INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych pozyskanych przez stronę www jest Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie, ul. B.Chrobrego 15. Przysługuje Państwu prawo do dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Baner - Problemy Oświaty i Wychowania


„Problemy Oświaty i Wychowania” to czasopismo podejmujące tematy wyznaczone przez jego tytuł. Znajdziemy w nim artykuły poświęcone dydaktyce, wychowaniu, prawu oświatowemu, a także relacje 
z konferencji, z życia szkoły. Zespół redakcyjny tworzą nauczyciele konsultanci Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie. Autorami tekstów są nauczyciele konsultanci, doradcy metodyczni, pracownicy innych placówek. „Problemy Oświaty i Wychowania” są otwarte na inicjatywy czytelników, na ich współudział w tworzeniu czasopisma,
w związku z czym serdecznie zapraszamy do współpracy.
Okładka Problemy Oświaty i Wychowania najnowsze wydanie