INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych pozyskanych przez stronę www jest Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie, ul. B.Chrobrego 15. Przysługuje Państwu prawo do dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Polityka jakości

Celem Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie jest prowadzenie działalności statutowej w zakresie doskonalenia
i dokształcania nauczycieli na jak najwyższym poziomie. Pragniemy zapewnić nauczycielom poczucie sukcesu w pracy zawodowej poprzez wychodzenie naprzeciw ich oczekiwaniom, uwzględniając wymagania polityki oświatowej.

Dla stałego podnoszenia jakości przedsięwzięć edukacyjnych zobowiązujemy się zapewniać:

 • odpowiednio wykwalifikowaną kadrę,
 • motywację pracowników CDN do podnoszenia jakości
  wykonywanej pracy,
 • świadczenie usług edukacyjnych zgodnych z wymaganiami klientów i zadaniami statutowymi CDN,
 • upowszechnianie nowoczesnych metod nauczania i przykładów dobrych praktyk edukacyjnych wśród dyrektorów szkół
  i nauczycieli,
 • wspomaganie bibliotek szkolnych,
 • wspomaganie systemu egzaminów zewnętrznych,
 • doskonalenie systemu zarządzania jakością,
 • spełnienie mających zastosowanie wymagań.

Deklarujemy pełne zaangażowanie kierownictwa i pracowników w realizacji zadań CDN.Certyfikat dotyczący spełnienia norm ISO PN-EN ISO 9001: 2015-10


Dyrektor
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie
Leszno, 27 kwietnia 2020 r.