• Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie

W skrócie Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie

Ostatnio dodano

III edycja Konkursu “Będę Biznesmenem – BeBi"

Szanowni Państwo,

Zarząd Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Uchwałą Nr 138/2018 z dnia 31 grudnia 2018 roku ogłasza i określa zasady przeprowadzenia Konkursu “Będę Biznesmenem – BeBi”. Będzie to III edycja Konkursu. Zasady i tryb przeprowadzenia określa Regulamin Konkursu, stanowiący załącznik do uchwały.

Celem Konkursu jest:

 1. pobudzenie przedsiębiorczości i kreatywnego myślenia uczniów;
 2. rozwijanie umiejętności wystąpień publicznych uczniów;
 3. stymulowanie pracy zespołowej wśród uczniów;
 4. podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli w zakresie zagadnień dotyczących przedsiębiorczości (tworzenie elementów biznesplanu, budowanie zespołów projektowych, wykorzystanie metod kreatywnego myślenia).

Podstawowym zadaniem konkursowym jest przygotowanie projektu, pomysłu na biznes, w formie opracowania pisemnego i prezentacji, przez dwuosobowe zespoły uczniowskie szkół ponadpodstawowych, pod kierunkiem nauczyciela, będącego opiekunem zespołu.

Ogólnopolski Program edukacyjny - "Mądrzy Cyfrowi"

Ogólnopolski program MĄDRZY CYFROWI realizowany przez Fundację “ABCXXI - Cała Polska czyta dzieciom” przy wsparciu Google.org.

Główne założenia programu

Głównym celem programu jest edukacja moralna uczniów połączona z podnoszeniem ich kompetencji cyfrowych i rozwijaniem postaw odpowiedzialności społecznej zarówno online, jak i offline. To zaproszenie młodzieży do innowacyjnych działań na rzecz najbliższego środowiska.

Uczniowie wezmą udział w zajęciach warsztatowych, prowadzonych przez przeszkolonych nauczycieli/bibliotekarzy/edukatorów, którzy następnie będą wspierać i monitorować samodzielną pracę uczniów nad projektami społecznymi.

W programie młodzież ma okazję pogłębiać rozumienie wartości moralnych:

 • Odpowiedzialności
 • Odwagi
 • Uczciwości
 • Szacunku
 • Mądrości
 • Empatii
 • Postaw społecznych

Do udziału w programie zapraszamy szkoły, biblioteki, gminne ośrodki kultury oraz inne instytucje, które organizują czas wolny dla młodzieży starszych klas szkół podstawowych w czasie ferii zimowych 2019 r.

I Konferencja Naukowo-Szkoleniowa - "Profilaktyka społeczna oparta na dowodach i praktykach naukowych" - 6 grudnia 2018 r.

Szanowni Państwo!

Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu oraz Zakład Resocjalizacji Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza uprzejmie zapraszają do wzięcia udziału w I Konferencji Naukowo-Szkoleniowej pt. "Profilaktyka społeczna oparta na dowodach i praktykach naukowych", która odbędzie się 6 grudnia 2018 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu, al. Niepodległości 34, godz. 10:00-14:00.

Konferencja jest adresowana do szerokiego grona odbiorców zainteresowanych problematyką zapobiegania zachowaniom ryzykownym dzieci i młodzieży, tj. pracowników placówek edukacyjnych, pomocy społecznej, policji, kuratorów.

W ramach konferencji planowana jest sesja plenarna i warsztaty.

W sesji plenarnej planowane są wystąpienia prof. zw. dr hab. Wiesława Ambrozika (Zakład Resocjalizacji WSE UAM w Poznaniu), nadkom. Michała Królikowskiego (KWP w Poznaniu) oraz mgr Anetty Dropińskiej-Pawlickiej (Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 7 w Poznaniu).

W części szkoleniowej przewidziano przeprowadzenie warsztatów przez pracowników Zakładu Resocjalizacji: dr Agnieszkę Barczykowską (Interwencja kryzysowa), dr Janę Chojecką (Wykorzystanie kart metaforycznych w działalności profilaktycznej), dr Sonię Dzierzyńską-Breś (Rodzic jako uczestnik działań profilaktycznych w szkole), dr Hannę Karaszewskę, dr Joanna Rajewską de Mezer, dr Ewelinę Silecką-Marek (Mediacje rodzinne – praktyczne rozwiązywanie konfliktów), dr Katarzynę Pawełek (Zachowania ryzykowne – sfery zagrożeń – sytuacje trudne dla relacji wychowawczych w szkole).

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Formularz zgłoszeniowy

Więcej informacji

Grant WKO „Praca nauczyciela informatyki w świetle praw autorskich i RODO”

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu zaprasza nauczycieli przedmiotów informatycznych szkół podstawowych, gimnazjalnych i szkół ponadpodstawowych z województwa wielkopolskiego do udziału w szkoleniu w ramach grantów Wielkopolskiego Kuratora Oświaty pt.: „Praca nauczyciela informatyki w świetle praw autorskich i RODO”. Uczestnikom szkolenia w trakcie zajęć przedstawione zostaną zagadnienia z zakresu prawa autorskiego, bezpieczeństwa teleinformatycznego i przetwarzania danych elektronicznych w placówce edukacyjnej na gruncie rozporządzenia RODO.

Czas trwania: 7 godzin zegarowych

Miejsce zajęć: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, ul. Górecka 1

Cena: 13.00 zł

Rejestracja i bliższe informacje pod adresem: https://odnpoznan.pl/produkt,pl,granty,670.html

W skrócie Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Lesznie

Czytaj bezpłatnie magazyn o oświacie

Wysoka jakość

Celem jest podwyższenie jakości i efektywności kształcenia i szkolenia odpowiadających warunkom gospodarki opartej na wiedzy.

Zawsze pamiętamy, iż najważniejszy jesteś ty. Jeśli masz pytania lub sugestie co do naszej działalności zachęcamy do wypełnienia ankiety.

Kontakt

 Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie

ul. Bolesława Chrobrego 15
64-100 Leszno

tel. 65 529 90 62
fax 65 529 31 09
NIP: 697-10-20-103
REGON: 00 1387 29 0000 000
e-mail: oswiata@cdn.leszno.pl

Numer rachunku BZ WBK O/Leszno 71 1090 1245 0000 0001 1532 8876

Redakcja

Godziny urzędowania

Sekretariat

poniedziałek - 8:00 - 16:00
wtorek-piątek 7:30 - 15:30


Organizacja szkoleń
poniedziałek - piątek: 7.30-15.30, parter/pokój nr 13


Biblioteka

Leszno pn – pt 9.00 – 18.00
Filia Rawiczu i Kościanie pn, wt, pt 9.00 – 17.00
śr, cz 9:00 - 16:00
Filia w Gostyniu - pn, wt, pt 9:00 - 17:00
śr 9:00 - 16:00
cz 9:00 - 16:00

 

Obserwuj Nas

Bądź na bieżąco z informacjami CDN Leszno