INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych pozyskanych przez stronę www jest Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie, ul. B.Chrobrego 15. Przysługuje Państwu prawo do dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Polityka prywatności

1. Administratorem danych osobowych jest Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie, ul. Bolesława Chrobrego 15,
reprezentowane przez Pawła Borowskiego - Dyrektora Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie,
kontakt: tel. 65 529 90 62, adres e-mail: oswiata@cdn.leszno.pl

2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych w Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie pełni Beata Ratajczak-Matysik,
kontakt: e-mail: iod@cdn.leszno.pl

3. Administratorem Systemów Informatycznych jest Krzysztof Rusin, kontakt: tel. 65 529 90 62 wew. 23,
e-mail: informatyk@cdn.leszno.pl

4. Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie przetwarza dane w celu:

a) prowadzenia spraw pracowniczych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia RODO),

b) zawarcia umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia RODO),

c) sprawozdawczości i statystyk (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia RODO),

d) prowadzenia szkoleń dla nauczycieli i uczniów oraz rodziców uczniów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia RODO),

e) marketingowym, związanym z promocją szkoleń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia RODO),

f) rejestru czytelników Publicznej Biblioteki Pedagogicznej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia RODO),

g) przeprowadzenia konkursów szkolnych i projektów oraz innych przedsięwzięć związanych z edukacją
(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia RODO).

5. Państwa dane osobowe przetwarzamy na podstawie:

a) wyrażonej przez Państwa zgody,

b) w związku z wykonaniem zadania realizowanego w interesie publicznym,

c) z prawnie uzasadnionych interesów.

6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 4 celów, w zakresie wewnętrznych celów administracyjnych, do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Centrum, stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

7. Państwa dane osobowe będą przechowywane i archiwizowane zgodnie z instrukcją kancelaryjną Centrum i rzeczowym wykazem akt (przepisy Kodeksu Postępowania Administracyjnego).

8. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu:

a) prawo dostępu do treści danych na podstawie art. 15 Rozporządzenia RODO;

b) prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia RODO;

c) prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia RODO;

d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie ar. 18 Rozporządzenia RODO;

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia RODO;

f) prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia RODO.

9. Na naszych stronach internetowych i w aplikacjach używamy technologii, takich jak pliki cookie. Cookies to dane informatyczne zapisywane w plikach i przechowywane na Państwa urządzeniu końcowym (tj. komputer, tablet, smartphone itp.), które przeglądarka wysyła do serwera, przy każdorazowym wejściu na stronę z tego urządzenia, podczas gdy odwiedzają Państwo różne strony w Internecie.

10. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Centrum Państwa danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub do organu będącego jego następcą.

11. Podanie danych osobowych przez Państwo jest dobrowolne i jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie.