Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Lesznie, z okazji Tygodnia Bibliotek, poleca kilka ciekawych wydawnictw na temat zawodu bibliotekarza i bibliotek, wydanych w latach 2000 – 2020.

 

Tydzień Bibliotek rozpoczyna się 8 maja – w Dniu Bibliotekarza i Bibliotek. To ogólnopolska akcja organizowana od lat przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich.

Głównym jej celem jest promowanie czytelnictwa.

 

 

1. Bibliotekarz w świecie wartości. Materiały konferencji, Wrocław 15-16 maja 2003 r. Pod red. Stefana Kubowa.

Wrocław : Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, 2003.

Sygn. 83013-Czyt.-III-A

 

2. Zawód bibliotekarza dziś i jutro. Materiały ogólnopolskiej konferencji, Nałęczów 18-20 września 2003. [ Red. Janusz Nowicki ].

Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2003.

Sygn. 84609-Czyt.-III-A

3. Kodeks etyki bibliotekarza i pracownika informacji. [ Zespół aut. Sabina Cisek i in.].

Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2006.

86463-Czyt.-III-A

 

4. Małgorzata Kisilowska. Biblioteka w sieci – sieć w bibliotece. Wybrane społeczne i kulturowe aspekty współczesnego bibliotekarstwa.

Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2010.

Sygn. 89455-Czyt.-III-H

5. Multibibliotekarstwo. Praca zbiorowa. Pod red. Mai Wojciechowskiej.

Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2018.

Sygn. 94733

 

6. Joanna Wrycza – Bekier. Biblioteka na Facebooku. Sprawdzone metody tworzenia zapowiedzi i ciekawych relacji. Instrukcja dla bibliotekarza.

Warszawa : Wiedza i Praktyka, cop. 2018.

Sygn. 94992

 

Oprac. Halina Krasoń

CDN – PBP Leszno