• Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie

Zestawienia bibliograficzne

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

(wybór literatury ze zbiorów Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Lesznie)

 

 

 

Książki:

1. Agresja, przemoc, asertywność / oprac. tekstu Dagmara Sołdek, Joanna Bielan ; red. Dariusz Piekut.- Nadarzyn : Lissner Studio, [2012].

(Programy Profilaktyczno-Edukacyjne)

Sygnatura: 90260

2. Bici biją / red. nauk. Jadwiga Bińczycka ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna Związku Nauczycielstwa Polskiego.- Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak", [200?].

Sygnatura: 80860, 85113

3. Bunt ciała / Alice Miller ; przeł. Anna Gierlińska.- Poznań : Media Rodzina, cop. 2006.

Sygnatura: 85361

4. Gdy runą mury milczenia : prawda faktów / Alice Miller ; przeł. Jadwiga Hockuba.- Poznań : Harbor Point Media Rodzina, cop. 2006.

Sygnatura: 89403

5. Jak uchronić dziecko przed przemocą : poradnik dla rodziców / Grace Ketterman ; przekł. Paweł Kaźmierczak.- Kraków : Wydawnictwo WAM, 2004.

Sygnatura: 85136-Czyt.-XX-C-6

6. Mechanizmy przemocy w rodzinie : z pokolenia na pokolenie / Agnieszka Widera-Wysoczańska.- Warszawa : Difin, 2010.

(Engram)

Sygnatura: 88893, 88915-Czyt.-XX-C 6

7. Młode pokolenie - ofiary czy sprawcy przemocy? / red. Teresa Sołtysiak, Aleksandra Nowakowska.- Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2010.

Sygnatura: 89558

8. Niebieskie karty : przewodnik do procedury interwencji Policji wobec przemocy w rodzinie / Hanna Dorota Sasal.- Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 1998.

Sygnatura: 85537-Czyt.-XX-C6

9. Problematyka przemocy w rodzinie : podstawowe środki prawne ochrony osób pokrzywdzonych / red. nauk. Ewa Kowalewska-Borys.- Warszawa : Difin, 2012.

Sygnatura: 90190-Czyt.-XX-C-6

10. Przeciwdziałanie przemocy domowej / Jerzy Mellibruda.- Warszawa : Inst. Psychologii Zdrowia : Polskie Towarzystwo Psychologiczne, 2009.

Sygnatura: 88333, 88334-Czyt.-XX-C 6

11. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie : komentarz / Sylwia Spurek.- Wyd. 3 uzupeł., stan prawny na 1 września 2012 r.- Warszawa : Wolters Kluwer Business, 2012.

(Praktyczne Komentarze Lex)

Sygnatura: 90220-Czyt.-XX-C-6

12. Przemoc a zdrowie psychiczne / Joanna Zbucka-Krzyżanowska.- Warszawa : Instytut Psychologii Zdrowia PTP, 2009.

(ABC Zapobiegania Przemocy Domowej)

Sygnatura: 88331, 88332

13. Przemoc domowa : perspektywa psychologii społecznej / Sharon D. Herzberger ; tł. Eleonora Bielawska-Batorowicz.- Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2002.

Sygnatura: 83857, 84052, 85065

14. Przemoc i alkohol / Piotr Antoniak.- Warszawa : Instytut Psychologii Zdrowia PTP, 2009.

(ABC Zapobiegania Przemocy Domowej)

Sygnatura: 88317, 88318

15. Przemoc w małżeństwie i w rodzinie / red. Maria Chuchra, Jarosław Jęczeń ; Instytut Nauk o Rodzinie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.- Lublin : Wydawnictwo KUL, 2012.

(Centrum Badań nad Rodziną ; t. 11)

Sygnatura: 90158

16. Przemoc w rodzinie : interwencja kryzysowa i psychoterapia / Wanda Badura-Madej, Agnieszka Dobrzyńska-Mesterhazy.- Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2000.

Sygnatura: 83606-Czyt.-XX-C 6

17. Przemoc w rodzinie : prawo cywilne / Agnieszka Olszewska.- Warszawa : Instytut Psychologii Zdrowia PTP, 2009.

(ABC Zapobiegania Przemocy Domowej)

Sygnatura: 88325, 88326

18. Przemoc w rodzinie : prawo karne / Agnieszka Olszewska.- Warszawa : Instytut Psychologii Zdrowia PTP, 2009.

(ABC Zapobiegania Przemocy Domowej)

Sygnatura: 88327, 88328

19. Przemoc w rodzinie : zapobieganie w świetle przepisów prawa / Maria Stożek.- Warszawa : Inst. Psychologii Zdrowia : Polskie Towarzystwo Psychologiczne, 2009.

Sygnatura: 88335, 88336

20. Przemoc w rodzinie w aspekcie Konwencji Rady Europy w sprawie zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej / red. nauk. Ewa Kowalewska-Borys.- Warszawa : Difin, 2015.

Sygnatura: 93583

21. Przemoc w wychowaniu rodzinnym / Jolanta Maćkowicz.- Wyd. 2.- Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2009.

Sygnatura: 88477-Czyt.-XX-C 6

22. Przemoc wobec osób starszych / Hanna Dąbrowiecka.- Warszawa : Instytut Psychologii Zdrowia PTP, 2009.

(ABC Zapobiegania Przemocy Domowej)

Sygnatura: 88323, 88324

23. Przemoc, terapia, zadośćuczynienie : z doświadczeń badacza i terapeuty / Dorota Dyjakon.- Wrocław : Dolnośląska Szkoła Wyższa, cop. 2010.

Sygnatura: 88557

24. Przewodnik do realizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie / red. Aneta Zdunek ; oprac. i konsultacja Renata Durda.- Warszawa : Instytut Psychologii Zdrowia, 2005.

(Razem Przeciw Przemocy w Rodzinie)

Sygnatura: 85312-Czyt.-XX-C-6

25. Razem przeciw przemocy / Ewa Bilska, Teodor Bulenda, Irena Pospiszyl ; red. nauk. Irena Pospiszyl.- Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak", 1999.

Sygnatura: 82516

26. Rodzice - ofiary przemocy / Justyna Rzytki-Sroka.- Warszawa : Instytut Psychologii Zdrowia PTP, 2009.

(ABC Zapobiegania Przemocy Domowej)

Sygnatura: 88329, 88330

27. Świadkowie przemocy / Piotr Antoniak.- Warszawa : Instytut Psychologii Zdrowia PTP, 2009.

(ABC Zapobiegania Przemocy Domowej)

Sygnatura: 88319, 88320

28. Twoje ocalone życie / Alice Miller ; przeł. Jadwiga Hockuba.- Poznań : Media Rodzina, cop. 2009.

Sygnatura: 88242

29. Zanim będzie za późno : przemoc i kontrola w rodzinie / Robert J. Ackerman, Susan E. Pickering ; przekł. Monika Gajdzińska.- Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2002.

(Na Ratunek)

Sygnatura: 82218, 82219-Czyt.-XX-C 5a

30. Zapobieganie przemocy w rodzinie / Kevin Browne i Martin Herbert ; tł. [z jęz. ang.] Eleonora Bielawska-Batorowicz.- Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 1999.

Sygnatura: 77621

31. Zapobieganie przemocy w rodzinie / Kevin Browne, Martin Herbert ; tł. [z jęz. ang.] Małgorzata Babiuch.- Warszawa : Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, 1999.

(Literatura Pedagogiczna)

Sygnatura: 78032, 78033, 78034-Czyt.-XX-C 6

32. Zniewolone dzieciństwo : socjalizacja w skrajnych warunkach społeczno-politycznych / Wiesław Theiss.- Warszawa : Wydawnictwo "Żak", 1996.

Sygnatura: 75275, 75276-Czyt.-XX-A

33. Zniewolone dzieciństwo : ukryte źródła tyranii / Alice Miller ; przeł. [ z niem. ] Barbara Przybyłowska.- Poznań : Media Rodzina of Poznań, cop. 1999.

Sygnatura: 77635, 83405, 84900, 84970

 

 

 

 

Artykuły z czasopism:

1.,,TU i teraz'' - interwencja i co dalej? / Mariusz Wilk // Niebieska Linia. - 2009, nr 4, s.3-5

2. ALGORYTMY dla pracowników ochrony zdrowia : postępowanie w związku z wystąpieniem przemocy w rodzinie / Piotr Antoniak, Piotr Hartmann // Niebieska Linia - 2015, nr 4, s.5-11

3. ARCHITEKTURA polityki walki z przemocą w rodzinie / Andrzej Zybała // Polityka Społeczna. - 2014, nr 7, s.13-20

4. CZY prawo zmienia społeczną rzeczywistość? : obraz działań lokalnych wobec problemu przemocy nad dzieckiem w rodzinie po nowelizacji prawa / Ewa Jarosz // Pedagogika Społeczna. - 2012, nr 2, s.9-21

5. CZY w Polsce można bić dzieci? / Mirosław Kaczmarek // Remedium. - 2009, nr 1 dod., s. 18-19

6. FEKTYWNIEJSI razem : współpraca służby więziennej z zespołami interdyscyplinarnymi / Sebastian Lizińczyk // Niebieska Linia. - 2013, nr 5, s.9-12

7. JA WYGRYWAM - Ty wygrywasz / Marek Prejzner // Niebieska Linia. - 2013, nr 1, s.23-24

8. JAK pomagać rodzinie z problemem przemocy domowej / Bożena Gwizdek // Praca Socjalna. - 2011, nr 6, s.102-106

9. JAK przeciwdziałać przemocy i jak postępować z ofiarami przemocy w rodzinie / Kornelia Hubschner // Wychowanie na co Dzień. - 2009, nr 3, s.23-25

10. JAK pytać o przemoc? / Sylwia Kluczyńska // Niebieska Linia - 2015, nr 4, s.12-14

11. JAK reagujemy na przemoc na Śląsku / Anna Chęć, Alina Kula // Niebieska Linia - 2015, nr 4, s.21-23

 

12. JEST z nami DZIECKO : program przeciwdziałania przemocy w rodzinie / Katarzyna Kucharska // Niebieska Linia. - 2016, nr 2, s.30-32

13. KOMENTARZ do ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie Art. 6 [Nowelizacja Kodeksu postępowania karnego] / Sylwia Spurek // Niebieska Linia. - 2011, nr 3, s.30-32

14. LUKSUS empatii - nie dla każdego / Marta Kaczmarczyk // Niebieska Linia. - 2013, nr 1, s.27-29

15. MATKA jako sprawca przemocy wobec dziecka / Wiesława Walc // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2011, nr 3, s.25-29

16. MY, przewodniczący zespołów interdyscyplinarnych / Renata Durda // Niebieska Linia. - 2013, nr 5, s.1-4

17. NIEBIESKA Karta - rozwiązanie, ale czy dobre? / Dorota Nowik // Praca Socjalna. - 2013, nr 6, s.104-110

18. NIEWYKORZYSTANY potencjał / Agnieszka Zielińska, Piotr Drozd ; rozm. Łukasz Anders // Niebieska Linia. - 2013, nr 5, s.13-15

19. O KAMPANII ,,Dzieciństwo bez przemocy'' 2009 // Niebieska Linia. - 2009, nr 4, s.34

20. OCHRONA zdrowia a przemoc w rodzinie / Agnieszka Olszewska // Niebieska Linia. - 2012, nr 2, s.14-16

21. PACJENT z doświadczeniem przemocy / Anna Dzioba // Niebieska Linia - 2015, nr 4, s.1-4

22. PIONIERSKI eksperyment / Michał Trojnar // Niebieska Linia. - 2013, nr 1, s.25-26

23. POSTAWY i kompetencje grup roboczych / Katarzyna Łukowska // Niebieska Linia. - 2013, nr 5, s.6-9

24. POSTĘPOWANIE w związku z wystąpieniem przemocy wobec dziecka / Katarzyna Fenik-Gaberle, Renata Kałucka // Niebieska Linia. - 2015, nr 3, s.1-6

25. PRACOWNICA oświaty i procedura ,,Niebieskiej karty'' / Agnieszka Olszewska // Niebieska Linia. - 2012, nr 3, s.16-18

26. PRAWNE zasady funkcjonowania zespołów interdyscyplinarnych / Agnieszka Olszewska // Niebieska Linia. - 2012, nr 1, s.20-22

27. PROCEDURA ,,Niebieskie Karty'' - pytania i odpowiedzi / Agnieszka Olszewska // Niebieska Linia. - 2013, nr 1, s.18-20

28. PROGRAM certyfikowania placówek edukacyjnych / Monika Sajkowska // Niebieska Linia. - 2015, nr 3, s.7-9

29. PROGRAM Daphne - europejski parasol ochrony przed przemocą / Agata Benda // Niebieska Linia. - 2013, nr 2, s.4-6

30. PROGRAM dla sprawców przemocy w rodzinie w izolacji więziennej / Tomasz Głowik // Niebieska Linia. - 2013, nr 6, s.16-18

31. PROGRAMY oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie w woj. śląskim / Justyna Czerwińska // Niebieska Linia - 2015, nr 4, s.21-23

32. PRZECIWDZIAŁANIE przemocy w rodzinie / Katarzyna Michalska // Remedium. - 2003, nr 12, s.11-12

33. PRZEMOC subtelnie ukryta / Piotr Fijewski // Charaktery. - 2011, nr 7, s.86-88

34. SARA i MARAC - nowoczesne protokoły / Maria M. Pawłowska // Niebieska Linia. - 2013, nr 2, s.22-24

35. SEKTOR edukacji w przeciwdziałaniu krzywdzenia dzieci - globalna retoryka a rzeczywistość / Ewa Jarosz // Pedagogika Społeczna. - 2008, nr 2, s.97-108

36. SIŁA i mądrość grupy / Hanna Węgrzynowicz // Niebieska Linia - 2015, nr 4, s.18-20

37. SZACOWANIE ryzyka wystąpienia przemocy w rodzinie oraz związanych z nią zagrożeń / Marzena Kordaczuk-Wąs // Niebieska Linia. - 2012, nr 5, s.21-25

38. SZKOLIĆ - ale jak? / Renata Durda // Niebieska Linia. - 2016, nr 3, s.18-20

39. ŚRODKI zabezpieczające i możliwości izolowania sprawców przemocy w rodzinie / Zygmunt Kukuła // Praca Socjalna. - 2009, nr 1, s.61-79

 

40. TO DOPIERO początek / Grzegorz Wrona, Monika Płatek // Niebieska Linia. - 2013, nr 1, s.15-18

41. WARSZAWSKI system przeciwdziałania przemocy - zakończenie projektu / oprac. JAC // Remedium. - 2009, nr 12, s.26-27

42. Z INNEJ perspektywy : refleksja na temat ,,Niebieskich Kart'' / Krzysztof Sarzała // Niebieska Linia. - 2012, nr 5, s.18-21

43. ZBUDOWAĆ świat na nowo / Izabela Banasiak, Marek Prejzner // Niebieska Linia. - 2012, nr 6, s.30-32

44. ZESPOŁY interdyscyplinarne ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie / Agnieszka Filipek // Praca Socjalna. - 2013, nr 2, s.24-33

 

 

 

Oprac. Ewa Staniszewska

CDN-PBP w Lesznie

 

Kontakt

 Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie

ul. Bolesława Chrobrego 15
64-100 Leszno

tel. 65 529 90 62
fax 65 529 31 09
NIP: 697-10-20-103
REGON: 00 1387 29 0000 000
e-mail: oswiata@cdn.leszno.pl

Numer rachunku BZ WBK O/Leszno 71 1090 1245 0000 0001 1532 8876

Redakcja

Godziny urzędowania

Sekretariat

poniedziałek - 8:00 - 16:00
wtorek-piątek 7:30 - 15:30


Organizacja szkoleń
poniedziałek - piątek: 7.30-15.30, parter/pokój nr 13


Biblioteka

Leszno pn – pt 9.00 – 18.00
Filia Rawiczu i Kościanie pn, wt, pt 9.00 – 17.00
śr, cz 9:00 - 16:00
Filia w Gostyniu - pn, wt, pt 9:00 - 17:00
śr 9:00 - 16:00
cz 9:00 - 16:00

 

Obserwuj Nas

Bądź na bieżąco z informacjami CDN Leszno