• Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie

Blog - ODN

Zapraszamy uczniów do udziału w XXI edycji konkursu z cyklu "Nasza Ziemia  - środowisko przyrodnicze wczoraj, dziś  i jutro
 przebiegającego w tym roku pod hasłem (R)ewolucje Ziemi”:

- część pisemną – kierujemy do młodzieży klas VII i VIII szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych,

- część plastyczną - do uczniów  klas IV-VI szkół podstawowych.

Głównym organizatorem konkursu jest Muzeum Geologiczne Państwowego Instytutu  Geologicznego w Warszawie.
Oddział Dolnośląski PIG-PIB we Wrocławiu organizuje część regionalną konkursu  - dla województw dolnośląskiego i wielkopolskiego.


Więcej informacji ,w tym pełny tekst regulaminu, znajdą Państwo na ogólnopolskiej stronie konkursu: http://konkurs.pgi.gov.pl

 

Załączniki:

Komunikat plastyczny_2020OD.pdf

Komunikat wiedzy_2020OD.pdf

W ramach Targów Edukacyjnych odbędzie się bezpłatna dla uczestników ogólnopolska konferencja naukowa pod Patronatem Honorowym Marszałka Województwa Wielkopolskiego Pana Marka Woźniaka "Szkoła jutra-dobre relacje, edukacja językowa, kreatywne metody pracy”, której organizatorami są Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie oraz Wydział Anglistyki Uniwersytetu im. A.Mickiewicza w Poznaniu i Centrum Bilingualism Matters oddział w Poznaniu. Współorganizatorzy to: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile, Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu.

Edukacyjna Fundacja im. prof. Romana Czerneckiego EFC po raz dziesiąty organizuje rekrutację do swojego flagowego programu stypendialnego.

Program Stypendialny Horyzonty, realizowany w partnerstwie z Fundacją Rodziny Staraków, to szansa na naukę w najciekawszych liceach i technikach w Polsce. Oferuje wsparcie uczniom z całej Polski, którzy chcą zdobywać wiedzę i doświadczenia w dużym mieście i którzy chcą uczyć się, jednocześnie dbając o rozwój osobisty i zaangażowanie społeczne. Pomagamy nie tylko w nauce, ale także w stawaniu się lepszymi, dojrzałymi ludźmi.

Uwaga, Maturzyści!

Wychodzimy naprzeciw Waszym potrzebom! Chcecie wziąć odpowiedzialność za swoją naukę? Weźcie udział w projekcie pod nazwą:

MOŻEMY CI POMÓC! - autorstwa Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie

Ruszamy 10 lutego 2020 r. Oferujemy bezpłatne  konsultacje z następujących przedmiotów: języka polskiego, historii, geografii, chemii, fizyki.

Szanowni Państwo!

Zapraszamy do udziału w XII edycji ogólnopolskiego konkursu na projekt edukacyjny pt. Póki nie jest za późno.

Konkurs adresowany jest do nauczycieli i uczniów wszystkich typów szkół. Jego ideą jest rozbudzenie zainteresowania historią i współczesnym stanem miejsc, obiektów  i znaków pamięci na terenie Polski oraz miejsc autentycznych wydarzeń historycznych, nieupamiętnionych dotychczas w trwały, materialny sposób, a także losami świadków historii bezpośrednio związanymi z tymi miejscami. Tematyka prac powinna dotyczyć wojen i konfliktów zbrojnych XX-go wieku i może odnosić się zarówno do miejsc upamiętnionych w trwały, materialny sposób, jak i pozostających w zapomnieniu.

Producent filmu LEGIONY ogłasza konkurs z nagrodami na recenzję filmu, adresowany do młodzieży.
Do udziału w konkursie zaproszeni są uczniowie starszych klas szkół podstawowych i wszystkich klas szkół średnich.
Główne nagrody to dwa całoroczne stypendia 500 i 300 złotych miesięcznie.
W każdej z dwóch kategorii zostaną przyznane nagrody drugie w jednorazowej wysokości po 500 zł oraz nagrody trzecie w jednorazowej wysokości po 300 zł.
Przewidziano także nagrody książkowe i wyróżnienia specjalne.

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

w imieniu Ministra Edukacji Narodowej Dariusza Piontkowskiego serdecznie zapraszamy do udziału w akcji „Razem na Święta”.

W ramach przedsięwzięcia zachęcamy uczniów do podjęcia działań z zakresu wolontariatu, m.in.: pomocy osobom starszym w przedświątecznych zakupach i porządkach, przygotowania świątecznych kartek z życzeniami dla pacjentów lokalnych szpitali/hospicjów, zorganizowania zbiórki darów dla lokalnego schroniska dla zwierząt czy wsparcia organizacji oferującej pomoc Polakom mieszkającym na Kresach.

logo projektu

Uniwersytet im, Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Studiów Edukacyjnych zaprasza na szkolenie, adresowane do pracowników centrów doskonalenia nauczycieli, bibliotek publicznych, pedagogicznych, ośrodków kultury, instytucji zajmujących się edukacją, w tym jednostek samorządu terytorialnego, instruktorów i harcerzy ZHP i ZHR, pracowników domów pracy twórczej i świetlic, jak również edukacyjnych oddziałów np. dyrekcji lasów państwowych.

Termin: 13 grudnia 2019; miejsce: Wydział Studiów Edukacyjnych, UAM, Szamarzewskiego 89

Organizator: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Studiów Edukacyjnych
 

Konkurs adresowany jest do nauczycieli i uczniów wszystkich typów szkół. Jego ideą jest rozbudzenie zainteresowania historią i współczesnym stanem miejsc, obiektów  i znaków pamięci na terenie Polski oraz miejsc autentycznych wydarzeń historycznych, nieupamiętnionych dotychczas w trwały, materialny sposób, a także losami świadków historii bezpośrednio związanymi z tymi miejscami. Tematyka prac powinna dotyczyć wojen i konfliktów zbrojnych XX-go wieku i może odnosić się zarówno do miejsc upamiętnionych w trwały, materialny sposób, jak i pozostających w zapomnieniu.

Wielkopolski Kurator Oświaty zachęca do włączenia się w akcję Ministerstwa Edukacji Narodowej "Szkoła pamięta". Celem tej inicjatywy jest zorganizowanie działań upamiętniających ważne postaci oraz wydarzenia. Kulminację tych aktywności zaplanowano na 25 października 2019 r. - ostatni piątek przed 1 listopada.
Aby zgłosić swój udział w akcji, do 24 października br. należy wypełnić ankietę zgłoszeniową widoczną w Strefie dla zalogowanych w Systemie Informacji Oświatowej.W załączeniu list Ministra Edukacji Narodowej Dariusza Piontkowskiego.

List_Ministra_Edukacji_Narodowej-1.pdf

Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego informuje o organizowanym konkursie „Energia mojej przyszłości – Wielkopolska 2050”.

Celem konkursu jest podnoszenie świadomości uczniów dotyczącej wyzwań związanych ze zmianami klimatycznymi oraz promowanie wśród młodzieży nisko i zeroemisyjnych źródeł energii.

Termin składania prac upływa 22 listopada 2019 r.

Informujemy, że spotkanie organizacyjne połączone z inauguracją studiów podyplomowych ISP WSNP Warszawa odbedzie się w sobotę 12.10.2019 r. o godzinie 14.00 w Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie, ul. B. Chrobrego 15.

 

Serdecznie zachęcamy do udziału w konkursie pt. „Wielkopolska – moja duma”.

Konkurs adresowany jest do mieszkańców Wielkopolski w wieku 50+. Temat III edycji Konkursu brzmi „Wielkopolska nieznana – poza turystycznymi szlakami”. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu pracy plastycznej dowolną techniką malarską lub rysunkową (np. techniką akwareli, tempery, akrylu, olejną, węglem, ołówkiem, sangwiną) w formacie nie większym niż 70,7 cm x 50,0 cm.

Szanowni Państwo, Dyrektorzy, Nauczyciele szkól ponadpodstawowych,

Zachęcamy uczniów Waszych szkół do wzięcia udziału w konkursie recytatorskim pod nazwą #Pan Tadeusz.

Organizatorem konkursu jest Zarząd Województwa Wielkopolskiego, Departament Edukacji i Nauki
w Poznaniu.

Celem Konkursu jest:

  1. upowszechnienie znajomości „Pana Tadeusza”,

  2. kształtowanie kultury żywego słowa,

  3. doskonalenie umiejętności recytatorskich,

  4. rozwijanie uczniowskich zainteresowań,

  5. promowanie Województwa Wielkopolskiego.

Termin składania wniosków upływa 11 października 2019 r.

Szczegóły udziału w konkursie oraz pliki do pobrania w linku:

https://www.umww.pl/departamenzty_departament-edukacji-i-nauki_konkursy_konkurs-recytatorski-pan-tadeusz

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie zaprasza do zapoznania się z katalogiem zawierającym ofertę zajęć na rok szkolny 2019/2020 w Bramie Poznania oraz na Trakcie Królewsko-Cesarskim dla grup szkolnych i przedszkolnych.

Brama Poznania, to pierwsze w Polsce centrum interpretacji dziedzictwa i pomysł na nowoczesną prezentację historii. Jest to oferta różnorodnych zajęć edukacyjnych dla grup przedszkolnych i szkolnych wszystkich poziomów edukacyjnych. Pomoże ona zgłębić wiedzę na temat własnego regionu i naszego wspólnego dziedzictwa, a także kształtować pozytywne postawy i przydatne umiejętności.

Zajęcia edukacyjne, zwiedzanie ekspozycji, czy spacery z przewodnikiem mogą być ciekawym uzupełnieniem lekcji historii, plastyki, techniki, lekcji wychowawczej, wos-u, języka polskiego, etyki, języka angielskiego czy biologii

MEN oddaje w ręce Państwa opracowany komentarz metodyczny dotyczący wdrażania nowej podstawy programowej w szkole ponadpodstawowej z przedmiotów: j. polski, biologia, historia, fizyka, filozofia, etyka, wf. 

Bezpłatny Poradnik nosi nazwę: Vademecum Nauczyciela i jest do odbioru w siedzibie CDN w Lesznie ul. Chrobrego 15 (w portierni). Zainteresowanych Vademecum zapraszamy serdecznie do odbioru.  

Zaproszenie do udziału w konferencji naukowo-szkoleniowej - "30 lat Polskiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej - akademicka opieka paliatywna i wspierająca w Szpitalu Klinicznym Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu".

Termin: Poznań, 14 września 2019 r., godz. 9.00
Miejsce: Centrum Kongresowo – Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Przybyszewskiego 37.

Organizator: PolskieTowarzystwo Opieki Paliatywnej i Komitet Organizacyjny

Patronat: Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Prof. dr. hab. n. med. Andrzej Tykarski, Konsultanci Krajowi w dziedzinie medycyny paliatywnej i pielęgniarstwa opieki paliatywnej, Wiceprezydent Miasta Poznania i czasopismo „Palliative Medicine in Practice”.

Wykładowcami konferencji są naukowcy i praktycy o bogatym doświadczeniu klinicznym.

Program konferencji

Więcej informacji

Szanowni Państwo, Dyrektorzy, Nauczyciele szkól ponadpodstawowych,

Wszystkim nam wiadomo, jak ważne jest kształtowanie świadomości obywatelskiej i dlatego - za Państwa pośrednictwem - zwracamy się do uczniów Waszych szkół  o udział w bardzo interesującym konkursie pod nazwą Wielkopolski Konkurs Świadomego Obywatelstwa #glosujedecyduje.

Organizatorem konkursu jest Zarząd Województwa Wielkopolskiego, a liderem – Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nagranie krótkiego filmu – spotu reklamującego udział w wyborach i świadome głosowanie. Sądzimy, że ta forma przekazu okaże się atrakcyjną dla uczniów.

Termin nadsyłania prac upływa 16.09.2019 r.

Szczegóły udziału w konkursie znajdą Państwo pod adresem: Regulamin Wielkopolskiego Konkursu Świadomego Obywatelstwa #glosujedecyduje

Bardzo prosimy o rozpowszechnienie konkursu i serdecznie zapraszamy do udziału w nim uczniów Państwa szkół.

 

 

Szanowni Państwo,
Dyrektorzy szkół, przedszkoli i placówek oświatowych, Nauczyciele,
Rodzice, Uczniowie, przedstawiciele organów prowadzących

Wojewoda Wielkopolski i Wielkopolski Kurator Oświaty serdecznie zapraszają do udziału w Wielkopolskim Okrągłym Stole Edukacyjnym w dniu 4 września 2019 r. w godzinach od 12.00 do 15.30, w siedzibie Polskiej Akademii Nauk Oddział w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 17/19.

Celem debaty będzie wypracowanie przez uczestników konstruktywnych wniosków, które mogą posłużyć decydentom w doskonaleniu systemu edukacji. Przypominamy, że  organizacja Wojewódzkich Okrągłych Stołów Edukacyjnych jest jednym z postulatów zgłoszonych podczas obrad Ogólnopolskiego Okrągłego Stołu Edukacyjnego i poparta przez Prezesa Rady Ministrów Pana Premiera Mateusza Morawieckiego. Ważnym elementem tego przedsięwzięcia jest udział przedstawicieli rodziców, uczniów, nauczycieli, samorządów terytorialnych, organów prowadzących, stowarzyszeń oraz  innych instytucji związanych z oświatą.

Ze względu na ograniczenia czasowe debaty, planowana liczba uczestników 50-60 osób.

Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu zaprasza do włączenia się w popularyzację w szkołach ogólnopolskiego programu edukacyjnego Fundacji Lean Education  pt. „MŁODY LEAN LIDER”.

CWRKDiZ w Kaliszu jest oficjalnym Regionalnym Partnerem Programu na całą Wielkopolskę, działając w ścisłej współpracy ze wszystkimi Centrami Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego na terenie naszego województwa.

Więcej informacji

 

 

W Polskiej Akcji Humanitarnej ruszył nabór do rocznego programu edukacyjnego Szkoła Humanitarna.

W tym roku, swoimi działaniami chcielibyśmy wesprzeć głównie nauczycieli i nauczycielki pełniących rolę wychowawców i wychowawczyń klas I i II szkół ponadpodstawowych.

Czego dotyczy projekt? 

• krytycznego myślenia i krytycznej analizy przekazów medialnych,

• umiejętności prowadzenia i uczestniczenia w dyskusji,

• argumentowania swoich wypowiedzi

• umiejętności aktywnego działania zgodnego z wartościami i przekonaniami

Departament Edukacji i Nauki ponownie zapraszają do udziału w organizowanych konkursach o tytuł Wielkopolska Szkoła Roku oraz Wielkopolski Nauczyciel Roku.

Celem Konkursu o tytuł Wielkopolska Szkoła Roku jest wyróżnienie wielkopolskich przedszkoli oraz szkół kształtujących wśród uczniów poczucie własnej tożsamości i postaw patriotycznych z jednoczesnym modelowaniem wzorca nowoczesnego Wielkopolanina.

Termin złożenia formularzy zgłoszeniowych w konkursach o tytuł Wielkopolska Szkoła Roku i Wielkopolski Nauczyciel Roku został przedłużony do 31 sierpnia 2019 roku

uchwała zmiana terminu

Wielkopolski Kurator Oświaty ogłasza wszczęcie procedury wyłaniania kandydatów na stanowiska nauczycieli – doradców metodycznych[1] w zakresie przedmiotów: historia i wos, wf, informatyka, wychowanie przedszkolne, edukacja wczesnoszkolna, świetlica i pomoc psychologiczno-pedagogiczna, kształcenie integracyjne i specjalne.

Termin składania dokumentów: 12 sierpnia 2019 r.

Zadania doradcy metodycznego będą realizowane, na podstawie powierzenia dokonanego przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, w ramach dodatkowej umowy o pracę w publicznej placówce doskonalenia wskazanej przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty spośród wymienionych niżej placówek:

Wielkopolski Kurator Oświaty ogłasza przedłużenie procedury wyłaniania kandydatów na stanowiska nauczycieli – doradców metodycznych[1] w zakresie przedmiotów: język polski, język angielski, matematyka, biologia, chemia, fizyka, geografia.

Termin składania dokumentów: 12 sierpnia 2019 r.

Zadania doradcy metodycznego będą realizowane, na podstawie powierzenia dokonanego przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, w ramach dodatkowej umowy o pracę w publicznej placówce doskonalenia wskazanej przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty spośród wymienionych niżej placówek:

Jesteśmy ciekawi Państwa opinii dotyczącej katalogu szkoleń CDN Leszno. Dlatego też uprzejmie prosimy o wypełnienie poniższej ankiety. Zajmuje to tylko 1 minutę, a dla nas będzie wskazówką do przygotowania ciekawej oferty na nowy rok szkolny.

Z góry serdecznie dziękujemy ➡️ https://forms.gle/6enKtXBQjRqsYjnA7

 

Udostępniamy Państwu materiały dla nauczycieli na temat profilaktyki depresji w ramach „Programu zapobiegania depresji w Polsce na lata 2016-2020” nt. „Depresja. Rozumiesz – pomagasz”, realizowanej na zlecenie Ministerstwa Zdrowia. Pomagają zgłębić temat oraz są gotowym narzędziem do przeprowadzenia w klasie lekcji o depresji.

Materiały zostały opracowane przez ekspertów z Instytutu Psychiatrii i Neurologii oraz przez metodyków nauczania i dostępne pod linkiem: https://wyleczdepresje.pl/wp-content/uploads/2019/02/materialy_edukacyjne-1.zip

 

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na Wydziale Studiów Edukacyjnych informuje o rekrutacji na studia podyplomowe z surdologopedii w roku akademickim 2019/2020.

ORGANIZACJA STUDIÓW:
- Studia trwają 2 semestry w trybie niestacjonarnym. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, (praktyki w piątki lub poniedziałki) 1-2 razy w miesiącu.
- Studia obejmują 320 godzin zajęć, w tym 60 godzin praktyk.
- Liczba punktów ECTS: 60.
- Studia kończą się przygotowaniem pracy dyplomowej składającej się z części teoretycznej i praktycznej będącej potwierdzeniem zdobytej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

Księgowość Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie informuje, że od dnia 01 marca 2019 r. został otwarty nowy rachunek bankowy. Do dnia 31 marca 2019 r. stare konto WBK będzie jeszcze aktywne, natomiast od 01 kwietnia 2019 r. prosimy o dokonywanie wpłat za szkolenia na nowe konto: PKO Bank Polski S.A., nr:  24 1020 4027 0000 1702 1519 5287

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół zawodowych,
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie prowadzi sprzedaż „Dzienniczka zajęć praktycznych młodocianego pracownika”.
Cena 1 egzemplarza wynosi 6 zł.
Zamówienia prosimy składać w dziale księgowości ul. Chrobrego 15, pok. nr 1 (parter) lub telefonicznie 65 529 90 62 wew. 25.

Kontakt

 Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie

ul. Bolesława Chrobrego 15
64-100 Leszno

tel. 65 529 90 62
fax 65 529 31 09
NIP: 697-10-20-103
REGON: 00 1387 29 0000 000
e-mail: oswiata@cdn.leszno.pl

Numer rachunku PKO Bank Polski S.A. 24 1020 4027 0000 1702 1519 5287

Dane do faktury

Nabywca:

Województwo Wielkopolskie

Al. Niepodległości 34

61-714 Poznań

NIP: 778 13 46 888

Odbiorca:

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie

ul. Bolesława Chrobrego 15

64-100 Leszno

Redakcja

Godziny urzędowania

Sekretariat

poniedziałek - 8:00 - 16:00
wtorek-piątek 7:30 - 15:30


Organizacja szkoleń
poniedziałek - piątek: 7.30-15.30, parter/pokój nr 13


Biblioteka

Leszno pn – pt 9.00 – 18.00
Filia Rawiczu i Kościanie pn, wt, pt 9.00 – 17.00
śr, cz 9:00 - 16:00
Filia w Gostyniu - pn, wt, pt 9:00 - 17:00
śr 9:00 - 16:00
cz 9:00 - 16:00

 

Obserwuj Nas

Bądź na bieżąco z informacjami CDN Leszno