Patroni roku 2021

 1. Baczyński – Różewicz – Herbert- Twardowski : lekcje poezji w szkole podstawowej / Romuald Marek Jabłoński.- Zielona Góra : Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 1994

  Sygnatura : 72847

 2. Bajki robotów / Stanisław Lem.- Kraków : Krajowa Agencja Wydaw., 1983

  Sygnatura : 87844

 3. „Bajki robotów” Stanisława Lema na lekcjach języka polskiego w klasie / Maria Olszewska. - Lublin : Inst. Kształcenia Nauczycieli-Warszawa, 1985

  Sygnatura : Pd-1252

 4. Boli tylko, gdy się śmieję… : listy i rozmowy / Stanisław Lem, Ewa Lipska, Tomasz Lem.- Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2019

  Sygnatura : 95344

 5. Ciemność i pleśń / Stanisław Lem. - Kraków : Wydaw. Literackie, 1988

  Sygnatura : 64232

 6. Credo / Tadeusz Różewicz ; wybór Jan Stolarczyk.- Stronie Śląskie, Biuro Literackie, 2020

  Sygnatura : 95345

 7. Cyprian Norwid : przewodnik po życiu i twórczości / Juliusz W. Gomulicki.- Warszawa : Państw. Inst. Wydaw., 1976

  Sygnatura : 22290

 8. Cyprian Norwid / Mieczysław Inglot.- Warszawa : Wydaw. Szk. i Pedag., 1991

  Sygnatura : 75371

 9. Doskonała próżnia ; Wielkość urojona / Stanisław Lem.- Kraków : Wydaw. Literackie, 1974

  Sygnatura : 17033

 10. Dzienniki gwiazdowe / Stanisław Lem.- Warszawa : Czytelnik, 1976

  Sygnatura : 20493

 11. Echa leśne / Tadeusz Różewicz.- Warszawa : Państw. Inst. Wydaw., 1985

  Sygnatura : 56357

 12. Eden / Stanisław Lem.- Kraków : Wydaw. Literackie, 1984

  Sygnatura : 53736

 13. Eucharystia : sakrament osoby i wspólnoty w nauczaniu Prymasa Stefana Wyszyńskiego / Jerzy Lewandowski.- Warszawa : Ośrodek Dokumentacji i Studiów Społecznych, 1988

  Sygnatura : 64768

 14. Fantastyka i futurologia T. 1, T. 2 / Stanisław Lem.- Kraków : Wydaw. Literackie, 1973

  Sygnatura : 13845, 13846

 15. Fragmenty o polskiej literaturze / Andrzej Falkiewicz.- Warszawa : Czytelnik, 1982

  Sygnatura : 46366, 46294, 46295

 16. Języki teatru / Kazimierz Braun, Tadeusz Różewicz.- Wrocław : Wydaw. Dolnośląskie, 1989

  Sygnatura : 67213

 17. Kardynał Wyszyński : losy więzienne / Peter Raina. T.2.- Warszawa : Wydaw. „Książka Polska”, 1993

  Sygnatura : 71722

 18. Kardynała S. Wyszyńskiego wizja Kościoła i Państwa / Czesław Strzeszewski.- Wrocław : Biblioteczka „Nowego Życia”, 1990

  Sygnatura : 69886

 19. Kartoteka / Tadeusz Różewicz.- Kraków : Wydaw. Literackie, 1986

  Sygnatura : 63226

 20. Konstytucja 3 Maja / oprac. Jerzy Łojek.- Lublin : Wydaw. Lubelskie, 1989

  Sygnatura : 66432

 21. Konstytucja 3 Maja : kronika dni kwietniowych i majowych w Warszawie w roku 1791 / Kazimierz Bartoszewicz.- Warszawa : Wydaw. Epoka, 1989

  Sygnatura : 66167

 22. Konstytucja 3 Maja 1791 : Statut Zgromadzenia Przyjaciół Konstytucji / oprac. Jerzy Kowecki; przedmowa Bogusław Leśnodorski.- Warszawa : Państw. Wydaw. Naukowe, 1983

  Sygnatura : 50801

 23. Krzysztof Kamil Baczyński i poezja pokolenia wojennego / Andrzej Krzysztof Waśkiewicz.- Warszawa : „Jota”, 1991

  Sygnatura : 69851, 69852

 24. Lem : życie nie z tej ziemi / Wojciech Orliński. - Wołowiec : Wydawnictwo Czarne ; Warszawa : Wydawnictwo Agora, 2017

  Sygnatura : 94417

 25. Lem w oczach krytyki światowej / wybór i oprac. Jerzy Jarzębski. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1989

  Sygnatura : 68164

 26. Matka odchodzi / Tadeusz Różewicz.- Wrocław : Wydaw. Dolnośląskie, 1999

  Sygnatura : 81902

 27. Na powierzchni poematu i w środku : nowy wybór wierszy / Tadeusz Różewicz.- Warszawa : Czytelnik, 1983

  Sygnatura : 51438

 28. Niepokój : poezje / Tadeusz Różewicz.- Wrocław : Zakł. Narodowy im. Ossolińskich, 1980

  Sygnatura : 41947

 29. Norwid poeta dialogu / Józef Franciszek Fret.- Wrocław : Zakł. Narodowy im. Ossolińskich, 1982

  Sygnatura : 47577, 47578

 30. Poezja / Tadeusz Różewicz. T.1.-2. - Wydaw. Literackie, 1988

  Sygnatura : 63349, 63350

 31. Poezja, dramat, proza / Tadeusz Różewicz.- Wrocław: Zakł. Narodowy im. Ossolińskich, 1973

  Sygnatura : 14843

 32. Poezje / Tadeusz Różewicz.- Wrocław: Wydaw. Dolnośląskie, 1987

  Sygnatura : 74231

 33. Proza / Tadeusz Różewicz.- Wrocław: Zakł. Narodowy im. Ossolińskich, 1973

  Sygnatura : 15103, 21694

 34. Polska, ale jaka: myśl społeczna Kardynała Stefana Wyszyńskiego / ks. Ryszard Iwan.- Warszawa: Wydaw. Ośrodka Dokumentacji i Studiów Społecznych, 1993

  Sygnatura : 71721

 35. Powieści fantastyczno-naukowe Stanisław Lema / Andrzej Stoff. - Warszawa: Państw. Wydaw. Naukowe, 1983

  Sygnatura : 51680

 36. Prymas Tysiąclecia Kardynał Stefan Wyszyński : [dokumenty, zdjęcia, mapy] : karty / [red. Dorota Mazek, Anna Piekarska].- Warszawa : Inst. Pamięci Narodowej, 2003

  Sygnatura : 83330

 37. Prymas Tysiąclecia Kardynał Stefan Wyszyński : [historia, scenariusze lekcji, tematy esejów, trasy wycieczek, bibliografia] : materiały dla nauczyciela / red. Dorota Mazek, Anna Piekarska.- Warszawa : Inst. Pamięci Narodowej, 2003

  Sygnatura : 83329

 38. Prymas Tysiąclecia Kardynał Stefan Wyszyński : [historia, słownik pojęć, biogramy, kalendarium, wybór źródeł] : materiały dla ucznia / red. Dorota Mazek, Anna Piekarska.- Warszawa : Inst. Pamięci Narodowej, 2003

  Sygnatura : 83328

 39. Przygotowanie do wieczoru autorskiego / Tadeusz Różewicz.- Warszawa: Państw. Inst. Wydaw., 1977

  Sygnatura : 28796, 28797

 40. Różewicz parokrotnie / Kazimierz Wyka; oprac. Marta Wyka.- Warszawa : Państ. Inst. Wydaw., 1977

  Sygnatura : 28248, 37540

 41. Stanisław Lem / Ewa Balcerzak.- Warszawa : Państw. Inst. Wydaw., 1973

  Sygnatura : 14398

 42. Stanisław Lem / Piotr Krywak. - Warszawa : Państw. Wydaw. Naukowe, 1974

  Sygnatura : 16968

 43. Tadeusz Różewicz / Stanisław Burkot.- Warszawa : Wydaw. Szk. i Pedag., 1987

  Sygnatura : 60387

 44. Tadeusz Różewicz : poezje / oprac. Maciej Krassowski.- Warszawa : Dom Wydaw. „Jota”, 1991

  Sygnatura : 71343, 71344, 69400, 69401

 45. Teatr / Tadeusz Różewicz. T.1.-2.- Kraków : Wydaw. Literackie, 1988

  Sygnatura : 63352

 46. Teatr niekonsekwencji : [dramaty] / Tadeusz Różewicz.- Wrocław : Zakł. Narodowy im. Ossolińskich, 1979

  Sygnatura : 38620

 47. Widzenie Różewicza / Robert Cieślak.- Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2013

  Sygnatura :

 48. Wiersze Krzysztofa Kamila Baczyńskiego / Jerzy Święch. - Warszawa : Wydaw. Szk i Pedag., 1991

  Sygnatura : 69960, 69961

 49. Wybór poezji / Tadeusz Różewicz; wstęp i opracowanie Andrzej Skrendo.- Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskiech, 2019

  Sygnatura : 95379

 50. Żołnierz, poeta, czasu kurz… : wspomnienia o Krzysztofie Kamilu Baczyńskim / red. Zbigniew Wasilewski.- Kraków : Wydaw. Literackie, 1979

  Sygnatura : 37316, 37268

 

 

Opracowała: Wioleta Wardyba-Niziałek