• Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie

W skrócie Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie

Wyróżnione

Ostatnio dodano

Grant WKO „Warunki i sposób realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum i branżowej szkoły II stopnia z matematyki, biologii, chemii, fizyki, geografii, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowe

Szanowni Państwo,

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie we współpracy z Kuratorium Oświaty w Poznaniu oraz placówkami doskonalenia nauczycieli w Kaliszu, Koninie, Pile i Poznaniu zaprasza do udziału w szkoleniach organizowanych w ramach Grantu Wielkopolskiego Kuratora Oświaty nr WAF 272.53.2018 pn.:

„Warunki i sposób realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum i branżowej szkoły II stopnia z matematyki, biologii, chemii, fizyki, geografii, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej

z dnia 30 stycznia 2018 r.”

Adresaci szkolenia:

Nauczyciele zatrudnieni w liceach, technikach i planowanych do zatrudnienia w branżowej szkole II stopnia na terenie województwa wielkopolskiego, którzy w roku szkolnym 2018/2019 i kolejnych latach będą nauczali matematyki, biologii, chemii, fizyki i geografii.

W szkoleniu winien uczestniczyć minimum jeden przedstawiciel z każdego liceum ogólnokształcącego, technikum lub przyszłej branżowej szkoły II stopnia na terenie województwa wielkopolskiego.

W szkoleniu mogą również uczestniczyć nauczyciele innych szkół.

Cel główny szkolenia:

Podniesienie kompetencji nauczycieli matematyki, biologii, geografii, fizyki i chemii w roku szkolnym 2018/2019 oraz kolejnych latach w liceum ogólnokształcącym technikum i przyszłej branżowej szkole II stopnia w zakresie podstawy programowej, którzy będą wspierać wprowadzanie zmian.

Cele szczegółowe szkolenia:

1. Kształtowanie umiejętności czytania i analizy zapisów w nowej podstawie programowej w kontekście dostosowania programu nauczania do indywidualnych potrzeb uczniów;

2. Kształcenie kompetencji kluczowych w procesie dydaktyczno-wychowawczym;

3. Znaczenie innowacyjności i pracy zespołowej uczniów z uwzględnieniem praktycznego wykorzystania zdobytych wiadomości;

4. Poznanie sposobów ewaluacji realizacji podstawy programowej.

Forma szkolenia:

Wykład 1. – 60 min.

Struktura podstawy programowej oraz warunki i sposób realizacji podstawy

programowej kształcenia ogólnego  z matematyki, biologii, geografii, fizyki

i chemii w roku szkolnym 2018/2019 i kolejnych w liceum ogólnokształcącym technikum, i branżowej szkole II stopnia w zakresie podstawy programowej,

Wykład 2. – 30 min.

Analiza kontekstu stosowania podstawy programowej.

Wystąpienie przedstawiciela Kuratorium Oświaty w Poznaniu.

Warsztaty metodyczne – 90 min.

 1. Analiza treści podstawy programowej w kontekście dostosowania programu nauczania do indywidualnych potrzeb uczniów.
 2. Kształcenie kompetencji kluczowych.
 3. Znaczenie innowacyjności i pracy zespołowej uczniów z uwzględnieniem praktycznego wykorzystania zdobytych wiadomości.
 4. Ewaluacja realizacji podstawy programowej.

Liczba godzin: 3 godziny zegarowe

Cena szkolenia: 6 zł

Rejestracja: elektroniczna (linki do formularzy rejestracyjnych w poszczególnych miastach i grupach przedmiotowych znajdują się poniżej).

Sposób płatności:

Po dokonaniu rejestracji do wybranej grupy szkoleniowej należy dokonać wpłaty co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem zajęć na rachunek:

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie, ul. Bolesława Chrobrego 15 64-100 Leszno numer rachunku BZ WBK O/Leszno 71 1090 1245 0000 0001 1532 8876, z podaniem imienia i nazwiska oraz miejsca i nazwy szkolenia (np. Poznań - „Warunki i sposób realizacji podstawy programowej”).

Osoby z listy rezerwowej winny dokonać wpłaty dopiero po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu się na szkolenie.

Kierownik szkolenia:

dr Bożena Roszak tel. 65 529 90 62 w. 73, e-mail: roszak@cdn.leszno.pl

Zaproszenie do udziału w projekcie "Mistrzynie w szkołach"

 

"Mistrzynie w szkołach" to autorski projekt Otylii Jędrzejczak, który jest realizowany przez jej fundację i współfinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Celem akcji jest mobilizacja dziewcząt w wieku licealnym do zwiększenia aktywności ruchowej.

"Promujemy aktywny tryb życia i świadomość tego, jak ważną rolę w ich wieku pełni tak niedoceniana przecież lekcja wychowania fizycznego".

W przekazywaniu uczennicom liceów tych wartości Otylię Jędrzejczak wspierają inne wspaniałe Kobiety - Olimpijki, Mistrzynie Świata, Europy i Polski w różnych dyscyplinach sportu. Również te, które już zakończyły kariery sportowe i dziś spełniają się zawodowo i rodzinnie.

Pilotażowa wersja projektu "Mistrzynie w szkołach" odbyła się w Słupsku i Łodzi w 2015 roku. Udział w zajęciach wzięło pół tysiąca uczennic liceów. W 2018 roku będziemy w trzech miejscach - Grębocinie koło Torunia, Pustkowie-Osiedlu koło Dębicy i w Poznaniu.

Więcej informacji pod adresem: http://www.mistrzyniewszkolach.pl/

 

 

Zapraszamy na Konferencję - Mediacje w szkole - uczenie się odpowiedzialności za własne życie i życie wspólnoty szkolnej

CDN w Lesznie zaprasza wszystkich zainteresowanych nowoczesnymi metodami rozwiązywania konfliktów i sporów, szczególnie: psychologów, socjologów, pedagogów, pracowników socjalnych, kuratorów, członków zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie; koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, pracowników ośrodków adopcyjnych i wychowawczych na konferencję organizowaną przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego.

Miejsce Konferencji: Wyższa Szkoła Humanistyczna, ul. Królowej Jadwigi 10, Leszno, sala 201 D.

Termin: 17.10.2018 r. , godz. 11.00 - 13.15

Konkurs „Wielkopolska – moja duma”

Szanowni Państwo!

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie pt. „Wielkopolska – moja duma”.
Celem konkursu jest:

 1. Rozwijanie wyobraźni i aktywności twórczej.
 2. Edukacja i rozbudzenie zainteresowań historią, zabytkami, walorami Regionu.
 3. Uwrażliwienie na piękno wielkopolskiego krajobrazu.
 4. Kształtowanie poczucia tożsamości kulturowej z Regionem.
 5. Promowanie Województwa Wielkopolskiego.

Konkurs adresowany jest do mieszkańców Wielkopolski w wieku 50+. Temat II edycji Konkursu brzmi „Przez Wielkopolską wieś – skarby architektury”. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu pracy plastycznej dowolną techniką malarską lub rysunkową (np. techniką akwareli, tempery, akrylu, olejną, węglem, ołówkiem, sangwiną) w formacie nie większym niż 70,7 cm x 50,0 cm.

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest złożenie w siedzibie Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli (lub przesłanie za pomocą operatora pocztowego bądź kuriera) pracy wraz z Kartą zgłoszeniową (załącznik do Regulaminu) w terminie do 15 października 2018 roku pod jednym z podanych niżej adresów:

 1. Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie, ul Sosnowa 14, 62-510 Konin,
 2. Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile, ul. Bydgoska 21, 64-920 Piła,
 3. Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie, ul. Chrobrego 15, 64-100 Leszno,
 4. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, ul. Górecka 1, 60-201 Poznań,
 5. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu, ul. Wrocławska 182, 62-800 Kalisz.

Szczegóły znajdują się w plikach do pobrania.

Zapraszamy!

Prace należy składać w naszym ośrodku w pokoju nr 13

 
 

W skrócie Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Lesznie

Czytaj bezpłatnie magazyn o oświacie

Wysoka jakość

Celem jest podwyższenie jakości i efektywności kształcenia i szkolenia odpowiadających warunkom gospodarki opartej na wiedzy.

Zawsze pamiętamy, iż najważniejszy jesteś ty. Jeśli masz pytania lub sugestie co do naszej działalności zachęcamy do wypełnienia ankiety.

Kontakt

 Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie

ul. Bolesława Chrobrego 15
64-100 Leszno

tel. 65 529 90 62
fax 65 529 31 09
NIP: 697-10-20-103
REGON: 00 1387 29 0000 000
e-mail: oswiata@cdn.leszno.pl

Redakcja

Godziny urzędowania

Sekretariat

poniedziałek - 8:00 - 16:00
wtorek-piątek 7:30 - 15:30


Organizacja szkoleń
poniedziałek - piątek: 7.30-15.30, parter/pokój nr 13


Biblioteka

Leszno pn – pt 9.00 – 18.00
Filia Rawiczu i Kościanie pn, wt, pt 9.00 – 17.00
śr, cz 9:00 - 16:00
Filia w Gostyniu - pn, wt, pt 9:00 - 17:00
śr 9:00 - 16:00
cz 9:00 - 16:00

 

Obserwuj Nas

Bądź na bieżąco z informacjami CDN Leszno