1. 7 grzechów głównych osób pełnosprawnych / wiersze Paula Klama ; Andrzej Seweryn recytacja ; zdjęcia Marika Sypniewska. - Konin : Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka "Podaj dalej", 2020.

Sygnatura: Pd-6562-Czyt.-XX-K

2. Doświadczenie parentyfikacji : perspektywa biograficzna / Barbara Chojnacka. - Wydanie I. - Kraków : Impuls, 2021

Sygnatura: 95607

3. Drama procesualna w pracy z dziećmi w przedszkolu i klasach I-III / Kamila Witerska. - Wydanie pierwsze. - Warszawa : Difin, 2020.

(Engram)

Sygnatura: 95531 , 95608

4. Dymensjonalna diagnoza rozwoju dziecka / Jagoda Cieszyńska-Rożek, Marta Korendo. - Kraków : Centrum Metody Krakowskiej, 2021.

Sygnatura: 95609

5. Emocje, komunikacja, akceptacja : program profilaktyczno-terapeutyczny dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym : plecak szczęśliwego ucznia / Agnieszka Lasota, Dominika Jońca SM. - Wydanie pierwsze. - Warszawa : Difin, copyright 2021.

(Engram)

Sygnatura: 95656-Czyt.-XXV-B

6. "... i wtedy postanowiłam go wysłuchać" : skuteczność bez agresji : podręcznik dla rodziców i nauczycieli / Wiesława Rutkowska-Dydyna. - Wydanie I. - Kraków : Impuls, 2021.

Sygnatura: 95683

7. Jednostka zdolna w przestrzeniach edukacyjnych / Maria Porzucek-Miśkiewicz. - Wydanie I. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2021.

(Psychologia i Pedagogika / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ; nr 339)

Sygnatura: 95612

8. Na dobry początek : zbiór piosenek i zabaw muzyczno-ruchowych dla dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym / Maciej Kołodziejski, Katarzyna Moskal-Kozak. - Warszawa : Difin, 2021.

(Engram)

Sygnatura: 95615

9. Nieskończoność w papirusie : fascynujące dzieje książki od czasów starożytnych / Irene Vallejo ; z języka hiszpańskiego przełożyła Zofia Siewak-Sojka. - Katowice : Post Factum, 2021.

Sygnatura: 95671

10. Nowoczesne lekcje biblioteczne : kreatywne pomysły dla różnych grup wiekowych. Cz. 1. - Wydanie I. - Warszawa : Wiedza i Praktyka, copyright 2021.

Sygnatura: Pd-6561-Czyt.-III-A

11. Oblicza edukacji przedszkolnej i szkolnej : w 60-lecie pracy zawodowej profesor Sabiny Guz / redakcja naukowa Jolanta Andrzejewska, Barbara Bilewicz-Kuźnia. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2020.

Sygnatura: 95673

12. Otyłość dziecięca z perspektywy dzieci i rodziców : aspekt behawioralny, emocjonalny, poznawczy / Kamila Czepczor-Bernat. - Wydanie pierwsze. - Warszawa : Difin, copyright 2021.

(Engram)

Sygnatura: 95616

13. Pedagogika specjalna : zarys tematyki / Bożena Krupa, Józef Sowa. - Wydanie pierwsze. - Rzeszów : Wydawnictwo Oświatowe Fosze, 2021.

Sygnatura: 95618-Czyt.-XX-K

14. Penitencjarystyka z resocjalizacją instytucjonalną : historia - stan obecny / Witold Kędzierski. - Wydanie pierwsze. - Warszawa : Difin, 2021.

Sygnatura: 95619

15. Praca socjalna z osobami w kryzysie bezdomności opuszczającymi jednostki penitencjarne uzależnionymi / redakcja naukowa Ewa Grudziewska. - Wydanie pierwsze. - Warszawa : Difin, 2021.

(Engram)

(Metodyka Pracy Socjalnej)

Sygnatura: 95675-Czyt.-IX-A-1

16. Proces uczenia się przed, w trakcie i po pandemii Covid-19 : badanie Vulcan / Sylwia Jaskulska, Barbara Jankowiak, Joanna Sikorska, Michał Klichowski, Hanna Krauze-Sikorska. - Wydanie I. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2021.

(Psychologia i Pedagogika / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ISSN 0083-4254 ; nr 344)

Sygnatura: 95676

17. Profilaktyka uzależnienia od hazardu oparta na dowodach naukowych / Justyna Kusztal, Małgorzata Piasecka, Aleksandra Nastazjak. - Wydanie I. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego ; [Warszawa] : Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, 2021.

Sygnatura: 95646

18. Psychologia tremy : teoria i praktyka / Julia Kaleńska-Rodzaj. - Wydanie I. - Warszawa : PWN, 2021.

Sygnatura: 95677-Czyt.-XXV-A

19. Psychologia w zawodzie i w pracy opiekuna medycznego / Joanna Kliszcz. - Sopot : GWP, 2019.

Sygnatura: 95678

20. Rozwój emocjonalny od niemowlęctwa do dorastania : kierunki rozwoju kompetencji emocjonalnych i problemów emocjonalnych / Dale F. Hay ; [przekład Mateusz Jastrzębski]. - Wydanie pierwsze. - Warszawa : Difin, 2021.

(Engram)

Sygnatura: 95679 , 95680-Czyt.-XXV-C

21. Socjologia : pytania podstawowe / Izabella Bukraba-Rylska. - Wydanie I. - Warszawa : PWN, 2021.

Sygnatura: 95684

22. Terapia logopedyczna i pedagogiczna w przedszkolu i szkole : porady i ćwiczenia / Anna Radwańska, Aleksandra Sobolewska-Kędzior. - Wydanie pierwsze. - Warszawa : Difin, 2021.

(Engram)

Sygnatura: 95685-Czyt.-XXI-C

23. Terapia zajęciowa dzieci / Aleksandra Kulis, Urszula Chrabota, Małgorzata Szmurło, Beata Batorowicz. - Wydanie I - 2 dodruk. - Warszawa : PZWL, 2021.

Sygnatura: 95686-Czyt.-XX-K-1

24. W ciemnej dolinie : rodzinna tragedia i tajemnica schizofrenii / Robert Kolker ; przełożył Jan Dzierzgowski. - Wydanie I. - Wołowiec : Wydawnictwo Czarne, 2021.

(Seria Amerykańska)

Sygnatura: 95625

25. Wybrane problemy psychologiczne współczesnej szkoły / redakcja naukowa: Agnieszka Burnos, Kamilla Bargiel-Matusiewicz, Grażyna Katra, Ewa Pisula. - Wydanie pierwsze. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2021.

Sygnatura: 95690

26. Wychowawcza rola baśni : (na wybranych przykładach) / Ewa Marianna Kapusta. - Brzezia Łąka : Wydawnictwo Poligraf, copyright 2021.

Sygnatura: 95691

27. Zarys ogólnej dydaktyki nauki : podstawy i orientacje dla kształcenia nauczycieli, nauczania i badań naukowych / Dietrich Benner ; przełożył z języka niemieckiego i opracował Dariusz Stępkowski. - Wydanie pierwsze. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2021.

(Pedagogika Nauce i Praktyce)

Sygnatura: 95626-Czyt.-XXI

28. Zdolności a porażka szkolna : jaką rolę odgrywa osobowość? / Mateusz Referda. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2019.

Sygnatura: 95627

29. Żłobek : wychowanie i edukacja / redakcja Aneta Jegier. - Wydanie pierwsze. - Warszawa : Difin, 2021.

(Engram)

Sygnatura: 95629

 

Oprac. Halina Krasoń

CDN-PBP Leszno