#warsztatmiędzykulturowy #dlanauczycieli #edukacja


Przyjęcie do klasy ucznia z Ukrainy to ogromne wyzwanie dla nauczyciela, pozostałych uczniów, przede wszystkim zaś dla cudzoziemskiego dziecka. Chociaż Ukraina jest nam bliska geograficznie, to jednak funkcjonuje w innym kręgu kulturowym. Świadomość różnic między naszymi kulturami może ułatwić zrozumienie ukraińskiego ucznia, jego potrzeb, trudności i obaw, których doświadcza w obcym dla niego środowisku.

Zapraszamy nauczycielki/nauczycieli uczących uczniów/uczennice z Ukrainy na warsztat międzykulturowy

Tematyka szkolenia:

- różnice kulturowe między Polską a Ukrainą, w tym system edukacyjny,

- strategie adaptacyjne migrantów,

- pierwsza pomoc dla dziecka po traumie

Miejsce: PWSZ - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im J A Komeńskiego w Lesznie sala 338

Warsztat odbędzie się 15 czerwca (środa) godz. 10:00 – 13.00

Organizator: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Prowadząca:

Agnieszka Szczepanik – trenerka, edukatorka międzykulturowa, coach, związana z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji, Polską Narodową Agencją Programu Europejski Korpus Solidarności, członkini Stowarzyszenia „Jeden Świat”, organizacji, która od 30 lat promuje w Polsce i na świecie ideę budowania pokoju poprzez wolontariat i edukację. Specjalistka ds migracji w Centrum Integracji Cudzoziemców w ramach Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej

Warsztat jest bezpłatny, ze względu na ograniczoną liczę miejsc obowiązują zapisy SMS lub telefonicznie
– pod nr telefonu 887 068 112 (prosimy podać swoje Imię i Nazwisko, szkołę oraz numer telefonu )