INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych pozyskanych przez stronę www jest Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie, ul. B.Chrobrego 15. Przysługuje Państwu prawo do dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wspomaganie wychowawców

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie oferuje dyrektorom pomoc w realizacji zadań z zakresu spotkań wychowawców z rodzicami

Szanowni Państwo, Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych,

współczesna rzeczywistość nie zawsze jest łatwa dla różnych podmiotów szkoły, w tym oczywiście dla rodziców.
Mając na uwadze organizowanie i prowadzenie wspomagania szkół i placówek wynikające z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. 2014 poz. 1041 ze zmianami), Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie proponuje prowadzenie 45-minutowych spotkań, wykładowo–konwersatoryjnych z rodzicami uczniów Państwa szkół. 


Obrazek

Wybór klasy podyktowany byłby rzeczywistymi zdiagnozowanymi potrzebami. Oferujemy różne tematy, licząc także na propozycje Państwa.


Spotkania poprzedzałyby zebrania organizowane przez wychowawców klas.

Proponowane tematy:

  • Ocenianie ucznia w szkole.
  • Ocenianie ucznia na egzaminie gimnazjalnym i maturalnym.
  • Wspieranie ucznia w nauce w domu.
  • Komunikacja w relacji: nastolatek–rodzic–porozumienie bez przemocy.
  • Dopalacze – niebezpieczne środki psychoaktywne.
  • Zagrożenia w cyberprzestrzeni. Dziecko w świecie multimediów.
  • Prawa i obowiązki rodzica w szkole.
  • Jak pomóc dziecku wybrać zawód?
  • Propozycje tematów własnych

Zgłoszenie zapotrzebowania
(prosimy o wpisanie w formularzu tematu szkolenia oraz dopisanie informacji: szkolenie dla rodziców).

Cena zamówienia: do uzgodnienia
Zachęcamy do skorzystania z naszej oferty!

Zgodnie z założeniami uczącej się organizacji P. Senge'a, zmiana jest procesem i jest podstawą kreowania nowego, lepszego porządku. Każda organizacja, także szkoła, powinna być nastawiona na ciągłe zmiany i przeobrażenia.
(…) każda polska szkoła ma szansę stać się organizacją uczącą się i efektywnie realizować założenia reformy w zakresie współpracy rodziny i szkoły. Wiele prowadzonych na świecie badań potwierdza, że angażowanie się rodziców w pracę szkoły pozytywnie wpływa na wyniki w nauce i zachowanie dziecka.(1)
(1) Za: Banasiak M., Współpraca rodziców ze szkołą w kontekście reformy edukacji w Polsce, Toruń 2013.