• Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie

Problemy Oświaty i Wychowania

Książka ma/na wiele sposobów

Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży to jeden z kierunków polityki oświatowej na rok szkolny 2015/2016. To także zadanie, które staje się dla nas nieustannym wyzwaniem. W tym numerze prezentujemy kolejny sposób zainteresowania książką. Zamieszczamy także link do tematu: Formy pracy z książką:

http://cdn.leszno.pl/odn-materialy-do-pobrania

Książka ma/na wiele sposobów

 

Nazywam się Violetta Lewandowicz, pracuję w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu, na stanowisku nauczyciela religii. Kilka lat temu byłam współopiekunem Samorządu Uczniowskiego. Razem z koleżanką przygotowałyśmy projekt wykorzystany przy okazji Dnia Sportu. Tematycznie dotyczył on różnych dziedzin. Będąc studentką podyplomowych studiów z Informacji naukowej i bibliotekoznawstwa, spróbowałam przełożyć go na potrzeby związane z książką i oto co wyszło.

Projekt ten to duże dzieło logistyczne. Przewidziane jest na poziom szkoły ponadgimnazjalnej, ale można pokusić się i zrealizować je na niższych etapach. Zaangażowana jest cała szkoła. Najpierw trzeba przygotować materiały z wybranych przedmiotów oraz gabinety przedmiotowe, gdzie odbędą się zmagania. Warunek jest jeden, że musi być ich tyle, ile jest klas, aby wszyscy równocześnie brali udział w projekcie. Każda klasa musi zostać wyposażona w tzw. obiegówkę, na której będą wpisywane punkty zdobyte podczas poszczególnych zmagań przedmiotowych.

 

Klasa „1”

 

Godz.

Sala 1

Sala 2

Sala 3

Sala 4

Sala 5

Sala 6

Sala 7

Sala 8

Sala 9

Punkty

8.00-8.15

w-f

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.15-8.30

 

matematyka

 

 

 

 

 

 

 

 

8.30-8.45

 

 

fizyka

 

 

 

 

 

 

 

Przerwa

8.45-9.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.00-9.15

 

 

 

chemia

 

 

 

 

 

 

9.15-9.30

 

 

 

 

j. polski

 

 

 

 

 

9.30-9.45

 

 

 

 

 

j. obcy

 

 

 

 

Przerwa

9.45-10.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.00-10.15

 

 

 

 

 

 

religia

 

 

 

10.15-10.30

 

 

 

 

 

 

 

historia

 

 

10.30-10.45

 

 

 

 

 

 

 

 

geografia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podsumowanie

klasa

L.p.

Przedmiot

Czynność

 

1.

w-f

Chodzenie z książką na głowie

2.

matematyka

Co jest potrzebne, aby obliczyć prawdopodobieństwo, że pan dyrektor ma dobry humor

3.

fizyka

Odszukiwanie tytułów książek związanych z np. ruchem

4.

chemia

Wątki chemiczne w książkach

5.

j. polski

Przedstawianie scenek rodzajowych

6.

j. obcy

Tłumaczenie fragmentu tekstu

7.

religia

Związki frazeologiczne pochodzące z Biblii

8.

historia

Historia pochodzenia książki

9.

geografia

Miejsca pojawienia się pierwszych tekstów zapisanych na trwałych materiałach

 

Dla kolejnych klas muszą być sporządzane kolejne obiegówki. Jest to bardzo ważne ze względów logistycznych. Chodzi o to, aby nie doszło do nakładania się lub braku klas w poszczególnych gabinetach

Kolejna obiegówka

 

Klasa „2”

Godz.

Sala 1

Sala 2

Sala 3

Sala 4

Sala 5

Sala 6

Sala 7

Sala 8

Sala 9

Punkty

8.00-8.15

matematyka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.15-8.30

 

fizyka

 

 

 

 

 

 

 

 

8.30-8.45

 

 

chemia

 

 

 

 

 

 

 

Przerwa

8.45-9.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.00-9.15

 

 

 

j. polski

 

 

 

 

 

 

9.15-9.30

 

 

 

 

j. obcy

 

 

 

 

 

9.30-9.45

 

 

 

 

 

religia

 

 

 

 

Przerwa

9.45-10.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.00-10.15

 

 

 

 

 

 

historia

 

 

 

10.15-10.30

 

 

 

 

 

 

 

geografia

 

 

10.30-10.45

 

 

 

 

 

 

 

 

w-f

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podsumowanie

klasa

L.p.

Przedmiot

Czynność

 

1.

matematyka

Słowa kluczowe - wykonywanie różnych działań matematycznych

2.

fizyka

Odszukiwanie tytułów książek związanych z np. ruchem

3.

chemia

Wątki chemiczne w książkach

4.

j. polski

Przedstawianie scenek rodzajowych

5.

j. obcy

Tłumaczenie fragmentu tekstu

6.

religia

Związki frazeologiczne pochodzące z Biblii

7.

historia

Historia pochodzenia książki

8.

geografia

Miejsca pojawienia się pierwszych tekstów zapisanych na trwałych materiałach

9.

w-f

Chodzenie z książką na głowie

 

Następna obiegówka rozpoczynałaby się od fizyki, chemii, j. polskiego i tak dalej, aby każda klasa równocześnie mogła rozpocząć zadanie, ale w innej sali

Projekt ten przygotowany został dla 9 klas i 8 sal lekcyjnych oraz hali gimnastycznej. Zmagania rozpoczynają się równocześnie dla wszystkich, ale każda klasa przystępuje do działań z innego przedmiotu. Każde zadanie jest realizowane przez 15 minut. Po trzech turach następuje 15- minutowa przerwa śniadaniowa, która powtórzy się po 6. zadaniu przedmiotowym. Po 9. zadaniu nastąpi podsumowanie zdobytych punktów. Obiegówki zostaną przekazane do komisji złożonej z przedstawicieli dyrekcji, rady pedagogicznej i samorządu uczniowskiego. Nastąpi wyłonienie zwycięzców i tym samym zakończenie projektu.

Kontakt

 Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie

ul. Bolesława Chrobrego 15
64-100 Leszno

tel. 65 529 90 62
fax 65 529 31 09
NIP: 697-10-20-103
REGON: 00 1387 29 0000 000
e-mail: oswiata@cdn.leszno.pl

Numer rachunku BZ WBK O/Leszno 71 1090 1245 0000 0001 1532 8876

Redakcja

Godziny urzędowania

Sekretariat

poniedziałek - 8:00 - 16:00
wtorek-piątek 7:30 - 15:30


Organizacja szkoleń
poniedziałek - piątek: 7.30-15.30, parter/pokój nr 13


Biblioteka

Leszno pn – pt 9.00 – 18.00
Filia Rawiczu i Kościanie pn, wt, pt 9.00 – 17.00
śr, cz 9:00 - 16:00
Filia w Gostyniu - pn, wt, pt 9:00 - 17:00
śr 9:00 - 16:00
cz 9:00 - 16:00

 

Obserwuj Nas

Bądź na bieżąco z informacjami CDN Leszno