• Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie

Blog - ODN

Szanowni Państwo, Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile we współpracy z Kuratorium Oświaty w Poznaniu oraz placówkami doskonalenia nauczycieli w Kaliszu, Koninie, Lesznie i Poznaniu zaprasza do udziału w Grancie Wielkopolskiego Kuratora Oświaty

Rozwijanie myślenia naukowego, matematycznego, argumentowania i wnioskowania na zajęciach matematycznych i informatycznych na każdym etapie kształcenia

Adresaci szkolenia: nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych województwa wielkopolskiego.

Cele ogólne szkolenia: wzmocnienie efektów kształcenia poprzez interdyscyplinarne nauczanie i rozwój myślenia naukowego.

Szanowni Państwo, Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile we współpracy z Kuratorium Oświaty w Poznaniu oraz placówkami doskonalenia nauczycieli w Kaliszu, Koninie, Lesznie i Poznaniu zaprasza do udziału w Grancie Wielkopolskiego Kuratora Oświaty

Integralne podejście do procesu wychowania i nauczania. Wzmocnienie roli wychowawczej szkoły – rola i zadania wychowawcy we współczesnej szkole, umiejętności wychowawcze nauczyciela

Adresaci szkolenia: nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych województwa wielkopolskiego.

Cele główne szkolenia:  poznanie koncepcji nauczania i wychowania integralnego, określenie roli nauczyciela-wychowawcy, kształcenie umiejętności niezbędnych w pracy nauczyciela-wychowawcy.

Szanowni Państwo, Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile we współpracy z Kuratorium Oświaty w Poznaniu oraz placówkami doskonalenia nauczycieli w Kaliszu, Koninie, Lesznie i Poznaniu zaprasza do udziału w Grancie Wielkopolskiego Kuratora Oświaty

Zadania pedagoga szkolnego a diagnozowane potrzeby dzieci i młodzieży. Rola pedagoga w rozwiązywaniu problemów wychowawczych oraz sposoby dokumentowania podejmowanych działań

Adresaci szkolenia: pedagodzy szkolni z województwa wielkopolskiego.

Cele ogólne szkolenia: podniesienie kompetencji pedagogów szkolnych w zakresie: realizacji zadań wynikających z obowiązujących przepisów prawa, umiejętności rozwiązywania problemów wychowawczych, sposobów dokumentowania podejmowanych działań.

Szanowni Państwo, Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile we współpracy z Kuratorium Oświaty w Poznaniu oraz placówkami doskonalenia nauczycieli w Kaliszu, Koninie, Lesznie i Poznaniu zaprasza do udziału w Grancie Wielkopolskiego Kuratora Oświaty

Wykorzystanie TIK w edukacji – najnowsze osiągnięcia dydaktyki w zakresie form i metod pracy z wykorzystaniem TIK. Nauka programowania, kodowanie i programowanie od przedszkola

Adresaci szkolenia: nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów województwa wielkopolskiego.

Cel główny szkolenia: nauczyciel odpowiednio wykorzystuje kodowanie i programowanie na poszczególnych etapach rozwojowych i edukacyjnych dzieci i młodzieży.

Podsumowano drugą edycją konkursu „Będę Biznesmenem – BeBi”, zorganizowanego przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego z inicjatywy członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego Pani Marzeny Wodzińskiej. Koordynatorem konkursu była Pani Dorota Kinal dyrektor Departamentu Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

Szanowni Państwo,

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie we współpracy z Kuratorium Oświaty w Poznaniu oraz placówkami doskonalenia nauczycieli w Kaliszu, Lesznie, Pile i Poznaniu organizuje grant Wielkopolskiego Kuratora Oświaty

“Jestem świadomym nauczycielem – konstruowanie własnych programów nauczania w świetle podstawy programowej i metodyki pracy. Nowatorstwo, innowacje w świetle nowej podstawy programowej i aktów prawnych”.

Adresatami grantu edukacyjnego są nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadpodstawowych z województwa wielkopolskiego.

Informujemy, że rozpoczął się ostatni nabór szkół do kolejnych edycji Projektu Samorządu Województwa Wielkopolskiego „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020”, realizowanego przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu.

Rekrutacja szkół do III i IV edycji Projektu „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020” została przedłużona do odwołania.

Projekt jest realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa 8 – Edukacja, Działanie 8.1. - Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.3 - Kształcenie ogólne – Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020).

29 maja w  Sali Miejskiego Ośrodka Kultury w Lesznie odbył się finał projektu „Spotkania z Historią”. W tym roku, dziewiąta edycja tego przedsięwzięcia, nawiązywała do stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Wykład  zatytułowany „Druga i trzecia niepodległość – początki II i III Rzeczpospolitej” poprowadził pan Piotr Sobański nauczyciel z I LO we Wschowie.

W tegorocznej debacie udział wzięli  uczniowie I, II i III Liceum Ogólnokształcącego oraz Zespołu Szkół Ekonomicznych w Lesznie. Drużyny były  złożone z przedstawicieli wszystkich szkół. Temat  debaty „Odbudowa suwerennej państwowości Polski po 1989 roku był trudniejszym wyzwaniem niż po 1918 r” okazał się ciekawy dla  dyskutujących.

Debacie towarzyszyła wystawa oraz konkurs przygotowany przez pracowników Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Lesznie.

Szanowni Państwo,

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie we współpracy z Kuratorium Oświaty w Poznaniu oraz placówkami doskonalenia nauczycieli w Kaliszu, Lesznie, Pile i Poznaniu organizuje grant Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.

„Kształcenie przedmiotów przyrodniczych w realizacji nowej podstawy programowej. Doświadczenia, eksperymenty, metody badawcze oraz zajęcia terenowe, jako sposoby rozwijania zainteresowań uczniów”

Adresatami grantu edukacyjnego Wielkopolskiego Kuratora Oświaty są: nauczyciele szkół podstawowych i gimnazjów z województwa wielkopolskiego.

Szanowni Państwo, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu we współpracy z Kuratorium Oświaty w Poznaniu oraz placówkami doskonalenia nauczycieli w Lesznie, Kaliszu, Koninie i Pile zaprasza do udziału w Grancie Wielkopolskiego Kuratora Oświaty:

Edukacja muzyczna w szkole i przedszkolu

Cel ogólny: Podniesienie jakości kształcenia muzycznego - wzmocnienie kompetencji merytorycznych i metodycznych nauczycieli w zakresie umiejętności określonych w podstawie programowej.

Adresat: nauczyciele przedszkoli i szkół podstawowych województwa wielkopolskiego.

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie zaprasza do udziału w konkursie "Fundusze europejskie na rzecz doskonałości w kształceniu i szkoleniu zawodowym (VET)". Konkurs dotyczy dobrych praktyk w obszarze kształcenia zawodowego i jest organizowany przez Komisję Europejską.

Konkurs odbywa się w ramach Europejskiego Tygodnia umiejętności zawodowych, który jest coroczną europejską imprezą poświęconą kształceniu i szkoleniu zawodowemu. Ma ona na celu zwiększenie atrakcyjności wizerunku kształcenia i szkolenia zawodowego. Komisja Europejska chce zaprezentować osiągane postępy i wysoką jakość oraz podnieść świadomość na temat szerokiego zakresu możliwości wsparcia edukacji i szkoleń.

17 maja br. Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie wraz z Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Lesznie (zaproszenie na tą imprezę otrzymali także przedstawiciele CWRKDiZ z innych miast województwa wielkopolskiego) uczestniczyło w imprezie zorganizowanej przez Zespół Szkół Nr 4 – „Dzień Zawodowca – od rzemieślnika do technika”.

Impreza w głównej mierze skierowana jest dla młodzieży, która w najbliższym czasie podejmować będzie decyzję o wyborze szkoły. ZS Nr 4 stara się w ten sposób promować szkolnictwo zawodowe i uświadamiać, że wybór szkolnictwa zawodowego może być ciekawą propozycją dla młodzieży, która nie zamierza kontynuować nauki w liceach.

Zachęcamy do zapoznania się z informacją Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie projektu dot. organizacji obchodów rocznicy 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Przedstawiciele szkół mają możliwość składania wniosków o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania obejmującego przygotowanie i prowadzenie działań związanych z organizacją Narodowego Święta w danej szkole. Wnioski należy kierować do organów prowadzących szkoły w terminie do 11 czerwca 2018 r.

pismo Ministra Edukacji Narodowej w sprawie Niepodległej-1.pdf

przykładowy wniosek szkoły-2.docx

harmonogram konkursu.docx

Dz.U.o Niepodległej.pdf

 

Trzynaścioro uczniów z kilku leszczyńskich szkół stanęło do rywalizacji w konkursie retorycznym Ars bene dicendi. Najlepsze wrażenie na komisji konkursowej zrobił Norbert Konieczny z III LO, który mówił o problemie akceptacji w środowisku. Wśród uczniów ze szkoły podstawowej triumfowała Barbara Karaś.

Była to już druga edycja miejskiego konkursu retorycznego Ars bene dicendi. Przed komisją, gośćmi i kolegami w Zespole Szkół nr 4 w Lesznie stanęło trzynastu mówców z siódmej klasy szkoły podstawowej, oraz szkół ponadpodstawowych. - Swoje reprezentacje miały Szkoła Podstawowa nr 1, a także I i III LO oraz Zespół Szkół nr 4. Poziom był wyższy niż przed rokiem. Celem jest doskonalenie umiejętności wypowiadania się, argumentowania i przekonywania do swoich racji, ale również oswajanie ze stresem przed wystąpieniami publicznymi. Młodzi ludzie rzadko występują publicznie i stąd na egzaminach ustnych wypowiadają się w wielkim stresie - podkreśla Edyta Zarembska - Marciniak, współorganizator konkursu, nauczycielka języka polskiego w Zespole Szkół nr 4 w Lesznie oraz doradca metodyczny w Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie.

Więcej informacji na stronie: http://elka.pl/content/view/88346/80/

Szanowni Państwo, Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile we współpracy z Kuratorium Oświaty w Poznaniu oraz placówkami doskonalenia nauczycieli w Kaliszu, Koninie, Lesznie i Poznaniu zaprasza do udziału w Grancie Wielkopolskiego Kuratora Oświaty:

Rola i zadania dyrektora – lider pracy zespołowej, pomoc psychologiczno – pedagogiczna, zarządzanie pokoleniami, prawne aspekty współpracy z rodzicami, ochrona danych osobowych, stosowanie KPA, ocena pracownicza

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie, będące jednostką podległą Departamentowi Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, informuje o organizacji II edycji konkursu „Będę Biznesmenem – BeBi” dla uczniów liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia.
Celem Konkursu jest: pobudzenie przedsiębiorczości i kreatywnego myślenia uczniów, rozwijanie umiejętności wystąpień publicznych uczniów, stymulowanie pracy zespołowej wśród uczniów, podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli w zakresie zagadnień dotyczących przedsiębiorczości (tworzenie elementów biznesplanu, budowanie zespołów projektowych, wykorzystanie metod kreatywnego myślenia).

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie, będące jednostką podległą Departamentowi Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, informuje o organizowanych konkursach o tytuł Wielkopolska Szkoła Roku oraz Wielkopolski Nauczyciel Roku.
Celem Konkursu o tytuł Wielkopolska Szkoła Roku jest wyróżnienie wielkopolskich przedszkoli oraz szkół kształtujących wśród uczniów poczucie własnej tożsamości i postaw patriotycznych z jednoczesnym modelowaniem wzorca nowoczesnego Wielkopolanina.

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu przystąpił do realizacji grantu Wielkopolskiego Kuratora Oświaty „Nowa podstawa w przedszkolu – zadania, warunki, sposoby realizacji” . Adresatami są  nauczyciele przedszkoli i oddziałów przedszkolnych. Szkolenia  odbywać się będą od maja do czerwca w 5 miastach: Kaliszu, Lesznie, Koninie, Pile i Poznaniu.
 

We wtorek 27.03.2018 w sali sesyjnej Urzędu Miasta w Lesznie odbył się etap miejski projektu  Sejmik Młodzieży Województwa Wielkopolskiego – „Młodzi Wielkopolanie o patriotyzmie w XXI w.” Jest to projekt o charakterze edukacyjnym i obywatelskim, którego celem jest między innymi rozwijanie postaw obywatelskich młodzieży szkolnej. Przy realizacji projektu współpracowali  m.in. Przewodnicząca Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Wielkopolski Kurator Oświaty.

W Lesznie swoje prace zaprezentowało 9 zespołów ze szkół ponadgimnazjalnych.  Przed Komisją Rekrutacyjną przedstawili prace na temat: „Marzenia Wielkopolan o wolnej Polsce. Jak uczcić stulecie odzyskania niepodległości?”. Zwyciężyła drużyna z I Liceum Ogólnokształcącego w składzie Jakub Cugier i Dagmara Janowska. Ich opiekunem merytorycznym była nauczycielka historii pani Aurelii Gancarz. Zespół z „Jedynki” będzie reprezentował w kwietniu nasze miasto na sesji Sejmiku Młodzieży Województwa Wielkopolskiego.

Zgodnie z wytycznymi do realizacji podstawy programowej do zadań nauczyciela należy stosowanie różnorowdnych form i metod nauczania. Proponujemy jako rozwiązanie metodyczne zorganizowanie zajęć na świeżym powietrzu w formie pieszego rajdu. W wydarzeniu takim uczestniczyła klasa 7b ze Szkoły Podstawowewj nr 3 w Lesznie. Zwiedzili miejsca związane z Powstaniem Wielkopolskim. Wcześniej uczniowie wykonali kokardy narodowe, które w czasie powstania nosili Polacy i poznali jego historię.

Zapraszamy uczniów do udziału w konkursie wiedzy historycznej.

Zaproszenie kierujemy do uczniów klas VI i VII szkół podstawowych, II i III gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych z obszaru województw: wielkopolskiego, dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, zachodniopomorskiego oraz tych, w których odbyły się poprzednie edycje (łódzkie, małopolskie, opolskie, śląskie, świętokrzyskie i Zaolzie w Republice Czeskiej), a także wszystkich zainteresowanych historią.

Departament Edukacji i Nauki w Poznaniu Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu informuje o organizowanym konkursie plastycznym pod hasłem: „Polacy w świecie znani z działalności misyjnej, technicznej, archeologicznej i przyrodniczej”.

Konkurs jest adresowany do dzieci i młodzieży z przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z rejonu Wielkopolski.

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu we współpracy z Departamentem Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu oraz z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu i Centrami Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie, Pile i Koninie, zaprasza do udziału w Ogólnopolskim Kongresie Oświatowym EDUTEC pod hasłem „Edukacja dla zdrowia”.

Informujemy, że w związku z rozstrzygnięciem konkursu „Wielkopolska - moja duma”, zorganizowanego przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego, prace tegorocznego konkursu „Wielkopolskie pejzaże” zgodnie z regulaminem są do odbioru w siedzibie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie, ul. Bolesława Chrobrego 15, pokój nr 13. Prace można odbierać codziennie w godzinach 7.30 - 15.30. Zapraszamy.

 

Zdjęcie użytkownika Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie.

12 grudnia 2017r. w Sali Sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu odbyło się uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień w dwóch konkursach: „Bądź EKO, działaj EKO!” oraz „Wielkopolska - moja duma”.

I edycja Konkursu „Bądź EKO-działaj EKO!”  przeprowadzona została pod hasłem „Walka ze smogiem”. Konkurs skierowany był do dzieci przedszkolnych, dzieci szkół podstawowych, uczniów liceów ogólnokształcących i szkół zawodowych rożnych typów. Każda grupa wiekowa miała inne zadania konkursowe polegające na przygotowaniu rysunku, plakatu lub spotu reklamowego. Cel konkursu to edukacja i podnoszenie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży poprzez promowanie pozytywnych zachowań w zakresie ochrony środowiska i przyrody, jak i zwracanie uwagi na zagrożenia dla tych wspólnych dóbr występujące w otaczającym nas świecie.

Klub Dyrektora Szkoły - Zmiany w statusie nauczyciela w roku 2018.

Centrum Doskonalenia Nauczyciela w Lesznie zaprasza Dyrektorów szkół na II w tym roku szkolnym spotkanie Klubu Dyrektora Szkoły, które odbędzie się 19 stycznia 2018 r. (piątek) w obiekcie CDN przy ul. B. Chrobrego 15 w Lesznie w godz. 10.00 – 13.00.

Adresatami  spotkania w Klubie są tylko dyrektorzy szkół (w sytuacjach szczególnych w zastępstwie wicedyrektorzy).

Proszę o zgłoszenie w formie elektronicznej poprzez naszą stronę internetową do dnia 15 stycznia 2018 r.  (liczba miejsc ograniczona).

Formularz rejestracyjny

Szkoła Greaker Upper Secondary School w południowo-wschodniej Norwegii szuka partnerów do projektu realizowanego w ramach Erasmus+ pod tytułem „Historia i jej wpływ na dzisiejszą młodzież”.

Głównym działaniem w ramach projektu jest zbadanie tego, jak młodzi ludzie w Europie postrzegają  aktualną sytuacje polityczną, a także co uważają nt. swoich zdolności i możliwości wpływania na decyzje polityczne.

Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele,

Kuratorium Oświaty w Poznaniu oraz Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie zapraszają do udziału w konferencji przedstawicieli szkół i placówek oświatowych (2 osoby z każdej szkoły/placówki z wybranych powiatów), zakwalifikowanych do objęcia wsparciem finansowym w ramach Rządowego Programu pt. „Aktywna tablica”.

Celem programu „Aktywna tablica” jest rozwijanie szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Udział w konferencji jest bezpłatny. 

Zaproszenie kierujemy ponownie do tych szkół/placówek, które jeszcze nie zarejestrowały swoich przedstawicieli do udziału w konferencji.

www.reformaedukacji.men.gov.pl – pod tym adresem wystartował specjalny serwis informacyjny o zmianach w systemie edukacji.

Na stronie internetowej „Dobrej Szkoły” znaleźć można najważniejsze informacje na temat reformy edukacji z punktu widzenia rodzica, ucznia, nauczyciela oraz organu prowadzącego szkołę.

 

 

Celem konkursu jest rozwijanie wyobraźni i aktywności twórczej wśród osób w wieku 50+, rozbudzenie zainteresowań historią oraz zabytkami, a przede wszystkim kształtowanie poczucia tożsamości kulturowej z Regionem.

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu zaprasza na dwudniowe seminaria w ramach grantów Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. Szkolenia adresowane do nauczycieli matematyki, fizyki i chemii szkół ponadgimnazjalnych odbywać się będą od października do listopada w 5 miastach: Kaliszu, Koninie, Lesznie, Pile i Poznaniu.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami i rejestracji przez stronę ODN Poznań.

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile we współpracy z Kuratorium Oświaty w Poznaniu oraz placówkami doskonalenia nauczycieli w Kaliszu, Koninie, Lesznie i Poznaniu zaprasza do udziału w Grancie Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.

Ruszyła VIII edycja Konkursu "Młodzi wiedzą o funduszach". Konkurs organizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu polega na przeprowadzeniu lekcji europejskich przez nauczycieli oraz przygotowaniu prac przez uczniów.

 

Kontakt

 Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie

ul. Bolesława Chrobrego 15
64-100 Leszno

tel. 65 529 90 62
fax 65 529 31 09
NIP: 697-10-20-103
REGON: 00 1387 29 0000 000
e-mail: oswiata@cdn.leszno.pl

Redakcja

Godziny urzędowania

Sekretariat

poniedziałek - 8:00 - 16:00
wtorek-piątek 7:30 - 15:30


Organizacja szkoleń
poniedziałek - piątek: 7.30-15.30, parter/pokój nr 13


Biblioteka

Leszno pn – pt 9.00 – 18.00
Filia Rawiczu i Kościanie pn, wt, pt 9.00 – 17.00
śr, cz 9:00 - 16:00
Filia w Gostyniu - pn, wt, pt 9:00 - 17:00
śr 9:00 - 16:00
cz 9:00 - 16:00

 

Obserwuj Nas

Bądź na bieżąco z informacjami CDN Leszno