INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych pozyskanych przez stronę www jest Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie, ul. B.Chrobrego 15. Przysługuje Państwu prawo do dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Oferta pracy w CDN w Lesznie

Obrazek

Praca szuka człowieka

Nabór trwa… 

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie

zaprasza kreatywnych nauczycieli z pasją, którzy zechcieliby

dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem zawodowym

oraz posiadać realny wpływ na kształt współczesnej edukacji poprzez wykonywanie zadań

na stanowisku

doradcy metodycznego.

Co gwarantujemy?

·       elastyczny grafik - dostosowany do czasu pracy w szkole,

·       pozytywną energię i wsparcie merytoryczne „na starcie” zespołu doradców metodycznych CDN,

·       wszechstronny rozwój kompetencji nauczyciela, trenera, pedagoga;

·       aktualizację wiedzy, dostęp do bazy nowości wydawniczych oraz trendów w edukacji;

·       wymianę doświadczeń i przyjazną atmosferę w miejscu pracy,

·       możliwość samorealizacji w nowym obszarze.

Informacje  dotyczące zakresu wymagań na stanowisku doradcy metodycznego dostępne są pod linkami:

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/wdu20190001045/o/d20191045.pdf

https://ko.poznan.pl/kuratorium/aktualnosci_kurator/2022/07/ogloszenie-o-wszczeciu-procedury-wylaniania-kandydatow-na-stanowiska-nauczycieli-doradcow-metodycznych-11/

Oferty  indywidualne można składać na adres:

oswiata@cdn.leszno.pl