Celem rywalizacji jest wyłonienie czterech projektów, które najtrafniej przekazują ideę „self care” – dbałości o własny dobrostan psychiczny. Projekt muralu ma zostać przygotowany przez grupę dzieci i/lub młodzieży koordynowanej przez osobę dorosłą. Technika projektowania muralu jest dowolna.

Dla wyróżnionych w wyniku rywalizacji przewidziane są następujące atrakcje:

  1. dla wszystkich wyróżnionych:
    • pokrycie kosztów 2 godzin konsultacji specjalisty z zakresu malowania murali z laureatem dot. projektu, realizacja muralu w tym: pokrycie kosztów prowadzącego warsztaty wspólnego malowania muralu z dziećmi i młodzieżą (dla maksymalnie 15 osób) oraz pokrycie kosztów niezbędnych materiałów;
    • dokumentacja filmowa z powstawania oraz produkcja kilkuminutowego klipu z podkładem muzycznym w postaci utworu wykonanego przez grupę dzieci i młodzieży uczestniczących w warsztatach piosenkopisarskich, klip może zostać wykorzystywany do promocji instytucji/miasta/gminy w której powstał zwycięski projekt
  2. dodatkowo za I wyróżnienie:
    • realizacja warsztatów piosenkopisarskich dla dzieci i młodzieży (dla maksymalnie 15 osób).

W rywalizacji mogą brać udział instytucje, jednostki samorządu terytorialnego z terenu Wielkopolski w tym m.in. Ośrodki Kultury, Ośrodki Sportu, Placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży, szkoły, Centra Wolontariatu, Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze oraz organizacje pozarządowe. Pracę projektową w imieniu grupy przesyła jej koordynator.

Udział w rywalizacji jest całkowicie darmowy. Po stronie osób biorących udział w rywalizacji leży odpowiedzialność za znalezienie ściany, na której może być malowany mural. Projekt może być zrealizowany jedynie na ścianie będącej w zasobach lub zarządzaniu jednostek, instytucji, samorządów lokalnych lub NGO z terenu Wielkopolski realizujących zadania zlecone w ramach Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Na stronie ROPS Poznań znajdziecie Państwo więcej informacji

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres: agnieszka.palamarz@rops.poznan.pl

Zachęcamy do udziału!