• Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie

Blog - ODN

Grant WKO: Zadania pedagoga szkolnego a diagnozowane potrzeby dzieci i młodzieży. Rola pedagoga w rozwiązywaniu problemów wychowawczych oraz sposoby dokumentowania podejmowanych działań