, 35382, 35384

 

41. Od piosenki do literki : ćwiczenia / Marta Bogdanowicz, Małgorzata Barańska, Ewa Jakacka. Cz. 1.- [Gdańsk : Wydaw. "Fokus", 1997-1998].

(Metoda Dobrego Startu)

Sygnatura: Pd-3954-Czyt.-XXII-C 2

 

42. Od piosenki do literki : ćwiczenia.- [Gdańsk : Wydaw. "Fokus", 1997-1998].

(Metoda Dobrego Startu)

Sygnatura: Pd-3955-Czyt.-XXII-C 2

 

43. Od piosenki do literki czyli metoda dobrego startu : dla uczniów klas "0" i "I" i uczniów mających trudności w nauce czytania i pisania / Marta Bogdanowicz, Małgorzata Barańska, Ewa Jakacka. Cz. 1-2.- Gdańsk : Wydaw. "Fokus", 1997-1998.

(Metoda Dobrego Startu)

Sygnatura: 77278-Czyt., 77279-Czyt.-XXII-C 2, 77279-Czyt.

 

44. Pedagogiczna diagnoza specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu / Ewa Górniewicz.- Wyd. 3 popr.- Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 1998.

(Seria Pedagogiczna)

Sygnatura: 80728-Czyt. XXII-C2, 80884

 

45. Piosenki do rysowania czyli metoda dobrego startu dla najmłodszych / oprac. metody : Marta Bogdanowicz, muzyka i teksty piosenek : Danuta Szlagowska.- Wyd. 3 popr.- Gdańsk : Wydaw. "Fokus", 1998.

(Metoda Dobrego Startu)

Sygnatura: 77348-Czyt.-XXII-C 2

 

46. Początkowa nauka czytania / Jan Zborowski.- Warszawa : Państ. Zakł. Wydaw. Szkolnych, 1959.

Sygnatura: 2919, 2920, 4457, 4458, 8682, 17791

 

47. Podręcznik szybkiego czytania / Tony Buzan.- Łódź : Wydaw. "Ravi", 1999.

Sygnatura: 79198

 

48. Podstawy efektywnego czytania / Milles Tinker ; tł. [z ang.] Krystyna Dudziak.- Warszawa : Państ. Wydaw. Naukowe, 1980.

Sygnatura: 43131, 43132, 43133

 

49. Podstawy reedukacji uczniów z trudnościami w czytaniu i pisaniu / Maria Szurmiak.- Warszawa : Wydaw. Szk. i Pedag., 1987.

Sygnatura: 62399, 62400, 62401, 62403-Czyt.-XXII-C 4

 

50. Pokonywanie trudności w czytaniu i pisaniu : ćwiczenia praktyczne / oprac. Jadwiga Raczyńska.- Płock : Woj. Ośrodek Metodyczny-Płock, 1997.

Sygnatura: Pd-3340

 

51. Pomyśl i narysuj sześciolatku / Joanna Kurpinowicz, Ewa Ćwirek-Wiśniewska. cz. 2.- Warszawa : Przeds. Wydawniczo- Handlowe "WITEX", 1993.

Sygnatura: Pd-2336

 

52. Pomyśl i narysuj sześciolatku : elementarne ćwiczenia w czytaniu i pisaniu / Joanna Kurpinowicz, Ewa Bramska, Helena Grębska. cz. 3.- Warszawa : Przeds. Wydawniczo- Handlowe "WITEX", 1993.

Sygnatura: Pd-2337

 

53. Popatrz, dotknij, powiedz : uczymy się czytać i mówić przez dotyk / Małgorzata Dembińska-Wola, Małgorzata Chrzanowska-Boruszewska.- Wyd. 2.- Warszawa : Wydaw. Szk. i Pedag., 2006.

Sygnatura: 87707, 87708-Czyt. - XX-K 1

 

54. Poznaję litery i czytam / Marta Łyko.- Wyd. 2 poszerz. i popr.- Kraków : Oficyna Wydaw."Impuls", 2002.

Sygnatura: 81966-Czyt.-XXII-B 4

 

55. Praca korekcyjno-kompensacyjna z dziećmi z trudnościami w pisaniu i czytaniu : materiały pomocnicze dla nauczycieli i studentów nauczania początkowego i wychowania przedszkolnego / Helena Skibińska.- Wyd. 4.- Bydgoszcz : Wyższa Szkoła Pedagogiczna - Bydgoszcz, 2001.

Sygnatura: 80600-Czyt.-XXII-C 2

 

56. Praca korekcyjno-kompensacyjna z dziećmi z trudnościami w pisaniu i czytaniu : materiały pomocnicze dla nauczycieli i studentów nauczania początkowego i wychowania przedszkolnego / Helena Skibińska.- Bydgoszcz : Wyższa Szkoła Pedagogiczna - Bydgoszcz, 1996.

Sygnatura: 75302, 75303, 75688, 75689

 

57. Przezwyciężanie trudności w czytaniu i pisaniu / Halina Pętlewska.- Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 1998.

Sygnatura: 77077, 77078, 77079

 

58. Przygotowanie dzieci w wieku przedszkolnym do nauki czytania i pisania w szkole / Maria Burtowy.- Poznań : Wydaw. Uniw. Adama Mickiewicza, 1992.

(Psychologia i Pedagogika ; 90)

Sygnatura: 71050, 71051, 71052-Czyt.-XXII-B 4

 

59. Przygotowanie uczniów klas początkowych do nauki literatury / Barbara Majer-Gemińska.- Zielona Góra : Wyższa Szkoła Pedagogiczna-Zielona Góra, 1993.

Sygnatura: 73295, 73296

 

60. Reedukacja dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu / Barbara Zakrzewska.- Warszawa : Wydaw. Szk. i Pedag., 1976.

Sygnatura: 21215-Czyt.-XXII-C 2, 21218, 21219, 21220

 

61. Reedukacja dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu : materiały pomocnicze dla nauczyciela.- Poznań : Inst. Kształcenia Nauczycieli i Badań Oświatowych-Poznań, 1975.

Sygnatura: 43308

 

62. Reedukacja dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu metodą 18 struktur wyrazowych / Ewa Kujawa, Maria Kurzyna.- Wyd. 2 popr.- Warszawa : Wydaw. Szk. i Pedag., 1996.

Sygnatura: 75304, 75305-Czyt. XXII-C 2

 

63. Reedukacja dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu metodą 18 struktur wyrazowych / Ewa Kujawa, Maria Kurzyna.- Warszawa : Wydaw. Szk. i Pedag., 1994.

Sygnatura: 72616, 72617

 

64. Rozumiem, co czytam : ćwiczenia w czytaniu ze zrozumieniem dla uczniów gimnazjum / Agnieszka Łuczak, Anna Murdzek.- Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Oświatowe, 2000.

(Język Polski w Gimnazjum)

Sygnatura: 80888

 

65. Rozwój dziecka a metody nauczania czytania i pisania / Anna Jurek.- Gdańsk : Harmonia Universalis, 2012.

Sygnatura: 90509

 

66. Rozwój metajęzykowy a osiągnięcia w czytaniu u dzieci 6-9-letnich / Grażyna Krasowicz-Kupis.- Lublin : Wydaw. Uniw. Marii Curie-Skłodowskiej, 1999.

Sygnatura: 78094

 

67. Rozwój umiejętności czytania / Krystyna Sochacka.- Białystok : TRANS HUMANA, 2004.

Sygnatura: 84053

 

68. Subtelna rewolucja : czytanie od pierwszego roku życia / Glenn Doman, Janet Doman.- Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2013.

(Septem)

Sygnatura: 91657

 

69. Superczytanie : jak uczyć się trzy razy szybciej / Zbigniew W. Brześkiewicz.- Warszawa : Agencja Wydaw. "COMES", 1995.

Sygnatura: 74376, 73942

 

70. Szybkie czytanie / Jadwiga Chylińska.- Warszawa : Wydaw. Szk. i Pedag., 1984.

Sygnatura: 52442, 52443, 52444-Czyt. XXII-D

 

71. Terapia uspokajająca i rozwijająca dla dzieci : pomoce dydaktyczne do nauki czytania i pisania / Teresa Danielewicz [et al.].- Kielce : Wydawnictwo Jedność, [2010].

Sygnatura: 89503-Czyt.-XXII-C-4

 

72. Test pomiaru szybkości czytania głośnego : instrukcja stosowania testu / Władysław Puślecki.- Kraków : Oficyna Wydaw."Impuls", cop. 2003.

Sygnatura: 81964-Czyt.-XXII-C 4, 81965-Czyt.-XXII-C 4

 

73. Trudna sztuka pisania i czytania / Robert J. Marzano, Diane E. Paynter ; przekł. [z ang.] Jolanta Bartosik.- Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2004.

(Pedagogika/ Gdańskie Wydaw. Psychologiczne)

Sygnatura: 85825, 85826, 8659

 

74. Trudności w czytaniu i pisaniu - aspekty neuropsychologiczne : materiały dla nauczycieli metodyków terapii pedagogicznej i psychologów / Anna Herzyk, Beata Ledwoch.- Lublin : Centrum Doskonalenia Nauczycieli-Lublin, 1989.

Sygnatura: 68243-Czyt.-XXII-C 2

 

75. Trudności w czytaniu i pisaniu : modele ćwiczeń / Barbara Zakrzewska.- Warszawa : Wydaw. Szk. i Pedag., 1996.

(Literatura Pedagogiczna)

Sygnatura: 75283, 75284, 75285

 

76. Trudności w czytaniu i pisaniu : modele ćwiczeń / Barbara Zakrzewska.- Wyd. 2.- Warszawa : Wydaw. Szk. i Pedag., 1999.

(Literatura Pedagogiczna)

Sygnatura: 81875-Czyt.-XXII-C 2

 

77. Twoi uczniowie mistrzami w czytaniu : trening umiejętności / Małgorzata Małyska.- Warszawa : Wydaw. Szk. i Pedag., 2009.

Sygnatura: 87735

 

78. Twoje dziecko mistrzem w czytaniu : ćwiczenia i zabawy / Małgorzata Małyska.- Warszawa : Wydaw. Szk. i Pedag., 2009.

Sygnatura: 87734

 

79. Uczę czytać : poradnik dla nauczycieli i rodziców początkujących czytelników / Halina Konior-Węgrzynowa.- Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2015.

Sygnatura: 93502

 

80. Wczesne czytanie : gry, zabawy, ćwiczenia i piosenki, które obudzą w dzieciach zainteresowanie czytaniem / Pam Schiller ; [tł. Robert Waliś].- Warszawa : Wydaw. K.E. Liber, 2005.

Sygnatura: 85671, 86695

 

81. Wokół czytania : proces czytania i jego zaburzenia oraz drogi do efektywnego czytania / Zofia Pomirska.- Warszawa : Difin, 2011.

(Engram)

Sygnatura: 90237, 90238

 

82. Wprowadzanie dziecka w świat pisma / Irena Majchrzak.- Warszawa : Wydaw. Szk. i Pedag., 1995.

(Psychologia. Pedagogika - Warszawa)

Sygnatura: 73877

 

83. Wspieranie werbalnego rozwoju dziecka : w oparciu o eksperymenty językowe, tropy stylistyczne i dobrą literaturę : ćwiczenia terapeutyczne / Agnieszka Wypych.- Gdańsk : Wydaw. HARMONIA, 2008.

Sygnatura: 87055

 

84. Wychowanie przez czytanie / Irena Koźmińska, Elżbieta Olszewska.- Warszawa : Świat Książki, 2010.

Sygnatura: 88796

 

85. Wygraj z dysleksją : zbiór ćwiczeń usprawniających umiejętność czytania - przeznaczony dla ucznów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych, ich nauczycieli i rodziców / Zofia Pomirska.- Kielce : Wydaw. Pedag. ZNP, cop. 2004.

Sygnatura: Pd-6218

 

 

oprac. K. Zimny

Kontakt

 Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie

ul. Bolesława Chrobrego 15
64-100 Leszno

tel. 65 529 90 62
fax 65 529 31 09
NIP: 697-10-20-103
REGON: 00 1387 29 0000 000
e-mail: oswiata@cdn.leszno.pl

Numer rachunku PKO Bank Polski S.A. 24 1020 4027 0000 1702 1519 5287

Dane do faktury

Nabywca:

Województwo Wielkopolskie

Al. Niepodległości 34

61-714 Poznań

NIP: 778 13 46 888

Odbiorca:

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie

ul. Bolesława Chrobrego 15

64-100 Leszno

Redakcja

Godziny urzędowania

Sekretariat

poniedziałek - 8:00 - 16:00
wtorek-piątek 7:30 - 15:30


Organizacja szkoleń
poniedziałek - piątek: 7.30-15.30, parter/pokój nr 13


Biblioteka

Leszno pn – pt 9.00 – 18.00
Filia Rawiczu i Kościanie pn, wt, pt 9.00 – 17.00
śr, cz 9:00 - 16:00
Filia w Gostyniu - pn, wt, pt 9:00 - 17:00
śr 9:00 - 16:00
cz 9:00 - 16:00

 

Obserwuj Nas

Bądź na bieżąco z informacjami CDN Leszno