• Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie

Formularz - Szkolenia Rad Pedagogicznych

Formularz - Szkolenia Rad Pedagogicznych

Temat szkolenia

Nieprawidłowe dane

Można wybrać kilka tematów szkoleń na jednym formularzu.

Każda szkoła wymaga indywidualnego podejścia. Dlatego też za każdym razem, zanim nasz wykładowca przekroczy progi Państwa placówki staramy się dokładnie ustalić oczekiwania oraz potrzeby szkoleniowe. Informujemy, że mogą Państwo wybrać również temat z katalogu szkoleń bez terminu. Należy go wpisać w polu pt. Inny temat.

Katalog szkoleń bez terminu

Inny temat
Nieprawidłowe dane

Ilość godzin
Nieprawidłowe dane

Ilość osób
Nieprawidłowe dane

Najważniejsze zagadnienia, które mają być poruszone w trakcie szkolenia.
Nieprawidłowe dane

Forma szkolenia

Nieprawidłowe dane

Proponowana data szkolenia

Nieprawidłowe dane

Nazwa szkoły/placówki(*)
Nieprawidłowe dane

Adres pocztowy szkoły/placówki(*)
Nieprawidłowe dane

Miejscowość szkoły/placówki(*)
Nieprawidłowe dane

Telefon
Nieprawidłowe dane

E-mail(*)
Nieprawidłowe dane

Osoba do kontaktu
Nieprawidłowe dane

Numer kontaktowy
Nieprawidłowe dane

Skontaktujemy się z Państwem w możliwie jak najkrótszym terminie (z reguły w ciągu 7 dni), przedstawiając szczegółowe informacje i uzgadniając termin szkolenia. W przypadku braku kontaktu z naszej strony w przeciągu tygodnia od daty zgłoszenia, prosimy o wysłanie informacji ponaglającej na adres mailowy zgloszenia@cdn.leszno.pl.

Subskrybuj naszego Newsletter'a. Będziemy informować o wszystkich aktualnościach

Nieprawidłowe dane

1. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. tzw. RODO* wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie i zbieranie moich danych osobowych przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie w celu: - Komunikacji w ramach korzystania z usług szkoleniowych, - organizacji i realizacji szkolenia, - wydania zaświadczenia/świadectwa/certyfikatu, - prowadzenia dokumentacji szkoleniowej, - wystawienia faktury. Dane osobowe w ramach celów przedstawionych w pkt. 2-5, nie wymagają udzielania zgody, gdyż ich przetwarzanie wynika w oparciu o przepisy prawa (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 r. poz. 136), Ustawa o rachunkowości 2018 (Dz.U. 2018, poz. 395)). 2.Podanie danych osobowych jest warunkiem umownym, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości realizacji celów, dla których są gromadzone. 3. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie przy ul. Bolesława Chrobrego 15, dane kontaktowe Centrum: numer telefonu (65) 529-90 -62, adres email: oswiata@cdn.leszno.pl. 4. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych: (65) 529-90-62, adres email: iod@cdn.leszno.pl. 5. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być: • podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa; • podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw.podmioty przetwarzające). 6. Pani/Pana dane będą przechowywane i archiwizowane zgodnie z instrukcja kancelaryjną Centrum. 7. Pani/Pana dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą poddawane profilowaniu. 8. Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich. 9. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana Danych osobowych przysługuje Pani/Panu: a) prawo dostępu do treści danych na podstawie art. 15 Rozporządzenia RODO; b) prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia RODO; c) prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia RODO; d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie ar. 18 Rozporządzenia RODO; e) prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia RODO. 10. W przypadkach uznania, iż przetwarzanie przez Centrum Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do organu będącego jego następcą. 11. Podanie danych osobowych przez Panią/Pana ma charakter dobrowolny. *Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Przetwarzanie danych osobowych
Nieprawidłowe dane

Wyrażenie zgody

Kontakt

 Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie

ul. Bolesława Chrobrego 15
64-100 Leszno

tel. 65 529 90 62
fax 65 529 31 09
NIP: 697-10-20-103
REGON: 00 1387 29 0000 000
e-mail: oswiata@cdn.leszno.pl

Numer rachunku PKO Bank Polski S.A. 24 1020 4027 0000 1702 1519 5287

Dane do faktury

Nabywca:

Województwo Wielkopolskie

Al. Niepodległości 34

61-714 Poznań

NIP: 778 13 46 888

Odbiorca:

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie

ul. Bolesława Chrobrego 15

64-100 Leszno

Redakcja

Godziny urzędowania

Sekretariat

poniedziałek - 8:00 - 16:00
wtorek-piątek 7:30 - 15:30


Organizacja szkoleń
poniedziałek - piątek: 7.30-15.30, parter/pokój nr 13


Biblioteka

Leszno pn – pt 9.00 – 18.00
Filia Rawiczu i Kościanie pn, wt, pt 9.00 – 17.00
śr, cz 9:00 - 16:00
Filia w Gostyniu - pn, wt, pt 9:00 - 17:00
śr 9:00 - 16:00
cz 9:00 - 16:00

 

Obserwuj Nas

Bądź na bieżąco z informacjami CDN Leszno