• Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie

Zestawienia bibliograficzne

Biblioterapia, jako twórcza metoda wspierania rozwoju dzieci

1. Arteterapia w teorii i praktyce / Ewelina J. Konieczna.- Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2003.

Sygnatura: 36288

 

2. Arteterapia : scenariusze zajęć / Anna Pikała, Magdalena Sasin.- Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu
Łódzkiego, 2016.

Sygnatura: 39135

 

3. Bajka jak lekarstwo : zastosowanie bajkoterapii w terapii pedagogicznej / Agnieszka Chamera-Nowak,
Lidia Ippoldt.- Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2015.

Sygnatura: 39089

 

4. Bajka w twórczym rozwoju i arteterapii / Olga Handford, Wiesław Karolak. - Łódź : Wydawnictwo
Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, 2009

Sygnatura : 37997

 

5. Bajki rymowane w biblioterapii / Agnieszka Łaba.- Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2008.

Sygnatura: 38168

 

6. Bajki terapeutyczne dla dzieci / Maria Molicka.- Leszno : Maria Molicka, 1998.

Sygnatura: 34568, 34805

 

7. Bajki terapeutyczne na dobry dzień i jeszcze lepsze jutro : poradnik terapeutyczny pozytywnego myślenia,
działania i odczuwania / Barbara Stańczuk ; [il. Krzysztof Kałucki].- Kalisz : Martel, 2015.

Sygnatura: 39000

 

8. Bajki, które leczą. Cz. 1 / Doris Brett ; tł. Małgorzata Trzebiatowska.- Wyd. 2 w jęz. polskim.- Gdańsk :
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2003.

Sygnatura: 36062

 

9. Bajki, które leczą. Cz. 2 / Doris Brett ; tł. Hanna Dankiewicz.- Wyd. 2 w jęz. polskim.- Gdańsk : Gdańskie
Wydawnictwo Psychologiczne, 2002.

Sygnatura: 36063

 

10. Bajkoterapia : o lękach dzieci i nowej metodzie terapii / Maria Molicka.- Poznań : Media Rodzina, 2002.

Sygnatura: 35953, 35962

 

11. Biblioterapia : teoria i praktyka : poradnik / Irena Borecka.- Warszawa : Wydawnictwo SBP, 2001.

(Propozycje i Materiały ; 46)

Sygnatura: 35911

 

12. Biblioterapia : z zagadnień pomocy niepełnosprawnym użytkownikom książki. T. 2 / pod red.
Małgorzaty Fedorowicz i Tomasza Kruszewskiego.- Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja
Kopernika, 2007.

Sygnatura: 37476

 

13. Biblioterapia dla klas IV-VI szkoły podstawowej / Marta Franaszczuk-Truszkowska.- Gdańsk :
Wydawnictwo Harmonia, 2006.

Sygnatura: 38581

 

14. Biblioterapia formą terapii pedagogicznej : skrypt dla studentów pedagogiki / Irena Borecka.-
Wałbrzych: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2001.

Sygnatura: 36178

 

15. Biblioterapia i bajkoterapia : rola literatury w procesie zmiany rozumienia świata społecznego i siebie /
Maria Molicka.- Poznań : Harbor Point Media Rodzina, cop. 2011.

Sygnatura: 38925

 

16. Biblioterapia i czytelnictwo w środowiskach osób niepełnosprawnych : zbiór studiów / pod red.
Bronisławy Woźniczki-Paruzel ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika.- Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu
Mikołaja Kopernika, 2001.

Sygnatura: 35910

 

17. Biblioterapia w praktyce : poradnik dla nauczycieli, wychowawców i terapeutów / pod red. Eweliny J.
Koniecznej.- Wyd. 2 popr.- Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2006.

Sygnatura: 37721

 

18. "Czarodziejski pyłek" czyli metafora i bajka we wspomaganiu rozwoju małego dziecka : przykładowe
bajki o charakterze terapeutycznym z zakresu akceptacji i tolerancji drugiego człowieka oraz niwelowania
lęków i obaw towarzyszących małym dzieciom : przykładowe scenariusze zajęć do wykorzystania w pracy z
dziećmi w wieku przedszkolnym / Agnieszka Jaszczyk, Beata Kochaniak.- Kraków : Oficyna Wydawnicza
"Impuls", 2006.

Sygnatura: 37195

 

19. Już się nie boję : bajki terapeuteczne dla przedszkolaków / Julia Śniarowska ; [rys. Dorota Prończuk].-
Kraków : CEBP 24.12., 2014.

Sygnatura: 39178

 

20. Moc jest w nas : bajki terapeutyczne dla dzieci i ich rodziców / pod red. Kamili Zdanowicz-Kucharczyk.-
Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2016.

Sygnatura: 39068

 

21. Opowiedz mi, co u ciebie : bajki terapeutyczne dla rodziców i dzieci / Sylwia Krajewska.- [Zielonka] :
Psychocentrum, cop. 2015.

Sygnatura: 39208

 

22. Opowieści dla duszy dziecięcej / Linde von Keyserlingk ; przekł. z niem. Magdalena Jałowiec.- Kielce :
Wydawnictwo JEDNOŚĆ, 2000.

Sygnatura: 35633

 

23. Opowieści przeciwko lękom / Linde von Keyserlingk ; przekł. z niem. Magdalena Jałowiec.- Kielce :
Wydawnictwo JEDNOŚĆ.

Sygnatura: 35634

 

24. Scenariusze zajęć biblioterapeutycznych : nie tylko dla uczniów z dysleksją : terapia-zabawa-nauka :
szkoła podstawowa i gimnazjum / Mirosława Wójtowicz.- Gdańsk : Wydawnictwo HARMONIA, 2010.

Sygnatura: 38362

 

25. Sztuka w edukacji i terapii / pod red. Mirosławy Knapik i Wiesławy Aleksandry Sacher ; Uniwersytet
Śląski. Wydział Pedagogiki i Psychologii. Zakład Arteterapii.- Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls",
2004.

Sygnatura: 36578

 

26. Terapia w resocjalizacji. Cz. 1, Ujęcie teoretyczne / pod red. Andrzeja Rejznera, Pawła Szczepaniaka.-
Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak 2009.

Sygnatura: 38073

 

27. Terapia zajęciowa / Ewa Baum.- Warszawa : Fraszka Edukacyjna, 2009.

Sygnatura: 38119

 

28. Zaczarowane bajki, które leczą : dla dzieci i dorosłych / Anna Kozłowska.- Warszawa : Wydawnictwo
Akademickie " Żak 2007.

Sygnatura: 37235

 

Książki dostępne w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Gostyniu.

 

1. Bajki jako lekarstwo : zastosowanie bajkoterapii w terapii pedagogicznej / Agnieszka Chamera-Nowak,
Lidia Ippoldt. - Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2016.

 

2. Bajki pomagajki na dobry dzień i jeszcze lepsze jutro : poradnik pozytywnego myślenia, działania i
odczuwania / Barbara Stańczuk ; il. K. Kałucki. - Kalisz : Martel, [2016].

 

3. Bajki psychoedukacyjne. - Poznań : Wojewódzka Biblioteka Publiczna, Centrum Animacji Kultury, 2006.

 

4. Bajki terapeutyczne dla dzieci / Maria Molicka. - Leszno ; [b. w.], 1998.

 

5. Bajki terapeutyczne na dobry dzień i jeszcze lepsze jutro : poradnik terapeutyczny pozytywnego myślenia,
działania i odczuwania / Barbara Stańczuk ; il. K. Kałucki. - Kalisz : Martel, 2015.

 

6. Bajki terapeutyczne : prace uczestników warsztatów prowadzonych przez Genowefę Surniak w dniach 8 i
15 listopada 2004 roku w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu. -
Poznań : Wojewódzka Biblioteka Publiczna, Centrum Animacji Kultury, 2004.

 

7. Bajki które leczą. Cz. 1 / Doris Brett. - Wyd. 2. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2004.

 

8. Bajki które leczą. Cz. 2 / Doris Brett. - Wyd. 2. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2003.

 

9. Bajkoterapia czyli dla małych i dużych o tym, jak bajki mogą pomagać / il. Marcin Piwowarski. -
Warszawa : Nasza Księgarnia, 2010.

 

10. Baśnie w przedszkolu : bajkoterapia w pracy z dziećmi / Cordula Pertler, Reinhold Pertler. - Kielce :
Jedność, 2012.

 

11. Bezpieczna bajka / il. Marcin Piwowarski. - Warszawa : Nasza Księgarnia, 2011.

 

12. Biblioterapia i bajkoterapia : rola literatury w procesie zmiany rozumienia świata społecznego i siebie /
Maria Molicka. - Poznań : Media Rodzina : Harbor Point Sp. z.o.o., 2011

 

13. Chcę mieć przyjaciela : o dziewczynce, która chciała zaprzyjaźnić się z krokodylem / Elżbieta
Zubrzycka. - Gdańsk :Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2011.

 

14. O zajączku Filipie, który ze strachu dokonał wielkich czynów / Elżbieta Zubrzycka. - Gdańsk :Gdańskie
Wydawnictwo Psychologiczne, [2011].

 

15. Opowiedz mi, co u ciebie : bajki terapeutyczne dla rodziców i dzieci / Sylwia Krajewska. - Warszawa :
Psychocentrum, 2015

 

Artykuły z czasopism:

 

1. Arteterapia w edukacji wczesnoszkolnej / K. Sadowska // Życie Szkoły. - 2013, nr 6, s. 4-7

2. Bajki jako forma wsparcia dziecka w żałobie / E. Sielicka // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. -
2015, nr 8, s. 18-23

3. Bajki które leczą / W. Szulc // Życie Szkoły. - 2006, nr 6, s. 5-11

4. Bajki, nie-bajki i bajkoterapia / W. Szulc // Życie Szkoły. - 2006, nr 6, s. 5-11

5. Bajki pomagają dzieciom oswoić lęk / J. Lubowiecka // Wychowanie w Przedszkolu. - 2011, nr 5,
s. 12-17

6. Bajki szczególne, bajki terapeutyczne / E. Kramarczyk // Życie Szkoły. - 2007, nr 10, s. 10-13

7. Bajka terapeutyczna jako środek oddziaływań psychokorekcyjnych / B. Hoffman // Problemy
Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2012, nr 10, s. 24-28

8. Bajki terapeutyczne i ich rola / K. Budzyńska // Życie Szkoły. - 2013, nr 11, s. 8-9

9. Bajki terapeutyczne w pracy z dziećmi / G. Surniak // Poradnik Bibliotekarza. - 2008, nr 1, s. 1-2

10. Bajkoterapia / M. Niedźwiecka // Wychowanie w Przedszkolu. - 2008, nr 11, s. 60

11. Bajkoterapia – olbrzymia moc słów zaklęta w bajkach / A. Kubała-Kulpińska // Życie Szkoły. - 2015,
nr 5, s. 22-25

12. Bajkoterapia w pracy wychowawczej bibliotekarza / A. Chamera-Nowak, L. Ippoldt // Poradnik
Bibliotekarza. - 2015, nr 11, s. 4-8

13. Bajkoterapia w szkole podstawowej / R. Gromek // Biblioteka w Szkole. - 2009, nr 12, s. 5-6

14. Baśnie jako element poradnictwa dla najmłodszych / B. Skałabania // Problemy Opiekuńczo
Wychowawcze. - 2016, nr 3, s. 27-32

15. Baśnioterapia w rehabilitacji dzieci upośledzonych umysłowo / M. Cichoń-Piasecka // Szkoła
Specjalna. - 2005, nr 1, s. 53-58

16. Baśniowa terapia / M. Molicka // Psychologia w Szkole. - 2005, nr 4, s. 63-71

17. Biblioterapia / O Chmielewska // Życie Szkoły. - 2005, nr 10, s. 29[607]-31[609]

18. Biblioterapia: szkolenie dla nauczycieli / M. Świerczyńska // Biblioteka w Szkole. - 2008, nr 12,
s. 13-15

19. Biblioterapia i biblioteka: odrodzenia nowa szansa / M. Rzeszowski // Poradnik Bibliotekarza. - 2008,
nr 1, s. 20

20. Biblioterapia i wczesna edukacja czyli o przydatności słów, które leczą / A. Miernik // Nauczanie
Początkowe: kształcenie zintegrowane. - R. 38 (60), nr 4 (2014/2015), s. 29-38

21. Biblioterapia jako metoda w pedagogice / E. Dunin-Wilczyńska // Nowa Szkoła. - 2016, nr 7, s. 12-19

22. Biblioterapia jako odmiana terapii pedagogicznej / P. Szczepaniak // Opieka, Wychowanie, Terapia. -
2009, nr 3-4, s. 26-33

23. Biblioterapia w ICIM / K. Pytlakowska // Biblioteka w Szkole. - 2011, nr 5, dodatek Biblioteka
Centrum Informacji nr 2, s. 14-16

24. Biblioterapia w edukacji dziecka niepełnosprawnego intelektualnie / E. Wyględowska // Biblioteka w
Szkole. - 2010, nr 6, s. 12-14

25. Biblioterapia w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kielcach / B. Iwan // Poradnik Bibliotekarza. - 2008,
nr 1, s. 29-30

26. Biblioterapia w pracy domu dziecka / S. Labryga // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2005, nr
5,s. 36-38

27. Biblioterapia w pracy gdyńskiej biblioteki / R. Rzepecka-Stenka // Bibliotekarz. - 2010, nr 5, s. 14-16

28. Biblioterapia w przeciwdziałaniu przemocy rówieśniczej / E. Szefler // Problemy Opiekuńczo
Wychowawcze. - 2010, nr 8, s. 35-47

29. Cyberbiblioterapia – o wadach nowoczesnego kształcenia / T. Kruszewski // Wychowanie na co dzień. -
2008, nr 3, s. 6-8

30 Czytanie strategią rozumnego inwestowania w przyszłość ucznia / W. Matras-Mastalerz // Biblioteka w
Szkole. - 2016, nr 10, dod. s. 2

31. Czytelnictwo a biblioterapia / M. Czerwińska // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 8, s. 70-72

32. Drewniany pajac, żywy chłopiec – o Pinokiu nieco inaczej: Pinokio jako literacki obraz dziecka
nadpobudliwego / K. Nogieć // Język Polski w Szkole IV-VI. - R. 9, nr 4 (2007/2008), s. 70-77

33. Drugie życie biblioteki / A. Karcz // Poradnik Bibliotekarza. - 2015, nr 12, s. 11-14

34. Filie i „superbiblioteki”: przyczynek do dyskusji: przypadek Wrocławia / M. Zając // Poradnik
Bibliotekarza. - 2015, nr 12, s. 4-11

35. Gdy potwór się śni: jak pomóc dzieciom w zasypianiu? / A. Bisz // Wychowanie w Przedszkolu. - 2010,
nr 10, s. 42-46

36. Innych przybywa... rzecz o biblioterapeutycznej funkcji nowych książek dla dzieci / E. Szefler //
Poradnik Bibliotekarza. - 2013, nr 7/8, s. 51-56

37. Kiedy boję się szkoły?: metody oddziaływań biblioterapeutycznych minimalizujących lęk i agresję
wśród dzieci i młodzieży / W. Matras-Mastalerz // Poradnik Bibliotekarza. - 2009, nr 6, s. 36-39

38. Kiedy muszę nauczyć się żyć – biblioterapia dzieci niepełnosprawnych intelektualnie / L. Ippoldt //
Poradnik Bibliotekarza. - 2009, nr 3, s. 33-37

39. Królestwo wiatru i inne bajki / H. Pawłowska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2011, nr 7, s. 31-32

40. Książka – zabawka w biblioterapii / A. Klein // Wychowanie w Przedszkolu. - 2011, nr 1, s. 27-28

41. Książka w działalności resocjalizacyjnej / J. Mikołajczyk // Poradnik Bibliotekarza. - 2005, nr 11,
s. 21-22

42. Lecznica dla duszy / K. Szeliga // Życie Szkoły. - 2007, nr 10, s. 22-27

43. Leczyć i wychowywać książką / K. Droździewicz // Poradnik Bibliotekarza. - 2008, nr 1, s. 18-19

44. Matematycznie o poezjoterapii / S. Krzyśka // Edukacja i Dialog. - 2005, nr 4, s. 54-56

45. Nie do śmiechu / E. Nowel // Język Polski w Szkole IV-VI. - R. 11, nr 3 (2009/2010), s. 94-110

46. O przemocy rówieśniczej i nowych książkach biblioterapeutycznych / E. Szefler // Problemy
Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2011, nr 8, s. 21-29

47. „Ostatnia perła” w dziecięcych paciorkach – śmierć w oczach najmłodszych / M. Sałapata // Edukacja. -
2008, nr 4, s. 108-113

48. Oswoić emocje / E. Skwarka // Wychowanie w Przedszkolu. - 2010, nr 3, s. 30-34

49. Przeciw przemocy w szkole: literatura biblioterapeutyczna / T. Grabowska // Życie Szkoły. - 2011, nr 3,
s. 60-62

50. Przeciw wykluczeniu, przykład pracy metodą projektu z wykorzystaniem biblioterapii / G. Ziaja //
Biblioteka w Szkole. - 2013, nr 2, s. 18

51. Przestrzeń baśni – przestrzeń opowieści / M. Świstak // Psychologia w Szkole. - 2015, nr 3, s. 56-61

52. Przypadek Brzydkiego Kaczątka / K. A. Gajda // Język Polski w Szkole IV-VI. - R. 12, nr 1
(2010/2011), s. 20-27

53. Teatr jako terapia dla widza / K. A. Gajda // Język Polski w Szkole IV-VI. - R. 11, nr 2 (2009/2010),
s. 54-56

54. Terapeutyczna rola biblioteki szkolnej / B. Nowaczyk // Wychowanie na co dzień. - 2007, nr 3, s. 14-15

55. Terapeutyczne aspekty poezji / S. Krzyśka // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 8, s. 61-66

56. Terapeutyczne walory opowiadań i bajek Doris Brett / B. Frech // Wychowanie w Przedszkolu. - 2014,
nr 10, s. 63-64

57. Terapeutyczne znaczenie książki w procesie wychowania osób niedostosowanych społecznie /
M. Jurczyk // Opieka Wychowanie Terapia. - 2011, nr 1-2, s. 33-35

58. Terapia czytelnicza / I. Konopnicka // Życie Szkoły. - 2007, nr 5, s. 12-16

59. Uwarunkowania powodzenia społecznego usamodzielnionych wychowanków placówek opiekuńczo-

wychowawczych: wnioski z obserwacji i propozycja działań / T. Kruszewski // Szkoła Specjalna. -
2005, nr 2 s. 102-112

60. Wykorzystanie literatury w resocjalizacji młodzieży / I. Marek // Problemy Opiekuńczo
Wychowawcze. - 2015, nr 7, s. 32-38

61. Wzajemność pośrednia, czyli ty mnie, a ja jemu / M. Szcześniak i in. // Psychologia w szkole. - 2015, nr
3, s. 49-55

62. Z baśnią współczesną w przedszkolu / J. Kmieć // Wychowanie w Przedszkolu. - 2011, nr 5, s. 20-24

63. Zastosowanie bajek w pracy profilaktycznej wychowawcy / L. Wawryk, K. Grala //

Wychowanie na co dzień. - 2013, nr 1-2, s. I-II wkładka

64. Zastosowanie komputera w biblioterapii: współpraca między terapeutą i informatykiem w bibliotece
dziecięco-młodzieżowej / V. Trella // Poradnik Bibliotekarza. - 2005, nr 7/8, s. 10-12

65. Żabi list: bajka ekologiczna / A. Tomalka-Sadownik // Życie Szkoły. - 2008, nr 6, s. 33-37

 

Zestawienia bibliograficzne:

 

1. Biblioterapia w procesie dydaktyczno-wychowawczym i terapii pedagogicznej (zestawienie bibliograficzne w wyborze) / oprac. E. Trojan // Nowa Szkoła. - 2015, nr 6, s. 56-62

2. Biblioterapia wśród młodzieży: zestawienie bibliograficzne / J. Naruszewicz // Poradnik Bibliotekarza. - 2015, nr 1, s. 42-44

3. Uchodźcy: zestawienie bibliograficzne / E. Pobek // Poradnik Bibliotekarza. - 2016, nr 6, s. 39-40

 

Bajki terapeutyczne, scenariusze i konspekty:

 

1. Adaptacja uczniów klasy I szkoły podstawowej do środowiska szkolnego: program wychowawczy z
elementami biblioterapii / A. Białoń-Siuda // Biblioteka w Szkole. - 2007, nr 5, s. 20-21

2. Alan i zaczarowana z jeziora / M. Borowska // Życie Szkoły. - 2011, nr 11, s. 47-50

3. Bajeczki na smuteczki, czyli biblioterapia w bibliotece / K. Ratyńska // Poradnik Bibliotekarza. - 2015,
nr 10, s. 25-26

4. Baśń o księżycu i kocich oczach / A. Rozwałka // Życie Szkoły. - 2011, nr 11, s. 46

5. Bez złości mamy więcej radości : konspekt zajęć biblioterapeutycznych / A. Bałka // Biblioteka w Szkole.
– 2014, nr 12, s. 28-29

6. Biblioterapia – terapia i wychowanie przez czytanie / S. Gallos // Życie Szkoły. - 2013, nr 2, s. 12-14

7. Biblioterapia w pracy z grupą / K. Chojnicka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2005, nr 2,
s. 23-26

8. Co by było gdyby morze przestało szumieć?: o istocie człowieczeństwa i poczucia własnej wartości /
E. Bukowiec // Biblioteka w szkole. - 2016, nr 10, dod. s. 6, (Szkoła podstawowa)

9. Co mam ci szepnąć, byś zakwitł? - przez bajkę do potrzeb dziecka / M. Mytko // Życie Szkoły. - 2013, nr
11, s. 12-14

10. Co to znaczy opiekować się kimś?: scenariusz zajęć biblioterapeutycznych dla uczniów klasy I-IV
szkoły podstawowej / E. Wyględowska // Biblioteka w Szkole. - 2007, nr 11, s. 11-12

11. Dlaczego oni to zrobili?: scenariusz zajęć biblioterapeutycznych w oparciu o opowiadanie Żółty balonik
Mariana Orłonia / J. Polaszczyk // Poradnik Bibliotekarza. - 2013, nr 3, s. 40-42

12. Dobro i zło – odwieczna walka: propozycja zajęć dla sześciolatków / V. Maklakiewicz // Wychowanie
na co dzień. - 2009, nr 3, s. V-VII wkładka

13. Franklin i książka z biblioteki : scenariusz zajęć z elementami bajkoterapii dla dzieci w wieku 5-7 lat /
A. Walska // Poradnik Bibliotekarza. - 2015, nr 11, s. 42-43 (Przedszkole i szkoła podstawowa)

14. „Franklin i zazdrość” : scenariusze zajęć z elementami bajkoterapii dla dzieci w wieku 6-9 lat / A.
Walska // Poradnik Bibliotekarza. - 2016, nr 6, s. 37-38 (Szkoła podstawowa)

15. Gdybym miał marzenia : dlaczego zawsze warto marzyć? / L. Ippoldt // Biblioteka w Szkole. – 2016,
nr 10, dod. s. 16, (Gimnazjum)

 

16. Hajku – słowa – motyle, słowa – kropelki rosy, słowa – szum strumyka: przykład poezjoterapii / G.
Gajek // Biblioteka w Szkole. - 2008, nr 4, s. 13-14

17. Hobbit, czyli tam i z powrotem: scenariusze biblioterapeutyczne / I. Sieradzka // Biblioteka w Szkole. -
2006, nr 12, s. 22-23

18. Igła do cerowania czyli dobrze mieć poczucie własnej wartości / K. John // Biblioteka w Szkole. - 2009,
nr 12, s. 14-15

19. Jak radzić sobie z negatywnym wpływem rówieśników?: konspekt zajęć z biblioterapii / K. Janeczko
-Witkowska // Poradnik Bibliotekarza. - 2006, nr 11, s. 35-37

20. Jak radzić sobie ze złością?: scenariusz zajęć biblioterapeutycznych dla uczniów klas IV-VI szkoły
podstawowej / A. Lubos // Biblioteka w Szkole. - 2006, nr 10, s. 19

21. Ja też coś potrafię / K. Janeczko-Witkowska // Poradnik Bibliotekarza. - 2010, nr 10, s. 41-42

22. Każdy z nas jest inny / E. Lachowska // Poradnik Bibliotekarza. - 2010, nr 10, s. 39-41

23. Każdy z nas jest wyjątkowy!: program zajęć biblioterapeutycznych dla uczniów klas IV-VI szkoły
podstawowej / M. Chachuła // Biblioteka w Szkole. - 2007, nr 11, s. 8-10

24. Kierunek dorosłość : zajęcia biblioterapeutyczne / A. Sobańska // Biblioteka w szkole. – 2016, nr 11, s.
29-31, (Gimnazjum)

25. Kochamy mimo odmienności: scenariusz baśnioterapii / K. John // Biblioteka w Szkole. - 2008, nr 12,
s. 16

26. Książka? Czytania? Po co to komu? : scenariusz zajęć biblioterapeutycznych / M. Sobol // Biblioteka w
szkole. – 2015, nr 4, s. 11

27. Książka prostuje kręte ścieżki życia: program biblioterapeutyczny dla uczniów klas IV-VI szkoły
podstawowej / G. Gajek // Biblioteka w Szkole. - 2008, nr 4, s. 10-12

28. Księżniczka: scenariusz zajęć biblioterapeutycznych dla uczniów klas O-I szkoły podstawowej / E.
Wyględowska // Biblioteka w Szkole. - 2007, nr 9, s. 14-15

29. Księżniczka na ziarnku grochu czyli o prawdzie w życiu / K. John // Biblioteka w Szkole. - 2009, nr 12,
s. 14-15

30. Malinowa chwila / S. Szołek // Życie Szkoły. - 2011, nr 11, s. 51-52

31. Maski : czyli próba poznania samego siebie / G. A. Sabiłło // Biblioteka w Szkole. – 2016, nr 10, dod.
s. 14

32. Mieć czy być?: scenariusz zajęć biblioterapeutycznych dla uczniów klasy IV szkoły podstawowej

/ M. Lach // Biblioteka w Szkole. - 2013, nr 4, s. 16-17

33. Młody Książę : ja i mój kwiat : przyjaźń i miłość co to takiego? / D. Bełtkiewicz // Biblioteka w Szkole.
– 2016, nr 10, dod. s. 13, (Gimnazjum)

34. Młody książę : ja i moja planeta : o realizacji życiowych celów / D. Bełtkiewicz // Biblioteka w Szkole.
– 2016, nr 10, dod. s. 12, (Gimnazjum)

35. Moje miejsce na Ziemi : o ważnych decyzjach życiowych / L. Ippoldt // Biblioteka w Szkole. – 2016, nr
10, dod. s. 15, (Szkoła średnia)

36. Na niepowodzenia w szkole – magiczna moc bajkoterapii: scenariusz zajęć z wykorzystaniem Bajki o
mrówce Marii Molickiej / G. Gajek // Biblioteka w Szkole. - 2008, nr 5, s. 15-16

37. Największy dar… przyjaźń : o trudnej sztuce nawiązywania relacji / A. Walska // Biblioteka w Szkole. –
2016, nr 10, dod. s. 11, (Szkoła podstawowa)

38. Nie taki mrok straszny / M. Wróbel // Wychowanie w Przedszkolu. - 2010, nr 10, s. 48-49

39. Nie wszystko można kupić : scenariusze zajęć o wartościach nie materialnych / R. Kociołek //
Biblioteka w Szkole. – 2016, nr 10, dod. s. 7-8, (Szkoła podstawowa)

40. Oswajać lęk / I. Bukowska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2009, nr 9, s. 33-38

41. Po co komu plotka? : scenariusz zajęć biblioterapeutycznych / J. Oleszek // Biblioteka w Szkole. – 2016,
nr 4, s. 8, (Gimnazjum i szkoła średnia)

42. Pokonywanie słabości: konspekt zajęć z biblioterapii / K. Janeczko-Witkowska // Poradnik
Bibliotekarza. - 2005, nr 9, s. 39-40

43. Poradzę sobie ze złością: konspekt zajęć biblioterapeutycznych dla uczniów klasy III szkoły
podstawowej / M. Halicka // Biblioteka w Szkole. - 2006, nr 10, s. 18-19

44. Portret seniora: warsztaty biblioterapeutyczne / D. Stępniewska // Poradnik Bibliotekarza. - 2007, nr 1,
s. 41-43

45. „Poznajmy się bliżej”: scenariusz zajęć biblioterapeutycznych w oparciu o opowiadanie Potworek Marty
Tomaszewskiej / J. Polaszczyk / Poradnik Bibliotekarza. - 2013, nr 2, s. 42-44

46. Program biblioterapeutyczny – oswajanie starszaków. [Cz. 1] / A. Widzowska-Pasiak // Poradnik
Bibliotekarza. - 2009, nr 1, s. 34-36

47. Program biblioterapeutyczny – oswajanie starszaków. [Cz. 2] / A. Widzowska-Pasiak // Poradnik
Bibliotekarza. - 2009, nr 2, s. 35-39

48. Program biblioterapii dla ucznia z nauczaniem indywidualnym / E. Jasiak // Biblioteka w Szkole. -
2009, nr 12, s. 11-13

49. Program „Jak dobrze być razem” - wybrane scenariusze biblioterapeutycznych zajęć integracyjnych w
klasie pierwszej szkoły podstawowej / M. Franaszczuk-Truszkowska // Wychowanie na co dzień. -
2007, nr 1-2, s. I-VI wkładka

50. Przegląd gatunków leśnych w terapii dzieci z uszkodzonym analizatorem wzroku: bajka terapeutyczna /
L. Koziak // Aura. - 2011, nr 2, dodatek ekologiczny dla szkół nr 197, s. 1-2

51. Rozejrzyj się nie jesteś sam!: scenariusz zajęć biblioterapeutycznych / T. Kajl-Jankowska // Biblioteka w
Szkole. - 2008, nr 12, s. 17

52. Rozmowa z innymi: scenariusz biblioterapeutyczny / R. Gromek // Biblioteka w Szkole. - 2009, nr 12,
s. 7

53. Rozmowa z samym sobą: scenariusz biblioterapeutyczny / R. Gromek // Biblioteka w Szkole 2009, nr
12, s. 6-7

54. Są takie ogrody: program terapeutyczny dla seniorów / I. Borecka // Biblioteka w Szkole. - 2008, nr 6,
s. 29-32

55. Siedmiu wspaniałych – dręczenie i przemoc w szkole : scenariusz zajęć biblioterapeutycznych /I.
Bukowska// Poradnik Bibliotekarza. - 2015, nr 6, s. 41-43

56. Stefa Miau! : akceptujemy różnorodność / G. Sabiełło // Biblioteka w Szkole. – 2016, nr 10, dod. s. 8-9,
(Szkoła podstawowa)

57. Szkolna apteka literacka, czyli kilka sposobów zachęcania młodzieży do czytania / L. Ippoldt //
Biblioteka w Szkole. – 2016, nr 3, s. 23, (Gimnazjum i szkoła średnia)

58. Świat należy do mnie : scenariusz zajęć biblioterapeutycznych / J. Oleszek // Biblioteka w Szkole. –
2016, nr 2, s. 17, (Szkoła podstawowa)

59. Terapia bajką / J. Bot // Wychowanie w Przedszkolu. - 2008, nr 5, s. 53-56

60. Tupcio Chrupcio. Ja się nie boję! – zajęcia terapii czytelniczej / A. Pejkowska // Poradnik
Bibliotekarza. – 2014, nr 3, s. 34-36, (Przedszkole)

61. Tylko jeden drink… : dlaczego warto być odpowiedzialnym / M. Jesionek // Biblioteka w Szkole. –
2016, nr 10, dod. s. 18-19, (Szkoła średnia)

62. Uzależnienie od komputera i Internetu: czy gry komputerowe to dobra forma spędzania czasu wolnego? /
A. Kujawa // Wychowanie na co dzień. - 2010, nr 10/11, s. I-III wkładka

63. W poszukiwaniu mądrości życia podróże do Krainy Bajkozofii : program warsztatów dla młodzieży z
elementami biblioterapii / W. Matras-Mastalerz // Poradnik Bibliotekarza. – 2016, nr 11, s. 32-40
(Gimnazjum i szkoła średnia)

64. Warsztat biblioterapeuty / M. Widerowska // Poradnik Bibliotekarza. - 2008, nr 1, s. 34-37

65. Warto mieć przyjaciela : konspekt zajęć czytelniczych z elementami bajkoterapii / I. Lelonek //
Biblioteka w Szkole. – 2015, nr 9, s. 12-13 (Szkoła podstawowa)

66. Wszystkie barwy czarnej farby : scenariusze zajęć / B. Polińska // Biblioteka w Szkole. – 2016, nr 6, s.
22-24, (Gimnazjum)

67. Wykorzystanie fragmentów powieści Josteina Gaardera do tworzenia warsztatów biblioterapeutycznych /
M. Cyrklaff // Wychowanie na co dzień. - 2007, nr 6, s. I-III wkładka

68. Wykorzystanie poezji dziecięcej w biblioterapii na przykładzie wiersza „Rupaki” Danuty Wawiłow / B.
Borowiec // Nauczanie Początkowe: kształcenie zintegrowane. - R. 30 (52), nr 2 (2006/2007),
s. 45-55

69. Wysyłaj ludzim eksperymentalne sygnały dobra: scenariusz zajęć na podstawie fragmentu powieści
Małgorzaty Musierowicz Kwiat Kalafiora / G. Gajek // Biblioteka w Szkole. - 2008, nr 6, s. 18-19

70. „Z Frankiem pod namiot” - zajęcia czytelnicze z elementami biblioterapii / T. Kruszewski, J. Pałka //
Wychowanie na co dzień. - 2012, nr 6, s. I-IV wkładka

71. Zajęcia kółka czytelniczego a biblioterapia / K. John // Biblioteka w Szkole. - 2010, nr 10, s. 17

72. Życie ponad wszystko : o sensie życia z chorobą / P. Knapik, I. Ronkiewicz-Brągiel //Biblioteka w
Szkole. – 2016, nr 10, dod. s. 17, (Szkoła średnia)

 

Opracowały:

Turz Grażyna CDN PBP Filia w Gostyniu

Mehr Izabela BPMiG W Gostyniu

Kontakt

 Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie

ul. Bolesława Chrobrego 15
64-100 Leszno

tel. 65 529 90 62
fax 65 529 31 09
NIP: 697-10-20-103
REGON: 00 1387 29 0000 000
e-mail: oswiata@cdn.leszno.pl

Numer rachunku BZ WBK O/Leszno 71 1090 1245 0000 0001 1532 8876

Redakcja

Godziny urzędowania

Sekretariat

poniedziałek - 8:00 - 16:00
wtorek-piątek 7:30 - 15:30


Organizacja szkoleń
poniedziałek - piątek: 7.30-15.30, parter/pokój nr 13


Biblioteka

Leszno pn – pt 9.00 – 18.00
Filia Rawiczu i Kościanie pn, wt, pt 9.00 – 17.00
śr, cz 9:00 - 16:00
Filia w Gostyniu - pn, wt, pt 9:00 - 17:00
śr 9:00 - 16:00
cz 9:00 - 16:00

 

Obserwuj Nas

Bądź na bieżąco z informacjami CDN Leszno