INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych pozyskanych przez stronę www jest Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie, ul. B.Chrobrego 15. Przysługuje Państwu prawo do dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Obraz
Instrukcja chemia dla niechemików.

Materiały pokonferencyjne z Konferencji dydaktycznej „Nauczanie przez dociekanie i eksperymentowanie, czyli jak działają Kluby Młodych Odkrywców(KMO) – spotkanie III nt. "Badaj, dociekaj, eksperymentuj WIRTUALNIE”

Czytaj więcej