INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych pozyskanych przez stronę www jest Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie, ul. B.Chrobrego 15. Przysługuje Państwu prawo do dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

CDN w Lesznie dysponując szeroką bazą ekspertów z różnych obszarów tematycznych, przedstawia Państwu propozycję tematów szkoleń dla rad pedagogicznych. By poszerzyć ofertę edukacyjną kierowaną do szkół i przedszkoli, precyzyjniej odpowiadać na potrzeby placówek oświatowych, naszą kadrę szkoleniową wspierają eksperci z różnych dziedzin, także spoza placówki. Zamierzeniem naszym jest, by program każdego szkolenia dedykowanego szkołom /przedszkolom był zgodny z oczekiwaniami i został ściśle dopasowany do potrzeb edukacyjnych szkoły lub przedszkola. Proponowany (w zgłoszeniu) przez dyrektora szkoły/przedszkola termin szkolenia, czas jego trwania, forma oraz szczegółowy program ustalane są indywidualnie z osobą wskazaną do realizacji zamówienia.

Obrazek

Odpłatność za jedną godzinę szkoleniową (lekcyjną) wynosi:

  • dla grupy do 20 osób 250 zł,
  • dla grupy powyżej 20 osób 350 zł,
  • dla grupy powyżej 30 osób 550 zł.

W/w opłata dotyczy szkół, przedszkoli i placówek w rejonie działania CDN.

Dla pozostałych jednostek (spoza rejonu działania CDN) opłata jest ustalana indywidualnie.

Zapraszamy do śledzenia aktualności związanych z ofertą edukacyjną CDN w Lesznie :

  • w siedzibie CDN w Lesznie, ul. Bolesława Chrobrego 15,
  • na naszej stronie internetowej: www. cdn.leszno.pl
  • na profilu Facebook, Tweeter,
  • poprzez bieżące informacje z Newslettera.

Zapraszamy do korzystania z naszej oferty.

Jeśli zdecydują się Państwo wcześniej drogą mailową przesłać na adres zgloszenia@cdn.leszno.pl listę nauczycieli (imię nazwisko, data i miejsce urodzenia) uczestniczących w szkoleniu, wówczas zaświadczenia otrzymacie Państwo zaraz po zakończeniu szkolenia od prowadzącego.

Jeśli natomiast nie otrzymamy wcześniej (kilka dni przed) listy nauczycieli wraz z podanymi wyżej danymi, zaświadczenia zostaną przygotowane później i przesłane do Państwa placówek pocztą.