INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych pozyskanych przez stronę www jest Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie, ul. B.Chrobrego 15. Przysługuje Państwu prawo do dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie oferuje dyrektorom i nauczycielom pomoc w kompleksowym wsparciu
szkoły lub przedszkola.

Proces wspomagania trwa rok i składa się z następujących 
etapów:

  1. Diagnozy potrzeb szkoły/przedszkola (realizowanej wspólnie z dyrektorem i nauczycielami).

  2. Planowania zmian w szkole/przedszkolu (na podstawie przygotowanej diagnozy).

  3. Pomocy w przeprowadzeniu doskonalenia nauczycieli i wdrażaniu zmian w szkolnej praktyce.

  4. Przygotowania sprawozdania i rekomendacji.


Obrazek

Zasady udziału szkoły/przedszkola w ofercie wspomagania:

1. Zgłoszenie szkoły/przedszkola

2. Rozmowa dyrektora szkoły z przedstawicielem Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie i ustalenie warunków współpracy.

3. Wyznaczenie osoby wspierającej szkołę/przedszkole.

Formularz zgloszeniowy(do wypełnienia, wydruku i przesłania na adres: Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie, ul. Bolesława Chrobrego 15, 64-100 Leszno, można również podpisany dokument zeskanować i przesłać elektronicznie na adres: oswiata@cdn.leszno.pl)

Koszty udziału szkoły/przedszkola w ofercie wspomagania:

1. Szkolenie rady pedagogicznej: odpłatność za 1 godz.:

  • 250 zł (do 20 osób)
  • 350 zł (ponad 20 osób)

2. Konsultacje grupowe (Leszno – 100 zł/godz., poza Lesznem – 150/zł/godz.).

3. W razie konieczności zatrudnienia eksperta spoza CDN – cena do negocjacji.

4. Przeprowadzenie diagnozy potrzeb jest bezpłatne.

Korzyści dla szkoły/przedszkola z uczestnictwa w procesie wspomagania:

1. Udział we wsparciu osoby wspomagającej szkołę/przedszkole (nauczyciel konsultant, nauczyciel doradca).

2. Pomoc w zdiagnozowaniu potrzeb szkoły/przedszkola przez osobę wspomagającą szkołę/przedszkole.

3. Pomoc w napisaniu programu naprawczego szkoły.

4. Na podstawie diagnozy potrzeb sprecyzowanie tematyki szkoleń rad pedagogicznych.

5. Przeprowadzenie szkoleń przez pracowników CDN lub pomoc w pozyskaniu zewnętrznych ekspertów.

6. Doskonalenie całej rady pedagogicznej w szkole (bez konieczności dojazdów nauczycieli).

7. Konsultacje indywidualne i grupowe w rozwiązywaniu problemów.

8. Pomoc w przygotowaniu sprawozdania z realizacji rocznego wspomagania.


Więcej informacji udziela:

Renata Skowronek
skowronek@cdn.leszno.pl
tel. 65 529 90 62 wew. 65, II piętro/pokój 202