• Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie

Nauczycielu! Skorzystaj
z naszej oferty i zgłoś
się na nasze szkolenia

slide1.png

Nasze pozostałe usługi

Wierzymy w to, że zdobywanie wiedzy może być niezwykle ciekawe i inspirujące. Posiadamy wiedzę i doświadczenie w prowadzeniu różnego typu szkoleń

Uczymy się przez całe życie


Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie nieustannie wspomaga nauczycieli i innych pracowników oświaty w procesie kształcenia ustawicznego.Dysponujemy odpowiednią bazą i wyposażeniem zapewniającym realizację celów szkoleń. Stanowią ją:

 • wykwalifikowana kadra nauczycieli i konstantów, nauczycieli i doradców oraz innych osób współpracujących z ośrodkiem
 • Odpowiednio wyposażone i przygotowane do zajęć sale w tym pracownia komputerowa ze stałym dostępem do internetu

Najbliższe szkolenia (Uprzejmie informujemy, że prowadzone w Centrum szkolenia stacjonarne pozostaną zawieszone zgodnie z wyznaczonym przez MEN czasem zawieszenia zajęć szkolnych). Jednocześnie zachęcamy do wzięcia udziału w spotkaniach on-line opublikowanych poniżej.

W tej kategorii nie ma artykułów. Jeśli na tej stronie wyświetlane są podkategorie, mogą zawierać artykuły.

Szkolenia Rad Pedagogicznych

CDN w Lesznie dysponując szeroką bazą ekspertów z różnych obszarów tematycznych, przedstawia Państwu propozycję tematów szkoleń dla rad pedagogicznych.

By poszerzyć ofertę edukacyjną kierowaną do szkół i przedszkoli, precyzyjniej  odpowiadać na potrzeby placówek oświatowych, naszą kadrę szkoleniową wspierają eksperci z różnych dziedzin, także spoza placówki. 

Zamierzeniem naszym jest, by program  każdego szkolenia dedykowanego szkołom /przedszkolom  był zgodny z oczekiwaniami i został  ściśle dopasowany do potrzeb  edukacyjnych szkoły lub przedszkola.

Proponowany (w zgłoszeniu) przez dyrektora szkoły/przedszkola termin szkolenia, czas jego trwania, forma oraz szczegółowy program ustalane są indywidualnie z osobą wskazaną do realizacji zamówienia.  

Odpłatność za jedną godzinę szkoleniową (lekcyjną) wynosi:

 • dla grupy do 20 osób  250 zł,
 • dla grupy powyżej 20 osób 350 zł,
 • dla grupy powyżej 30 osób 550 zł.

W/w opłata dotyczy szkół, przedszkoli i placówek w rejonie działania CDN.

Dla pozostałych jednostek (spoza rejonu działania CDN) opłata jest ustalana indywidualnie.

Zapraszamy do śledzenia aktualności związanych z ofertą edukacyjną CDN w Lesznie :

 • w siedzibie CDN w Lesznie, ul. Bolesława Chrobrego 15,
 • na naszej stronie internetowej: www. cdn.leszno.pl
 • na profilu Facebook, Tweeter,
 • poprzez bieżące informacje z Newslettera.

Zapraszamy do korzystania z naszej oferty.

Jeśli zdecydują się Państwo wcześniej drogą mailową przesłać na adres zgloszenia@cdn.leszno.pl  listę nauczycieli (imię nazwisko, data i miejsce urodzenia) uczestniczących w szkoleniu, wówczas zaświadczenia otrzymacie Państwo zaraz po zakończeniu szkolenia od prowadzącego.

Jeśli natomiast nie otrzymamy wcześniej (kilka dni przed) listy nauczycieli wraz z podanymi wyżej danymi, zaświadczenia zostaną przygotowane później i przesłane do Państwa placówek  pocztą.


Wypełnij formularz - zamów radę

 

Formy płatności (nr konta)

 • Od 01.01.2017r. nie będą przyjmowane wpłaty za szkolenia w formie gotówkowej,

  Żądanie wystawienia faktury należy zgłosić na adres e-meil: poprawska@cdn.leszno.pl lub telefonicznie nr 65 529 90 62 wew 25. Faktura dla płatnika VAT (placówka – jednostka miasta/gminy, inna jednostka) lub na żądanie osoby fizycznej zostanie wystawiona i winna być odebrana w księgowości CDN pok. Nr 105 do godziny 15.30.

  Odpłatność za szkolenie należy uregulować przelewem w miesiącu szkolenia, nie później niż na 3 dni przed terminem zajęć na rachunek:

  Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie ul. Bolesława Chrobrego 15 64-100 Leszno numer rachunku PKO Bank Polski S.A. 24 1020 4027 0000 1702 1519 5287, z podaniem imienia i nazwiska uczestnika oraz nazwy szkolenia.

  Wszelkich informacji udzielają:

  Marlena Poprawska tel 65 529 90 62 wew 25, e-mail : poprawska@cdn.leszno.pl

  Dorota Snela tel 65 529 90 62 wew 24, e-mail: snela@cdn.leszno.pl

 • Więcej informacji dot. płatności i faktur

Informator


 

Szanowni Państwo Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie prezentuje ofertę szkoleniową na rok szkolny 2019/2020. Zapisy organizowane są tylko na te formy, przy których został podany termin realizacji. Serdecznie zapraszamy na zajęcia.

Spis treści - Obszary tematyczne szkolenia

 

Awans zawodowy w praktyce (kontraktowy na mianowanego) - rozwiń

1. Podstawy prawne awansu zawodowego. 2. Monitorowanie, realizacja i dokumentowanie zadań nauczyciela kontraktowego. 3. Procedury postępowania do awansu nauczyciela.

Rodzaj formy

Obszar tematyczny szkolenia

Adresat szkolenia

Kierownik kursu

Prowadzący kurs

Ilość godzin lekcyjnych

Cena

Kurs doskonalący awans zawodowy nauczycieli Nauczyciele kontraktowi wszystkich typów szkół. Agata Sadowska Agata Sadowska 5 45
Awans zawodowy w praktyce (stażysta na kontraktowego) - rozwiń

1. Podstawy prawne awansu zawodowego. 2. Monitorowanie, realizacja i dokumentowanie zadań nauczyciela stażysty. 3. Procedury postępowania do awansu nauczyciela.

Rodzaj formy

Obszar tematyczny szkolenia

Adresat szkolenia

Kierownik kursu

Prowadzący kurs

Ilość godzin lekcyjnych

Cena

Kurs doskonalący awans zawodowy nauczycieli Nauczyciele stażyści wszystkich typów szkół i przedszkoli. Agata Sadowska Agata Sadowska 5 45
Awans zawodowy w praktyce (mianowany na dyplomowanego) - rozwiń

1. Podstawy prawne awansu zawodowego. 2. Monitorowanie, realizacja i dokumentowanie zadań nauczyciela mianowanego. 3. Procedury postępowania do awansu nauczyciela.

Rodzaj formy

Obszar tematyczny szkolenia

Adresat szkolenia

Kierownik kursu

Prowadzący kurs

Ilość godzin lekcyjnych

Cena

Kurs doskonalący awans zawodowy nauczycieli Nauczyciele wszystkich typów szkół i przedszkoli. Agata Sadowska Agata Sadowska 5 45
Awans zawodowy nauczyciela stażysty - rozwiń

obowiązujące akty prawne, spełnienie wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia awansu, przygotowanie dokumentacji nauczyciela stażysty.

Rodzaj formy

Obszar tematyczny szkolenia

Adresat szkolenia

Kierownik kursu

Prowadzący kurs

Ilość godzin lekcyjnych

Cena

Seminarium awans zawodowy nauczycieli nauczyciele stażyści Edyta Zarembska-Marciniak Edyta Zarembska-Marciniak 4 50
Awans zawodowy nauczyciela kontraktowego na mianowanego - rozwiń

podstawy prawne awansu zawodowego nauczycieli, obowiązki dyrektora szkoły, zadania opiekuna stażu, kompozycja i możliwości aneksowania planu rozwoju zawodowego, omówienie wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia awansu zawodowego – nauczyciela kontraktowego, przebieg egzaminu, zasady autoprezentacji nauczyciela.

Rodzaj formy

Obszar tematyczny szkolenia

Adresat szkolenia

Kierownik kursu

Prowadzący kurs

Ilość godzin lekcyjnych

Cena

Seminarium awans zawodowy nauczycieli nauczyciele kontraktowi Edyta Zarembska-Marciniak Edyta Zarembska-Marciniak 4 50
Awans zawodowy nauczyciela mianowanego na dyplomowanego - rozwiń

podstawy prawne awansu zawodowego nauczycieli, obowiązki dyrektora szkoły, zadania opiekuna stażu, kompozycja i możliwości aneksowania planu rozwoju zawodowego, omówienie wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia awansu zawodowego – nauczyciela kontraktowego, przebieg postępowania.

Rodzaj formy

Obszar tematyczny szkolenia

Adresat szkolenia

Kierownik kursu

Prowadzący kurs

Ilość godzin lekcyjnych

Cena

Seminarium awans zawodowy nauczycieli nauczyciele mianowani Edyta Zarembska-Marciniak Edyta Zarembska-Marciniak 4 50
Rola i zadania opiekuna stażu wobec przepisów prawa oświatowego - rozwiń

1. Najważniejsze wymagania prawne związane z awansem zawodowym (terminy, procedury, dokumentowanie) 2. Zadania i obowiązki opiekuna stażu wynikające z przepisów prawa 3. Analiza wymagań na poszczególne stopnie awansu oraz kryteriów oceny pracy nauczyciela kończącego staż 4. Zasady konstruowania planu rozwoju zawodowego i sprawozdania z realizacji planu – przykładowe dokumenty na każdy stopień awansu 5. Obserwacja zajęć- podstawowe narzędzie pracy nauczyciela opiekuna stażu (przykładowe arkusze obserwacji, zasady formułowania informacji zwrotnej po obserwowanych zajęciach, ćwiczenia w obserwacji zajęć na podstawie analizy nagrań zajęć oraz symulacji fragmentów zajęć)

Rodzaj formy

Obszar tematyczny szkolenia

Adresat szkolenia

Kierownik kursu

Prowadzący kurs

Ilość godzin lekcyjnych

Cena

Kurs doskonalący awans zawodowy nauczycieli nauczyciele wszystkich typów szkół Renata Skowronek Renata Skowronek 5 40
Dyplomacja, etykieta, savoir vivre - rozwiń

1. Podstawy dyplomacji, czyli zasady którymi kieruje się dobry dyplomata. 2. Etykieta, czyli zasady zachowań uwzględniające różnice kulturowe. 3. Savoir vivre, czyli zasady stanowiące o dobrym wychowaniu.

Rodzaj formy

Obszar tematyczny szkolenia

Adresat szkolenia

Kierownik kursu

Prowadzący kurs

Ilość godzin lekcyjnych

Cena

Kurs doskonalący edukacja europejska Nauczyciele wszystkich typów szkół i przedszkoli. Tomasz Kopydłowski dr A.Wojciechowska 4 70
Savoir vivre, czyli jak uczyc dzieci dobrych manier - rozwiń

1. Pojęcie savoir vivre. 2. Jak organizować przyjęcia. 3. Zachowania przy stole. 4. Dress code 5. Powitanie i pożegnanie>

Rodzaj formy

Obszar tematyczny szkolenia

Adresat szkolenia

Kierownik kursu

Prowadzący kurs

Ilość godzin lekcyjnych

Cena

Kurs doskonalący edukacja europejska Nauczyciele wszystkich typów szkół i przedszkoli Tomasz Kopydłowski dr A.Wojciechowska 4 70
Uczeń wypalony a kreatywność na lekcjach języka obcego - jak rozwijać twórczy potencjał ucznia? - rozwiń

stres szkolny a wypalenie uczniowskie kreatywny nauczyciel - kreatywny uczeń ćwiczenia rozwijające kreatywność>

Rodzaj formy

Obszar tematyczny szkolenia

Adresat szkolenia

Kierownik kursu

Prowadzący kurs

Ilość godzin lekcyjnych

Cena

Warsztaty metodyczne języki obce zainteresowani nauczyciele języków obcych Justyna Kokocińska Justyna Kokocińska 4 35
Zadawać albo nie zadawać - oto jest pytanie?! Dylematy nauczyciela języka obcego związane z zadawaniem dobrej pracy domowej - rozwiń

funkcje i rodzaje prac domowych wartościowe zadanie domowe a ryzyko przeciążenia ucznia kształtowanie postaw świadomego uczenia się>

Rodzaj formy

Obszar tematyczny szkolenia

Adresat szkolenia

Kierownik kursu

Prowadzący kurs

Ilość godzin lekcyjnych

Cena

Warsztaty metodyczne języki obce zainteresowani nauczyciele języków obcych Justyna Kokocińska Justyna Kokocińska 4 35
Spielerisch Deutsch lernen - rozwiń

1. Aktywizujące metody pracy na lekcjach języka niemieckiego 2. Przykłady ćwiczeń aktywizujących na lekcjach języka niemieckiego>

Rodzaj formy

Obszar tematyczny szkolenia

Adresat szkolenia

Kierownik kursu

Prowadzący kurs

Ilość godzin lekcyjnych

Cena

Kurs doskonalący języki obce nauczyciele języka niemieckiego wychowania wczesnoszkolnego i przedszkolnego, szkół podstawowych Justyna Lorych Justyna Lorych 3 30
Sprechen Sie Deutsch? Konwersacje w języku niemieckim - rozwiń

1. Praca z tekstem 2. Tworzenie wypowiedzi na bazie słownictwa, 3. Dialogi, scenki sytuacyjne, dyskusja na tematy związane z codziennym życiem>

Rodzaj formy

Obszar tematyczny szkolenia

Adresat szkolenia

Kierownik kursu

Prowadzący kurs

Ilość godzin lekcyjnych

Cena

Kurs doskonalący języki obce Nauczyciele wszystkich typów szkół Justyna Lorych Justyna Lorych 2 25
Techniki teatralne w nauczaniu języka obcego - rozwiń

1. Czym jest drama? 2. Techniki teatralne na lekcji języka obcego 3. Przykłady dobrych praktyk>

Rodzaj formy

Obszar tematyczny szkolenia

Adresat szkolenia

Kierownik kursu

Prowadzący kurs

Ilość godzin lekcyjnych

Cena

Warsztaty metodyczne języki obce nauczyciele wychowania przedszkolnego, wczesnoszkolnego i szkół podstawowych Justyna Lorych Justyna Lorych 2 25
Rozwijanie kompetencji kluczowych na języku obcym w świetle nowej podstawy programowej - rozwiń

definicja kompetencji kluczowych, rozwijanie kompetencji kluczowych na zajęciach językowych, korzyści płynące z kształtowania kompetencji kluczowych dla przygotowania ucznia do dorosłego życia i funkcjonowania na rynku pracy>

Rodzaj formy

Obszar tematyczny szkolenia

Adresat szkolenia

Kierownik kursu

Prowadzący kurs

Ilość godzin lekcyjnych

Cena

Warsztaty metodyczne języki obce, podstawa programowa wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego zainteresowani nauczyciele języków obcych Justyna Kokocińska Justyna Kokocińska 4 35
Edu(e)scaperoom - edukacyjny pokój zagadek jako nietypowa metoda pracy z uczniami na lekcjach języka obcego - rozwiń

pokój zagadek jako metoda rozwijania kompetencji kluczowych, rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli, wykorzystanie TIK do lekcji w formie escaperoomu>

Rodzaj formy

Obszar tematyczny szkolenia

Adresat szkolenia

Kierownik kursu

Prowadzący kurs

Ilość godzin lekcyjnych

Cena

Warsztaty metodyczne języki obce, technologie informacyjne zainteresowani nauczyciele języków obcych Justyna Kokocińska Justyna Kokocińska 4 35
Wykorzystanie technik dramowych oraz metod aktywizujących ucznia w trakcie zajęć językowych - rozwiń

praca z bajką (dla nauczycieli młodszej grupy docelowej: przedszkolnej lub klas I-III); opowieść/historia (dla nauczycieli klas IV-VIII lub szkół średnich).

Rodzaj formy

Obszar tematyczny szkolenia

Adresat szkolenia

Kierownik kursu

Prowadzący kurs

Ilość godzin lekcyjnych

Cena

Warsztaty metodyczne języki obce, wdrażanie dwujęzyczności nauczyciele języka obcego Krystyna Łasowska Edyta Mróz 2 40
Terapia ręki jako element pracy z dziećmi z trudnościami grafomotorocznymi - rozwiń

1.Znaczenie wykrycia nieprawidłowości we wczesnym etapie rozwoju dziecka. 2. Sposoby rozwiązywania trudności grafomotorycznych. 3. Ćwiczenia wg gotowej bazy ćwiczeń.

Rodzaj formy

Obszar tematyczny szkolenia

Adresat szkolenia

Kierownik kursu

Prowadzący kurs

Ilość godzin lekcyjnych

Cena

Warsztaty metodyczne kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Szkolenie przeznaczone dla: rodziców, pedagogów, psychologów, nauczycieli, wzbogacające wiedzę na temat trudności grafomotorycznych dzieci. Iwona Gubańska Izabela Otto 5 70
Praca z uczniem o specjalnych potrzebch edukacyjnych - rozwiń

1. SPE i diagnoza 2. Praca i terapia ucznia z SPE 3. Wykorzystanie metody eksperymentu.

Rodzaj formy

Obszar tematyczny szkolenia

Adresat szkolenia

Kierownik kursu

Prowadzący kurs

Ilość godzin lekcyjnych

Cena

Warsztaty metodyczne kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi zainteresowani nauczyciele różnych typów szkół Iwona Gubańska Izabela Skoracka 4 60
Prawidłowy rozwój mowy i jezyka u dziecka, czyli o czym warto wiedzieć - rozwiń

Diagnozowanie rozwoju mowy dziecka i jego wspieranie.

Rodzaj formy

Obszar tematyczny szkolenia

Adresat szkolenia

Kierownik kursu

Prowadzący kurs

Ilość godzin lekcyjnych

Cena

Warsztaty metodyczne kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi zainteresowni nauczyciele Iwona Gubańska Mateusz Gabryś 2 30
Jak pomóc uczniom niedosłyszącym? - rozwiń

Identyfikacja i charakterystyka ucznia niedosłyszącego. Sposoby wspomagania ucznia niedosłyszącego.

Rodzaj formy

Obszar tematyczny szkolenia

Adresat szkolenia

Kierownik kursu

Prowadzący kurs

Ilość godzin lekcyjnych

Cena

Warsztaty metodyczne kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi zainteresowani nauczyciele Iwona Gubańska Joanna Klemenska 2 30
Praca z uczniem autystycznym - rozwiń

1. Charakterystyka dziecka z autyzmem, 2.Metody pracy z uczniem z autyzmem 3. Przykłady dobrych praktyk.

Rodzaj formy

Obszar tematyczny szkolenia

Adresat szkolenia

Kierownik kursu

Prowadzący kurs

Ilość godzin lekcyjnych

Cena

Kurs doskonalący kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi nauczyciele wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego, nauczyciele Justyna Lorych Justyna Lorych 3 30

1.Lekcja pokazowa a lekcja koleżeńska. 2. Cele lekcji i przygotowanie się do zajęć. 3.Informacja zwrotna i autoewaluacja

Rodzaj formy

Obszar tematyczny szkolenia

Adresat szkolenia

Kierownik kursu

Prowadzący kurs

Ilość godzin lekcyjnych

Cena

Kurs doskonalący podstawa programowa wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego nauczyciele wszystkich typów szkół Renata Skowronek Renata Skowronek 5 40
Zabawy muzyczne przedszkolaków - rozwiń

Śpiew, gra na instrumentach perkusyjnych. Ruch przy muzyce. Słuchanie, tworzenie muzyki.>

Rodzaj formy

Obszar tematyczny szkolenia

Adresat szkolenia

Kierownik kursu

Prowadzący kurs

Ilość godzin lekcyjnych

Cena

Warsztaty metodyczne podstawa programowa wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego nauczyciele wychowania przedszkolnego Emilia Chrzanowska Emilia Chrzanowska 4 35
Przedszkolak i zjawiska przyrodnicze - rozwiń

Przedszkolak w ogrodzie. "Kącik przyrody " w sali przedszkolnej. Spacery i wycieczki.

Rodzaj formy

Obszar tematyczny szkolenia

Adresat szkolenia

Kierownik kursu

Prowadzący kurs

Ilość godzin lekcyjnych

Cena

Kurs doskonalący podstawa programowa wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego nauczyciele wychowania przedszkolnego Emilia Chrzanowska Emilia Chrzanowska 4 35
Rozwijamy zdolności matematyczne przedszkolaków - rozwiń

Orientacja przestrzenna w grach i zabawach. Gry i zabawy dotyczące klasyfikacji i liczenia. Eksperymenty w dokonywaniu pomiaru długości.

Rodzaj formy

Obszar tematyczny szkolenia

Adresat szkolenia

Kierownik kursu

Prowadzący kurs

Ilość godzin lekcyjnych

Cena

Warsztaty metodyczne podstawa programowa wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego nauczyciele wychowania przedszkolnego Emilia Chrzanowska Emilia Chrzanowska 4 35
Kreatywne działania przedszkolaków - rozwiń

Metody i techniki twórcze. Zabawa - forma ekspresji twórczej. Rola nauczyciela w kształtowaniu umiejętności twórczych.

Rodzaj formy

Obszar tematyczny szkolenia

Adresat szkolenia

Kierownik kursu

Prowadzący kurs

Ilość godzin lekcyjnych

Cena

Kurs doskonalący podstawa programowa wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego nauczyciele wychowania przedszkolnego Emilia Chrzanowska Emilia Chrzanowska 4 35
Zabawy integrujące, metody twórczego myślenia i inne w przedszkolu - rozwiń

Rodzaje i tematyka zabaw integrujących w pracy metodami aktywizującymi. Metody twórczego myślenia. Metody dyskusyjne i inne.

Rodzaj formy

Obszar tematyczny szkolenia

Adresat szkolenia

Kierownik kursu

Prowadzący kurs

Ilość godzin lekcyjnych

Cena

Warsztaty metodyczne podstawa programowa wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego nauczyciele wychowania przedszkolnego Emilia Chrzanowska Emilia Chrzanowska 4 35
Dzieła przedszkolaka z papieru - rozwiń

Obrazek z papieru fakturowanego. Kwiaty z bibuły na tle. Kolaż, plecionki z papieru.>

Rodzaj formy

Obszar tematyczny szkolenia

Adresat szkolenia

Kierownik kursu

Prowadzący kurs

Ilość godzin lekcyjnych

Cena

Warsztaty metodyczne podstawa programowa wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego nauczyciele wychowania przedszkolnego Emilia Chrzanowska Emilia Chrzanowska 4 35
Wykorzystywanie narzędzi TIK na lekcjach języka polskiego i nie tylko - rozwiń

1. Znaczenie narzędzi TIK dla całości zajęć w kontekście zainteresowania słuchacza i zaangażowania go do czynnego udziału w nich. 2. Prezentacja różnorodnych narzędzi (m.in.:QR code, Canva, Trimino, Padlet, Kahoot!) przy jednoczesnym zastosowaniu aktywizujących metod nauczania. 3. Nabycie umiejętności wzbogacania własnego warsztatu pracy o wybrane narzędzia, metody i techniki aktywizujące uczniów w procesie nauczania. 4. Stworzenie bazy pomysłów do praktycznego wykorzystania podczas lekcji.

Rodzaj formy

Obszar tematyczny szkolenia

Adresat szkolenia

Kierownik kursu

Prowadzący kurs

Ilość godzin lekcyjnych

Cena

Warsztaty metodyczne podstawa programowa wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego zainteresowani nauczyciele kształcenia ogólnego Iwona Gubańska Agata Karolczyk-Kozyra 3 45
Edukacja filmowa i filmoterapia - rozwiń

1. Film jako potencjał edukacyjny i terapeutyczny. 2. Jak uczyć przedmiotów humanistycznych w szkole (język polski, historia, WOS) z wykorzystaniem filmu. 3. Wychowanie poprzez film. 4. Filmoterapia czynna i receptywna. 5. Scenariusze zajęć edukacyjnych i terapeutycznych.

Rodzaj formy

Obszar tematyczny szkolenia

Adresat szkolenia

Kierownik kursu

Prowadzący kurs

Ilość godzin lekcyjnych

Cena

Warsztaty metodyczne podstawa programowa wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego Szkolenie przeznaczone dla nauczycieli, pedagogów, psychologów i terapeutów chcących w twórczy sposób prowadzić zajęcia lekcyjne w szkole oraz pracować z osobami wymagającymi wsparcia psychologicznego Iwona Gubańska Wojciech Otto, dr hab. prof. UAM w Poznaniu, dyrektor Instytutu Filmu, Mediów i Sztuk Audiowizulanych UAM 4 60
Jak oceniać kształtująco? - rozwiń

1. Idea oceniania kształtującego. 2. OK a ocenianie tradycyjne. 3. Elementy OK i ich zastosowanie w praktyce.

Rodzaj formy

Obszar tematyczny szkolenia

Adresat szkolenia

Kierownik kursu

Prowadzący kurs

Ilość godzin lekcyjnych

Cena

Warsztaty metodyczne podstawa programowa wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego zainteresowani nauczyciele Iwona Gubańska Iwona Gubańska 4 35
Sposoby wspomagania ucznia na lekcjach języka polskiego - rozwiń

1. O procesie uczenia i uczenia się 2. Zaangażowanie uczniów w lekcję 3. Ćwiczenia w zakresie wspomagania ucznia

Rodzaj formy

Obszar tematyczny szkolenia

Adresat szkolenia

Kierownik kursu

Prowadzący kurs

Ilość godzin lekcyjnych

Cena

Warsztaty metodyczne podstawa programowa wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego nauczyciele języka polskiego w szkole ponadpodstawowej, zainteresowani nauczyciele Iwona Gubańska Iwona Gubańska 4 35
Warunki efektywnego nauczania - rozwiń

1. Proces uczenia 2. Czynniki wewnętrzne i zewnętrzne wpływające na proces nauczania 3. Propozycje działań generujących efektywność nauczania

Rodzaj formy

Obszar tematyczny szkolenia

Adresat szkolenia

Kierownik kursu

Prowadzący kurs

Ilość godzin lekcyjnych

Cena

Warsztaty metodyczne podstawa programowa wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego zainteresowani nauczyciele Iwona Gubańska Iwona Gubańska 4 35
Rozgrzewka, czyli jak w ciekawy sposób zacząć lekcję - rozwiń

1. Znaczenie pierwszych minut lekcji dla całości zajęć 2. Prezentacja różnorodnych sposobów rozpoczynania zajęć 3. Nabycie umiejętności wzbogacania własnego warsztatu pracy

Rodzaj formy

Obszar tematyczny szkolenia

Adresat szkolenia

Kierownik kursu

Prowadzący kurs

Ilość godzin lekcyjnych

Cena

Warsztaty metodyczne podstawa programowa wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego zainteresowani nauczyciele różnych przedmiotów (zajęcia nie dotyczą rozgrzewki w kontekście wychowania fizycznego) Iwona Gubańska Agata Karolczyk-Kozyra 4 60
Myślenie wizualne dla nauczycieli - rozwiń

1. Wprowadzenie do myślenia wizualnego 2. Elementy MW w praktyce 3. Samodzielne prezentacje MW

Rodzaj formy

Obszar tematyczny szkolenia

Adresat szkolenia

Kierownik kursu

Prowadzący kurs

Ilość godzin lekcyjnych

Cena

Warsztaty metodyczne podstawa programowa wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego nauczyciele szkół podstawowych, ponadpodstawowych, świetlic, bibliotek Iwona Gubańska Danuta Gierczak 3 45
Jak oceniać, aby wspierać ucznia? - rozwiń

Ocenianie w świetle prawa oświatowego. Czym jest ocena? Ocenianie wspierające ucznia>

Rodzaj formy

Obszar tematyczny szkolenia

Adresat szkolenia

Kierownik kursu

Prowadzący kurs

Ilość godzin lekcyjnych

Cena

Warsztaty metodyczne podstawa programowa wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego zainteresowani nauczyciele klas 6-8 oraz szkół ponadpodstawowych Iwona Gubańska Iwona Gubańska 4 35
Praca metodą projektu edukacyjnego - rozwiń

1. Prezentacja idei projektu edukacyjnego 2.Poznanie korzyści, które daje uczniom realizacja projektu edukacyjnego na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych, 3.Zapoznanie z podstawowymi etapami projektu

Rodzaj formy

Obszar tematyczny szkolenia

Adresat szkolenia

Kierownik kursu

Prowadzący kurs

Ilość godzin lekcyjnych

Cena

Kurs doskonalący podstawa programowa wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego nauczyciele szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych Justyna Lorych Justyna Lorych 3 30
Egzamin na kartę rowerową w szkole podstawowej - rozwiń

1. Zasady przeprowadzania egzaminu na kartę rowerową w szkole podstawowej, 2.Gry i zabawy do nauki jazdy na rowerze 3.Przepisy ruchu drogowego dotyczące rowerzystów

Rodzaj formy

Obszar tematyczny szkolenia

Adresat szkolenia

Kierownik kursu

Prowadzący kurs

Ilość godzin lekcyjnych

Cena

Kurs doskonalący podstawa programowa wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego nauczyciele szkół podstawowych Justyna Lorych Krzysztof Tarka 3 30
E-uzależnienia - objawy, skutki, profilaktyka - rozwiń

1. Przedstawienie charakterystyki e-uzależnień, 2.Objawy i skutki uzależnień, 3.Przedstawienie działań profilaktycznych

Rodzaj formy

Obszar tematyczny szkolenia

Adresat szkolenia

Kierownik kursu

Prowadzący kurs

Ilość godzin lekcyjnych

Cena

Kurs doskonalący podstawa programowa wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego nauczyciele wszystkich typów szkół Justyna Lorych Justyna Lorych 3 30
W 45 minut dookoła swiata - czyli ciekawa lekcja geografii - rozwiń

1. Upowszechnianie wiedzy przyrodniczo-geograficznej wśród uczniów. 2. Upowszechnianie wiedzy przyrodniczo-geograficznej wśród wychowawców i nauczycieli geografii. 3. Przykłady dobrych praktyk.

Rodzaj formy

Obszar tematyczny szkolenia

Adresat szkolenia

Kierownik kursu

Prowadzący kurs

Ilość godzin lekcyjnych

Cena

Kurs doskonalący podstawa programowa wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego nauczyciele szkół podstawowych Justyna Lorych Justyna Lorych / Krzysztof Tarka 1 0
Nauka o języku w szkole podstawowej wg nowej podstawy programowej - rozwiń

1. Ukierunkowana analiza postawy , 2. Wskazanie korzyści płynących z wiedzy o języku w dalszej edukacji ucznia. 3. Praktyczne rozwiązania i metody do pracy z uczniem

Rodzaj formy

Obszar tematyczny szkolenia

Adresat szkolenia

Kierownik kursu

Prowadzący kurs

Ilość godzin lekcyjnych

Cena

Warsztaty metodyczne podstawa programowa wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego nauczyciele j. polskiego w szkole podstawowej Renata Skowronek Elżbieta Marciniak - Krenz 5 50
Spotkanie z historią na lekcjach j.polskiego w szkole podstawowej. Lekcje patriotyzmu - rozwiń

1.Ukierunkowana analiza lektur wg nowej podstawy programowej, 2. Przegląd systemu wartości pod kątem historycznym w wybranych lekturach, 3.lekcje patriotyzmu w praktyce.

Rodzaj formy

Obszar tematyczny szkolenia

Adresat szkolenia

Kierownik kursu

Prowadzący kurs

Ilość godzin lekcyjnych

Cena

Warsztaty metodyczne podstawa programowa wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego nauczyciele j. polskiego w szkole podstawowej Renata Skowronek Elżbieta Marciniak - Krenz 5 50
Film jako narzędzie dydaktyczne i wychowawcze - rozwiń

1. Zapoznanie z pojęcie filmoterapii. 2. Praca z materiałami ćwiczeniowymi. 3. Scenariusze zajęć z wykorzystaniem filmu edukacyjnego.

Rodzaj formy

Obszar tematyczny szkolenia

Adresat szkolenia

Kierownik kursu

Prowadzący kurs

Ilość godzin lekcyjnych

Cena

Kurs doskonalący podstawa programowa wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego nauczyciele wszytkich typów szkół Renata Skowronek dr Anna Maćkowiak 5 50
Jak efektywnie i ciekawie prowadzić zajęcia z wychowania do życia w rodzinie - rozwiń

1. Metody pracy na lekcja wychowania do życia w rodzinie 2. Scenariusze zajęć z wykorzystaniem filmu 3. Propozycje rozwiązań metodycznych

Rodzaj formy

Obszar tematyczny szkolenia

Adresat szkolenia

Kierownik kursu

Prowadzący kurs

Ilość godzin lekcyjnych

Cena

Warsztaty metodyczne podstawa programowa wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego nauczyciele wychowania do życia w rodzinie wszystkich typów szkół Renata Skowronek dr Anna Maćkowiak 5 50
Indywidualizacja w pracy z uczniem - praca z uczniem zdolnym i z uczniem z trudnościami w uczeniu się - rozwiń

1. Istota indywidualizacji – podstawowe informacje. 2. Sposoby praktycznych rozwiązań w pracy z uczniem mającym różnorodne trudności w nauce. 3.Sposoby praktycznych rozwiązań w pracy z uczniem uzdolnionym.

Rodzaj formy

Obszar tematyczny szkolenia

Adresat szkolenia

Kierownik kursu

Prowadzący kurs

Ilość godzin lekcyjnych

Cena

Kurs doskonalący podstawa programowa wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego nauczyciele wszystkich szkół Renata Skowronek Renata Skowronek 5 40
Metody aktywizujące jako sposób na wdrażanie kompetencji kluczowych - rozwiń

1. Postawy innowacyjności, kreatywności i pracy zespołowej – jak je kształtować? 2.Metody/techniki wzmacniające kluczowe kompetencje w praktyce i stymulujące aktywność uczniów i aktywność własną. 3.Planowanie procesu dydaktycznego z zastosowaniem metod aktywnych.

Rodzaj formy

Obszar tematyczny szkolenia

Adresat szkolenia

Kierownik kursu

Prowadzący kurs

Ilość godzin lekcyjnych

Cena

Kurs doskonalący podstawa programowa wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego nauczyciele wszystkich typów szkół Renata Skowronek Renata Skowronek 5 40
Uczeń jako odbiorca i interpretator różnych tekstów kultury - rozwiń

1. Analiza wymagań podstawy programowej w kontekście kształcenia umiejętności interpretacji tekstów kultury 2. Schemat pracy z tekstem kultury. Metody ich analizy i interpretacji oraz ćwiczenia rozwijające umiejętność odczytywania ich znaczeń. 3. Zajęcia kształcące umiejętność interpretacji tekstu kultury – praca z tekstem ikonicznym.

Rodzaj formy

Obszar tematyczny szkolenia

Adresat szkolenia

Kierownik kursu

Prowadzący kurs

Ilość godzin lekcyjnych

Cena

Kurs doskonalący podstawa programowa wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego nauczyciele przedmiotów humanistycznych szkół podstawowych i podnadpodstawowych Renata Skowronek Renata Skowronek 5 40
"Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów w świetle nowej podstawy programowej " - rozwiń

1. Definicja kompetencji kluczowych, kompetencje kluczowe w przepisach oświatowych, 2. Rozwój kompetencji kluczowych na różnych przedmiotach – baza gotowych ćwiczeń i inspiracji na zajęcia, Preferencje uczniów w zakresie uczenia się, 3. Innowacyjne podejście do stylów uczenia się w nurcie Analizy Transakcyjnej, wpływ różnic indywidualnych uczniów na pracę nauczyciela

Rodzaj formy

Obszar tematyczny szkolenia

Adresat szkolenia

Kierownik kursu

Prowadzący kurs

Ilość godzin lekcyjnych

Cena

Kurs doskonalący podstawa programowa wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego nauczyciele wszystkich typów szkół Renata Skowronek Aleksandra Klupś, Agnieszka Kuca. 5 90
Nauczanie kooperatywne wyzwaniem współczesnej szkoły podstawowej - rozwiń

1. Rola nauczyciela w uczeniu kooperatywnym, 2.Wpływ uczenia kooperatywnego na motywację ucznia 3.Praktyczne rozwiązania - przykłady zastosowania w pracy z uczniem >

Rodzaj formy

Obszar tematyczny szkolenia

Adresat szkolenia

Kierownik kursu

Prowadzący kurs

Ilość godzin lekcyjnych

Cena

Kurs doskonalący podstawa programowa wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego nauczyciele szkoły podstawowej Renata Skowronek Elżbieta Marciniak - Krenz 5 50
Lekcja koleżeńska jako metoda wzajemnego wspierania się nauczy-cieli w doskonaleniu umiejętności i kompetencji zawodowych - rozwiń

1.Lekcja pokazowa a lekcja koleżeńska. 2. Cele lekcji i przygotowanie się do zajęć. 3.Informacja zwrotna i autoewaluacja

Rodzaj formy

Obszar tematyczny szkolenia

Adresat szkolenia

Kierownik kursu

Prowadzący kurs

Ilość godzin lekcyjnych

Cena

Kurs doskonalący podstawa programowa wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego nauczyciele wszystkich typów szkół Renata Skowronek Renata Skowronek 5 40
Superwizja nauczycielska - rozwiń

Superwizja nauczycielska jako sposób wzajemnego uczenia się i wspierania w zespołach przedmiotowych lub międzyprzedmiotowych.

Rodzaj formy

Obszar tematyczny szkolenia

Adresat szkolenia

Kierownik kursu

Prowadzący kurs

Ilość godzin lekcyjnych

Cena

Warsztaty metodyczne podstawa programowa wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego, wdrażanie dwujęzyczności nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych Jolanta Perczak Monika Anuszkiewicz 3 65
FUO i porozumienie bez przemocy. - rozwiń

Teoria i praktyka w zastosowaniu różnych sposobów komunikacji

Rodzaj formy

Obszar tematyczny szkolenia

Adresat szkolenia

Kierownik kursu

Prowadzący kurs

Ilość godzin lekcyjnych

Cena

Kurs doskonalący podstawa programowa wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego, wdrażanie dwujęzyczności nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych Jolanta Perczak Monika Anuszkiewicz 3 65
Współnauczanie - rozwiń

Rózne rodzaje, wymagania oraz zalety współnauczania.

Rodzaj formy

Obszar tematyczny szkolenia

Adresat szkolenia

Kierownik kursu

Prowadzący kurs

Ilość godzin lekcyjnych

Cena

Warsztaty metodyczne podstawa programowa wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego, wdrażanie dwujęzyczności nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych Jolanta Perczak Monika Anuszkiewicz 4 70
Understanding by design - rozwiń

Główne tezy teorii "Understanding by design", przygotowanie do zaprojektowania cyklu lekcji

Rodzaj formy

Obszar tematyczny szkolenia

Adresat szkolenia

Kierownik kursu

Prowadzący kurs

Ilość godzin lekcyjnych

Cena

Warsztaty metodyczne podstawa programowa wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego, wdrażanie dwujęzyczności nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych i ponadpodstawowych Jolanta Tonkiewicz Monika Anuszkiewicz 4 70
Warsztaty pisarskie-jak zachęcić uczniów do pisania na podstawie własnych doświadczeń? - rozwiń

Różne sposoby generowania pomysłów na opowiadanie w oparciu o własne doświadczenia

Rodzaj formy

Obszar tematyczny szkolenia

Adresat szkolenia

Kierownik kursu

Prowadzący kurs

Ilość godzin lekcyjnych

Cena

Warsztaty metodyczne podstawa programowa wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego, wdrażanie dwujęzyczności nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych i ponadpodstawowych Jolanta Tonkiewicz Monika Anuszkiewicz 4 70
Drzewo darów - rozwiń

Zastosowanie metody drzewa darów podczas zajęć

Rodzaj formy

Obszar tematyczny szkolenia

Adresat szkolenia

Kierownik kursu

Prowadzący kurs

Ilość godzin lekcyjnych

Cena

Warsztaty metodyczne podstawa programowa wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego, wdrażanie dwujęzyczności nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych i ponadpodstawowych Krystyna Łasowska Monika Anuszkiewicz 4 70
Portret ze słów - rozwiń

Zastosowanie metody charakterystyki postaci na wybranym przykładzie

Rodzaj formy

Obszar tematyczny szkolenia

Adresat szkolenia

Kierownik kursu

Prowadzący kurs

Ilość godzin lekcyjnych

Cena

Warsztaty metodyczne podstawa programowa wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego, wdrażanie dwujęzyczności nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych i ponadpodstawowych Krystyna Łasowska Monika Anuszkiewicz 4 70
"Interactive notebook", czyli notatnik krytycznego czytelnika/krytycznej czytelniczki - rozwiń

Różne sposoby wykorzystania notatnika krytycznego czytelnika/krytycznej czytelniczki na lekcjach języka polskiego.

Rodzaj formy

Obszar tematyczny szkolenia

Adresat szkolenia

Kierownik kursu

Prowadzący kurs

Ilość godzin lekcyjnych

Cena

Warsztaty metodyczne podstawa programowa wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego, wdrażanie dwujęzyczności nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych i ponadpodstawowych Tomasz Kopydłowski Monika Anuszkiewicz 4 70
Czytanie proceduralne - rozwiń

Założenia oraz elementy czytania proceduralnego na wybranym przykładzie

Rodzaj formy

Obszar tematyczny szkolenia

Adresat szkolenia

Kierownik kursu

Prowadzący kurs

Ilość godzin lekcyjnych

Cena

Warsztaty metodyczne podstawa programowa wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego, wdrażanie dwujęzyczności nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych i ponadpodstawowych Tomasz Kopydłowski Monika Anuszkiewicz 4 70
Metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne - rozwiń

Metoda Ruchu Rozwijającego bazującego na pracy Weroniki Sherborne to system różnorodnych doświadczeń ruchowych nastawionych na stymulowanie rozwoju dziecka, szczególnie sfery emocjonalnej i społecznej. Metoda ta jest stosowana zarówno w pracy z dziećmi, jak i młodzieżą oraz osobami dorosłymi. Podstawowe założenia metody Ruchu Rozwijającego dotyczą rozwijania świadomości własnego ciała, otaczającej przestrzeni, relacji społecznych.>

Rodzaj formy

Obszar tematyczny szkolenia

Adresat szkolenia

Kierownik kursu

Prowadzący kurs

Ilość godzin lekcyjnych

Cena

Warsztaty metodyczne pomoc psychologiczno-pedagogiczna z uwzględnieniem doradztwa edukacyjno-zawodowego Szkolenie przeznaczone dla: rodziców, pedagogów, psychologów, nauczycieli Iwona Gubańska Izabela Otto 6 80
Prawidłowy rozwój mowy i języka u dziecka - rozwiń

O rozwoju języka i mowy u dziecka Porady praktyczne

Rodzaj formy

Obszar tematyczny szkolenia

Adresat szkolenia

Kierownik kursu

Prowadzący kurs

Ilość godzin lekcyjnych

Cena

Warsztaty metodyczne pomoc psychologiczno-pedagogiczna z uwzględnieniem doradztwa edukacyjno-zawodowego zainteresowani nauczyciele, rodzice Iwona Gubańska Mateusz Gabryś 2 30
Realizacja doradztwa zawodowego w szkole - rozwiń

1. Przepisy prawa w zakresie doradztwa zawodowego oraz kształcenia zawodowego. 2. Rola i zadania doradcy zawodowego oraz innych pracowników szkoły w realizacji zadań z zakresu doradztwa zawodowego. 3. Treści programowe doradztwa zawodowego w szkole i zasady współpracy doradcy zawodowego z rodzicami, pracodawcami i innymi instytucjami wspierającymi doradców>

Rodzaj formy

Obszar tematyczny szkolenia

Adresat szkolenia

Kierownik kursu

Prowadzący kurs

Ilość godzin lekcyjnych

Cena

Warsztaty metodyczne pomoc psychologiczno-pedagogiczna z uwzględnieniem doradztwa edukacyjno-zawodowego nauczyciele wszystkich typów szkół, doradcy zawodowi Maria Koroniak Maria Koroniak 5 40
Jak zorganizować biwak tematyczny i inne formy wypoczynku? - rozwiń

Organizacja biwaku i innych form wypoczynku; o czym należy wiedzieć

Rodzaj formy

Obszar tematyczny szkolenia

Adresat szkolenia

Kierownik kursu

Prowadzący kurs

Ilość godzin lekcyjnych

Cena

Warsztaty metodyczne praca nauczyciela w formach pozaszkolnych zainteresowani nauczyciele Iwona Gubańska Mateusz Gabryś 2 30
Jak zorganizować biwak tematyczny i inną formę wypoczynku? - rozwiń

Rodzaje form wypoczynku dla dzieci. Organizacja wypoczynku.

Rodzaj formy

Obszar tematyczny szkolenia

Adresat szkolenia

Kierownik kursu

Prowadzący kurs

Ilość godzin lekcyjnych

Cena

Warsztaty metodyczne praca nauczyciela w formach pozaszkolnych zainteresowani nauczyciele Iwona Gubańska Mateusz Gabryś 2 30
Organizacja pracy logopedy w przedszkolu i w szkole - rozwiń

1. Podstawa prawna, 2.Badania przesiewowe, 3.Współpraca logopedy z rodzicami, 4.Współpraca logopedy z nauczycielami, 5.Gabinet logopedyczny, 6.Dokumentacja logopedyczna

Rodzaj formy

Obszar tematyczny szkolenia

Adresat szkolenia

Kierownik kursu

Prowadzący kurs

Ilość godzin lekcyjnych

Cena

Kurs doskonalący praca nauczyciela w formach pozaszkolnych dla początkujących logopedów Justyna Lorych Elżbieta Skórzewska 3 30
Jak pomóc choremu z afazją w komunikowaniu się - rozwiń

1. Problemy komunikacyjne chorego z afazją, 2.Zadania rodziny (lub innego opiekuna): Stworzenie osobie z afazją korzystnych warunków wypowiedzi. Podtrzymanie chęci nawiązywania kontaktu przez chorego.

Rodzaj formy

Obszar tematyczny szkolenia

Adresat szkolenia

Kierownik kursu

Prowadzący kurs

Ilość godzin lekcyjnych

Cena

Kurs doskonalący praca nauczyciela w formach pozaszkolnych Dla bliskich, przyjaciół i opiekunów chorego z afazją Justyna Lorych Elżbieta Skórzewska 3 30
Zabawy usprawniające aparat artykulacyjny w terapii wad wymowy - rozwiń

1.Charakterystyka i podział spółgłosek polskich, 2. Dobór zabaw artykulacyjnych do wad wymowy>

Rodzaj formy

Obszar tematyczny szkolenia

Adresat szkolenia

Kierownik kursu

Prowadzący kurs

Ilość godzin lekcyjnych

Cena

Kurs doskonalący praca nauczyciela w formach pozaszkolnych Dla logopedów i nauczycieli pracujących z małymi dziećmi Justyna Lorych Elżbieta Skórzewska 3 30
Zabawy logopedyczne - rozwiń

1. Zabawy oddechowe, 2.Zabawy usprawniające aparat artykulacyjny, 3.Zabawy słuchu mownego(fonematyczno-fonetycznego), 4.Zabawy logorytmiczne, 5. Zabawy ortofoniczne

Rodzaj formy

Obszar tematyczny szkolenia

Adresat szkolenia

Kierownik kursu

Prowadzący kurs

Ilość godzin lekcyjnych

Cena

Kurs doskonalący praca nauczyciela w formach pozaszkolnych Nauczyciele wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego Justyna Lorych Elżbieta Skórzewska 3 30
Kurs kierownika i opiekuna wycieczek szkolnych - rozwiń

1.Zapoznanie z podstawą prawną regulującą organizacją krajoznawstwa i turystyki 2. Pełnienie roli kierownika wycieczek szkolnych - zadania i powinności 3. Obowiązująca dokumentacja

Rodzaj formy

Obszar tematyczny szkolenia

Adresat szkolenia

Kierownik kursu

Prowadzący kurs

Ilość godzin lekcyjnych

Cena

Kurs doskonalący praca nauczyciela w formach pozaszkolnych Nauczyciele wszystkich typów szkół Justyna Lorych dr Mirosław Radoła 5 70
Kurs kierownika wypoczynku - rozwiń

1. Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży 2. Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników (obowiązujące przepisy) 3. Organizacja pracy kierownika wypoczynku z kadrą pedagogiczną oraz z personelem administracyjno- obsługowym, elementy zarządzania kryzysowego

Rodzaj formy

Obszar tematyczny szkolenia

Adresat szkolenia

Kierownik kursu

Prowadzący kurs

Ilość godzin lekcyjnych

Cena

Kurs doskonalący praca nauczyciela w formach pozaszkolnych Nauczyciele wszystkich typów szkół Justyna Lorych dr Mirosław Radoła / Piotr Mocny 10 130
Wypadki w szkole i w przedszkolu oraz przewlekłe choroby ucznia. Postępowanie i udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej - rozwiń

1.Przyczyny wypadków w szkole i w przedszkolu. 2.Rodzaje wypadków w szkole i w przedszkolu w przypadku nagłych zdarzeń z udziałem uczniów i przedszkolaków (zasłabnięcie, omdlenie, krwotok, skaleczenia, złamania, skręcenia, zachłyśnięcie, ciało obce). 3. Padaczka , cukrzyca, astma oskrzelowa - postępowanie). 4. Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej - warsztat.

Rodzaj formy

Obszar tematyczny szkolenia

Adresat szkolenia

Kierownik kursu

Prowadzący kurs

Ilość godzin lekcyjnych

Cena

Kurs doskonalący praca nauczyciela w formach pozaszkolnych, podstawa programowa wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego Nauczycie wszystkich typów szkół i przedszkoli, pracownicy szkół. Agata Sadowska Certyfikowany ratownik medyczny, mgr Mirosław Warzybok - wykładowca uczelni medycznej. 6 50
Analiza i interpretacja wyników egzaminów zewnętrznych. Opracowanie raportu, wykorzystanie wniosków - rozwiń

1. Różne metody analizy wyników egzaminów zewnętrznych (ilościowe i jakościowe). 2 . Wykorzystywanie wyników egzaminów zewnętrznych do poprawy efektywności pracy szkoły. 3. Budowanie programu naprawczego szkoły.>

Rodzaj formy

Obszar tematyczny szkolenia

Adresat szkolenia

Kierownik kursu

Prowadzący kurs

Ilość godzin lekcyjnych

Cena

Kurs doskonalący prawo oświatowe i zarządzanie oświatą nauczyciele wszystkich typów szkół Renata Skowronek Renata skowronek 5 40
Sieć współpracy - Klub Dyrektora Szkoły (3 seminaria w roku szkolnym) - rozwiń

1. określenie kierunku zmian przepisów oświatowych i ich wpływu na kierowanie szkołą, 2. zaznajomienie z aktualnymi trendami w zarządzaniu pracą szkoły, 3. poprawa jakości pracy szkoły drogą wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami cyklu spotkań - przykłady dobrych praktyk.

Rodzaj formy

Obszar tematyczny szkolenia

Adresat szkolenia

Kierownik kursu

Prowadzący kurs

Ilość godzin lekcyjnych

Cena

Seminarium prawo oświatowe i zarządzanie oświatą, sprawowanie nadzoru pedagogicznego i ewaluacja, awans zawodowy nauczycieli dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół Leszek Zaleśny Leszek Zaleśny 4 130
Sieć współpracy - Klub Dyrektora Przedszkola - rozwiń

1. określenie kierunku zmian przepisów oświatowych i ich wpływu na kierowanie przedszkolem, 2. zaznajomienie z aktualnymi trendami w zarządzaniu pracą przedszkola, 3. poprawa jakości pracy przedszkola drogą wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami cyklu spotkań - przykłady dobrych praktyk.

Rodzaj formy

Obszar tematyczny szkolenia

Adresat szkolenia

Kierownik kursu

Prowadzący kurs

Ilość godzin lekcyjnych

Cena

Seminarium prawo oświatowe i zarządzanie oświatą, sprawowanie nadzoru pedagogicznego i ewaluacja, awans zawodowy nauczycieli dyrektorzy i wicedyrektorzy przedszkoli Leszek Zaleśny Leszek Zaleśny 4 130
Etyka i etyczność w zawodzie nauczyciela - rozwiń

Rola zachowań etycznych w zawodach zaufania publicznego. Normy moralne w relacjach: nauczyciel - uczeń, nauczyciel - rodzic. Postawy nauczycieli a wychowanie.

Rodzaj formy

Obszar tematyczny szkolenia

Adresat szkolenia

Kierownik kursu

Prowadzący kurs

Ilość godzin lekcyjnych

Cena

Seminarium problematyka wychowawcza Zainteresowani nauczyciele dr Bożena Roszak dr Bożena Roszak 8 35
HiP - Program Bohaterskiej Wyobraźni prof. Ph. Zimbardo - rozwiń

Efekt Biernego Widza – jak przekształcać bierność w bohaterskie działanie? Efekt gapia. Przejście od chęci zrobienia czegoś dobrego do realizacji czynu.

Rodzaj formy

Obszar tematyczny szkolenia

Adresat szkolenia

Kierownik kursu

Prowadzący kurs

Ilość godzin lekcyjnych

Cena

Kurs doskonalący problematyka wychowawcza Zainteresowani nauczyciele dr Bożena Roszak dr Bożena Roszak 30 600
Prawa człowieka, prawa dziecka w szkole - rozwiń

Prawa dziecka prawami człowieka. Naruszanie praw dziecka. Przykłady z praktyki. Ochrona praw dziecka.

Rodzaj formy

Obszar tematyczny szkolenia

Adresat szkolenia

Kierownik kursu

Prowadzący kurs

Ilość godzin lekcyjnych

Cena

Konferencja problematyka wychowawcza Zainteresowani nauczyciele dr Bożena Roszak dr Bożena Roszak 6 45
Program promocji zdrowia psychicznego dla dzieci młodszych Przyjaciele Zippiego - rozwiń

Rozwijanie kompetencji społecznych i emocjonalnych małych dzieci a także uczenie ich radzenia sobie z trudnościami i ze stresem.

Rodzaj formy

Obszar tematyczny szkolenia

Adresat szkolenia

Kierownik kursu

Prowadzący kurs

Ilość godzin lekcyjnych

Cena

Kurs doskonalący problematyka wychowawcza Zainteresowani nauczyciele dr Bożena Roszak dr Bożena Roszak 25 500
Projekt edukacyjno badawczy - Badania w działaniu - rozwiń

Jak wspólnie badać żeby lepiej uczyć ? Pięcioetapowa procedura. Model a nie recepta. Wykorzystanie danych.

Rodzaj formy

Obszar tematyczny szkolenia

Adresat szkolenia

Kierownik kursu

Prowadzący kurs

Ilość godzin lekcyjnych

Cena

Seminarium problematyka wychowawcza Zainteresowani nauczyciele dr Bożena Roszak dr Bozena Roszak 8 35
Trening kontroli własnej złości - rozwiń

Rozpoznanie i nazywanie emocji u siebie i innych. Ćwiczenie asertywnych zachowań w trudnych sytuacjach społecznych.Diagnoza własnego poziomu złości.

Rodzaj formy

Obszar tematyczny szkolenia

Adresat szkolenia

Kierownik kursu

Prowadzący kurs

Ilość godzin lekcyjnych

Cena

Warsztaty metodyczne problematyka wychowawcza Zainteresowani nauczyciele dr Bożena Roszak dr Bożena Roszak 10 60
Uczeń migrujący w Polskiej szkole - rozwiń

Rozpoznanie sytuacji szkolnej i rodzinnej ucznia. Ocena sytuacji prawnej dziecka. Działania profilaktyczne, pomocowe, wychowawcze podejmowane we współpracy z rodzicami / opiekunami prawnymi ucznia.

Rodzaj formy

Obszar tematyczny szkolenia

Adresat szkolenia

Kierownik kursu

Prowadzący kurs

Ilość godzin lekcyjnych

Cena

Seminarium problematyka wychowawcza Zainteresowani nauczyciele dr Bożena Roszak dr Bożena Roszak 8 35
Wybrane elementy Treningu Zastępowania Agresji - rozwiń

Odważne komunikaty FUKOZ

Rodzaj formy

Obszar tematyczny szkolenia

Adresat szkolenia

Kierownik kursu

Prowadzący kurs

Ilość godzin lekcyjnych

Cena

Warsztaty metodyczne problematyka wychowawcza Zainteresowani nauczyciele dr Bożena Roszak dr Bożena Roszak 25 120
Wychowywać ucząc - program ORE - rozwiń

Wychowywać ucząc – jak radzić sobie podczas lekcji z trudnościami wynikającymi z procesu grupowego oraz konfliktów interpersonalnych

Rodzaj formy

Obszar tematyczny szkolenia

Adresat szkolenia

Kierownik kursu

Prowadzący kurs

Ilość godzin lekcyjnych

Cena

Kurs doskonalący problematyka wychowawcza Zainteresowani nauczyciele dr Bożena Roszak dr Bożena Roszak 10 70
Trening kreatywnego myślenia - rozwiń

pojęcia kreatywności, innowacyjności, twórczości, metoda pięciu kroków, trening kreatywności w praktyce.

Rodzaj formy

Obszar tematyczny szkolenia

Adresat szkolenia

Kierownik kursu

Prowadzący kurs

Ilość godzin lekcyjnych

Cena

Seminarium problematyka wychowawcza zainteresowani nauczyciele Edyta Zarembska-Marciniak Edyta Zarembska-Marciniak 4 40
Techniki efektywnego uczenia się - rozwiń

metody zdiagnozowania potrzeb indywidualnych ucznia w zakresie dominant sensorycznych, filtry percepcyjne, TUW. prezentacja narzędzi z zakresu efektywnych technik uczenia się.

Rodzaj formy

Obszar tematyczny szkolenia

Adresat szkolenia

Kierownik kursu

Prowadzący kurs

Ilość godzin lekcyjnych

Cena

Kurs doskonalący problematyka wychowawcza zainteresowani nauczyciele Edyta Zarembska-Marciniak Edyta Zarembska-Marciniak 4 45
Trening uważności, skupienia i relaksacji dla uczniów i nauczycieli - rozwiń

Ćwiczenia relaksacyjne – regulowanie oddechu, rozciąganie mięśni szyi i karku, rozciąganie ciała, ćwiczenia izometryczne. Geneza sylwoterapii. Etapy procesu relaksacji w lesie – ćwiczenia. Trening progresywny Jacobsona.

Rodzaj formy

Obszar tematyczny szkolenia

Adresat szkolenia

Kierownik kursu

Prowadzący kurs

Ilość godzin lekcyjnych

Cena

Kurs doskonalący problematyka wychowawcza zainteresowani nauczyciele Edyta Zarembska-Marciniak Edyta Zarembska-Marciniak 4 35
Relaksacja i bajkoterapia w przedszkolu - rozwiń

Relaksacja Jacobsona i Schultza. Muzykoterapia. Bajkoterapia.

Rodzaj formy

Obszar tematyczny szkolenia

Adresat szkolenia

Kierownik kursu

Prowadzący kurs

Ilość godzin lekcyjnych

Cena

Warsztaty metodyczne problematyka wychowawcza nauczyciele wychowania przedszkolnego Emilia Chrzanowska Emilia Chrzanowska 4 35
Im wcześniej, tym lepiej - wczesne rozpoznawanie zaburzeń rozwojowych - rozwiń

1. Obraz zaburzeń rozwojowych i wybranych niepełnosprawności u dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. 2. Elementy diagnozy przesiewowej. 3. Praca z rodzicami dzieci, u których występują zaburzenia rozwojowe i niepełnosprawności.

Rodzaj formy

Obszar tematyczny szkolenia

Adresat szkolenia

Kierownik kursu

Prowadzący kurs

Ilość godzin lekcyjnych

Cena

Warsztaty metodyczne problematyka wychowawcza nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, zainteresowani nauczyciele Iwona Gubańska Aleksandra Pazoła 5 70
Jakie kompetencje powinien rozwijać nauczyciel wychowawca? - rozwiń

1. Kontekst współczesności a wychowanie młodego pokolenia 2. Rola nauczyciela wychowawcy 3. Kształtowanie pożądanych kompetencji

Rodzaj formy

Obszar tematyczny szkolenia

Adresat szkolenia

Kierownik kursu

Prowadzący kurs

Ilość godzin lekcyjnych

Cena

Warsztaty metodyczne problematyka wychowawcza zainteresowani nauczyciele Iwona Gubańska Iwona Gubańska 4 35
Profilaktyka przemocy i agresji w szkole - rozwiń

1. Przemoc i agresja jako pojęcia 2. Źródła przemocy i agresji 3. Sposoby zapobiegania

Rodzaj formy

Obszar tematyczny szkolenia

Adresat szkolenia

Kierownik kursu

Prowadzący kurs

Ilość godzin lekcyjnych

Cena

Warsztaty metodyczne problematyka wychowawcza zainteresowani nauczyciele, wychowawcy Iwona Gubańska Izabela Skoracka 4 60
Mody na samookaleczenia - co może zrobić wychowawca, aby przeciwdziałać zachowaniom autodestrukcyjnym - rozwiń

1. Problemy rozwojowe okresu adolescencji 2. Działania profilaktyczne wychowawcy 3. Jak rozmawiać z nastolatkiem

Rodzaj formy

Obszar tematyczny szkolenia

Adresat szkolenia

Kierownik kursu

Prowadzący kurs

Ilość godzin lekcyjnych

Cena

Warsztaty metodyczne problematyka wychowawcza nauczyciele wychowawcy, inni zaniteresowani nauczyciele Iwona Gubańska Izabela Skoracka 4 60
Radzenie sobie w trudnych sytuacjach wychowawczych. Poradnik wychowawcy - rozwiń

Poznanie metod grupowego rozwiązywania problemów w klasie, kształcenie umiejętności identyfikowania problemów; kształcenie postawy tolerancyjnego podejścia do cudzych poglądów. Przykłady dobrych praktyk – scenariusze lekcji wychowawczych.

Rodzaj formy

Obszar tematyczny szkolenia

Adresat szkolenia

Kierownik kursu

Prowadzący kurs

Ilość godzin lekcyjnych

Cena

Warsztaty metodyczne problematyka wychowawcza nauczyciele/wychowawcy szkół ponadpodstawowych oraz nauczyciele klas 4-8 Iwona Gubańska Marta Zamośna 4 60
Dyscyplina w szkole - rozwiń

Dyscyplina w ujęciu teoretycznym. Zadania nauczyciela, zadania szkoły. Jak pracować z klasą. Budowanie bezpiecznego środowiska.

Rodzaj formy

Obszar tematyczny szkolenia

Adresat szkolenia

Kierownik kursu

Prowadzący kurs

Ilość godzin lekcyjnych

Cena

Warsztaty metodyczne problematyka wychowawcza nauczyciel/wychowawcy szkół ponadpodstawowych, nauczyciele/wychowawcy klas 6-8 Iwona Gubańska Marta Zamośna 4 60
Integracja jako podstawa budowania zespołu klasowego - rozwiń

1. Warsztaty integrujące zespół klasowy 2. Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych 3. Zaburzenia komunikacji a trudności rówieśnicze 4. Zachowania asertywne

Rodzaj formy

Obszar tematyczny szkolenia

Adresat szkolenia

Kierownik kursu

Prowadzący kurs

Ilość godzin lekcyjnych

Cena

Warsztaty metodyczne problematyka wychowawcza nauczyciele wszystkich typów szkół Jolanta Tonkiewicz Jolanta Tonkiewicz 4 35
Skuteczna komunikacja interpersonalna - rozwiń

Budowanie efektywnego stylu komunikowania się z innymi, diagnoza barier komunikacyjnych, budowanie wspierających relacji w zespole.

Rodzaj formy

Obszar tematyczny szkolenia

Adresat szkolenia

Kierownik kursu

Prowadzący kurs

Ilość godzin lekcyjnych

Cena

Warsztaty metodyczne problematyka wychowawcza nauczyciele wszystkich typów szkół Jolanta Tonkiewicz Jolanta Tonkiewicz 4 35
Razem czy osobno? Integracja zespołu klasowego i reagowanie na wykluczenie z grupy rówieśniczej - rozwiń

1. Znany nie jest wykluczany – przykłady ćwiczeń i zabaw na zapoznawcze zajęcia integracyjne . 2. Tworzenie grupy – wprowadzenie kontraktu klasowego .Sprzeczne interesy nie muszą oddalać – kształcenie umiejętności samodzielnegrozwiązywania konfliktów przez uczniów. 3. Wspólny cel łączy – pogłębianie relacji między uczniami przy okazji realizacji celów edukacyjnych. 4. Wspólna historia – budowanie tożsamości grupowej na bazie zaplanowanych wspólnych działań. 5. Zjawisko wykluczenia rówieśniczego – przyczyny, formy i mechanizmy. 6. Profilaktyka wykluczenia – zajęcia reinterpretujące pojęcia dziwności i inności. 7. Profilaktyka wykluczenia – rozwijanie empatii i poczucia odpowiedzialności świadków .

Rodzaj formy

Obszar tematyczny szkolenia

Adresat szkolenia

Kierownik kursu

Prowadzący kurs

Ilość godzin lekcyjnych

Cena

Kurs doskonalący problematyka wychowawcza nauczyciele wszystkich typów szkół Renata Skowronek Aleksandra Klupś, Agnieszka Kuca 5 90
Społeczne i emocjonalne uczenie się uczniów (SEL) - rozwiń

1. Wprowadzanie programu SEL (edukacji społeczno-emocjonalnej) w szkole, kompetencje nauczyciela, realizującego program SEL, metody rozwijania kompetencji uczniów w ramach SEL – gotowe rozwiązania i ćwiczenia, 2. Samoświadomość, samo-zarządzanie,świadomość społeczna, interpersonalne, -3.Odpowiedzialne podejmowanie decyzji, włączanie rodziców w rozwój kompetencji, rozwijanie działań na linii dom-szkoła-społeczność. "

Rodzaj formy

Obszar tematyczny szkolenia

Adresat szkolenia

Kierownik kursu

Prowadzący kurs

Ilość godzin lekcyjnych

Cena

Kurs doskonalący problematyka wychowawcza nauczyciele wszystkich typów szkół Renata Skowronek Aleksandra Klupś, Agnieszka Kuca. 5 90
Agresja, przemoc i cyberprzemoc w szkole - profilaktyka i reagowanie - rozwiń

1. Przemoc, agresja, cyberprzemoc w szkole – opis, przejawy, formy Dlaczego dzieci tak się zachowują? Czynniki sprzyjające pojawianiu się przemocy i cyberprzemocy Co zrobić, żeby kontrakt w klasie nie był martwy? Wprowadzanie i nauka przestrzegania kontraktu Jak zachęcać do konstruktywnych działań? Wydawanie uczniom poleceń, Nie tylko kijem, lecz też marchewką. Nagradzanie zachowań konstruktywnych – wzmocnienia pozytywne 2. Jak zapobiegać, żeby nie było trzeba leczyć? Programy profilaktyczne – baza dobrych praktyk Jak nie dokładać sobie pracy? Kampanie społeczne i edukacyjne: gotowe materiały do zajęć z młodzieżą – w tym firmy, scenariusze zajęć 3. Bezczelny buntownik na lekcji. Nowa perspektywa patrzenia nałamanie dyscypliny – gry władzy w ujęciu Analizy Transakcyjnej A jeśli nic nie działa? Stosowanie paradoksu Kiedy uwagi i punkty ujemne są nieskuteczne: konsekwencje stosowane w przypadku przewinień – baza gotowych konsekwencji Co robić, jeśli w klasie jest kozioł ofiarny? Interwencja w przypadku bullyingu – silnej przemocy

Rodzaj formy

Obszar tematyczny szkolenia

Adresat szkolenia

Kierownik kursu

Prowadzący kurs

Ilość godzin lekcyjnych

Cena

Kurs doskonalący problematyka wychowawcza nauczyciele wszystkich typów szkół Renata Skowronek Aleksandra Klupś, Agnieszka Kuca 7 100
Uczeń - rodzic - nauczciel - dobra wspólpraca drogą do sukcesu - rozwiń

1. Komunikacja pomiędzy uczniami, rodzicami i nauczycielami 2. Relacje szkoła - rodzice 3. Przyczyny i sposoby zapobiegania konfliktom w szkole .

Rodzaj formy

Obszar tematyczny szkolenia

Adresat szkolenia

Kierownik kursu

Prowadzący kurs

Ilość godzin lekcyjnych

Cena

Kurs doskonalący problematyka wychowawcza nauczyciele wszystkich typów szkół Renata Skowronek Renata Skowronek 5 40
Wartości w pracy wychowawczej nauczycieli - rozwiń

Wychowanie w XXI w. Wartości w celach edukacji. Rozróżnianie wartości i antywartości. Kryzys wartości u współczesnej młodzieży.

Rodzaj formy

Obszar tematyczny szkolenia

Adresat szkolenia

Kierownik kursu

Prowadzący kurs

Ilość godzin lekcyjnych

Cena

Kurs doskonalący problematyka wychowawcza, awans zawodowy nauczycieli Zainteresowani nauczyciele dr Bożena Roszak dr Bożena Roszak 8 35
Uczeń nadpobudliwy czy niewychowany? - rozwiń

1. ADHD - podstawy teoretyczne. 2. Jak pomóc dziecku z ADHD przetrwać w szkole? Zasady postępowania. 3. Komunikacja z rodzicami dziecka nadpobudliwego.

Rodzaj formy

Obszar tematyczny szkolenia

Adresat szkolenia

Kierownik kursu

Prowadzący kurs

Ilość godzin lekcyjnych

Cena

Warsztaty metodyczne problematyka wychowawcza, pomoc psychologiczno-pedagogiczna z uwzględnieniem doradztwa edukacyjno-zawodowego zainteresowani nauczyciele Iwona Gubańska Aleksandra Pazoła 5 70
Praca z uczniem zdolnym w szkole podstawowej - rozwiń

Diagnozowanie ucznia zdolnego, kierowanie rozwojem ucznia zdolnego, motywowanie ucznia zdolnego, wspieranie twórczego i innowacyjnego myślenia.

Rodzaj formy

Obszar tematyczny szkolenia

Adresat szkolenia

Kierownik kursu

Prowadzący kurs

Ilość godzin lekcyjnych

Cena

Warsztaty metodyczne problematyka wychowawcza, wdrażanie dwujęzyczności nauczyciele szkół podstawowych Jolanta Tonkiewicz Jolanta Tonkiewicz 4 35
Socjogram - rozwiń

Wyjaśnienie, czym jest socjogram i czemu służy. Próba stworzenia socjogramu

Rodzaj formy

Obszar tematyczny szkolenia

Adresat szkolenia

Kierownik kursu

Prowadzący kurs

Ilość godzin lekcyjnych

Cena

Warsztaty metodyczne problematyka wychowawcza, wdrażanie dwujęzyczności nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych Jolanta Tonkiewicz Monika Anuszkiewicz 4 70
Znaczenie edukacji muzycznej w nabywaniu kompetencji - rozwiń

Wskazanie wpływu edukacji muzycznej na rozwój dziecka. Wykorzystanie wiadomości i umiejętności muzycznych podczas matematyki. Walory wychowawcze grupowych działań muzycznych.

Rodzaj formy

Obszar tematyczny szkolenia

Adresat szkolenia

Kierownik kursu

Prowadzący kurs

Ilość godzin lekcyjnych

Cena

Warsztaty metodyczne przedmioty artystyczne nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej Iwona Gubańska Katarzyna Tycner 3 45
Jak zainteresować dzieci matematyką i przyrodą? Wykorzystanie gier i łamigłówek matematycznych w szkole - rozwiń

Wskazanie sposobu wykorzystania gier i łamigłówek na lekcji. Wskazanie większej efektywności przyrodniczych działań edukacyjnych opartych na doświadczaniu przyrody w środowisku naturalnym oraz przez własne działania.

Rodzaj formy

Obszar tematyczny szkolenia

Adresat szkolenia

Kierownik kursu

Prowadzący kurs

Ilość godzin lekcyjnych

Cena

Warsztaty metodyczne przedmioty matematyczno-przyrodnicze nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej Iwona Gubańska Katarzyna Tycner 3 45
Między biologią a chemią - eksperymenty w nauczaniu biologii i chemii w szkole podstawowej - rozwiń

1. Propozycje wykonania doświadczeń z podstawy programowej . 2. Wymiana doświadczeń pomiędzy nauczycielami szkół podstawowych. 3. Samodzielne przeprowadzenie wszystkich doświadczeń i przygotowanie odpowiednich kart pracy

Rodzaj formy

Obszar tematyczny szkolenia

Adresat szkolenia

Kierownik kursu

Prowadzący kurs

Ilość godzin lekcyjnych

Cena

Warsztaty metodyczne przedmioty matematyczno-przyrodnicze Warsztaty skierowane są do wszystkich nauczycieli biologii i chemii ze szkół podstawowych (również dwujęzycznych), w tym tych, którzy rozpoczynają pracę z przedmiotami doświadczalnymi. Jolanta Tonkiewicz, Katarzyna Borowiak, Anna Władkowska Katarzyna Borowiak, Anna Władkowska 4 35
IBSE - nauczanie przez badanie w przedmiotach przyrodniczych - rozwiń

1. Praca w duchu naukowym (wykorzystanie cyklu pracy naukowców w stawianiu i badaniu zagadnień w toku uczenia się). 2. Zabezpieczenie wiedzy podstawowej, samodzielne ustanowienie przez uczniów powiązań myślowo-poznawczych pomiędzy elementami wiedzy nabytej z różnych źródeł. 3. Kształcenie kompetencji kluczowych.

Rodzaj formy

Obszar tematyczny szkolenia

Adresat szkolenia

Kierownik kursu

Prowadzący kurs

Ilość godzin lekcyjnych

Cena

Warsztaty metodyczne przedmioty matematyczno-przyrodnicze Nauczyciele przedmiotów przyrodniczych na wszystkich etapach kształcenia. Krystyna Łasowska, Anna Władkowska, Katarzyna Borowiak Katarzyna Borowiak, Anna Władkowska 4 70
Szkoła kompetencji - rozwiń

1. Jaką wiedzę, umiejętności i postawy obejmują kompetencje kluczowe. 2. Jakimi metodami pracować, aby skutecznie rozwijać uczniowskie kompetencje. 3. Ewaluacja w procesie uczenia się.

Rodzaj formy

Obszar tematyczny szkolenia

Adresat szkolenia

Kierownik kursu

Prowadzący kurs

Ilość godzin lekcyjnych

Cena

Kurs doskonalący, Warsztaty metodyczne przedmioty matematyczno-przyrodnicze, podstawa programowa wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego nauczyciele matematyki różnych typów szkół Karolina Nowak Karolina Nowak 4 35
Karty Grabowskiego. Tabliczka mnożenia i nie tylko - rozwiń

1. Dodawanie i odejmowanie. 2. Mnożenie i dzielenie. 3. Gry logiczne.

Rodzaj formy

Obszar tematyczny szkolenia

Adresat szkolenia

Kierownik kursu

Prowadzący kurs

Ilość godzin lekcyjnych

Cena

Warsztaty metodyczne przedmioty matematyczno-przyrodnicze, praca nauczyciela w formach pozaszkolnych, kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, podstawa programowa wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciele matematyki, pracownicy świetlic szkolnych, terapeutycznych, środowiskowych i innych. Karolina Nowak Certyfikowany trener Kart Grabowskiego 6 180
Edycja tekstów matematycznych w środowisku LaTeX - rozwiń

Edycja tekstu oraz wyrażeń matematycznych w systemie LaTeX, tworzenie rysunków w pakiecie TikZ

Rodzaj formy

Obszar tematyczny szkolenia

Adresat szkolenia

Kierownik kursu

Prowadzący kurs

Ilość godzin lekcyjnych

Cena

Kurs doskonalący przedmioty matematyczno-przyrodnicze, technologie informacyjne Nauczyciele matematyki oraz przedmiotów ścisłych - fizyki, chemii, informatyki Tomasz Kopydłowski dr Bartłomiej Bzdęga 0 230
Między biologią a chemią – TIK (technologie informacyjno-komunikacyjne) na lekcjach biologii i chemii - część 2 - rozwiń

Kształcenie kompetencji kluczowych na lekcjach biologii i chemii (kompetencje matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii; kompetencje cyfrowe). Dydaktyka cyfrowa to nowoczesne pomysły, metody i narzędzia do zastosowania przez każdego nauczyciela w pracy z cyfrowym uczniem. Źródła inspiracji – przegląd zasobów i narzędzi dostępnych w sieci (kolejne darmowe aplikacje do wykorzystania podczas lekcji biologii lub chemii).

Rodzaj formy

Obszar tematyczny szkolenia

Adresat szkolenia

Kierownik kursu

Prowadzący kurs

Ilość godzin lekcyjnych

Cena

Warsztaty metodyczne przedmioty matematyczno-przyrodnicze, technologie informacyjne nauczyciele biologii i chemii na wszystkich etapach kształcenia Tomasz Kopydłowski, Katarzyna Borowiak, Anna Władkowska Katarzyna Borowiak, Anna Władkowska 4 35
Realizacja podstawy programowej z matematyki w klasie VII-VIII na przykładzie działów statystyka i rachunek prawdopodobieństwa z wykorzystaniem materiałów elektronicznych innowacyjnego programu nauczania Warszawskiego Centrum GeoGebry. - rozwiń

1. Odczytywanie danych. Statystyka opisowa. 2. Kombinatoryka i rachunek prawdopodobieństwa. 3. Zaawansowane metody zliczania.

Rodzaj formy

Obszar tematyczny szkolenia

Adresat szkolenia

Kierownik kursu

Prowadzący kurs

Ilość godzin lekcyjnych

Cena

Seminarium przedmioty matematyczno-przyrodnicze, technologie informacyjne, podstawa programowa wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego Nauczyciele matematyki Karolina Nowak Karolina Nowak 4 35
Jak przygotować ucznia 7-8 klasy szkoły podstawowej do Olimpiady Matematycznej Juniorów. - rozwiń

Idea dowodu matematycznego, podstawowe metody dowodzenia, przygotowanie do rozwiązywania zadań olimpijskich z zakresu teorii liczb, algebry, geometrii, kombinatoryki. Zajęcia będą miały formę warsztatową.

Rodzaj formy

Obszar tematyczny szkolenia

Adresat szkolenia

Kierownik kursu

Prowadzący kurs

Ilość godzin lekcyjnych

Cena

Kurs doskonalący przedmioty matematyczno-przyrodnicze, wdrażanie dwujęzyczności Nauczyciele matematyki w klasach 7-8 szkoły podstawowej, nauczyciele w liceum Krystyna Łasowska dr Bartłomiej Bzdęga 0 260
Zmiany w podstawie programowej kształcenia w zawodach od września 2019 w technikum - rozwiń

1. Zmiany struktury podstaw programowych 2. Efekty kształcenia w zawodach 3. Nabywanie dodatkowych kwalifikacji zawodowych przez uczniów

Rodzaj formy

Obszar tematyczny szkolenia

Adresat szkolenia

Kierownik kursu

Prowadzący kurs

Ilość godzin lekcyjnych

Cena

Seminarium przedmioty zawodowe oraz zmiany w kształceniu zawodowym nauczyciele przedmiotów zawodowych Maria Koroniak Maria Koroniak 4 35
Zmiany w podstawie programowej kształcenia w zawodach od września 2019 w branżowej szkole I stopnia - rozwiń

1. Zmiany struktury podstaw programowych 2. Efekty kształcenia w zawodach 3. Nabywanie dodatkowych kwalifikacji zawodowych przez uczniów

Rodzaj formy

Obszar tematyczny szkolenia

Adresat szkolenia

Kierownik kursu

Prowadzący kurs

Ilość godzin lekcyjnych

Cena

Seminarium przedmioty zawodowe oraz zmiany w kształceniu zawodowym nauczyciele przedmiotów zawodowych w branżowej szkole I stopnia Maria Koroniak Maria Koroniak 4 35
Kształcenie branżowe oparte na ścisłej współpracy z pracodawcami - rozwiń

1.Kierunki współpracy pracodawców ze szkołami prowadzącymi kształcenie branżowe w zakresie nauczania przedmiotów zawodowych 2.Zdobywanie wiedzy i doświadczenia oraz kształtowanie umiejętności współ-pracy z podmiotami zaangażowanymi w tworzenie i wdrażanie zmian w kształceniu branżowym 3. Zadania nauczycieli branżowej szkoły I stopnia i technikum w zakresie aktualnych zmian w polskim i europejskim systemie kształcenia branżowego

Rodzaj formy

Obszar tematyczny szkolenia

Adresat szkolenia

Kierownik kursu

Prowadzący kurs

Ilość godzin lekcyjnych

Cena

Seminarium przedmioty zawodowe oraz zmiany w kształceniu zawodowym nauczciele branżowych szkół I stopnia i technikum Maria Koroniak Maria Koroniak 4 35
Zintegrowany System Kwalifikacji a realizacja podstawy programowej kształcenia w zawodzie - rozwiń

1.Zapisy Ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji. 2.Analiza Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK). 3.Realizacja podstawy programowej kształcenia w zawodzie a wiedza, umiejętności i kompetencje wynikające z PRK.

Rodzaj formy

Obszar tematyczny szkolenia

Adresat szkolenia

Kierownik kursu

Prowadzący kurs

Ilość godzin lekcyjnych

Cena

Seminarium przedmioty zawodowe oraz zmiany w kształceniu zawodowym nauczyciele szkół kształcących w zawodach Maria Koroniak Maria Koroniak 4 35
Podstawa programowa kształcenia zawodowego a egzamin zawodowy - rozwiń

1.Analiza nowej podstawy programowej kształcenia w zawodzie. 2. Zapisy efektów kształcenia w zawodzie. 3. Przełożenie efektów wynikających z podstawy programowej na wymagania egzaminu zawodowego.

Rodzaj formy

Obszar tematyczny szkolenia

Adresat szkolenia

Kierownik kursu

Prowadzący kurs

Ilość godzin lekcyjnych

Cena

Warsztaty metodyczne przedmioty zawodowe oraz zmiany w kształceniu zawodowym nauczyciele przedmiotów zawodowych Maria Koroniak Maria Koroniak 4 35
Bezpieczeństwo proceduralne : nauczyciel, rodzic, uczeń - rozwiń

1. Bezpieczeństwo ucznia w szkole / placówce - przepisy prawa 2. Metody działania w sytuacji bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie placówki oświatowej 3.Procedury interwencyjne w sytuacjach kryzysowych

Rodzaj formy

Obszar tematyczny szkolenia

Adresat szkolenia

Kierownik kursu

Prowadzący kurs

Ilość godzin lekcyjnych

Cena

Warsztaty metodyczne sprawowanie nadzoru pedagogicznego i ewaluacja nauczyciele wszystkich typów szkól Renata Skowronek Renata Skowronek, Maria Koroniak 5 40
Praca w "chmurze" na przykładzie narzędzi Google - rozwiń

1. Praca w chmurze. 2. Tworzenie i udostępnianie dokumentów. 3. Praca na wspólnych dokumentach.

Rodzaj formy

Obszar tematyczny szkolenia

Adresat szkolenia

Kierownik kursu

Prowadzący kurs

Ilość godzin lekcyjnych

Cena

Warsztaty metodyczne technologie informacyjne nauczyciele przedmiotów humanistycznych Anna Dylak Anna Dylak 4 35
Tworzenie interaktywnych materiałów dydaktycznych - rozwiń

1. Poznanie bezpłatnych i ogólnodostępnych aplikacji do tworzenia materiałów interaktywnych. 2. Tworzenie własnych materiałów dydaktycznych (krzyżówki, gry, quizy, testy).

Rodzaj formy

Obszar tematyczny szkolenia

Adresat szkolenia

Kierownik kursu

Prowadzący kurs

Ilość godzin lekcyjnych

Cena

Warsztaty metodyczne technologie informacyjne zainteresowani nauczyciele Anna Dylak Anna Dylak 4 35
Scratch w szkole podstawowej - język wizualny - rozwiń

1. Wprowadzenie do języków wizualnych 2. Algorytm: sekwencyjny, rozgałęziony, cykliczny 3. Wprowadzenie do Scratcha 4. Rysowanie 5. Zmienne w Scratchu 6. Instrukcje warunkowe 7. Pętle 8. Układ współrzędnych 9. Własne bloki (procedury) 10. Listy

Rodzaj formy

Obszar tematyczny szkolenia

Adresat szkolenia

Kierownik kursu

Prowadzący kurs

Ilość godzin lekcyjnych

Cena

Kurs doskonalący technologie informacyjne Nauczyciele informatyki szkół podstawowych Anna Dylak Kamil Prozorowski 8 120
Python w szkole podstawowej - rozwiń

1. Wprowadzenie do języka Python: komentarze, zmienne, numeryczne typy danych, operatory numeryczne, warianty operatora przypisania. 2. Działanie na łańcuchach znaków i operacje wejścia/wyjścia. 3. Instrukcje warunkowe i pętle. 4. Listy, wyszukiwanie binarne. 5. Dodawanie i usuwanie elementów z listy. 6. Funkcje: algorytm Euklidesa (pojęcie rekurencji), sortowanie przez proste wybieranie, sortowanie przez zliczanie. 7. Programowanie obiektowe - pojęcia podstawowe.

Rodzaj formy

Obszar tematyczny szkolenia

Adresat szkolenia

Kierownik kursu

Prowadzący kurs

Ilość godzin lekcyjnych

Cena

Kurs doskonalący technologie informacyjne Nauczyciele informatyki szkół podstawowych Anna Dylak Kamil Prozorowski 8 120
HTML5 i CSS - rozwiń

1. HTML5 - analiza znaczników. 2. Struktura dokumentu DOM. 3. Tabele, listy uporządkowane/nieuporządkowane. 4. Formularze. 5. CSS - selektory.

Rodzaj formy

Obszar tematyczny szkolenia

Adresat szkolenia

Kierownik kursu

Prowadzący kurs

Ilość godzin lekcyjnych

Cena

Kurs doskonalący technologie informacyjne Nauczyciele informatki szkół podstawowych Anna Dylak Kamil Prozorowski 8 120
Blog w edukacji - rozwiń

1. Rejestracja i podstawowa obsługa bloga na bezpłatnych platformach (w tym Wordpress). 2. Blog jako łatwe i skuteczne narzędzie dzielenia się wiedzą i przekazywania informacji. 3. Przykłady zastosowania bloga w edukacji.

Rodzaj formy

Obszar tematyczny szkolenia

Adresat szkolenia

Kierownik kursu

Prowadzący kurs

Ilość godzin lekcyjnych

Cena

Kurs doskonalący technologie informacyjne Nauczyciele klas I-III, Nauczyciele szkół podstawowych, Nauczyciele gimnazjów Anna Dylak Anna Dylak 4 35
Learning Apps - tworzenie interaktywnych narzędzi edukacyjnych - rozwiń

1. Zakładanie konta, obsługa i zasoby platformy LearningApps. 2. Przygotowanie własnych, interaktywnych aplikacji. 3. Tworzenie klasy i kont uczniów.

Rodzaj formy

Obszar tematyczny szkolenia

Adresat szkolenia

Kierownik kursu

Prowadzący kurs

Ilość godzin lekcyjnych

Cena

Kurs doskonalący technologie informacyjne Nauczyciele klas I-III, Nauczyciele szkół podstawowych, Nauczyciele gimnazjów Anna Dylak Anna Dylak 4 35
Tworzenie prezentacji online - rozwiń

1. Przegląd bezpłatnych narzędzi do tworzenia prezentacji online. 2. Tworzenie prezentacji w wybranych aplikacjach.

Rodzaj formy

Obszar tematyczny szkolenia

Adresat szkolenia

Kierownik kursu

Prowadzący kurs

Ilość godzin lekcyjnych

Cena

Warsztaty metodyczne technologie informacyjne Nauczyciele klas I-III, Nauczyciele szkół podstawowych, Nauczyciele gimnazjów Anna Dylak Anna Dylak 4 35
Jak utworzyć test lub ankietę online? - rozwiń

1. Prezentacja bezpłatnych narzędzi do opracowania i zdalnego przeprowadzania testu/ankiety. 2. Tworzenie testu/ankiety online - ćwiczenia praktyczne. 3. Udostępnianie testu/ankiety innym użytkownikom.

Rodzaj formy

Obszar tematyczny szkolenia

Adresat szkolenia

Kierownik kursu

Prowadzący kurs

Ilość godzin lekcyjnych

Cena

Warsztaty metodyczne technologie informacyjne Nauczyciele klas I-III, Nauczyciele szkół podstawowych, Nauczyciele gimnazjów Anna Dylak Anna Dylak 4 35
C++ w szkole podsawowej - rozwiń

1. Ewolucja standardu C++, tworzenie pierwszej aplikacji 2. Komponenty programu, koncepcja przestrzeni nazw 3. Zmienne i stałe 4. Wyrażenia instrukcje i operatory 5. Sterowanie przebiegiem działania programu 6. Funkcje

Rodzaj formy

Obszar tematyczny szkolenia

Adresat szkolenia

Kierownik kursu

Prowadzący kurs

Ilość godzin lekcyjnych

Cena

Kurs doskonalący technologie informacyjne Nauczyciele informatyki szkół podstawowych Anna Dylak Kamil Prozorowski 8 120
Aplikacje mobilne w efektywnym nauczaniu - rozwiń

asoby edukacyjne przydatne do realizacji treści programowych; • WebQuest – jak realizować projekt w sieci; • aplikacje mobilne – możliwości ich wykorzystania w praktyce szkolnej; • możliwości dysku Google.

Rodzaj formy

Obszar tematyczny szkolenia

Adresat szkolenia

Kierownik kursu

Prowadzący kurs

Ilość godzin lekcyjnych

Cena

Kurs doskonalący technologie informacyjne zainteresowani nauczyciele Edyta Zarembska-Marciniak Edyta Zarembska-Marciniak 4 35
Content and Language Integrated Learning - jak systemowo prowadzić nauczanie dwujęzyczne w szkole: warsztaty dla nauczycieli języka angielskiego w oddziałach dwujęzycznych i nauczycieli uczących dwujęzycznie przedmiotów niejęzykowych - rozwiń

1. Czym jest CLIL. 2. Zasady współpracy i współdziałania uczących w oddziałach dwujęzycznych 3. Baza materiałów dydaktycznych. 4. Tworzenie scenariuszy lekcji - standardy i zasady.

Rodzaj formy

Obszar tematyczny szkolenia

Adresat szkolenia

Kierownik kursu

Prowadzący kurs

Ilość godzin lekcyjnych

Cena

Kurs doskonalący wdrażanie dwujęzyczności nauczyciele języka angielskiego w oddziałach dwujęzycznych i nauczyciele przedmiotów nauczanych dwujęzycznie (szkoły podstawowe) Jolanta Perczak Jolanta Perczak 3 30
ENGLISH 4 TEACHERS. Level 2 - kurs dla nauczycieli szkół podstawowych i przedszkoli przygotowujący do poziomu Intermediate (ponadpodstawowy/ B1) - rozwiń

1.Rozwijanie kompetencji językowych na potrzeby podstawowej komunikacji i funkcjonowania w sytuacjach życia codziennego, pracy, czasu wolnego i podróży . 2. Tworzenie prostych i spójnych tekstów na tematy znane lub leżące we własnym obszarze zainteresowań, opisywanie doświadczeń, wydarzeń, pragnień i aspiracji oraz zwięzłe przedstawienie swoich opinii i planów. 3. Rozwój wszystkich sprawności językowych (słuchanie, czytanie, mówienie i pisanie).

Rodzaj formy

Obszar tematyczny szkolenia

Adresat szkolenia

Kierownik kursu

Prowadzący kurs

Ilość godzin lekcyjnych

Cena

Kurs doskonalący wdrażanie dwujęzyczności Nauczyciele przedszkoli i szkół podstawowych Jolanta Perczak Jolanta Perczak 70 1500
Czytanie?! O, nie! czyli słów kilka o lekcji wokół tekstu czytanego - rozwiń

1. Cechy czytania ze zrozumieniem jako umiejętności receptywnej i wynikające z nich praktyczne wnioski. 2. Podstawowe błędy nauczycieli w rozwijaniu umiejętności czytania ze zrozumieniem i sposoby ich eliminacji. 3. Właściwe techniki rozwoju umiejętności czytania, model lekcji sprzyjający ich wykorzystaniu oraz strategie samodzielnego czytania.

Rodzaj formy

Obszar tematyczny szkolenia

Adresat szkolenia

Kierownik kursu

Prowadzący kurs

Ilość godzin lekcyjnych

Cena

Kurs doskonalący wdrażanie dwujęzyczności Nauczycielki i nauczyciele języka angielskiego w szkole podstawowej w klasach IV-VIII Jolanta Perczak Karolina Stróżycka 2 30
Zabawa w czytanie, czyli pierwsze kroki w nauce czytania w języku obcym - rozwiń

1. Czytanie głośne a czytanie ze zrozumieniem, czyli kilka słów o podstawowych założeniach i metodach praktykowanych w nauczaniu czytania w języku angielskim na etapie wczesnoszkolnym. Zabawa w czytanie, czyli techniki ludyczne wspomagające naukę czytania na etapie wczesnoszkolnym - teoria a praktyka.

Rodzaj formy

Obszar tematyczny szkolenia

Adresat szkolenia

Kierownik kursu

Prowadzący kurs

Ilość godzin lekcyjnych

Cena

Kurs doskonalący wdrażanie dwujęzyczności Nauczycielki i nauczyciele języka angielskiego w szkole podstawowej w klasach I-III Jolanta Perczak Karolina Stróżycka 2 30
Zabawa w wymowę, czyli o miejscu wymowy we wczesnoszkolnym nauczaniu języka angielskiego - rozwiń

1. Rozgrzewka fonetyczna. 2. Podstawowe błędy w wymowie popełniane przez polskich uczniów 3. Zabawa w wymowę, czyli techniki ludyczne wspomagające naukę wymowy.

Rodzaj formy

Obszar tematyczny szkolenia

Adresat szkolenia

Kierownik kursu

Prowadzący kurs

Ilość godzin lekcyjnych

Cena

Kurs doskonalący wdrażanie dwujęzyczności Nauczycielki i nauczyciele języka angielskiego w przedszkolu i szkole podstawowej w klasach I-III Jolanta Perczak Karolina Stróżycka 2 30
Współpraca zespołu nauczycieli uczących w oddziałach dwujęzycznych. Wyzwania – pomysły – rozwiązania - rozwiń

1. Praca zespołowa nauczycieli – wyzwania, ograniczenia i korzyści 2. Modele współpracy nauczycieli uczących w oddziałach dwujęzycznych 3. Udział w mini-lekcji w roli uczniów 4. Metodyczna giełda pomysłów na edukację językową

Rodzaj formy

Obszar tematyczny szkolenia

Adresat szkolenia

Kierownik kursu

Prowadzący kurs

Ilość godzin lekcyjnych

Cena

Warsztaty metodyczne wdrażanie dwujęzyczności nauczyciele przedmiotowi i nauczyciele języka angielskiego uczący w oddziałach dwujęzycznych liceum Krystyna Łasowska dr Anna Basińska 5 80
Wspieranie edukacji językowej w przedszkolu - rozwiń

1. Po co dziecku w wieku przedszkolnym nauka języka? 2. W jaki sposób dzieci uczą się języka obcego? 3. Warunki skutecznej edukacji językowej w przedszkolu 4. Nowe technologie w przedszkolu a nauka języka obcego 5. Jak mogę wspierać edukację językową dzieci w przedszkolu jeśli nie znam języka?

Rodzaj formy

Obszar tematyczny szkolenia

Adresat szkolenia

Kierownik kursu

Prowadzący kurs

Ilość godzin lekcyjnych

Cena

Warsztaty metodyczne wdrażanie dwujęzyczności nauczyciele edukacji przedszkolnej (szkolenie skierowane jest do nauczycieli wychowania przedszkolnego pracujących w przedszkolach, nie do nauczycieli języków obcych w przedszkolu) Krystyna Łasowska dr Anna Basińska 4 70
Graficzna organizacja materiału uczenia się - rozwiń

1. Warunki skutecznego zapamiętywania 2. Wspieranie myślenia i uczenia się poprzez tworzenie graficznego zapisu treści 3. Pomysły na graficzną organizację treści

Rodzaj formy

Obszar tematyczny szkolenia

Adresat szkolenia

Kierownik kursu

Prowadzący kurs

Ilość godzin lekcyjnych

Cena

Warsztaty metodyczne wdrażanie dwujęzyczności nauczyciele przedmiotowi i nauczyciele języka angielskiego uczący w oddziałach dwujęzycznych Tomasz Kopydłowski dr Anna Basińska 4 70

Kontakt

 Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie

ul. Bolesława Chrobrego 15
64-100 Leszno

tel. 65 529 90 62
fax 65 529 31 09
NIP: 697-10-20-103
REGON: 00 1387 29 0000 000
e-mail: oswiata@cdn.leszno.pl

Numer rachunku PKO Bank Polski S.A. 24 1020 4027 0000 1702 1519 5287

Dane do faktury

Nabywca:

Województwo Wielkopolskie

Al. Niepodległości 34

61-714 Poznań

NIP: 778 13 46 888

Odbiorca:

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie

ul. Bolesława Chrobrego 15

64-100 Leszno

Redakcja

Godziny urzędowania

Sekretariat

poniedziałek - 8:00 - 16:00
wtorek-piątek 7:30 - 15:30


Organizacja szkoleń
poniedziałek - piątek: 7.30-15.30, parter/pokój nr 13


Biblioteka

Leszno pn – pt 9.00 – 18.00
Filia Rawiczu i Kościanie pn, wt, pt 9.00 – 17.00
śr, cz 9:00 - 16:00
Filia w Gostyniu - pn, wt, pt 9:00 - 17:00
śr 9:00 - 16:00
cz 9:00 - 16:00

 

Obserwuj Nas

Bądź na bieżąco z informacjami CDN Leszno