• Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie

Zestawienia bibliograficzne

Wychowanie do wartości

(wybór literatury z lat 2010-2016)

 

 

I. Artykuły z czasopism

 

CAŁOROCZNA podróż w świat wartości : plan pracy w świetlicy szkolnej / Jadwiga Bibrzycka // Świetlica w Szkole. - 2013, nr 4, s.23-26

 

Co i dlaczego cenimy? - czynniki warunkujące preferencje wartości / Mirosława Czerniawska // Kwartalnik Pedagogiczny. - 2010, nr 3, s.42-60

 

CO WIEMY o sobie, a co się nam wydaje / Wiesław Łukaszewski // Charaktery. - 2012, nr 11, s.14-21

 

CZŁOWIEK wobec wartości / Barbara Trzos // Wychowawca. - 2013, nr 9, s.7-9

 

CZTERY filary poczucia własnej wartości / Stanisław Bobula // Remedium. - 2015, nr 11, s.11-13

 

EDUKACJA a świat wartości (zestawienie bibliograficzne) / Elżbieta Trojan // Wszystko dla Szkoły. - 2010, nr 11, s.22-23

 

ILE warte są wartości? / Dominika Stadnicka-Strzembosz // Wychowawca. - 2015, nr 12, s.5-7

 

KONFLIKTY wartości w zarządzaniu szkołą / Tomasz Garstka // Dyrektor Szkoły. - 2014, nr 12, s.32-35

 

KRYZYS wartości w okresie adolescencji / Patrycja Kozera-Mikuła // Wychowawca. - 2014, nr 4, s.20-22

 

KULTUROWO-aksjologiczne konteksty edukacji / Kazimierz Denek // Nowa Szkoła. - 2015, nr 8, s.7-14

 

MIŁOŚĆ w świecie wartości grup subkulturowych / Ewa Sowa // Wszystko dla Szkoły. - 2011, nr 2, s.6-7

 

MŁODZI po zmianie : wartości i orientacje życiowe młodych Polaków / Barbara Galas // Nowa Szkoła. - 2011, nr 10, s.17-23

 

O POTRZEBIE wychowania do wartości / Martyna Strembska-Kozieł // Wychowawca. - 2015, nr 12, s.8-1

 

O WARTOŚCIACH / Danuta Bula // Wychowawca. - 2015, nr 12, s.27-29

 

O WARTOŚCIACH w procesie edukacyjnym / Justyna Fiedorczuk // Edukacja i Dialog. - 2010, nr 1-2, s.78-81

 

OBRAZ świata wartości i doświadczeń uczniów wyłaniający się z interpretacji wiersza Jana Twardowskiego ,,Sprawiedliwość'' / Ewelina Strawa // Edukacja. - 2013, nr 4, s.101-11

 

OSOBA ludzka wobec wartości / Mieczysław Rusiecki // Wychowawca. - 2013, nr 2, s.7-11

 

PRZEKAZ wartości patriotycznych w edukacji - powinność wychowawcza według myśli pedagogicznej papieża Jana Pawła II / Natalia M. Ruman // Wychowanie na co Dzień. - 2012, nr 6, s.20-27

 

PRZYJAŹŃ jako wartość w procesie wychowania (zestawienie bibliograficzne w wyborze) / Elżbieta Trojan // Wszystko dla Szkoły. - 2011, nr 4, s.22

 

STOSUNEK członków grup subkulturowych (szalikowców, hip-hopowców i techno-fanów) do wartości patriotyzmu i pracy / Elżbieta Patyk // Edukacja i Dialog. - 2011, nr 1-2, s.16-19

 

SYSTEM wartości młodzieży szkół integracyjnych / Justyna Fiedorczuk, Irena Fiedorczuk // Szkoła Specjalna. - 2013, nr 1, s.17-25

 

SZANSA poznawania wartości / Monika Korzeniowska // Wychowawca. - 2013, nr 2, s.18-19

Hierarchia wartości młodzieży w czasie wolnym.

 

ŚWIAT wartości młodzieży z subkultur / Anna Wawrzczak-Gazda // Wychowawca. - 2013, nr 12, s.22-23

 

TRADYCJA, etyka, patriotyzm - świat wartości wczoraj i dziś (zestawienie bibliograficzne) / Zofia Cybulska // Wszystko dla Szkoły. - 2012, nr 5, s.24-25

 

UCZCIWOŚĆ jak woda / Zbigniew Krajewski // Wychowawca. - 2015, nr 12, s.16-17

 

W STRONĘ wartości w wychowaniu / Justyna Mielnik // Wychowawca. - 2014, nr 4, s.23-25

 

WARTOŚCI - sumienie - wychowanie / Bogumiła Ewertowska // Wychowawca. - 2013, nr 12, s.12-14

 

WARTOŚCI i aspiracje współczesnej młodzieży / Jagoda Wielgos // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2016, nr 3, s.12-20

 

WARTOŚCI i aspiracje życiowe maturzystwów w Radzyniu Podlaskim / Ewa Grodzka // Nowa Szkoła. - 2012, nr 7, s.28-42

 

WARTOŚCI i orientacje wartościujące u wychowanków schroniska / Bożena Kołacz // Opieka. Wychowanie. Terapia. - 2012, nr 1-2, s.22-32

 

WARTOŚCI jako truizmy / Monika Szczygieł, Krzysztof Cipora // Wychowawca. - 2015, nr 1, s.8-11

 

WARTOŚCI ostateczne i instrumentalne w preferencji młodzieży nieprzystosowanej społecznie / Joanna Molenda // Szkoła Specjalna. - 2012, nr 2, s.96-103

 

WARTOŚCI preferowane przez młodzież / Katarzyna Sygulska // Wychowawca. - 2015, nr 12, s.22-24

 

WARTOŚCI uznawane przez młodzież / Krystyna Osada // Nowa Szkoła. - 2013, nr 9, s.46-52

 

WARTOŚCI w pracy wychowawczej / Anna Walska // Wychowawca. - 2015, nr 12, s.14-15

 

WARTOŚCI, misja i wizja : konieczność czy fanaberia? / Beata Domerecka // Sedno. - 2010, nr 6, s.6-7

 

WARTOŚĆ przyjaźni / Danuta Wosik-Kawala, Małgorzata Majerek // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2015, nr 1, s.38-45

 

WARTOŚĆ przyjaźni / Katarzyna Świątkiewicz, Paulina Kruszewska // Wychowawca. - 2011, nr 1, s.20-21

Scenariusz zajęć dla klas V-VI szkoły podstawowej.

 

WPROWADZANIE dziecka w świat wartości / Wanda Papugowa // Wychowawca. - 2010, nr 4, s.8-11

 

WYCHOWANIE jako poszukiwanie wartości / Urszula Solińska // Wychowawca. - 2015, nr 12, s.18-21

 

ZDROWIE w hierarchii wartości dorastających dziewcząt i ich matek / Katarzyna Hildt-Ciupińska, Barbara Woynarowska // Remedium. - 2011, nr 1, s.8-9

 

ZMIANY w hierarchii wartości deklarowanej przez młodzież niepełnosprawną ruchowo i jej pełnosprawnych rówieśników w latach 1995-2010 jako wyzwanie dla edukacji aksjologicznej / Karol Bidziński // Edukacja. - 2010, nr 4, s.91-103

 

 

 

 

II. Książki

 

Chcę być wartościowym człowiekiem / Ewa Kiezik-Kordzińska.- Warszawa : Wydaw. Szk. i Pedag., 2009.

(Scenariusze Godzin Wychowawczych)

Sygnatura: 88591, 88592

 

Młodzież licealna wobec wartości, samotności i pasji / Magdalena Kleszcz, Małgorzata Łączyk.- Wyd. 2- Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2012.

Sygnatura: 91516

 

Sztuka bycia człowiekiem : wychowanie a poszukiwanie wartości i sensów życia : artykuły, eseje, wspomnienia, notatki, szkice / red. Bronisława Dymara, Bogusława Cholewa-Gałuszka, Ewa Kochanowska.- Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2011.

Sygnatura: 89580

 

Uczeń w świecie wartości / Małgorzata Karwatowska.- Lublin : Wydaw. Uniw. Marii Curie-Skłodowskiej, 2010.

Sygnatura: 88562

 

Wartości w rodzinie : ciągłość i zmiana / red. nauk. Wojciech Muszyński.- Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2010.

(Przestrzenie Życia Społecznego)

Sygnatura: 89540

 

 

 

Oprac. K. Chorostecka

 

Kontakt

 Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie

ul. Bolesława Chrobrego 15
64-100 Leszno

tel. 65 529 90 62
fax 65 529 31 09
NIP: 697-10-20-103
REGON: 00 1387 29 0000 000
e-mail: oswiata@cdn.leszno.pl

Numer rachunku BZ WBK O/Leszno 71 1090 1245 0000 0001 1532 8876

Redakcja

Godziny urzędowania

Sekretariat

poniedziałek - 8:00 - 16:00
wtorek-piątek 7:30 - 15:30


Organizacja szkoleń
poniedziałek - piątek: 7.30-15.30, parter/pokój nr 13


Biblioteka

Leszno pn – pt 9.00 – 18.00
Filia Rawiczu i Kościanie pn, wt, pt 9.00 – 17.00
śr, cz 9:00 - 16:00
Filia w Gostyniu - pn, wt, pt 9:00 - 17:00
śr 9:00 - 16:00
cz 9:00 - 16:00

 

Obserwuj Nas

Bądź na bieżąco z informacjami CDN Leszno