• Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie

Zestawienia bibliograficzne

Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych poprzez angażowanie pracodawców w proces dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy

(zestawienie bibliograficzne w wyborze)

 

Wydawnictwa zwarte:

1. Badanie potrzeb edukacyjnych w kontekście zapotrzebowania rynku pracy : raport / aut. Maciej Malarski. - Łódź : FPL, 2013.

 

2. Edukacja techniczna dla rynku pracy / red. nauk. Grzegorz Andrzejewski, Wojciech A. Sysło ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim.- Gorzów Wielkopolski : Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2011.

 

3. Edukacja szansą aktywizacji lokalnego rynku pracy / pod red. Urszuli Pulińskiej.-
Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2010.

 

4. Edukacja zawodowa wobec rynku pracy i integracji europejskiej / red. Stefan M. Kwiatkowski [ i in.].- Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2001.

(Opracowania PCZ ; zeszyt nr 6)

 

5. Kompleksowy program rozwojowy - wyższa jakość kształcenia zawodowego w województwie wielkopolskim : dobre praktyki : publikacja upowszechniająca / [red. Krzysztof Kwaśniewski]. - Łódź : Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych, 2013.

 

6. KSZTAŁCENIE zawodowe : rynek pracy : pracodawcy / red. Stefan M. Kwiatkowski. - Warszawa, 2000.

 

7. Kształcenie zawodowe i ustawiczne a potrzeba rynku / red. Beata Wołosiuk, Marian Nowak ; Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej. Instytut Pedagogiki. - Biała Podlaska : Wydawnictwo PSW JPII, 2012.

 

8. Kształcenie zawodowe w perspektywie europejskiego rynku pracy : II polsko - niemiecka konferencja : materiały konferencyjne / red. Barbara Płotkowiak ; tł. Danuta Piotrowska [ i in.].- Poznań : Kuratorium Oświaty-Poznań, 2000.

 

9. Kształcenie zawodowe w Polsce w perspektywie zmian i potrzeb gospodarki / Magdalena Mazik-Gorzelańczyk. - Warszawa : Friedrich-Ebert-Stiftung. Przedstawicielstwo w Polsce, cop. 2016.

 

10. Kształcenie zawodowe w postindustrialnej gospodarce : demografia, grupowanie, klasyfikacja, doradztwo / Tomasz Sobierajski.- Warszawa : Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, 2013.

 

11. Podręcznik dobrych praktyk z zakresu współpracy szkół zawodowych i pracodawców / [aut. Izabela Nowak ; współpr. Malwina Gawron, Patrycja Woszczyk]. - Łódź : HRP Group : ASM Centrum Badań i Analiz Rynku, 2013.

 

12. PRACODAWCY kontra nauczyciele? Dostosowanie potrzeb szkoleniowych i kwalifikacji mieszkańców powiatów ostrowskiego, krotoszyńskiego, pleszewskiego i jarocińskiego do wymogów regionalnego rynku pracy / red. Krzysztof Bondyra. - Poznań, 2006.

 

13. Przemiany w edukacji zawodowej w kontekście relacji szkoła - rynek pracy : praca zbiorowa. Cz. 1 / pod red. Janusza Moosa, Macieja Kułaka. - Łódź : Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, 2014.

 

14. Przemiany w edukacji zawodowej w kontekście relacji szkoła - rynek pracy : praca zbiorowa. Cz. 2 / pod red. Janusza Moosa, Macieja Kułaka. - Łódź : Łódzkie centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, 2014.

 

15. Szkoła a rynek pracy : podręcznik akademicki / red. nauk. Andrzej Bogaj, Stefan M. Kwiatkowski.- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006.

 

16. Szkoły i pracodawcy - razem ku lepszej jakości kształcenia zawodowego, 11 października 2012 : materiały na konferencję / [koord. merytoryczny projektu Maria Suliga] . - Warszawa : Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji zawodowej i Ustawicznej, 2012.

 

17. Unowocześnianie metod i form kształcenia zawodowego w Polsce : diagnoza i oczekiwane kierunki zmian / red. nauk. Urszula Jeruszka ; [aut. raportu Elżbieta Drogosz-Zabłocka et al.]. - Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2012.

 

18. Współpraca szkół kształcących zawodowo z pracodawcami : poradnik dla szkół, pracodawców i samorządów. 1 / [aut. art. Jolanta Misztal et al.]. - Włocławek : Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli, 2012.

 

19. Zapotrzebowanie rynku pracy na współczesne i ginące zawody w perspektywie kształcenia młodzieży : publikacja pokonferencyjna / pod red. Ewy Giermanowskiej, Joanny Kotzian. - Warszawa : Ochotnicze Hufce Pracy. Komenda Główna, 2014.

 

 

 

Artykuły z czasopism:

 

1. BADANIA rynku pracy dla potrzeb kształcenia zawodowego / Elżbieta Cieplucha // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 12, s.42-43

 

2. CO WARTO wiedzieć o modułowym kształceniu zawodowym / Grzegorz Rycharski // Nowa Edukacja Zawodowa. - 2001, nr 1, s.27-28

 

3. DOFINANSOWANIE lokalnych i regionalnych inicjatyw i programów rynku pracy / Andrzej Trzeciecki // Polityka Społeczna. - 2004, nr 10, s.13-16

 

4. DOSTOSOWANIE programu Zespołu Szkół Zawodowych w Solcu Kujawskim do rynku pracy / Elżbieta Wysocka // Dyrektor Szkoły. - 1999, nr 1, s.12-16

 

5. EDUKACJA wobec rynku pracy. Ciechocinek, 28-30 kwietnia 2003 roku / Stefan M. Kwiatkowski // Edukacja. - 2003, nr 3, s.121-122

 

6. EDUKACJA zawodowa a współczesne wymagania rynku pracy / Ewa Oleksiejczuk, Anna Oleksiejczuk // Nowa Edukacja Zawodowa. - 2003, nr 2, s.24-26

 

7. ELASTYCZNOŚĆ modułowych programów nauczania a rynek pracy / Janina Rosiak // Nowa Edukacja Zawodowa. - 2005, nr 4, s.5-8

 

8. FIRMY symulacyjne - przykład działania / Trubisz Alicja // Nowa Edukacja Zawodowa. - 2001, nr 3, s.18-20

 

9. FIRMY symulacyjne / Ewa Kostrzewa // Nowa Edukacja Zawodowa. - 2001, nr 3, s.16-18

 

10. KSZTAŁCENIE dla rynku pracy realizowane w systemie oświaty / Krystyna Łybacka // Nowa Edukacja Zawodowa. - 2003, nr 1, s.4-9

 

11. KSZTAŁCENIE zawodowe - egzaminy zewnętrzne - rynek pracy /Łucja Orzechowska, Helena Tyniec // Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 3, s.12-13

 

12. MONITOROWANIE rynku pracy dla potrzeb edukacji / Elżbieta Cielucha // Dyrektor Szkoły. - 2004, nr 10, s.13-15

 

13. OCENA jakości polskiego systemu kształcenia zawodowego z perspektywy potrzeb rynku pracy / Maciej Lis, Agata Miazga // Edukacja. - 2016, nr 1, s.5-22

 

14. PROBLEMY kształcenia i rynku pracy / Elżbieta Drogosz-Zabłocka // Szkoła Zawodowa. - 1998, nr 9, s.5-9

 

15. PROGNOZOWANIE kierunków kształcenia w kontekście potrzeb rynku pracy / Elżbieta Drogosz-Zabłocka, Stefan M. Kwiatkowska // Edukacja. - 2001, nr 2, s.5-20

 

16. PROGNOZY rynku pracy dla edukacji - studium przypadku dla regionu łódzkiego / Jakub Stempień // Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 7, s.17-22

 

17. PRÓBY dostosowywania edukacji zawodowej do potrzeb rynku pracy / Kazimierz Denek // Szkoła Zawodowa. - 1998, nr 9, s.10-15

 

18. PRZYGOTOWANIE ucznia do zawodu / Elżbieta Zarzycka // Edukacja i Dialog. - 2007, nr 3, s.43-46

 

19. PRZYSZŁOŚĆ kształcenia zawodowego - oczekiwania młodzieży / Małgorzata Bugaj // Edukacja. - 2002, nr 1, s.79-89

 

20. ROLA systemu edukacji w dostarczaniu kwalifikacji poszukiwanych przez pracodawców: analiza przypadku województwa pomorskiego / Tomasz Majerowicz, Gabriela Grotkowska, Leszek Wincenciak // Edukacja. - 2013, nr 2, s.5-19

 

21. ROZPORZĄDZENIE Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania // Dziennik Ustaw. - 2004, nr 265, poz.2644

 

22. STANDARDY kwalifikacji zawodowych podstawowym mechanizmem regulującym jakość kształcenia / Jerzy Ambroży // Szkoła Zawodowa. - 2000, nr 1, s.15-19

 

23. SZKOŁA wobec zmian na rynku pracy / Marek Szymczak // Edukacja i Dialog. - 2007, nr 3, s.39-42

 

24. SZKOŁA wobec zmian na rynku pracy / Marek Szymczak // Edukacja i Dialog. - 2001, nr 9-10, s.3-6

 

25. SZKOŁA zawodowa - kierunki rozwoju a rynek pracy / Henryk Łubowski, Mieczysław Maciuszek // Szkoła Zawodowa. - 1998, nr 9, s.60-62

 

26. SZKOŁA zawodowa - kwalifikacje - rynek pracy / Urszula Jer uszka // Nowa Szkoła. - 2003, nr 5, s.8-17

 

27. SZKOŁA zawodowa a prawa rynku / Andrzej Astański // Nowa Edukacja Zawodowa. - 2003, nr 2, s.33-37

 

28. WSPÓŁCZESNE tendencje w kształceniu zawodowym w ramach integracji z Unią Europejską z uwzględnieniem procesów globalizacji / Ewa Oleksiejczuk, Anna Oleksiejczuk // Nowa Edukacja Zawodowa. - 2003, nr 5, s.31-35

 

29. WYBÓR zawodu a kształcenie młodzieży w szkołach zawodowych / Ludwik Janicki // Nowa Edukacja Zawodowa. - 2003, nr 1, s.24-26

 

 

 

Oprac. Ewa Staniszewska

CDN-PBP Leszno

Kontakt

 Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie

ul. Bolesława Chrobrego 15
64-100 Leszno

tel. 65 529 90 62
fax 65 529 31 09
NIP: 697-10-20-103
REGON: 00 1387 29 0000 000
e-mail: oswiata@cdn.leszno.pl

Numer rachunku BZ WBK O/Leszno 71 1090 1245 0000 0001 1532 8876

Redakcja

Godziny urzędowania

Sekretariat

poniedziałek - 8:00 - 16:00
wtorek-piątek 7:30 - 15:30


Organizacja szkoleń
poniedziałek - piątek: 7.30-15.30, parter/pokój nr 13


Biblioteka

Leszno pn – pt 9.00 – 18.00
Filia Rawiczu i Kościanie pn, wt, pt 9.00 – 17.00
śr, cz 9:00 - 16:00
Filia w Gostyniu - pn, wt, pt 9:00 - 17:00
śr 9:00 - 16:00
cz 9:00 - 16:00

 

Obserwuj Nas

Bądź na bieżąco z informacjami CDN Leszno