Zapraszamy na  intensywny kurs języka polskiego na poziomie podstawowym A2 dla nauczycieli oraz osób związanych z oświatą, pochodzących z Ukrainy, adresowany jest do osób chcących podjąć pracę w polskiej szkole w charakterze pomocy nauczyciela.

Kurs odbywać się będzie w formule online w wymiarze 60 godzin dydaktycznych, realizowanych codziennie od poniedziałku do piątku w wymiarze 2 godzin lekcyjnych każdego dnia. Uczestnicy otrzymają zaświadczenie ukończenia kursu na poziomie A2.

Do zaliczenia kursu wymagane jest uczestnictwo w min. 90% ogólnej liczby godzin oraz zaliczenie testu końcowego.

Link do szkolenia