• Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie

Zestawienia bibliograficzne

Rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach

Książki:

 

1. Burze mózgów : dzieci i komputery / Seymour Papert ; tł. [ z ang.] Tadeusz Tymosz.- Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 1996.

Sygnatura: 75525, 75526

 

2. Delphi : nauka programowania systemów baz danych / Anna Struzińska - Walczak, Krzysztof Walczak.- Wyd. 4.- Warszawa : Wydaw. W & W, cop. 2001.

Sygnatura: 81905-Czyt. - XII A

 

3. Dydaktyka informatyki : problemy metodyki / pod red. Waldemara Furmanka, Aleksandra Piecucha.- Rzeszów : Wydaw. Uniw. Rzeszowskiego, 2004.

Sygnatura: 84618

 

4. Dydaktyka informatyki i technologii informacyjnej / [aut.] Stanisław Juszczyk [ i in.].- Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, cop. 2003.

(Multimedialna Biblioteka Pedagogiczna)

Sygnatura: 83971-Czyt.-XXII-H-3

 

5. E-Learning w biznesie i edukacji / Jerzy Woźniak.- Warszawa : Wydaw. Akademickie i Profesjonalne, cop. 2009.

Sygnatura: 88105-Czyt.-XXI - D 1

 

6. Efektywne korzystanie z poczty elektronicznej / Linda Lamb, Jerry Peek ; tł. Sławomir Osiak.- Poznań : Wydaw. Nakom, 1999.

(Praktyczne Informacje)

Sygnatura: 79161-Czyt.-XII-A

 

7. Elementarz małego informatyka / Anna Stankiewicz-Chatys. 1.- Kielce : MAC Edukacja S.A., cop. 2006.

Sygnatura: Pd-6322

 

8. Elementarz małego informatyka / Anna Stankiewicz-Chatys. 2.- Kielce : MAC Edukacja S.A., cop. 2006.

Sygnatura: Pd-6323

 

9. Elementarz małego informatyka / Anna Stankiewicz-Chatys. 3.- Kielce : MAC Edukacja S.A., cop. 2006.

Sygnatura: Pd-6324

 

10. Elementarz małego informatyka / Anna Stankiewicz-Chatys. 4.- Kielce : MAC Edukacja S.A., cop. 2006.

Sygnatura: Pd-6325

 

11. IIS 4 i Proxy Server 2 / M. Shane Stigler, Mark A. Linsenbardt ; przekł. z jęz. ang. Maciej Gołębiewski [i in.].- Warszawa : Wydaw. MIKOM, cop. 2000.

Sygnatura: 83694

 

12. Informatyka 2000 : podręcznik dla szkoły podstawowej : kl. IV-VI / [zespół aut. Janusz Białowąs i in.].- Wyd. 3.- Bydgoszcz : Wydaw. Czarny Kruk, 2001.

Sygnatura: Pd-5222, Pd-5223

 

13. Informatyka 2000 : poradnik metodyczny dla nauczycieli szkoły podstawowej : kl. IV-VI / [zespół aut. Małgorzata Mordaka i in.].- Bydgoszcz : Wydaw. Czarny Kruk, 2000.

Sygnatura: 80897-Czyt.-XXII-H 3

 

14. Informatyka : podręcznik dla szkoły podstawowej / Grażyna Hermanowska, Wojciech Hermanowski.- Gdynia : Wydaw. Pedag." OPERON ", 2008.

Sygnatura: Pd-6347

 

15. Informatyka : podstawowe tematy : poradnik metodyczny / Grażyna Koba, Józef Bock.- Wyd. 2.- Warszawa; Wrocław : Wydaw. Szk. PWN, 2000.

(Podręcznik dla Gimnazjum)

Sygnatura: 80312-Czyt. XXII-H 3

 

16. Informatyka : przewodnik dla nauczyciela szkoły podstawowej / Grażyna Hermanowska, Wojciech Hermanowski.- Gdynia : Wydaw. Pedag. " OPERON ", 2008.

Sygnatura: 87687-Czyt.-XXII-H 3

 

17. Informatyka w szkole : poradnik dla nauczyciela / Jacek Lewicki.- Warszawa : Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro, 2001.

(Informatyka w Szkole)

Sygnatura: 80652-Czyt.-XXII-H 3

 

18. Interdyscyplinarny program nauczania blokowego przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i informatyki w gimnazjum : program Interblok / [aut. programu Zdzisław Bednarek et al.].- Kraków : Wydawnictwo Szkolne Omega, 2013.

Sygnatura: Pd-6456, Pd-6457

 

19. Internet Firewalls : tworzenie zapór ogniowych / Elizabeth D. Zwicky, Simon Cooper, D. Brent Chapman ; tł. Piotr Kamiński, Grzegorz Werner.- Warszawa : Wydaw. RM, 2001.

Sygnatura: 80976-Czyt.-XII-A

 

20. Internet w edukacji dla zrównoważonego rozwoju : podręcznik dla nauczycieli.- Warszawa : Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym : Ośrodek Doskonalenia Instruktorów Edukacji Ekologicznej, 2002.

Sygnatura: 82818, 82819-Czyt.-XXII-W

 

21. Internet w szkole / Bronisław F. Siemieniecki, Wojciech Lewandowski.- Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2001.

Sygnatura: 80716

 

22. Jak pomagać uczniom rozwijać uzdolnienia informatyczne? / Hanna Stachera, Anna Kijo, Justyna Wilińska.- Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2014.

Sygnatura: 93112, 93113-Czyt. XXII H-3

 

23. Komputer i aplikacje użytkowe / Włodzimierz Jabłoński, Janusz Wacławiak, Stanisław Wszelak.- Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, cop. 2002.

(Multimedialna Biblioteka Pedagogiczna)

Sygnatura: 82327-Czyt.-XII-A

 

24. Komputer w kształceniu specjalnym : wybrane zagadnienia : praca zbiorowa / pod red. Jana Łaszczyka.- Warszawa : Wydaw. Szk. i Pedag., 1998.

Sygnatura: 76421, 76422, 76522, 76523-Czyt- XX-K.

 

25. Komputerowe opowieści : podręcznik do edukacji informatycznej dla młodszych klas szkoły podstawowej / Marek Gulgowski, Jarosław Lipski, Małgorzata Mordaka.- Bydgoszcz : Wydaw. Czarny Kruk, 2003.

Sygnatura: Pd-5735, Pd-5736-XXI-E-1

 

26. Komputerowe opowieści : podręcznik do edukacji informatycznej dla starszych klas szkoły podstawowej (klas IV-VI) / Marek Gulgowski, Jarosław Lipski.- Bydgoszcz : Wydaw. Czarny Kruk, 2006.

Sygnatura: Pd-6219

 

27. Komunikacja interakcyjna człowieka z komputerem : praca zbiorowa / pod red. Stanisława Juszczyka.- Kraków : Oficyna Wydaw."Impuls", 2000.

Sygnatura: 78771, 81558

 

28. Konfiguracja i użytkowanie StarOffice 5.2 PL : ćwiczenia z systemu Linux / Leszek Madeja.- Warszawa : Wydaw. MIKOM, 2001.

Sygnatura: 80932-Czyt.-XII-A

 

29. Microsoft Windows XP krok po kroku : wersja polska / tł. Katarzyna Tryc.- Warszawa : Wydaw. RM, 2002.

Sygnatura: 80978-Czyt.-XII-A

 

30. Multimedia w kształceniu / Józef Bednarek.- Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 2006.

Sygnatura: 85756, 85757-Czyt.-XXI-D

 

31. My i TI czyli Technologia Informacyjna w edukacji / aut. L. Baker [i in.].- Warszawa : Min. Edukacji Narodowej, 1999.

(Materiały Edukacyjne Programu Kreator)

Sygnatura: 77919, 77920

 

32. Pedagogika @ środki informatyczne i media / pod red. Macieja Tanasia.- Wyd. 2.- Kraków : Oficyna Wydaw."Impuls", 2005.

Sygnatura: 85164-Czyt.-XXI-D, 86019

 

33. Photoshop w praktyce / Joanna Pasek.- Gliwice : Wydaw. Helion, 1998.

Sygnatura: 77155

 

34. Platformy edukacyjne : administrowanie i zarządzanie / Barbara Gocłowska, Zdzisław Łojewski.- Lublin : Wydaw. Uniw. Marii Curie-Skłodowskiej, 2008.

Sygnatura: 86685

 

35. Po prostu Word 2003 PL /Maria Langer.- Gliwice :Helion, cop. 2004.

(Po Prostu)

Sygnatura: 91204

 

36. Podpis elektroniczny / Włodzimierz Dąbrowski, Przemysław Kowalczuk.- Warszawa : Wydaw. MIKOM, 2003.

Sygnatura: 82696-Czyt.-XII-A

 

37. Podręcznik użytkownika : Student : eduMatic.- [B.m] : Edustrada, 2002.

Sygnatura: 81642

 

38. Podstawy informatyki : laboratorium / Andrzej Syguła.- Kalisz : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu, 2001.

Sygnatura: 89180

 

39. Podstawy informatyki dla pedagogów / Stanisław Juszczyk.- Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 1999.

Sygnatura: 77699-Czyt.-XII-A, 78766

 

40. Podstawy multimedialnych technologii informacyjnych / Wielisława Osmańska - Furmanek, Jacek Jędyczkowski.- Zielona Góra : Wyższa Szkoła Pedagogiczna-Zielona Góra, 1999.

Sygnatura: 78794-Czyt.-XII-A

 

41. Pogawędki sieciowe / Dariusz Fabicki.- Warszawa : Wydaw. MIKOM, 2000.

(Szkoła, Internet, Intranet)

Sygnatura: 79676, 79689-Czyt. XXII-H3

 

42. Przygoda z komputerem : podręcznik z ćwiczeniami do nauki informatyki dla klas 4-6 / Leszek Kopieniak.- Kielce : MAC Edukacja S.A., 2004.

Sygnatura: Pd-6076

 

43. Strategia nauczania - uczenia się infotechniki / pod red. Stanisława Dylaka i Stanisława Ubermanowicza.- Poznań : Fund. Wolnego i Otwartego Oprogramowania, 2014

(Strategia Wolnych i Otwartych Implementacji ; Tom 1.)

Sygnatura: 91710

 

44. Szkolny poradnik internetowy / Adam Leszczyński. Część pierwsza.- Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 2000.

Sygnatura: 79345, 79346-Czyt.-XXII-H 3

 

45. Tablica w sieci / Dariusz Fabicki.- Warszawa : Wydaw. MIKOM, 2000.

(Szkoła, Internet, Intranet)

Sygnatura: 79628, 79674-Czyt. XXII-H3

 

46. Technika z informatyką i wychowanie komunikacyjne : ćwiczenia : klasa 2 gimnazjum / Krzysztof Mincewicz ; oprac. graficzne Marek Zadworny.- Warszawa : Wydaw. JUKA, 2000.

Sygnatura: Pd-4726

 

47. Technologia informacyjna dla szkół ponadgimnazjalnych : poradnik metodyczny / Grażyna Koba.- [B.m.] : MIGRA, cop. 2002.

Sygnatura: 81900-Czyt.-XXII-H 3

 

48. Technologia informacyjna i multimedialna w edukacji : granty edukacyjne Wielkopolskiego Kuratora Oświaty : II edycja 2003 : praca zbiorowa / pod red. Beaty Mrosek ; aut. Beata Mrosek [i in.].- Leszno : Ośrodek Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli - Leszno, 2003.

Sygnatura: 83198-Czyt.-XXVI-7c

 

49. Technologia informacyjna w nowoczesnej szkole : poradnik dla humanistów i innych nauczycieli / Klemens Stróżyński.- Poznań : Wydaw. eMPi 2, 2001.

(Materiały i Podręczniki Mariana Pietraszewskiego)

Sygnatura: 81673-Czyt.-XXII-H 3

 

50. Technologie informacyjne i edukacja multimedialna w praktyce szkolnej : materiały szkoleniowe do modułu I / Elżbieta Żuk-Suska, Andrzej Suski.- Sopot : Combidata, 2004.

Sygnatura: 85552-Czyt.-XXII-H-3

 

51. Technologie informacyjne i edukacja multimedialna w praktyce szkolnej : materiały szkoleniowe do modułu II / Elżbieta Żuk-Suska, Andrzej Suski.- Sopot : Combidata, 2004.

Sygnatura: 85553-Czyt.-XXII-H-3

 

52. Technologie informacyjne i edukacja multimedialna w praktyce szkolnej : materiały szkoleniowe do modułu III / Elżbieta Żuk-Suska, Andrzej Suski.- Sopot : Combidata, 2004.

Sygnatura: 85554-Czyt.-XXII-H-3

 

53. Technologie informacyjne w praktyce szkolnej - technologie informatyczne w nauczaniu przedmiotów w szkołach ponadgimnazjalnych : III edycja grantów edukacyjnych Województwa Wielkopolskiego / aut. programu i red. wydania Stefan Jaskulski.- Leszno : Ośrodek Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli - Leszno, 2001.

Sygnatura: 81604, 81605-Czyt.-XXVI-7c

 

54. Technologie informacyjno-komunikacyjne na lekcjach : przykładowe konspekty i polecane praktyki / Małgorzata Ostrowska, Danuta Sterna.- Warszawa : Centrum Edukacji Obywatelskiej, 2015.

Sygnatura: 93337, 93338

 

55. Wirtualna edukacja / Mirosław J. Kubiak.- Warszawa : Wydaw. MIKOM, 2000.

(Szkoła, Internet, Intranet)

Sygnatura: 79627, 79685-Czyt. XXII-H 3

 

56. XHTML w przykładach / Ann Navarro ; przekł. z jeż. ang. Maciej Baranowski.- Warszawa : Wydaw. MIKOM, 2001.

(QUE)

Sygnatura: 80931-Czyt.-XII-A

 

57. XML w przykładach / Benoit Marchal ; przekł. z jęz. ang. Przemysław Gniewek.- Warszawa : Wydaw. MIKOM, 2001.

(QUE)

Sygnatura: 80933-Czyt.-XII-A

 

58. Z komputerem za pan brat / Sławomir Gurdała ; Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.- Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2011.

Sygnatura: 89983

 

59. Zadania z programowania grafiki w Logo / oprac. Józef Zieliński, Krystyna Zielińska. Cz. 1.- Nowy Sącz : Woj. Ośrodek Metodyczny- Nowy Sącz, 1997.

(Materiały dla Nauczycieli ; 48)

Sygnatura: Pd-3681

 

 

 

Artykuły:

 

 

1. EDUKACJA informatyczna i technologia informacyjna jako element reformy systemu edukacji / Elżbieta Oleś // Dyrektor Szkoły. - 2004, nr 3, s.34-35

 

2. EDUKACJA informatyczna w najnowszej propozycji podstaw programowych kształcenia ogólnego / Stefan M. Kwiatkowski // Edukacja. - 1998, nr 3, s.71-75

 

3. INFORMATYKA w szkole w innych dziedzinach nauczania / Krzysztof Tomczak // Edukacja Medialna. - 2001, nr 4, s.61-62

 

4. INFORMATYZACJA szkoły może być krokiem wstecz / Sabina Furgoł, Lechosław Hojnacki // Edukacja i Dialog. - 2009, nr 4, s.42-45

 

5. KSZTAŁCENIE komputerowe w klasach I-III : program autorski / Tatiana Muszyńska-Kwiecień, Beata Smoleń-Goc // Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane. - 2002/2003, nr 3, s.26-48,

 

6. NAUCZANIE informatyki w edukacji wczesnoszkolnej / Anna Mieczan // Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane. - 2002/2003, nr 3, s.49-53

 

7. NAUCZANIE zintegrowane z udziałem komputera / Aneta Marciszewska // Życie Szkoły. - 2001, nr 8, 498-501

 

8. O EDUKACJI informatycznej w gimnazjum / Janusz Nowak, Ryszard Gmoch // Nowa Szkoła. - 2012, nr 4, s.12-27

 

9. OCENA wiedzy i umiejętności z zakresu technologii informacyjnej studentów rozpoczynających studia na kierunkach nieinformatycznych / Józefa Górska-Zając // Edukacja. - 2010, nr 2, s.89-94

 

10. OSIĄGNIĘCIA z informatyki uczniów gimnazjum - wyniki badań i ich analiza / Janusz Nowak, Ryszard Gmoch // Nowa Szkoła. - 2012, nr 1, s.29-47

 

11. PASOWANIE na komputeroludka / Małgorzata Jędrzejek // Życie Szkoły. - 2001, nr 8, s.482-485

 

12. PIERWSZE spotkanie z informatyką / Katarzyna Smentoch, Mariola Rosenkranz // Życie Szkoły. - 2001, nr 8, s.495-498

 

13. POZIOM osiągnięć gimnazjalistów z informatyki : czy płeć może mieć wpływ na osiągnięcia z informatyki? / Janusz Nowak, Ryszard Gmoch // Nowa Szkoła. - 2013, nr 2, s.29-35

 

14. PRZYSZŁOŚĆ TIK w edukacji / Ewa Kędracka-Feldman // Dyrektor Szkoły. - 2015, nr 3, s.48-51

 

15. TECHNOLOGIA informacyjno-komunikacyjna w procesie uczenia się i tworzenia wiedzy / Renata Zaborek // Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane. - 2015/2016, nr 2, s.16-22

 

16. TECHNOLOGIA w szkole / Izabela Breguła // Życie Szkoły. - 2015, nr 8, s.2, 4-5

 

17. W PRACOWNI komputerowej / Lucyna Sobczak // Życie Szkoły. - 2004, nr 8, s.50-54

 

18. WYKORZYSTANIE narzędzi inżynierii oprogramowania do skutecznego nauczania języków programowania / Przemysław Osocha // Edukacja. - 2010, nr 2, s.84-89

 

oprac. K. Zimny

Kontakt

 Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie

ul. Bolesława Chrobrego 15
64-100 Leszno

tel. 65 529 90 62
fax 65 529 31 09
NIP: 697-10-20-103
REGON: 00 1387 29 0000 000
e-mail: oswiata@cdn.leszno.pl

Numer rachunku BZ WBK O/Leszno 71 1090 1245 0000 0001 1532 8876

Redakcja

Godziny urzędowania

Sekretariat

poniedziałek - 8:00 - 16:00
wtorek-piątek 7:30 - 15:30


Organizacja szkoleń
poniedziałek - piątek: 7.30-15.30, parter/pokój nr 13


Biblioteka

Leszno pn – pt 9.00 – 18.00
Filia Rawiczu i Kościanie pn, wt, pt 9.00 – 17.00
śr, cz 9:00 - 16:00
Filia w Gostyniu - pn, wt, pt 9:00 - 17:00
śr 9:00 - 16:00
cz 9:00 - 16:00

 

Obserwuj Nas

Bądź na bieżąco z informacjami CDN Leszno