• Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie

Zestawienia bibliograficzne

Prawa dziecka

Książki z CDN Publicznej Biblioteki Pedagogicznej Filii w Gostyniu.

 

1. Dziecko i jego prawa : praca zbiorowa / pod red. Elżbiety Czyż.- Warszawa : Komitet Ochrony Praw Dziecka, 1992.

Sygnatura: 33217, 33218

 

2. Konwencja Praw Dziecka = (Convention on the Rights of the Child) / Organizacja Narodów Zjednoczonych.- Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 1993.

Sygnatura: 33533

 

3. Ochrona praw dziecka w kontekście działalności UNICEF / Ewa Kantowicz.- Warszawa : Wydawnictwo "Żak", [b. r.].

Sygnatura: 34475

 

4. Ochrona praw dziecka w rodzinie dysfunkcyjnej : (dziecko - rodzina - państwo) / Marek Andrzejewski.- Kraków : Kantor Wydawniczy Zakamycze, 2003.

Sygnatura: 36240

 

5. Pedagogika. T. 2, Pedagogika wobec edukacji, polityki oświatowej i badań naukowych / red. nauk. Bogusław Śliwerski.- Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Pedagogiczne[!], 2006.

Sygnatura: 37482

6. Pisma wybrane. T. 1 / Janusz Korczak ; [wybór Aleksander Lewin].- Warszawa : Nasza Księgarnia, 1978.

Sygnatura: 16020

 

7. Prawa człowieka : dokumenty międzynarodowe / przekł. i oprac. Bożena Gronowska i in.- [Wyd. 2 popr., uaktual. i uzup.].- Toruń : Wydawnictwo COMER, 1993.

Sygnatura: 32994-Czyt.

 

8. Prawa człowieka a stosunki międzynarodowe / pod red. Agnieszki Florczak i Bartosza Bolechowa.- Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2006.

Sygnatura: 37158

 

9. Prawa człowieka w edukacji obywatelskiej / Małgorzata Rutkowska-Paszta.- Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1998.

Sygnatura: 34693

 

10. Prawa Dziecka : deklaracje i rzeczywistość : materiały z Konferencji, Rembertów 19 - 21 czerwca 1992 r. / red. nauk. Jadwiga Bińczycka ; Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
w Warszawie.- Kraków : Oficyna Wydawnicza"Impuls", 1993.

Sygnatura: 33506

 

11. Rzeczywistość praw dziecka w rodzinie / Anna Kwak, Andrzej Mościskier.- Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak Teresa i Józef Śniecińscy, 2002.

Sygnatura: 36165

 

12. Współczesne kierunki w opiece nad dzieckiem : wybór tekstów / red. nauk. Zofia Waleria Stelmaszuk.- Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak Teresa i Józef Śniecińscy, 1999.

Sygnatura: 37243

 

Książki z Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Gostyniu, Oddział dla Dzieci.

 

1. Mam prawo! Czyli nieomal wszystko, co powinniście wiedzieć o prawach dziecka, a nie macie kogo zapytać! / Grzegorz Kasdepke ; il. Maciej Szymanowicz.- Warszawa : Wydawnictwo G+J : National Geographic Society, 2007.

2. Moje prawa – ważna sprawa! / Anna Czerwińska-Rydel, Renata Piątkowska, il. Katarzyna Kołodziej.- Łódź : Literatura, 2014.

3. Dzieciaki z ulicy Tulipanowej, Czyli prawa małych i dużych / Joanna Krzyżanek ; il. Marcin Ciseł.- Kielce : Jedność, 2008.

4. Twoje prawa ważna Sprawa / Pernilla Stalfelt ; tł. Iwona Jędrzejewska ; il. Pernilla Stalfelt.- Warszawa : Czarna Owieczka, 2011.

5. Powiedz komuś! / Elżbieta Zubrzycka ; il. Agnieszka Żelewska.- Gdańsk : Gdańskaie Wydawnictwo Psychologiczne, 2004.

 

Książki z CDN Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Lesznie.

 

1. Być dzieckiem i przetrwać : materiały z seminarium naukowego Warszawa 19-20 marca 2002 r. : praca zbiorowa / pod red. Barbary Głowackiej i Lesława Pytki ; Krajowy Komitet Wychowania Resocjalizującego.- Warszawa : Krajowy Komitet Wychowania Resocjalizującego, 2002.

2. Dziecko i jego środowisko : prawa dziecka - dziecko krzywdzone / pod red. Andrzeja Steciwko i Iwony Pirogowicz ; Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu.- Wrocław : Wydaw. Continuo, 2005.

3. Dziecko w szkole / Lucyna Bojarska, Krzysztof Brzeziński, Tomasz Rek.- Warszawa : Rzecznik Praw Dziecka, 2006.

4. Informacja o działalności Rzecznika Praw Dziecka za rok 2014 oraz uwagi o stanie przestrzegania praw dziecka / oprac. Biuro Rzecznika Praw Dziecka.- Warszawa : Biuro Rzecznika Praw Dziecka, 2015.

5. Jak kochać dziecko ; Prawo dziecka do szacunku / Janusz Korczak.- Warszawa : Wydaw. Akademickie "Żak", 2002.

6. Konwencja o prawach dziecka / oprac. Biuro Rzecznika Praw Dziecka.- Warszawa : Biuro Rzecznika Praw Dziecka, cop. 2004.

7. Konwencja o prawach dziecka / red. nauk. S. L. Stadniczeńko.- Warszawa : Biuro Rzecznika Praw Dziecka, 2015.

8. Konwencja Praw Dziecka / red. nauk. Marian Balcerek.- Warszawa : Inst. Badań Problemów Młodzieży, 1990.

9. Mam szczerą wolę : propozycja programowa Głównej Kwatery ZHP i Rzecznika Praw Dziecka / [aut. Ewa Chełstowska i in.].- Warszawa : Biuro Rzecznika Praw Dziecka : Główna Kwatera ZHP, [2010].

10. Międzynarodowa ochrona praw dziecka / red. wydawnictwa Józef Marek Śnieciński.- Warszawa : Wydaw. "Żak", 1996.

11. Ochrona dzieci przed krzywdzeniem : perspektywa globalna i lokalna / Ewa Jarosz.- Wyd. 2.- Katowice : Wydaw. Uniw. Śląskiego, 2009.

12. Ochrona dzieci przed uczestnictwem w działaniach zbrojnych we współczesnym prawie międzynarodowym / Marta Prucnal.- Warszawa : Rzecznik Praw Dziecka, 2013.

13. Prawa dziecka : dokumenty Organizacji Narodów Zjednoczonych / zbiór i oprac. J. Jaros, Marek Michalak.- Warszawa : Biuro Rzecznika Praw Dziecka, 2015.

14. Prawa dziecka : dokumenty Rady Europy / zbiór i oprac. J. Jaros.- Warszawa : Biuro Rzecznika Praw Dziecka, 2013.

15. Prawa dziecka : konteksty prawne i pedagogiczne / red. nauk. Marek Andrzejewski ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.- Poznań : Wydaw. Nauk. UAM 2012.

16. Prawa dziecka i ich realizacja w aktywnym nauczaniu / Marlena Błachowicz.- Płock : Woj. Ośrodek Metodyczny-Płock, 1997.

17. Prawo dziecka do edukacji : założenia pedagogiczno-prawne i bariery realizacyjne / Małgorzata Kozak.- Warszawa : Biuro Rzecznika Praw Dziecka, 2013.

18. Prawo dziecka do szacunku / Janusz Korczak ; [oprac. tekstu Elżbieta Cichy].- Warszawa : Rzecznik Praw Dziecka, 2012.

19. Przestrzeganie praw dziecka : raport z badań monitorujących realizowanych w ramach projektu pt."Rzecznictwo, ochrona i monitoring praw dziecka w 30 rejonach kraju" / oprac. Barbara Głowacka ; Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Zarząd Główny ; Rzecznik Praw Dziecka.- Warszawa : Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Zarząd Główny, 2011.

20. Psychopedagogiczne konsekwencje łamania praw dziecka / Irena Borecka.- Wałbrzych : Woj. Ośrodek Metodyczny - Wałbrzych, 1993.

21. Rzecznik Praw Dziecka : ukształtowanie Rzecznika Praw Dziecka w Polsce jako organu państwowego : komentarz do ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka / Paweł J. Jaros.- Warszawa : Biuro Rzecznika Dziecka, 2013.

22. Rzeczywistość praw dziecka w rodzinie / Anna Kwak, Andrzej Mościskier.- Warszawa : Wydaw. Akademickie "Żak", cop. 2002.

23. Wystąpienia generalne Rzecznika Praw Dziecka. T. 5, 2006-2007.- Warszawa : Biuro Rzecznika Praw Dziecka, 2010.

24. Wystąpienia generalne Rzecznika Praw Dziecka. T. 6, 2008.- Warszawa : Biuro Rzecznika Praw Dziecka, 2010.

Opracowała: Turz Grażyna

Kontakt

 Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie

ul. Bolesława Chrobrego 15
64-100 Leszno

tel. 65 529 90 62
fax 65 529 31 09
NIP: 697-10-20-103
REGON: 00 1387 29 0000 000
e-mail: oswiata@cdn.leszno.pl

Numer rachunku BZ WBK O/Leszno 71 1090 1245 0000 0001 1532 8876

Redakcja

Godziny urzędowania

Sekretariat

poniedziałek - 8:00 - 16:00
wtorek-piątek 7:30 - 15:30


Organizacja szkoleń
poniedziałek - piątek: 7.30-15.30, parter/pokój nr 13


Biblioteka

Leszno pn – pt 9.00 – 18.00
Filia Rawiczu i Kościanie pn, wt, pt 9.00 – 17.00
śr, cz 9:00 - 16:00
Filia w Gostyniu - pn, wt, pt 9:00 - 17:00
śr 9:00 - 16:00
cz 9:00 - 16:00

 

Obserwuj Nas

Bądź na bieżąco z informacjami CDN Leszno