• Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie

Blog - ODN

Szkolenie - "Programowanie w edukacji wczesnoszkolnej ważną kompetencją współczesnego społeczeństwa" - 13 grudnia 2019 r.

logo projektu

Uniwersytet im, Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Studiów Edukacyjnych zaprasza na szkolenie, adresowane do pracowników centrów doskonalenia nauczycieli, bibliotek publicznych, pedagogicznych, ośrodków kultury, instytucji zajmujących się edukacją, w tym jednostek samorządu terytorialnego, instruktorów i harcerzy ZHP i ZHR, pracowników domów pracy twórczej i świetlic, jak również edukacyjnych oddziałów np. dyrekcji lasów państwowych.

Termin: 13 grudnia 2019; miejsce: Wydział Studiów Edukacyjnych, UAM, Szamarzewskiego 89

Organizator: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Studiów Edukacyjnych
 

Program szkolenia

09:30-9:55 -  Rejestracja uczestników, kawa

10:00-11:00 Programowanie czwartą kompetencją człowieka wykształconego; podstawy  nauki programowania-kodowania w kontekście współczesnych potrzeb polityki i praktyki gospodarczej (na przykładzie zajęć programowania): dr hab. K. Kurowski,  prof. S. Dylak, mgr Z. Karwasiński, mgr D. Stachecki, dr M. Przybyła

11:00 -12:30 Czytanie i analiza tekstu pisanego jako istotna dźwignia rozwoju poznawczego i…moralnego uczniów – wyniki badań empirycznych  (prof. Kinga Kuszak, prof. Stanisław Dylak)

12:30 – 14:30 WARSZTATY zajęcia pokazowe

mgr Z. Karwasiński, mgr Bogdan Ludwiczak, dr M. Przybyła oraz wybrani nauczyciele realizujący zajęcia projektowe z programowania

  1. Zajęcia oparte na scenariuszach z algorytmami cyfrowymi – mikronauczanie
  2. Zajęcia oparte na programowaniu – planowaniu bez algorytmów cyfrowych- mikronauczanie
  3. Zajęcia integrujące przedmiotowo – scenariusze  i realizacja
  4. Zajęcia z programowania, zaplanowane z udziałem uczniów (lub nauczycieli)

Przerwa (14:30 -15:00)

15:00 – 16:15 Panelowe stoliki eksperckie: Potrzeba współpracy szerszego środowiska lokalnego  dla edukacji informatycznej  - budowanie środowiska wsparcia (przykłady dobrych praktyk);  Programowanie w edukacji wczesnoszkolnej – czyli?  Współpraca środowiskowa – warunki, organizacja, oczekiwania stron, zakładane efekty

16:15 – 17:00 Interfejsy –  ich znaczenie  dla krytycznego myślenia w kontekście badań nad mózgiem  prof. S. Dylak, dr M. Przybyła, mgr Z. Karwasiński,

Uczestnicy: zapraszamy pracowników centrów doskonalenia nauczycieli, bibliotek publicznych, pedagogicznych, ośrodków kultury, instytucji zajmujących się edukacją, w tym jednostek samorządu terytorialnego, pracowników domów pracy twórczej i świetlic.

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma certyfikat oraz  artykuł o rozwoju poznawczym sześciolatków/siedmiolatków, informacje o Projekcie oraz scenariusze zajęć z programowania

 
Konferencja odbywa się w ramach „KoderJunior - Szkoła mistrzów programowania”, projektem realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 w działaniu 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej. Działanie zaplanowane przez Ministerstwo Cyfryzacji oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej jest realizowane w regionach poznańskim, leszczyńskim i kaliskim realizowane przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznańskie Centrum Superkomputerowo - Sieciowe oraz Fundację ProCultura.
 
 

Kontakt

 Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie

ul. Bolesława Chrobrego 15
64-100 Leszno

tel. 65 529 90 62
fax 65 529 31 09
NIP: 697-10-20-103
REGON: 00 1387 29 0000 000
e-mail: oswiata@cdn.leszno.pl

Numer rachunku PKO Bank Polski S.A. 24 1020 4027 0000 1702 1519 5287

Dane do faktury

Nabywca:

Województwo Wielkopolskie

Al. Niepodległości 34

61-714 Poznań

NIP: 778 13 46 888

Odbiorca:

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie

ul. Bolesława Chrobrego 15

64-100 Leszno

Redakcja

Godziny urzędowania

Sekretariat

poniedziałek - 8:00 - 16:00
wtorek-piątek 7:30 - 15:30


Organizacja szkoleń
poniedziałek - piątek: 7.30-15.30, parter/pokój nr 13


Biblioteka

Leszno pn – pt 9.00 – 18.00
Filia Rawiczu i Kościanie pn, wt, pt 9.00 – 17.00
śr, cz 9:00 - 16:00
Filia w Gostyniu - pn, wt, pt 9:00 - 17:00
śr 9:00 - 16:00
cz 9:00 - 16:00

 

Obserwuj Nas

Bądź na bieżąco z informacjami CDN Leszno