INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych pozyskanych przez stronę www jest Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie, ul. B.Chrobrego 15. Przysługuje Państwu prawo do dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Lista osób prowadzących szkolenia w ramach danego modułu - grant ORE


numer i nazwa modułu

temat

imię i nazwisko prowadzącego

dane kontaktowe prowadzącego


I. Psychospołeczne aspekty edukacji zdanejJustyna Szofer-Andrzejewska
Edyta Zarembska-Marciniak


II. Organizacja procesu kształcenia i wychowaniaJustyna Szofer-Andrzejewska Edyta Zarembska-Marciniak


III. Metodyka edukacji zdalnej

w zakresie wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej

Emilia Chrzanowska


III. Metodyka edukacji zdalnej


w zakresie języka polskiego

Elżbieta Marciniak-Krenz
Iwona Gubańska 


III. Metodyka edukacji zdalnej


w zakresie historii i wos

Renata Skowronek


III. Metodyka edukacji zdalnej


w zakresie matematyki

Przemysław Borowiak


III. Metodyka edukacji zdalnej


w zakresie Języka angielskiego

Jolanta Perczak


III. Metodyka edukacji zdalnej


w zakresie fizyki

Marek Gabała


III. Metodyka edukacji zdalnej


w zakresie biologii i chemii

Biologia:
Katarzyna Borowiak
Chemia:
Anna Władkowska 


III. Metodyka edukacji zdalnej


w zakresie wf

Agata Sadowska


III. Metodyka edukacji zdalnej


w zakresie z uczniem z SPE

Justyna Szofer-Andrzejewska

 Dr Barbara Foryńska  


IV. Monitorowanie i ocenianie postępów uczniów w edukacji zdalnej


w zakresie wychowania przedszkolnego  i edukacji  wczesnoszkolnej

Emilia Chrzanowska


IV. Monitorowanie i ocenianie postępów uczniów w edukacji zdalnej


w zakresie klas IV-VIII

Marek Gabała
Elżbieta MArciniak-Krenz


IV. Monitorowanie i ocenianie postępów uczniów w edukacji zdalnej


w zakresie klas szkoły ponadpodstawowej

Anna Władkowska
Katarzyna Borowiak


V. Przegląd wybranych narzędzi edukacji zdalnejAnna Władkowska

Katarzyna Borowiak

Elżbieta Marciniak-Krenz


VI. Zintegrowana Platforma Edukacyjna ZPEMarek Gabała

Edyta Zarembska-Marciniak 

Kamil Prozorowski 


VII. ZOOMBartłomiej Kaźmierczak


VII. MS TeamsMaria Koroniak

Kamil Prozorowski 


IX. Google MeetBartłomiej Kaźmierczak

Kamil Prozorowski


X. Multimedialne zasoby edukacyjneBartłomiej Kaźmierczak

Kamil Prozorowski


XI. Zapewnienie bezpieczeństwa cyfrowego w edukacji zdalnejBartłomiej Kaźmierczak


XII. Prawne aspekty edukacji zdalnejLeszek Zaleśny