INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych pozyskanych przez stronę www jest Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie, ul. B.Chrobrego 15. Przysługuje Państwu prawo do dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Sieci współpracy i samokształcenia CDN w Lesznie w roku szkolnym 2021/2022


nazwa sieci
Klub Dyrektora Szkoły

koordynator
Leszek Zaleśny


nazwa sieci
Sieć nauczycieli przedszkoli

koordynator
Emilia Chrzanowska


nazwa sieci
#Klub aktywnego polonisty

koordynator
Elżbieta Marciniak-Krenz


nazwa sieci
Sieć współpracy i samokształcenia katechetów

koordynator
Elżbieta Koronowska


nazwa sieci
Wychowanie do wartości poprzez kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych

koordynator
Elżbieta Koronowska


nazwa sieci
My wychowawcy

koordynator
Iwona Gubańska


nazwa sieci
Sieć nauczycieli historii i WOS

koordynator
Renata Skowronek


nazwa sieci
Sieć współpracy i samokształcenia ”Klub Wicedyrektora„

koordynator
Jolanta Perczak
Tomasz Kopydłowski
Jolanta Tonkiewicz


nazwa sieci
Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli przedszkoli

koordynator
Jolanta Perczak
Tomasz Kopydłowski
Jolanta Tonkiewicz


nazwa sieci
Sieć współpracy i samokształcenia pedagogów szkolnych

koordynator
Jolanta Perczak
Tomasz Kopydłowski
Jolanta Tonkiewicz


nazwa sieci
Klub Aktywnego Historyka

koordynator
Barbara Foryńska


nazwa sieci
Między biologią a chemią

koordynator
Katarzyna Borowiak
Anna Władkowska


nazwa sieci
Egzamin maturalny z języka polskiego
od 2023r.

koordynator
Edyta Zarembska-Marciniak


nazwa sieci
Nauczyciele języka polskiego CDN Leszno

koordynator
Edyta Zarembska-Marciniak


nazwa sieci
Sieć nauczycieli bibliotekarzy
powiatu gostyńskiego

koordynator
Grażyna Turz
Violetta Lewandowicz


nazwa sieci
Sieć współpracy i samokształcenia
nauczycieli bibliotekarzy powiatu rawickiego

koordynator
Grażyna Sobota


nazwa sieci
Sieć współpracy i samokształcenia
nauczycieli bibliotekarzy szkolnych
miasta Leszna i powiatu leszczyńskiego

koordynator
Renata Bednarczyk


nazwa sieci
Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli fizyki

koordynator
Marek Gabała


nazwa sieci
Sieć współpracy i samokształcenia
doradców CDN w Lesznie

koordynator
Elżbieta Koronowska