• Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie

Zasady bezpieczeństwa w czasie szkoleń

 • Procedury zapewniające bezpieczeństwo podczas  udziału nauczycieli w szkoleniach stacjonarnych i konsultacjach  organizowanych w czasie pandemii przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie
 • Zasady uczestniczenia w  szkoleniach w trybie stacjonarnym 
 • Zasady  korzystania z  usług Biura Rekrutacyjnego studiów podyplomowych WSNP 
 • Zasady bezpieczeństwa - szkolenia stacjonarne w CDN

 

Procedury zapewniające bezpieczeństwo podczas  

udziału nauczycieli w szkoleniach stacjonarnych i konsultacjach  organizowanych w czasie pandemii

 przez 

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie

 

Procedury określają zasady bezpiecznej obsługi klientów Centrum 

(prowadzenia szkoleń stacjonarnych  oraz udzielania konsultacji).

 

Zasady udzielania konsultacji  indywidualnych  

w trybie stacjonarnym 

(w czasie pandemii) w CDN w Lesznie.

 

 

1.Konsultacje mogą odbywać się codziennie (od poniedziałku do piątku), w trybie stacjonarnym, w godzinach pracy Centrum. W trakcie konsultacji obowiązują zasady bezpieczeństwa, respektowanie wskazań dotyczących  dystansu społecznego  i wytycznych sanitarnych. 

2.W celu zapewnienia zasad bezpieczeństwa wskazane jest wcześniejsze uzgodnienie terminu konsultacji stacjonarnych telefonicznie lub e-mailowo (drogą  kontaktu  mailowego lub telefonicznego z  nauczycielem konsultantem lub doradcą  metodycznym).

3.W konsultacjach stacjonarnych uczestniczą osoby po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z nauczycielem doradcą lub konsultantem.

4.Po wejściu do budynku Centrum klienci zobowiązani są zdezynfekować ręce płynem do dezynfekcji umieszczonym w automacie  przy wejściu.

5. Na terenie Centrum klienci oraz nauczyciele konsultanci/ nauczyciele doradcy udzielający konsultacji zobowiązani są zasłaniać nos i usta.

6. Konsultacje stacjonarne odbywają się w wyznaczonych i przygotowanych do tego celu pomieszczeniach  z zachowaniem zasad dystansu społecznego. 

7.W konsultacjach stacjonarnych mogą uczestniczyć osoby, które nie wykazują oznak/objawów zbliżonych do Covid -19.

8.W razie konieczności Dyrektor lub osoba go zastępująca może zlecić inne działania nieujęte w ww. procedurze lub dokonać jej modyfikacji.

 

 

Zasady uczestniczenia w  szkoleniach w trybie stacjonarnym 

(w czasie pandemii) w CDN w Lesznie.

 

 

1.Zapisy na szkolenia,  odbywają się drogą online, za pomocą formularza zgłoszeniowego.

2.Szkolenia odbywają się w budynku CDN w Lesznie  z zachowaniem obowiązujących zasad bezpieczeństwa, dystansu społecznego  i wytycznych sanitarnych. Miejsca i powierzchnie wspólnego użytkowania są regularnie dezynfekowane. Na korytarzu przed salami szkoleniowymi umieszczony jest płyn do dezynfekcji rąk. 

3.W spotkaniu szkoleniowym może uczestniczyć wyłącznie osoba (uczestnik szkolenia, wykładowca, pracownik CDN w Lesznie), bez występowania objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną covid -19.

 4.Uczestnik szkolenia, wykładowca oraz każda inna osoba uczestnicząca w szkoleniu nie może uczestniczyć w szkoleniu,  jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, albo sama jest obciążona kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

5. Po wejściu do budynku Centrum osoba z zewnątrz dezynfekuje dłonie we wskazanym miejscu.

6. Centrum zgodnie z wytycznymi sanitarnymi przed zajęciami  zapewnia dezynfekcję powierzchni wspólnych. 

7. Po wejściu do budynków CDN dopuszcza się możliwość pomiaru temperatury ciała termometrem bezdotykowym zarówno uczestnika szkolenia jak i prowadzącego. W przypadku, gdy temperatura ciała badanej osoby wyniesie 38 stopni i więcej, osoba ta nie zostanie zakwalifikowana do udziału w szkoleniu, a wniesiona przez tę osobę opłata za szkolenie zostanie zwrócona.

 8.Wchodząc do budynku CDN albo sali szkoleniowej, a także w trakcie przemieszczania się ciągiem komunikacyjnym uczestnicy/ prowadzący  szkolenia powinni zachować  wymagany  dystans społeczny  oraz mieć  zakryte usta i nos. 

9.Uczestnicy szkolenia powinni unikać zbędnego przemieszczania się w przestrzeniach budynku Centrum, za wyjątkiem wejścia do budynku, ciągów komunikacyjnych prowadzących do sali szkoleniowej, samej sali szkoleniowej oraz toalety.

10. Z uwagi na konieczność zachowania zasad bezpiecznej odległości kursanci proszeni są o zajmowanie w salach szkoleniowych wyłącznie wyznaczonych miejsc oraz pozostawianie odzieży wierzchniej przy swoim miejscu. 

11.Liczba uczestników szkolenia stacjonarnego to max. 10-20 osób, w zależności od wielkości sali:

 

 • sala102 – do 20 osób

 • sala 103- do 15 osób

 • sala 104- do 10 osób. 

 

12. Materiały dla uczestników, ankiety ewaluacyjne prowadzący przed szkoleniem umieszcza  w miejscach wyznaczonych dla kursantów.  

13.W przypadku wystąpienia, w trakcie szkolenia, niepokojących objawów u wykładowcy lub uczestnika szkolenia, w szczególności uporczywego kaszlu, złego samopoczucia, trudności w oddychaniu, powinien on niezwłocznie opuścić salę szkoleniową i budynek CDN oraz skontaktować się z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną.

14.W razie konieczności Dyrektor lub osoba go zastępująca może zlecić inne działania nieujęte w ww. procedurze lub dokonać jej modyfikacji. 

 

 

 

 

Zasady  korzystania z  usług Biura Rekrutacyjnego 

studiów podyplomowych WSNP 

  (obowiązujące w czasie pandemii) w CDN w Lesznie. 

 

 1. Biuro Rekrutacyjne  studiów podyplomowych WSNP w  CDN w Lesznie  czynne jest  w poszczególne dni tygodnia w wyznaczonych godzinach.  

 2. Słuchacze oraz osoby zainteresowane korzystaniem z Biura Rekrutacyjnego na terenie CDN w Lesznie obowiązani są po wejściu do budynku CDN do  zasłaniania ust i nosa. 

 3. Na terenie CDN w Lesznie obowiązuje zasada dystansu społecznego.

 4.  Po wejściu do budynku zaleca się dezynfekcję rąk płynem dezynfekcyjnym umieszczonym przy wejściu lub założenie rękawic ochronnych.

 5.  W pomieszczeniu biura (poza pracownikami)  może znajdować się tylko jedna osoba.

 6. Przed złożeniem dokumentów należy zdezynfekować ręce płynem umieszczonym na blacie. 

 7. Wszelkie sprawy, które nie wymagają fizycznej obecności słuchacza lub kandydata zaleca się załatwiać za pomocą poczty elektronicznej na adres: tarka@cdn.leszno.pl lub  tel. 65 529 90 62 wew. 31. 

 8. Pomieszczenia i powierzchnie wspólne są regularnie dezynfekowane.

 9. W razie  zaistniałej  konieczności Dyrektor lub osoba go zastępująca może zlecić inne działania nieujęte w ww. procedurze lub dokonać jej modyfikacji. 

 

 

 

Zasady bezpieczeństwa - szkolenia stacjonarne w CDN:

 1. Z uwagi na konieczność  zachowania zasad bezpiecznej odległości  kursanci proszeni są o  zajmowanie wyłącznie  wyznaczonych  miejsc.

 2. Uczestnicy szkoleń, w sali szkoleniowej i na terenie CDN w Lesznie, zachowując bezpieczną i wymaganą odległość przebywają w maskach lub przyłbicach ochronnych.

 3. W CDN w Lesznie, na korytarzu, w toalecie obowiązuje noszenie maseczki ochronnej (zakrywającej  nos i usta) lub przyłbicy ochronnej. 

 4. Liczba uczestników szkolenia to max (10-15 osób) w zależności od wielkości sali szkoleniowej.

 5. W jednym dniu mogą się odbywać tylko 2 szkolenia (proszę przed planowaniem terminu  sprawdzać w kalendarzu)

 6.  W trakcie zajęć (co godzinę) prowadzący zarządza przerwę na wietrzenie pomieszczenia wraz z obowiązkowym wyjściem kursantów z sali (w maseczkach ochronnych  lub przyłbicach)

 7. Stoły na salach, pomieszczenia, z których korzysta uczestnik, klamki w drzwiach do sal będą regularnie dezynfekowane. 

 8. Dla kursantów przewidziana jest woda w butelkach.  

 9.  Dokumentację formy (listy, ankiety ewaluacyjne) należy gromadzić w plastikowym  pojemniku, który zostanie umieszczony w sali szkoleniowej. 

 10. Ankiety ewaluacyjne, materiały dla uczestników,  prowadzący, przed szkoleniem,  umieszcza w miejscach wyznaczonych dla kursantów.

 11. W salach szkoleniowych zostanie umieszczony płyn do dezynfekcji rąk.  Każdy uczestnik po wejściu do sali  proszony jest o  dezynfekcję  rąk. 

 12. Na terenie CDN zostanie  umieszczony  kosz do którego należy wrzucać maseczki i rękawiczki ochronne. 

 13. W przypadku stwierdzenia u kursanta  braku maseczki lub przyłbicy ochronnej   maseczkę  jednorazową należy nabyć w dziale Organizacji  Szkoleń …

 14. Prosimy o zachowywanie na terenie CDN bezpiecznej i wymaganej odległości. 

Kontakt

 Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie

ul. Bolesława Chrobrego 15
64-100 Leszno

tel. 65 529 90 62
fax 65 529 31 09
NIP: 697-10-20-103
REGON: 00 1387 29 0000 000
e-mail: oswiata@cdn.leszno.pl

Numer rachunku PKO Bank Polski S.A. 24 1020 4027 0000 1702 1519 5287

Dane do faktury

Nabywca:

Województwo Wielkopolskie

Al. Niepodległości 34

61-714 Poznań

NIP: 778 13 46 888

Odbiorca:

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie

ul. Bolesława Chrobrego 15

64-100 Leszno

Redakcja

Godziny urzędowania

Sekretariat

poniedziałek - 8:00 - 16:00
wtorek-piątek 7:30 - 15:30


Organizacja szkoleń
poniedziałek - piątek: 8.00-18.00, parter/pokój nr 13


Biblioteka

Leszno pn – pt 9.00 – 18.00
Filia Rawiczu i Kościanie pn, wt, pt 9.00 – 17.00
śr, cz 9:00 - 16:00
Filia w Gostyniu - pn, wt, pt 9:00 - 17:00
śr 9:00 - 16:00
cz 9:00 - 16:00

 

Obserwuj Nas

Bądź na bieżąco z informacjami CDN Leszno