• Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie

czasopismo Problemy Oświaty i Wychowania

Szanowni Państwo, przed Państwem już 3. numer „Problemów Oświaty i Wychowania” w wersji elektronicznej ( 1. ukazał się w grudniu 2015 r. ). Znajdą w nim Państwo teksty dotyczące różnych obszarów oświaty, w tym także propozycje metodyczne.

Z ogromną satysfakcją stwierdzamy, że w coraz większym stopniu korzystają z łamów naszego czasopisma nauczyciele praktycy, dzieląc się swoimi doświadczeniami i pomysłami.

Oczywiście, mamy nadzieję na dalszą współpracę, jak również na jej poszerzenie. Swoje pomysły, ale także wątpliwości prosimy kierować na adres: gubanska@cdn.leszno.pl

Przed Państwem czas odpoczynku, czas regenerowania się, zdobywania nowych sił niezbędnych w naszej pracy. Życzymy, aby Państwo nowy rok szkolny zaczęli z zasobem świeżej energii, dlatego niech ten czas upłynie pod znakiem słońca i radości.

 

W imieniu zespołu redakcyjnego

Iwona Gubańska

W tym numerze w cyklu Pytania zadawane sobie prezentujemy autorefleksję Justyny Kubiak. Pytania zadawane sobie – to nie jest materia najprostsza i dlatego jesteśmy pełni podziwu dla tych nauczycieli, którzy te próbę podejmują. Autorka jest nauczycielką mającą bogate doświadczenie zawodowe. Jej refleksje mogą nam wszystkim (i młodym, i starszym nauczycielom) uświadomić istotę wykonywanego przez nas zawodu. Zawodu, który trzeba po prostu lubić, bo tylko wtedy nabierze sensu wykonywana przez nas praca.

Przedszkolacy kończący edukację przedszkolną liczą, odróżniają błędne liczenie od poprawnego, wyznaczają wynik dodawania i odejmowania, pomagając sobie liczeniem na palcach lub innych materiałach, liczmanach. Ustalają równoliczność dwóch zbiorów, posługują się liczebnikami porządkowymi. Rozróżniają stronę lewą i prawą, określają kierunki i ustalają położenie obiektów w stosunku do własnej osoby, a także w odniesieniu do innych obiektów.

Publikujemy poniżej propozycję scenariuszy lekcji przeprowadzonych dla uczniów w Zespole Szkół w Jezierzycach Kościelnych. Autorkami lekcji są nauczycielki: pani Izabela Maciejewska, nauczycielka historii i wiedzy o społeczeństwie, pani Hanna Angier, nauczycielka matematyki oraz pani Grażyna Lech, nauczyciela języka polskiego.

 

Podziwu godna liczba Pi trzy koma jeden cztery jeden.
/Wisława Szymborska/

Pi (π = 3,14) jest jedną z pierwszych odkrytych przez człowieka liczb niewymiernych. Oznacza stosunek długości obwodu koła do długości jego średnicy. Jako pierwszy wartość liczby Pi, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, obliczył najprawdopodobniej Archimedes
w III w. p.n.e. Jednak odkryli ją ci, którzy wymyślili koło, czyli Sumerowie. Informacje o Pi znajdują się też w Piśmie Świętym, bo liczba ta pojawia się przy okazji budowy świątyni Salomona.

Z pewnością każdy z nas w swej karierze, zetknął się z przypadkami uczniów, którzy mają problemy ze słuchem. Uczniowie tacy noszą aparaty słuchowe, implanty ślimakowe, bądź też nie noszą żadnych przyrządów, mimo tego, że mają osłabiony słuch (uczniowie ci cechują się wówczas tym, że dość głośno mówią, nie zdając sobie z tego sprawy).

Z perspektywy psychologii oraz pedagogiki dojść można do wniosku, iż agresji można się nauczyć. Behawioralnie rzecz ujmując, dana osoba widząc konkretne zyski osiągane ze stosowania np. siły fizycznej, przemocy psychicznej czy bullingu w szkole, który jest odpowiednikiem mobbingu w pracy, sama ma zwiększoną szansę na podejmowanie podobnych aktywności. Antropolodzy i socjolodzy, obserwując chociażby eksperymenty P. Zimbardo, dojść mogą do wniosku, iż podobne zachowania , ukryte są gdzieś w naturze pewnych ludzi i nagle wybuchają przy sposobnych okolicznościach.

Mobbing to zjawisko występujące coraz częściej na całym świecie. Przemoc psychiczna, piętnowanie, szykanowanie to codzienność w miejscu pracy. Skutki są nierzadko katastrofalne. Przekonałam się o tym podczas rocznego pobytu na studiach w Europejskiej Akademii Pracy we Frankfurcie nad Menem. Poznałam tam wielu interesujących ludzi, ich losy, walkę o godność i szacunek. Opowiedzieli mi swoje historie. Wtedy zrozumiałam, iż problemy, z którymi się borykają, znajdują odzwierciedlenie także w Polsce.

Każdego dnia prasa, telewizja oraz inne środki masowego przekazu informują nas o zdarzeniach pełnych agresji i przemocy. Dzieciobójstwo, gwałty, pobicia, ataki terrorystyczne, wojny, wskutek których giną dzieci, kobiety, ludzie młodzi i starsi bez względu na wiek, kolor skóry, wyznanie czy przekonania. Skąd w człowieku tyle nienawiści i negatywnych emocji? Dlaczego młodzież coraz częściej występuje w roli agresora?

 

Centrum Doskonalenia Nauczycieli – Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Lesznie było współorganizatorem konferencji z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich pt. „Zakochaj się w bibliotece”. Konferencja odbyła się 22 kwietnia 2016 r. w Bibliotece Uczelnianej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Lesznie.

Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży to jeden z kierunków polityki oświatowej na rok szkolny 2015/2016. To także zadanie, które staje się dla nas nieustannym wyzwaniem. W tym numerze prezentujemy kolejny sposób zainteresowania książką. Zamieszczamy także link do tematu: Formy pracy z książką:

Kontakt

 Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie

ul. Bolesława Chrobrego 15
64-100 Leszno

tel. 65 529 90 62
fax 65 529 31 09
NIP: 697-10-20-103
REGON: 00 1387 29 0000 000
e-mail: oswiata@cdn.leszno.pl

Numer rachunku PKO Bank Polski S.A. 24 1020 4027 0000 1702 1519 5287

Dane do faktury

Nabywca:

Województwo Wielkopolskie

Al. Niepodległości 34

61-714 Poznań

NIP: 778 13 46 888

Odbiorca:

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie

ul. Bolesława Chrobrego 15

64-100 Leszno

Redakcja

Godziny urzędowania

Sekretariat

poniedziałek - 8:00 - 16:00
wtorek-piątek 7:30 - 15:30


Organizacja szkoleń
poniedziałek - piątek: 8.00-18.00, parter/pokój nr 13


Biblioteka

Leszno pn – pt 9.00 – 18.00
Filia Rawiczu i Kościanie pn, wt, pt 9.00 – 17.00
śr, cz 9:00 - 16:00
Filia w Gostyniu - pn, wt, pt 9:00 - 17:00
śr 9:00 - 16:00
cz 9:00 - 16:00

 

Obserwuj Nas

Bądź na bieżąco z informacjami CDN Leszno