• Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie

W skrócie Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie

Ostatnio dodano

List Ministra Edukacji Narodowej Dariusza Piontkowskiego z zaproszeniem do udziału w akcji „Razem na Święta”

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

w imieniu Ministra Edukacji Narodowej Dariusza Piontkowskiego serdecznie zapraszamy do udziału w akcji „Razem na Święta”.

W ramach przedsięwzięcia zachęcamy uczniów do podjęcia działań z zakresu wolontariatu, m.in.: pomocy osobom starszym w przedświątecznych zakupach i porządkach, przygotowania świątecznych kartek z życzeniami dla pacjentów lokalnych szpitali/hospicjów, zorganizowania zbiórki darów dla lokalnego schroniska dla zwierząt czy wsparcia organizacji oferującej pomoc Polakom mieszkającym na Kresach.

Aby zgłosić swój udział w akcji, należy wypełnić ankietę widoczną w Strefie dla zalogowanych w SIO (zakładka „Ankieta”). Na zgłoszenia czekamy do 19 grudnia do godz. 12:00. Szczegóły dotyczące przedsięwzięcia znajdą Państwo na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej.

W załączeniu przekazuję list Ministra Edukacji Narodowej.

Bądźmy razem na Święta!

Z poważaniem

Anna Ostrowska

Rzecznik Prasowy MEN

List_Ministra_Edukacji_Narodowej-1.pdf

 

Szkolenie - "Programowanie w edukacji wczesnoszkolnej ważną kompetencją współczesnego społeczeństwa" - 13 grudnia 2019 r.

Uniwersytet im, Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Studiów Edukacyjnych zaprasza na szkolenie, adresowane do pracowników centrów doskonalenia nauczycieli, bibliotek publicznych, pedagogicznych, ośrodków kultury, instytucji zajmujących się edukacją, w tym jednostek samorządu terytorialnego, instruktorów i harcerzy ZHP i ZHR, pracowników domów pracy twórczej i świetlic, jak również edukacyjnych oddziałów np. dyrekcji lasów państwowych.

Termin: 13 grudnia 2019; miejsce: Wydział Studiów Edukacyjnych, UAM, Szamarzewskiego 89

Organizator: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Studiów Edukacyjnych
 

Program szkolenia

09:30-9:55 -  Rejestracja uczestników, kawa

10:00-11:00 Programowanie czwartą kompetencją człowieka wykształconego; podstawy  nauki programowania-kodowania w kontekście współczesnych potrzeb polityki i praktyki gospodarczej (na przykładzie zajęć programowania): dr hab. K. Kurowski,  prof. S. Dylak, mgr Z. Karwasiński, mgr D. Stachecki, dr M. Przybyła

11:00 -12:30 Czytanie i analiza tekstu pisanego jako istotna dźwignia rozwoju poznawczego i…moralnego uczniów – wyniki badań empirycznych  (prof. Kinga Kuszak, prof. Stanisław Dylak)

12:30 – 14:30 WARSZTATY zajęcia pokazowe

mgr Z. Karwasiński, mgr Bogdan Ludwiczak, dr M. Przybyła oraz wybrani nauczyciele realizujący zajęcia projektowe z programowania

  1. Zajęcia oparte na scenariuszach z algorytmami cyfrowymi – mikronauczanie
  2. Zajęcia oparte na programowaniu – planowaniu bez algorytmów cyfrowych- mikronauczanie
  3. Zajęcia integrujące przedmiotowo – scenariusze  i realizacja
  4. Zajęcia z programowania, zaplanowane z udziałem uczniów (lub nauczycieli)

Przerwa (14:30 -15:00)

15:00 – 16:15 Panelowe stoliki eksperckie: Potrzeba współpracy szerszego środowiska lokalnego  dla edukacji informatycznej  - budowanie środowiska wsparcia (przykłady dobrych praktyk);  Programowanie w edukacji wczesnoszkolnej – czyli?  Współpraca środowiskowa – warunki, organizacja, oczekiwania stron, zakładane efekty

16:15 – 17:00 Interfejsy –  ich znaczenie  dla krytycznego myślenia w kontekście badań nad mózgiem  prof. S. Dylak, dr M. Przybyła, mgr Z. Karwasiński,

Uczestnicy: zapraszamy pracowników centrów doskonalenia nauczycieli, bibliotek publicznych, pedagogicznych, ośrodków kultury, instytucji zajmujących się edukacją, w tym jednostek samorządu terytorialnego, pracowników domów pracy twórczej i świetlic.

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma certyfikat oraz  artykuł o rozwoju poznawczym sześciolatków/siedmiolatków, informacje o Projekcie oraz scenariusze zajęć z programowania

Rejestracja uczestników

 
Konferencja odbywa się w ramach „KoderJunior - Szkoła mistrzów programowania”, projektem realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 w działaniu 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej. Działanie zaplanowane przez Ministerstwo Cyfryzacji oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej jest realizowane w regionach poznańskim, leszczyńskim i kaliskim realizowane przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznańskie Centrum Superkomputerowo - Sieciowe oraz Fundację ProCultura.
 
 

Konferencja naukowo-szkoleniowa - "Profilaktyka używania substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki) oparta na evidence-based"

Zapraszamy do udziału w konferencji pt. "Profilaktyka używania substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki) oparta na evidence-based"

Udział w konferencji i warsztatach jest bezpłatny.

Termin: 29.11.2019 r.

Miejsce: Wyższa Szkoła Humanistyczna w Lesznie, ul. Królowej Jadwigi 19.

XII edycja ogólnopolskiego konkursu na projekt edukacyjny pt. "Póki nie jest za późno"

Konkurs adresowany jest do nauczycieli i uczniów wszystkich typów szkół. Jego ideą jest rozbudzenie zainteresowania historią i współczesnym stanem miejsc, obiektów  i znaków pamięci na terenie Polski oraz miejsc autentycznych wydarzeń historycznych, nieupamiętnionych dotychczas w trwały, materialny sposób, a także losami świadków historii bezpośrednio związanymi z tymi miejscami. Tematyka prac powinna dotyczyć wojen i konfliktów zbrojnych XX-go wieku i może odnosić się zarówno do miejsc upamiętnionych w trwały, materialny sposób, jak i pozostających w zapomnieniu.

Praca nad projektami powinna stworzyć uczniom możliwość poszukiwania i badania różnorodnych źródeł historycznych oraz przedstawiania ich w interesującej i twórczej formie. Dla nauczycieli może stać się inspiracją do poszukiwania nowych, ciekawych i twórczych rozwiązań dydaktyczno-metodycznych. Szczegółowe informacje znajdują się w regulaminie konkursu.

W skrócie Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Lesznie

Czytaj bezpłatnie magazyn o oświacie

Wysoka jakość

Celem jest podwyższenie jakości i efektywności kształcenia i szkolenia odpowiadających warunkom gospodarki opartej na wiedzy.

Zawsze pamiętamy, iż najważniejszy jesteś ty. Jeśli masz pytania lub sugestie co do naszej działalności zachęcamy do wypełnienia ankiety.

Kontakt

 Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie

ul. Bolesława Chrobrego 15
64-100 Leszno

tel. 65 529 90 62
fax 65 529 31 09
NIP: 697-10-20-103
REGON: 00 1387 29 0000 000
e-mail: oswiata@cdn.leszno.pl

Numer rachunku PKO Bank Polski S.A. 24 1020 4027 0000 1702 1519 5287

Dane do faktury

Nabywca:

Województwo Wielkopolskie

Al. Niepodległości 34

61-714 Poznań

NIP: 778 13 46 888

Odbiorca:

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie

ul. Bolesława Chrobrego 15

64-100 Leszno

Redakcja

Godziny urzędowania

Sekretariat

poniedziałek - 8:00 - 16:00
wtorek-piątek 7:30 - 15:30


Organizacja szkoleń
poniedziałek - piątek: 7.30-15.30, parter/pokój nr 13


Biblioteka

Leszno pn – pt 9.00 – 18.00
Filia Rawiczu i Kościanie pn, wt, pt 9.00 – 17.00
śr, cz 9:00 - 16:00
Filia w Gostyniu - pn, wt, pt 9:00 - 17:00
śr 9:00 - 16:00
cz 9:00 - 16:00

 

Obserwuj Nas

Bądź na bieżąco z informacjami CDN Leszno