• Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie

Zestawienia bibliograficzne

Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży

(zestawienie ze zbiorów PBP w Lesznie)


 

Książki:

 

1. Bajki dla dyslektyków : bajki dla dzieci z trudnościami w nauce czytania i pisania / Kamila Waleszkiewicz.- Kraków : Oficyna Wydaw."Impuls", 2003.

Sygnatura: 83083

 

2. Bunt czytelników : proza inicjacyjna netgeneracji / Grzegorz Leszczyński.- Warszawa : Stow. Bibl. Pol., 2010.

(Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 111)

Sygnatura: 88797

 

3. Czytam inaczej / Elżbieta Chmielewska. Z. 1 : Gdzie są jagody ? Z. 2 : Konkurs kwiatów. Z. 3 : Kolorowe marzenia.- Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 1995 .

Sygnatura: 75002-Z.1, 75003-Z.2, 75004-Z.3

 

4. Czytelnictwo / Jacek Wojciechowski.- Wyd. 6 popr.- Kraków : Uniw. Jagielloński, 2000.

Sygnatura: 83960-Czyt.-III-F

 

5. Czytelnictwo / Jacek Wojciechowski.- Wyd. 4.- Kraków : Uniw. Jagielloński, 1994.

(Skrypty Uczelniane ; 718)

Sygnatura: 74097

 

6. Czytelnictwo dzieci i młodzieży / Zofia Zasacka.- Warszawa : Inst. Badań Edukacyjnych, 2014.

Sygnatura: 93171-Czyt.-III-F

 

7. Doświadczenie lektury : między krytyką literacką a dydaktyką literatury / red. Krzysztof Biedrzycki i Anna Janus-Sitarz.- Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, cop. 2012.

(Edukacja Nauczycielska Polonisty)

Sygnatura: 91523

 

8. Dziecko - książka - biblioteka / dobór tekstów i konsultacja merytoryczna Grażyna Lewandowicz.- Warszawa : Bibl. Narodowa, 1993.

(Zeszyty Przekładów ; 53)

Sygnatura: 71635, 71636-Czyt.-III-F

 

9. Dziecko i świat przedstawiony czyli tajemnice dziecięcej lektury / Alicja Baluch.- Wyd. 2 poszerz.- Wrocław : Wydaw. Wacław Bagiński i Synowie, 1994.

Sygnatura: 72614, 72615-Czyt.-XVI-C

 

10. Edukacja czytelnicza i informacyjna : podręcznik dla uczniów liceum technicznego / Elżbieta Zeman.- Warszawa : Wydaw. Szk. i Pedag., 1999.

Sygnatura: 78427-Czyt.-III-E

 

11. Elitarne i popularne wzory czytania / Jadwiga Kołodziejska.- Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2013.

Sygnatura: 91691

 

12. Instytucje - publiczność - sytuacje lektury : studia z historii czytelnictwa / pod red. Janusza Kosteckiego. T. 1 ; Biblioteka Narodowa. Inst. Książki i Czytelnictwa.- Warszawa : Bibl. Narodowa, 1989.

(Z Dziejów Kultury Czytelniczej W Polsce ; 1)

Sygnatura: 66899, 66900-Czyt.-III-F

 

13. Istota czytania / Sebastian Taboł.- Kraków : Oficyna Wydaw."Impuls", 2005.

Sygnatura: 85663

 

14. Jak rozmawiać o książkach, których się nie czytało? / Pierre Bayard ; przeł. Magdalena Kowalska.- Warszawa : Państ. Inst. Wydaw., 2008.

(Biblioteka Myśli Współczesnej)

Sygnatura: 86912

 

15. Język czasopism dla dzieci : wybrane zagadnienia / Jadwiga Lizak.- Rzeszów : Wydaw. Wyższej Szkoły Pedagogicznej - Rzeszów, 1999.

Sygnatura: 81140

 

16. Kompetencje czytelnicze uczniów w młodszym wieku szkolnym / Elżbieta Szefler. T. 1, Stan obecny. T. 2, Szanse, możliwości.- Bydgoszcz : Wydaw. Akad. Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2003.

Sygnatura: 83637-T.1, 83638-T.2, 83958-T.1-Czyt.-XXII-C-4, 83959-T.2-Czyt.-XXII-C-4

 

17. Książka bez barier (Poznań-Stęszew, 18-20 IX 2000 r.) : materiały z ogólnopolskiej konferencji (Poznań-Stęszew, 18-20 IX 2000 r.) / [red. t. Janusz Nowicki].- Warszawa : Stow. Bibl. Pol., 2000.

(Propozycje i Materiały ; 43)

Sygnatura: 79991, 79992-Czyt. III-F

 

18. Książka dziecięca 1990-2005 : konteksty kultury popularnej i literatury wysokiej : praca zbiorowa / pod red. Grzegorza Leszczyńskiego, Danuty Świerczyńskiej-Jelonek, Michała Zająca.- Warszawa : Wydaw. SBP, 2006.

(Nauka-Dydaktyka-Praktyka ; 84)

Sygnatura: 86460-Czyt.-XVI-C

 

19. Książka i biblioteka w środowisku edukacyjnym = The book and the library in educational environment : praca zbiorowa / pod red. Elżbiety Barbary Zybert.- Warszawa : Wydaw. SBP, 2002.

(Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 49)

Sygnatura: 82087-Czyt.-III-E

 

20. Książka jest światem : o literaturze dla dzieci małych oraz dla dzieci starszych i nastolatków / Alicja Baluch.- Kraków : Tow. Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, cop. 2005.

Sygnatura: 86267

 

21. Książki dla najmłodszych : od zera do trzech : poradnik / Grażyna Lewandowicz-Nosal.- Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2011.

(Biblioteki, Dzieci, Młodzież ; 1.)

Sygnatura: 89461, 89462 - Czyt. XVI C

 

22. Książki, dzieci, biblioteka : z zagadnień upowszechniania czytelnictwa i książki dziecięcej / Joanna Papuzińska.- Warszawa : Fund. "Książka dla Dziecka", 1992.

Sygnatura: 71173, 71174-Czyt. III-F

 

23. Lektura i poetyka : zarys problematyki kształtowania pojęć literackich w szkole podstawowej / Bożena Chrząstowska.- Warszawa : Wydaw. Szk. i Pedag., 1987.

Sygnatura: 62200, 62201, 62202-Czyt. XXII-D1

 

24. Literackie inspiracje w rozwoju przedszkolaka / Alicja Ungeheuer-Gołąb.- Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2012.

(Biblioteki, Dzieci, Młodzież ; 5)

Sygnatura: 90119-Czyt.-III-F

 

25. Mam 6 lat i gonię świat : poradnik dla bibliotekarzy i nauczycieli bibliotekarzy pracujących z sześciolatkami / Agata Arkabus.- Warszawa : Wydaw. SBP, 2014.

(Biblioteczka "Poradnika Bibliotekarza" ; nr 21.)

Sygnatura: 91750-Czyt. III-E

 

26. Między dzieciństwem a dorosłością : młodzież w bibliotece / pod red. Anny Marii Krajewskiej ; [aut. Grażyna Walczewska-Klimczak et al.].- Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2012.

(Biblioteki, Dzieci, Młodzież ; 3)

Sygnatura: 90078-Czyt.-III-F

 

27. Nie myśl, że książki znikną / Jean-Claude Carriere, Umberto Eco ; wywiad przeprowadził Jean-Philippe de Tonnac ; przeł. Jan Kortas.- Warszawa : Wydaw. W. A. B., 2010.

Sygnatura: 88890

 

28. O czytaniu : krótki zarys wiedzy o dziele literackim i jego lekturze / Ryszard Handke.- Warszawa : Wydaw. Szk. i Pedag., 1984.

Sygnatura: 53677, 53678, 53679

 

29. Od czterech do sześciu : książki dla przedszkolaka / Grażyna Lewandowicz-Nosal.- Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2012.

(Biblioteki, Dzieci, Młodzież ; 4)

Sygnatura: 90079-Czyt.-III-F

 

30. Podstawy pracy z czytelnikiem / Jacek Wojciechowski.- Warszawa : Stow. Bibl. Pol., 1991.

Sygnatura: 72204-Czyt.-III-F

 

31. Praca z aktywem bibliotecznym : poradnik metodyczny dla nauczycieli / Izabela Żukowska.- Warszawa : Wydaw. SBP, 2002.

(Biblioteczka Poradnika Bibliotekarza ; 2)

Sygnatura: 84377, 84378-Czyt.-III-E

 

32. Przygotowanie uczniów klas początkowych do nauki literatury / Barbara Majer-Gemińska.- Zielona Góra : Wyższa Szkoła Pedagogiczna-Zielona Góra, 1993.

Sygnatura: 73295, 73296

 

33. Przysposobienie czytelnicze i informacyjne w klasach I-VIII / Jan Kropiwnicki, Bogusław Czuczkan.- Jelenia Góra : Wydaw. Nauczycielskie, 1994.

Sygnatura: 72898-Czyt.-III-E

 

34. Przysposobienie czytelnicze i informacyjne w szkole podstawowej : wzory tablic i foliogramów / Jadwiga Andrzejewska.- Warszawa : Stow. Bibl. Pol., 1990.

Sygnatura: 69265, 69267-Czyt. III-E

 

35. Przysposobienie czytelnicze i informacyjne w szkołach ponadpodstawowych : wzory tablic i foliogramów / Jadwiga Andrzejewska.- Warszawa Stow. Bibl. Pol. Zarz. Główny, 1990.

Sygnatura: 69266, 69268-Czyt. III-E

 

36. Rola biblioteki publicznej w edukacji dzieci i młodzieży : Kielce/Cedzyna 9-11 października 2006 r. / [oprac red. i korekta: Zenon Szczerba.- Kielce : Woj. Biblioteka Publiczna-Kielce, 2006.

Sygnatura: 86109

 

37. Rola lektury w życiu czytelnika : (wybrane zagadnienia) / Kazimierz Czarnecki.- Katowice : Wydaw. Uniw. Śląskiego, 1971.

(Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego ; Nr 13)

Sygnatura: 52329, 52330

 

38. Rozwój kontaktów małego dziecka z literaturą : podręcznik / Alicja Ungeheuer-Gołąb.- Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich ; [Rzeszów] : Uniwersytet Rzeszowski, 2011.

(Biblioteki, Dzieci, Młodzież ; 2)

Sygnatura: 89466, 89467

 

39. Rozwój metajęzykowy a osiągnięcia w czytaniu u dzieci 6-9-letnich / Grażyna Krasowicz-Kupis.- Lublin : Wydaw. Uniw. Marii Curie-Skłodowskiej, 1999.

Sygnatura: 78094

 

40. Spojrzenie na funkcje literatury w procesie dydaktyczno-wychowawczym w świetle reformy kształcenia ogólnego : konferencja p.t. "Terapeutyczna funkcja literatury" / Janina Pełka.- Wałbrzych : Woj. Ośrodek Metodyczny - Wałbrzych, 1993.

Sygnatura: Pd-2265

 

41. Subtelna rewolucja : czytanie od pierwszego roku życia / Glenn Doman, Janet Doman.- Gliwice: Wydawnictwo Helion, cop. 2013.

(Septem)

Sygnatura: 91657

 

42. Umysłowe igraszki z lekturą / oprac. Grażyna Stamirska - Staszek.- Nowy Sącz : Woj. Ośrodek Metodyczny - Nowy Sącz, 1998.

(Materiały dla Nauczycieli ; 57)

Sygnatura: Pd-3937

 

43. W bibliotece dla dzieci / Grażyna Lewandowicz.- Warszawa : Fund. "Książka dla Dziecka", 1994.

(Biblioteka w Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży)

Sygnatura: 74482, 74483-Czyt.-III-E

 

44. Wychowanie przez czytanie / Irena Koźmińska, Elżbieta Olszewska.- Warszawa : Świat Książki, 2010.

 

oprac. K. Zimny

Kontakt

 Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie

ul. Bolesława Chrobrego 15
64-100 Leszno

tel. 65 529 90 62
fax 65 529 31 09
NIP: 697-10-20-103
REGON: 00 1387 29 0000 000
e-mail: oswiata@cdn.leszno.pl

Numer rachunku BZ WBK O/Leszno 71 1090 1245 0000 0001 1532 8876

Redakcja

Godziny urzędowania

Sekretariat

poniedziałek - 8:00 - 16:00
wtorek-piątek 7:30 - 15:30


Organizacja szkoleń
poniedziałek - piątek: 7.30-15.30, parter/pokój nr 13


Biblioteka

Leszno pn – pt 9.00 – 18.00
Filia Rawiczu i Kościanie pn, wt, pt 9.00 – 17.00
śr, cz 9:00 - 16:00
Filia w Gostyniu - pn, wt, pt 9:00 - 17:00
śr 9:00 - 16:00
cz 9:00 - 16:00

 

Obserwuj Nas

Bądź na bieżąco z informacjami CDN Leszno