• Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie

Zestawienia bibliograficzne

Współpraca szkoły z rodzicami

 

(wybór literatury ze zbiorów Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Lesznie)

 

Artykuły z czasopism:

1. AKTYWIZOWANIE rodziców do współpracy ze szkołą / Elżbieta Chabik // Wychowanie na co Dzień. - 1999, nr 9 dod., s.VII-VIII

2. DAR pomagania, czyli jak rozmawiać z rodzicami / Magda Mastalerz // Remedium. - 2015, nr 2, s.22-23

3. DYREKTOR szkoły a rada rodziców i samorząd szkolny / Irena Dzierzgowska // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 12 dod., s.I-VIII

4. DZIENNICZEK ucznia - środek komunikacji nauczycieli z rodzicami / Małgorzata Sikorska, Katarzyna Wronka // Edukacja Medialna. - 2003, nr 4, s.12-14

5. EDUKACJA pedagogiczna rodziców w szkole / Małgorzata Supińska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2003, nr 1, s.44

6. FORMALNE obowiązki rodziców / Michał Łyszczarz // Dyrektor Szkoły. - 2014, nr 9, s.38, 40, 42

7. FORMY kontaktów nauczycieli z rodzicami / Bernadeta Kosztyła // Wychowanie na co Dzień. - 2002, nr 7-8, s.11-13

8. JAK dobrze zacząć współpracę z rodzicami? / Małgorzata Tarka // Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 9, s.70-72

9. JAK nawiązać współpracę z rodzicami? / Anna Chaber-Dądela // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2001, nr 3, s.49-50

10. JAK pozyskać rodziców i otoczenie społeczne dla koncepcji rozwoju swojej szkoły? / Bogumiła Drozdowska // Dyrektor Szkoły. - 2001, nr 10, s.23-25

11. JAK rodzice oceniają relacje nauczyciel-uczeń? / Lucyna Barabasz // Nowa Szkoła. - 2003, nr 1, s.26-29

12. JAK rozmawiam z rodzicami / Irena Sobiecka-Wójtowicz // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2001, nr 7, s.51-53

13. KONCEPCJA współpracy wychowawcy, uczniów i rodziców / Elżbieta Gawron // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2003, nr 1, s.30-33

14. KONTAKTY rodzica z ograniczoną władzą rodzicielską na terenie szkoły / Joanna Lesińska // Głos Pedagogiczny. - 2012, nr 1, s.16-17

15. KSZTAŁTOWANIE świadomości wychowawczej rodziców / Elżbieta Wolańska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2003, nr 6, s.32-33

16. METODY aktywizujące na zebraniach z rodzicami / Teresa Drwalewska Biesiada // Wychowawca. - 2005, nr 9, s.18-19

17. MIĘDZY partycypacją a akomodacją : rodzice kreatorami funkcji i zadań szkoły / Klaudia Błaszczyk // Wychowanie na co Dzień. - 2002, nr 4-5, s.24-26

18. MITY o współpracy szkoły z rodziną / Bogusław Śliwerski // Dyrektor Szkoły. - 2014, nr 2, s.10-12, 14

19. MITY o współpracy szkoły z rodziną / Bogusław Śliwerski // Dyrektor Szkoły. - 2014, nr 3, s.23-26

20. NA FUNDAMENCIE zaufania / Małgorzata Szcześniak, Gloria Rondón // Psychologia w Szkole. - 2012, nr 4, s.85-91

21. NADSZEDŁ czas rodziców / Elżbieta Piotrowska-Gromniak // Psychologia w Szkole. - 2012, nr 1, s.99-102

22. NAUCZYCIELE i rodzice o profilaktyce w gimnazjach / Marcin J. Sochocki // Remedium. - 2013, nr 2, s.8-9

23. NIE taki diabeł straszny : sposób na rodzica unikającego kontaktu ze szkołą / Aleksandra Kubala-Kulpińska // Głos Pedagogiczny. - 2012, nr 3, s.42-43

24. NOTATKA ze spotkania - obowiązek czy potrzeba? / Marlena Działabij-Drupka // Głos Pedagogiczny. - 2012, nr 9, s.46-47

 

25. O DOBRE kontakty przedszkola z rodziną / Irena Raczyńska // Wychowanie na co Dzień. - 2003, nr 4-5 dod., s.XII

26. O FORMACH współpracy szkoły z domem rodzinnym / Marian Szczurek // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2001, nr 3, s.47-49

27. O PRACY z rodzicami / Maria Adamów-Ratajczak // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2003, nr 2, s.26-29

28. O WSPÓŁPRACY rodziców i nauczycieli / Jolanta Podolak-Zając // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2005, nr 8, s.46-49

29. O WSPÓŁPRACY z rodzicami / Anna Rękawek // Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 9, s.6

30. PARTNERSTWO rodziców i przedszkola w przygotowaniu dzieci do pisania / Maria Witkowska // Wychowanie na co Dzień. - 2002, nr 9, s.14-16

 

31. PARTNERSTWO z rodzicami / Jadwiga Lewczuk // Dyrektor Szkoły. - 2002, nr 11, s.9-10

 

32. PARTYCYPACJA nauczycieli i rodziców we współczesnej szkole / Klaudia Błaszczyk // Nowa Szkoła. - 2003, nr 8, s.37-40

33. PEDAGOGIZACJA rodziców z udziałem dzieci : (na podstawie książki A. Faber i E. Mazlish ,,Jak mówić...'') / Małgorzata Gogolewska-Tośka // Nowa Szkoła. - 2011, nr 7, s.28-31

34. PIERWSZE spotkanie z rodzicami / Małgorzata Nowak // Dyrektor Szkoły. - 2015, nr 9, s.26-30

35. PO CO komu rada rodziców? / Antoni Jeżowski // Dyrektor Szkoły. - 2002, nr 1, s.24-25

36. PO SZKOLE rodzice? / Lidia Jastrzębska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 1999, nr 6, s.45-46

37. POSTAWY rodziców i nauczycieli a jakość współpracy / Małgorzata Anna Banasiak // Wychowawca. - 2013, nr 12, s.26-27

38. PRACA z rodzicami dzieci niepełnosprawnych / Małgorzata Urbanowicz // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2003, nr 5, s.22-24

39. PRAWA rodziców / Bogusław Śliwerski // Psychologia w Szkole. - 2012, nr 1, s.103-110

40. PRAWO rodziców do wychowania dzieci / Zbigniew Cichoń // Wychowawca. - 2012, nr 9, s.22-24

41. PROCES komunikacji między szkołą a rodziną / Ana Paula Relvas, Liliana Sousa ; z j. ang. przeł. Monika Darman // Kwartalnik Pedagogiczny. - 1998, nr 1-2, s.83-92

42. PROGRAM "Rodzice w szkole" / Wojciech Starzyński // Nowa Szkoła. - 1999, nr 9, s.8-10

43. PROGRAM ,,Jesteśmy razem'' / Bożena Masarz, Leokadia Marczuk // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2001, nr 9, s.42-43

44. PROGRAM ,,Szkoła dla rodziców'' jako forma pedagogizacji społeczeństwa (w świetle wyników badań pilotażowych) / Anna Prusik // Wychowanie na co Dzień. - 2005, nr 9, s.14-18

45. PROGRAM: rodzice w szkole / Wojciech Starzyński // Edukacja i Dialog. - 1999, nr 7, s.3-8

46. PRZEMOC w rodzinie a obowiązki szkoły : procedura ,,Niebieskie Karty'' / Żaneta Urawska // Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 4, s.81-84

47. REALIZUJĘ program ,,Nasze spotkania'' / Elżbieta Kaczmarek // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2001, nr 9, s.44-45

48. RELACJA między rodzicami, przedszkolem i szkołą / oprac. red // Remedium. - 2009, nr 4, s.4-5

49. RELACJE szkoła-rodzina / Zdzisława Barankiewicz // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2001, nr 6, s.38-40

50. RODZIC a nauczyciel - budowanie właściwych relacji / Magdalena Krawczonek // Dyrektor Szkoły. - 2006, s.20-22

51. RODZICE - aktywni uczestnicy procesu edukacji / Bogdan Jankowski // Dyrektor Szkoły. - 2014, nr 5, s.46-48

52. RODZICE i nauczyciele razem wobec wyzwań XXI wieku / Anna Rękawek // Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 5, s.11-13

53. RODZICE przed tablicą / Anna I. Brzezińska, Monika Mielcarek // Remedium. - 2014, nr 1, s.12-14

54. RODZICE w moje szkole / Ewa Kołacz // Rewalidacja. - 2001, nr 2, s.99-103

55. RODZICE w szkole / Bogdan Jankowski // Dyrektor Szkoły. - 2014, nr 4, s.54, 56-58

56. RODZICE w szkole : sprzymierzeńcy czy intruzi? / Urszula Grygier // Nowa Szkoła. - 2002, nr 2, s.32-37

57. RODZICE w szkole : stan obecny i perspektywy zmian / Ewa Maksymowska, Monika Werwicka // Dyrektor Szkoły. - 1999, nr 12, s.17-19

58. RODZICE w życiu szkoły / Maciej Osuch // Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 4, s.39-42

 

59. RODZICE wobec nowych zadań edukacyjnych / Zofia Dołęga // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1999, nr 7, s.33-37

60. RODZICE-szkoła - dwie strony, dwie racje / Włodzimierz Kaleta // Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 9, s.73-75

61. RODZINA i szkoła - razem (program autorski) / Krystyna Krawczuk // Nowa Szkoła. - 2001, nr 8, s.31-33

62. ROZMOWY trudne, lecz niezbędne / Karolina Skarbek // Psychologia w Szkole. - 2012, nr 3, s.16-22

63. SKUTECZNA praca z rodzicami / Aleksandra Ratajczyk // Psychologia w Szkole. - 2014, nr 2, s.27-33

64. SKUTECZNIEJ razem / Anna Rękawek // Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 12, s.13-15

65. SPOSOBY i formy wspierania rodziców / Aleksandra Kubala-Kulpińska // Głos Pedagogiczny. - 2012, nr 1, s.20-21

66. SZCZEGÓLNI partnerzy szkoły / Krystyna Starczewska // Psychologia w Szkole. - 2012, nr 1, s.111-116

67. SZKODY uczniów a odpowiedzialność rodziców / Michał Łyszczarz // Dyrektor Szkoły. - 2014, nr 11, s.34-37

68. SZKOŁA dla gminy i rodziny / Jarosław Kapsa // Dyrektor Szkoły. - 2000, nr 11, s.3-5

69. SZKOŁA z rodzicami, szkoła dla środowiska / Aurelia Miguła // Dyrektor Szkoły. - 2001, nr 10, s.27

70. SZTAMA z rodzicami / Marta Kochan-Wójcik // Psychologia w Szkole. - 2012, nr 2, s.126-133

71. SZTUKA prowadzenia zebrań / Anna K. Kiełczewska // Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 9, s.82-84

72. TEMATY do rozmów z rodzicami / Krystyna Budzianowska // Edukacja i Dialog. - 2005, nr 5, s.42-50

73. TERCHNIKI manipulacyjne stosowane przez rodziców / Beata Bryś // Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 2, s.54-55

74. TRUDNE rozmowy z rodzicem ,,trudnego ucznia'' / Kinga Rusin // Głos Pedagogiczny. - 2012, nr 2, s.20-21

75. TRUDNE sprawy - ważne rozmowy / Magdalena Goetz // Dyrektor Szkoły. - 2015, nr 1, s.50-53

76. TWORZENIE klimatu sprzyjającemu efektywnemu współdziałaniu rodziców i nauczycieli / Krystyna Chramęga // Dyrektor Szkoły. - 2001, nr 7-8, s.50-52

77. UDZIAŁ rodziców w zreformowanej szkole / Mirosława Kowalczyk-Szymańska // Wychowanie na co Dzień. - 2002, nr 9, s.5-7

78. W JEDNOŚCI siła / Aleksandra Karasowska // Remedium. - 2000, nr 2, s.24-27

79. WARSZATY dla uczniów, rodziców i nauczycieli / Hanna Bitkowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2001, nr 7, s.53-54

80. WARSZTAT dla rodziców / Jolanta Tąporowska. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2000, nr 2, s.37-38

81. WARSZTAY dla rodziców / Anna Kałuba-Korczak // Głos Pedagogiczny. - 2012, nr 12, s.44-45

82. WSPÓŁDZIAŁANIE i wymaganie / Lidia Peplińska // Wychowawca. - 2014, nr 9, s.32-33

83. WSPÓŁDZIAŁANIE zamiast walki w pracy i życiu szkoły / Maria Dowgiert // Dyrektor Szkoły. - 2001, nr 10, s.10-13

84. WSPÓŁPRACA koniecznością chwili / Zuzanna Szczepaniak // Nowa Szkoła. - 2001, nr 6, s.16-18

85. WSPÓŁPRACA nauczycieli z rodzicami / Irena Anna Rubczewska // Nowa Szkoła. - 2000, nr 2, s.14-16

86. WSPÓŁPRACA nauczycieli z rodzicami uczniów sprawiających trudności wychowawcze / Agnieszka Rowicka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2013, nr 1, s.40-45

87. WSPÓŁPRACA rodziny i szkoły w opinii nauczycieli / Maria Trzcińska-Król // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2013, nr 8, s.42-47

88. WSPÓŁPRACA szkoły i domu rodzinnego / Aleksandra Partyk // Dyrektor Szkoły. - 2014, nr 11, s.44-46

89. WSPÓŁPRACA szkoły z rodzicami / Agata Oleksiak // Dyrektor Szkoły. - 2012, nr 12, s.76-78

90. WSPÓŁPRACA szkoły z rodzicami w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej / Aneta Paszkiewicz // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2012, nr 9, s.18-22

91. WSPÓŁPRACA z rodzicami wychowanków bursy szkolnej / Jan Bruski // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2013, nr 2, s.37-40

92. WYBRANE uwarunkowania zadowolenia ze szkoły rodziców dzieci uczących się w szkołach podstawowych / Radosław Kaczan, Piotr Rycielski, Olga Wasilewska // Edukacja. - 2012, nr 4, s.84-99

93. ZAANGAŻOWANIE rodziców a osiągnięcia szkolne uczniów / Waldemar Kozłowski // Edukacja. - 2013, nr 2, s.78-89

94. ZAGUBIENI rodzice / Joanna Szymańska // Remedium. - 2004, nr 5, s.6-7

95. ZASADY współpracy z rodzicami / Maria Talik // Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 1, s.15-17

96. ZEBRANIA z rodzicami / Irena Sierpowska-Glapiak // Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 7, s.14-15

97. ZEBRANIE z rodzicami uczniów rozpoczynających naukę w klasie pierwszej / Anna Gorczowska // Wychowawca. - 2005, nr 9, s.20-21

98. ZMARNOWANE wywiadówki / Lucyna Bojarska // Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 9, s.76-82

 

 

 

Oprac. Ewa Staniszewska

CDN – PBP w Lesznie

Kontakt

 Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie

ul. Bolesława Chrobrego 15
64-100 Leszno

tel. 65 529 90 62
fax 65 529 31 09
NIP: 697-10-20-103
REGON: 00 1387 29 0000 000
e-mail: oswiata@cdn.leszno.pl

Numer rachunku BZ WBK O/Leszno 71 1090 1245 0000 0001 1532 8876

Redakcja

Godziny urzędowania

Sekretariat

poniedziałek - 8:00 - 16:00
wtorek-piątek 7:30 - 15:30


Organizacja szkoleń
poniedziałek - piątek: 7.30-15.30, parter/pokój nr 13


Biblioteka

Leszno pn – pt 9.00 – 18.00
Filia Rawiczu i Kościanie pn, wt, pt 9.00 – 17.00
śr, cz 9:00 - 16:00
Filia w Gostyniu - pn, wt, pt 9:00 - 17:00
śr 9:00 - 16:00
cz 9:00 - 16:00

 

Obserwuj Nas

Bądź na bieżąco z informacjami CDN Leszno