INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych pozyskanych przez stronę www jest Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie, ul. B.Chrobrego 15. Przysługuje Państwu prawo do dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Obraz

Inspiracja. Wsparcie. Pomoc. Motywacja.

Pracownię stanowi zespół nauczycieli doradców metodycznych różnych specjalności, Nasze  działania ukierunkowane są na wszechstronne wspomaganie nauczycieli oraz rad pedagogicznych w:

 • rozwijaniu umiejętności metodycznych,
 • planowaniu, organizowaniu i badaniu efektów  procesu dydaktyczno- wychowawczego z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb uczniów,
 • opracowaniu, doborze i adaptacji programów, metod i narzędzi  nauczania,
 • podejmowani działań innowacyjnych.

Zapraszamy  nauczycieli „na starcie”,  nauczycieli przedmiotu, nauczycieli na drodze awansu zawodowego, pasjonatów nauczania chcących podnieść i rozwinąć swoje kompetencje metodyczne osadzone w nowych technologiach oraz wszystkich innych, którzy pragną efektywnie i satysfakcjonująco  pracować z uczniem,  budować swoją markę zawodową i jednocześnie świadomie projektować rozwój ścieżki zawodowej do skorzystania z oferty form doradczych.

Z oferty edukacyjnej kierowanej do nauczycieli różnych specjalności oraz innych zainteresowanych, polecamy szczególnie skorzystanie z bogatych form wsparcia metodycznego nauczycieli doradców w formie stacjonarnej lub online tj.:

 • konsultacje indywidualne i grupowe,
 • seminaria,
 • warsztaty metodyczne,
 • lekcje otwarte,
 • spotkania szkoleniowe dla zespołów przedmiotowych,
 • kursy doskonalące,
 • szkolenia dla rad pedagogicznych oraz wsparcie merytoryczne i metodyczne dla wychowawców klas w organizacji tematycznych spotkań z rodzicami,
 • sieci współpracy i samokształcenia.

Zapraszamy nauczycieli różnych specjalności do uczestnictwa w tzw. wspólnym przedmiotowym i tematycznym sieciowaniu!Dzielimy się wiedzą. Udostępniamy zasoby, narzędzia  i materiały!

Zachęcamy do odwiedzin na naszym fanpage Facebook gdzie publikowane są ciekawe, pomocne i inspirujące zasoby i materiały edukacyjne do pracy na poszczególnych przedmiotach.

Link do fanpage Doradcy metodyczni CDNLeszno polecają