INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych pozyskanych przez stronę www jest Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie, ul. B.Chrobrego 15. Przysługuje Państwu prawo do dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Co zyskuje nauczyciel poprzez uczestnictwo w tzw. sieci? 

Nauczyciel w organizowanych przez koordynatorów sieciach przedmiotowych i problemowo-tematycznych znajdzie:

  • fachową i profesjonalną pomoc ekspercką w rozwiązywaniu bieżących problemów dydaktyczno-wychowawczych,
  • inspiracje, ciekawe, przetestowane w praktyce, propozycje działań, pomysły na lekcje i inne zajęcia, 
  • dostęp do aktualizowanych zasobów i materiałów dydaktycznych oferowanych przez koordynatora sieci oraz innych uczestników, 
  • bieżącą informację o tym, jak skutecznie oswoić nowoczesne technologie i uczynić z nich przydatne narzędzie dydaktyczne na danym przedmiocie, 
  • stały dostęp do bieżącej i aktualnej oferty edukacyjnej CDN ”szytej na miarę jego potrzeb”, do oferty szkoleń, konferencji, grantów edukacyjnych itp. 

Obrazek

Sieci są okazją do skorzystania z wiedzy i bogatego doświadczenia innych nauczycieli. Jest to miejsce, gdzie testuje się i upowszechnia sprawdzone rozwiązania, efektywne i aktywizujące metody i formy pracy z uczniem. 

W sieciach, w grupach i na forach dzielimy się wiedzą i doświadczeniem, wspomagamy w rozwiązywaniu problemów, przesyłamy materiały, radzimy jak pokonać trudności, pytamy i odpowiadamy… 

To miejsce i przestrzeń, w której można wzbogacić swój warsztat pracy, zyskać materiały, inspirację, w tym praktyczne narzędzia oraz pozyskać dostęp do profesjonalnej eksperckiej wiedzy koordynatora sieci. 

Dzięki nieustannej wymianie zasobów działamy na zasadach synergii. Jako poloniści, fizycy, historycy, biolodzy i inni uczestnicy danej sieci razem możemy: więcej, efektywniej, skuteczniej. 

W zespole raźniej… 

Nikt nie zrozumie lepiej dylematów matematyka, niż inny matematyk. 

Wystarczy nawiązać kontakt mailowy z doradcą metodycznym, nauczycielem konsultantem lub nauczycielem bibliotekarzem - koordynatorem sieci lub wypełnić krótki formularz online i korzystać, przez cały rok szkolny, ze wsparcia, zasobów i doświadczenia eksperta i innych uczestników. 

W ciągu całego roku szkolnego, w dowolnym czasie, z dowolnego miejsca możesz do nas dołączyć …Bez zobowiązań i zbędnych deklaracji… 

Jak uczyć, by nauczyć? Jak motywować uczniów w pracy zdalnej? Jak efektywnie oceniać? Jak dokumentować pracę na drodze awansu zawodowego? Jak interpretować wyniki egzaminów zew.? Jak…? 

Sieć daje możliwość zadawania pytań i uzyskiwania sprawdzonych w praktyce odpowiedzi. Od ekspertów, od praktyków. 

Nie zwlekaj… 

Czekamy właśnie na Ciebie…