INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych pozyskanych przez stronę www jest Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie, ul. B.Chrobrego 15. Przysługuje Państwu prawo do dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Networking edukacyjny czyli wspólne sieciowanie

to nawiązywanie i budowanie międzyszkolnych relacji z innymi nauczycielami, tego samego lub innego przedmiotu nauczania, w celu pozyskiwania aktualnej wiedzy, sprawdzonych informacji oraz wzajemnego wspierania się w danym obszarze; to również forma wymiany zasobów, narzędzi i materiałów, doświadczenia i ciekawych rozwiązań w codziennej praktyce szkolnej. 

Sieci współpracy i samokształcenia to międzyszkolny zespół nauczycieli. To wspólne rozwiązywanie problemów, dzielenie się pomysłami, spostrzeżeniami i propozycjami. 

Budowaniem relacji w sieci współpracy i samokształcenia zajmuje się jej koordynator, najczęściej jest nim nauczyciel doradca metodyczny lub nauczyciel konsultant lub nauczyciel bibliotekarz CDN w Lesznie. 


Obrazek

Koordynator wspólnie z uczestnikami ustala zakres, tryb i formę kontaktów oraz przedział czasowy funkcjonowania danej sieci. Uczestnicy budują relacje poprzez „sieć spotkań”. Zwykle lokalizowane są one w przestrzeni wirtualnej lub stacjonarnej: w siedzibie CDN, w szkole, przedszkolu lub w innym wybranym przez uczestników miejscu. Preferujemy kontakty IT poprzez fora, drogą: mailową, telefoniczną poprzez Social Media lub inną dogodną i wybraną przez uczestników. 

Udział w sieciach nie wymaga (poza rejestracją) żadnych zbędnych deklaracji, zobowiązań, czy druków zapisu lub rezygnacji z uczestnictwa. Uczestnikiem sieci można zostać w każdym momencie roku szkolnego, w zależności od potrzeb i oczekiwań.