• Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie

Zestawienia bibliograficzne

Dysleksja, Dysgrafia i dysortografia

(wybór literatury ze zbiorów Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Lesznie Filii w Gostyniu)

 

1. Dar dysleksji : dlaczego niektórzy zdolni ludzie nie umieją czytać i jak mogą się nauczyć / Ronald D. Davis [oraz] Eldon M. Braun ; przekł. Grażyna Skoczylas.- Poznań : Wydawnictwo Zysk i S-ka, 2001.

Sygnatura: 37096

 

2. Diagnoza dysleksji / red. Barbara Kaja.- Bydgoszcz : Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej, 2003.

Sygnatura: 36356

 

3. Diagnoza dysleksji : najważniejsze problemy / pod red. Grażyny Krasowicz-Kupis.- Wyd. 2 popr.- Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2012.

Sygnatura: 38598

 

4. Dysleksja / Wojciech Brejnak.- Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2003.

(Nie jesteś sam)

Sygnatura: 36407

 

5. Dysleksja : problem znany i nieznany? / red. Małgorzata Kostka-Szymańska, Grażyna Krasowicz-Kupis.- Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2007.

Sygnatura: 37392

 

6. Dysleksja : teoria i praktyka / red. nauk. Gavin Reid, Janice Wearmouth ; przekł. Hanna Kostyło, Piotr Kostyło.- Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2008.

(Biblioteka Logopedy)

Sygnatura: 37637

 

7. Dysleksja a nauczanie języków obcych : przewodnik dla nauczycieli i rodziców uczniów z dysleksją / Katarzyna Maria Bogdanowicz.- Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2011.

Sygnatura: 39158

 

8. Dysleksja rozwojowa perspektywa psychologiczna : praca zbiorowa / pod red. Grażyny Krasowicz-Kupis.- Gdańsk : Wydawnictwo HARMONIA, 2006.

Sygnatura: 38003

 

9. Dysleksja u osób dorosłych / Marta Łockiewicz, Katarzyna Maria Bogdanowicz.- Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2013.

Sygnatura: 38800

 

10. Jak pokonać trudności w mówieniu, czytaniu i pisaniu : dla rodziców i nauczycieli / Antoni Balejko.- Białystok : Wydawnictwo Antoni Balejko, 2001.

Sygnatura: 35803

 

11. Jak pomóc dzieciom radzić sobie z dysleksją : poradnik dla rodziców / Sally Raymond ; tł. [z ang.] Ewa Klimas-Kuchtowa.- Kielce : Wydawnictwo "Jedność", 2004.

Sygnatura: 36491, 36930

 

12. Jedynka z ortografii ? : rozpoznawanie dysleksji, dysortografii i dysgrafii w starszym wieku szkolnym / Janina Mickiewicz.- Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 1996.

Sygnatura: 33952

 

13. Język, czytanie i dysleksja / Grażyna Krasowicz-Kupis ; Polskie Towarzystwo Neurolingwistyczne.- Wyd. 2.- Lublin : Agencja Wydawniczo-Handlowa Antoni Dudek, 2001.

(Pragmatyka komunikacji interepersonalnej)

Sygnatura: 35915

 

14. Kiedy mózg pracuje inaczej : ADHD, alkoholizm, autyzm, deja vu, dysleksja, leworęczność, słuch absolutny, pamięć fotograficzna, sezonowe zaburzenia afektywne, synestezja / Allen D. Bragdon, David Gamon ; przekł. Liliana Okupniak.- Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2006.

Sygnatura: 37107

 

15. Naucz się żyć z dysleksją... bo z dysleksji się nie wyrasta : przewodnik dla pedagogów, terapeutów, rodziców oraz osób zainteresowanych dysleksją / Helena Grzelachowska.- Warszawa : Wydawnictwo Seventh Sea, 2008.

Sygnatura: 37574

 

16. Nauka czytania krok po kroku : jak przeciwdziałać dysleksji / Jadwiga Cieszyńska.- Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2001.

Sygnatura: 35805

 

17. O dysleksji czyli specyficznych trudnościach w czytaniu i pisaniu : odpowiedzi na pytania rodziców i nauczycieli / Marta Bogdanowicz.- Lublin : Wydawnictwo "Linea", 1994.

Sygnatura: 33170

 

18. Pedagogiczna diagnoza specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu / Ewa Górniewicz.- Wyd. 3 popr.- Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, [2009].

Sygnatura: 35836

 

19. Pedagogiczne problemy słuchu fonematycznego uczniów z trudnościami w czytaniu i pisaniu / Jadwiga Ewa Nowak.- Wyd. 3.- Bydgoszcz : Wydawnictwo Uczelniane WSP w Bydgoszczy, 1994.

Sygnatura: 34326

 

20. Pokonywanie trudności w uczeniu się dzieci z dysleksją / Leokadia Wiatrowska.- Wyd. 2.- Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2013.

Sygnatura: 38806

 

21. Pomagam dziecku w mówieniu, czytaniu i pisaniu : dla rodziców i nauczycieli / Antoni Balejko.- Białystok : Wydawnictwo Logopedyczne, 1996.

(Logopeda Radzi)

Sygnatura: 34896

 

22. Pomóż dziecku z... dysleksją / Garry Squires, Sally McKeown ; tł. Aleksandra Wejchert-Spodenkiewicz.- Warszawa : Wydawnictwo K.E. Liber, 2006.

Sygnatura: 37578

 

23. Praca wyrównawcza z dziećmi mającymi trudności w czytaniu i pisaniu / Teresa Gąsowska, Zofia Pietrzak-Stępowska.- Wyd. 3 zm.- Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1994.

Sygnatura: 33486

 

24. Praca wyrównawcza z dziećmi mającymi trudności w czytaniu i pisaniu : poradnik nauczyciela-reedukatora. Cz. 2, Zajęcia reedukacyjne / Teresa Gąsowska, Zofia Pietrzak-Stępowska.- Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1978.

Sygnatura: 16320

 

25. Praca z dzieckiem ryzyka dysleksji i dysgrafii na zajęciach terapeutycznych w przedszkolu / Anna Klim-Klimaszewska.- Warszawa : Instytut Wydawniczy Erica, 2015.

Sygnatura: 38928

 

26. Przezwyciężanie trudności w czytaniu i pisaniu : terapia pedagogiczna / Halina Pętlewska.- Wyd. 3 poszerz.- Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2003.

Sygnatura: 36306

 

27. Psychologia dysleksji / Grażyna Krasowicz-Kupis.- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008.

(Terapia)

Sygnatura: 37534

 

28. Reedukacja dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu metodą 18 struktur wyrazowych / Ewa Kujawa, Maria Kurzyna.- Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1994.

Sygnatura: 33234

 

29. Rodzinne, edukacyjne i psychologiczne wyznaczniki rozwoju / pod red. Marty Bogdanowicz i Małgorzaty Lipowskiej.- Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2008.

Sygnatura: 37770

 

30. Rozwijanie kreatywności uczniów dyslektycznych na lekcjach języka polskiego w klasach IV-VI szkoły podstawowej : [scenariusze zajęć] / Dorota Dawid.- Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2004.

Sygnatura: 36971

 

31. Ryzyko dysleksji : problem i diagnozowanie / Marta Bagdonowicz.- Wyd. 3.- Gdańsk : Wydawnictwo HARMONIA, 2003.

Sygnatura: 36331, 37621

 

32. Ryzyko specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu: dysleksji, dysortografii i dysgrafii : Skala Ryzyka Dysleksji wraz z normami dla klas I i II / Marta Bogdanowicz ; [współaut. Dorota Kalka, Grzegorz Krzykowski].- Gdańsk : Harmonia Universalis, 2011.

Sygnatura: 38596

 

33. Style uczenia się dzieci dyslektycznych a wymagania poznawcze szkoły / Jolanta Dyrda.- Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2003.

Sygnatura: 36167

 

34. Szybkie i efektywne czytanie : podręcznik ćwiczeń dla młodzieży i dorosłych / Maria Grygier-Frąckiewicz.- [Warszawa] : [Wydawnictwo "Alfa i Omega"], [2005].

(Rozwój Umiejętności)

Sygnatura: 36591

 

35. Trudności dzieci w posługiwaniu się kodem językowym : metody terapii / Janina Jolanta Sazon-Brykajło.- Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2009.

Sygnatura: 37782

 

36. Uczeń z dysleksją w domu : poradnik nie tylko dla rodziców / Marta Bogdanowicz, Anna Adryjanek, Małgorzata Rożyńska.- Wyd. 3.- Gdynia : Wydawnictwo Pedagogiczne Operon, 2014.

(Biblioteka Ortograffiti)

Sygnatura: 39124

 

37. Uczeń z dysleksją w szkole : poradnik nie tylko dla polonistów / Marta Bogdanowicz, Anna Adryjanek.- Gdynia : Wydawnictwo Pedagogiczne "Operon", 2004.

Sygnatura: 3658

 

38. Wokół czytania : proces czytania i jego zaburzenia oraz drogi do efektywnego czytania / Zofia Pomirska.- Warszawa : Difin, 2011.

Sygnatura: 38430

 

39. Wokół dysleksji : co warto wiedzieć o dysleksji i nowoczesnych sposobach przeciwdziałania jej / pod red. nauk. Zofii Pomirskiej.- Warszawa : Difin, 2010.

(Engram)

Sygnatura: 38607

 

40. Wspieranie werbalnego rozwoju dziecka w oparciu o eksperymenty językowe, tropy stylistyczne i dobrą literaturę : ćwiczenia terapeutyczne / Agnieszka Wypych.- Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2008.

Sygnatura: 38603

 

41. Wspomaganie rozwoju dziecka z ryzyka dysleksji / pod red. Anety Rudzińskiej-Rogoży.- Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls, 2011.

Sygnatura: 38672

 

42. Wspomaganie rozwoju dziecka z ryzyka dysleksji / pod red. Anety Rudzińskiej-Rogoży.- Wyd. 2.- Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2014.

Sygnatura: 38840

 

43. Zarys terapii dziecka : metody psychologicznej i pedagogicznej pomocy wspomagającej rozwój dziecka / Barbara Kaja.- Bydgoszcz : Wydawnictwo Uczelniane Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2001.

Sygnatura: 35703

 

Ćwiczenia i zadania dla nauczycieli i rodziców.

 

1. 100 i więcej pomysłów, jak pomóc dziecku z dysleksją / Gavin Reid, Shannon Green ; przekł. Izabela Zakrzewska.- Gdańsk : Harmonia Universalis, 2015.

Sygnatura: 39046

 

2. Dyslektyczne ucho : zbiór ćwiczeń stymulujących rozwój percepcji słuchowej nie tylko dla uczniów z dysleksją : książka dla nauczyciela / Elżbieta Szymankiewicz.- Wyd. 4- Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2014.

Sygnatura: 38968

 

3. Dyslektyczne ucho : zbiór ćwiczeń stymulujących rozwój percepcji słuchowej nie tylko dla uczniów z dysleksją : zeszyt ćwiczeń dla ucznia / Elżbieta Szymankiewicz ; [il. Agata Półtorak].- Wyd. 2.- Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2009.

Sygnatura: 38547

 

4. Gdzie taki sam? : ćwiczenia percepcji wzrokowej dla dzieci i młodzieży z dysleksją / Katarzyna Myśliwiec, Agata Myśliwiec.- Kraków : Wydawnictwo Edukacyjne, cop. 2010.

Sygnatura: 39167

 

5. Kombinatoryka wyrazowa : spostrzegaj, pomyśl, działaj / Barbara Zakrzewska.- Wyd. 2- Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2013.

Sygnatura: 39180

 

6. Kombinatoryka zdaniowa : pomyśl - działaj - sprawdź / Barbara Zakrzewska.- Wyd. 2- Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2015.

Sygnatura: 39181

 

7. Przygotowanie do nauki pisania : ćwiczenia grafomotoryczne według Hany Tymichovej : przewodnik metodyczny dla rodziców i nauczycieli / Marta Bogdanowicz.- Wyd. 7.- Gdańsk : "Harmonia", 2011.

Sygnatura: 38560.

 

8. Wygraj z dysgrafią : zbiór ćwiczeń dla uczniów z trudnościami w pisaniu / Zofia Pomirska, Dorota Wieczorek.- Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, cop. 2006.

Sygnatura: 38940

 

9. Wygraj z dysleksją : zbiór ćwiczeń usprawniających umiejętność czytania - przeznaczony dla uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych, ich nauczycieli i rodziców / Zofia Pomirska.- Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, cop. 2011.

Sygnatura: 38941

 

10. Wygraj z dysortografią : zbiór ćwiczeń usprawniających umiejętność poprawnego pisania - przeznaczony dla uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych, ich nauczycieli i rodziców / Zofia Pomirska.- Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, cop. 2005.

Sygnatura: 38939

 

Opracowała

Kontakt

 Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie

ul. Bolesława Chrobrego 15
64-100 Leszno

tel. 65 529 90 62
fax 65 529 31 09
NIP: 697-10-20-103
REGON: 00 1387 29 0000 000
e-mail: oswiata@cdn.leszno.pl

Numer rachunku BZ WBK O/Leszno 71 1090 1245 0000 0001 1532 8876

Redakcja

Godziny urzędowania

Sekretariat

poniedziałek - 8:00 - 16:00
wtorek-piątek 7:30 - 15:30


Organizacja szkoleń
poniedziałek - piątek: 7.30-15.30, parter/pokój nr 13


Biblioteka

Leszno pn – pt 9.00 – 18.00
Filia Rawiczu i Kościanie pn, wt, pt 9.00 – 17.00
śr, cz 9:00 - 16:00
Filia w Gostyniu - pn, wt, pt 9:00 - 17:00
śr 9:00 - 16:00
cz 9:00 - 16:00

 

Obserwuj Nas

Bądź na bieżąco z informacjami CDN Leszno