• Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie

Aktualności

Uwaga! Konkurs "Wirtualna lekcja"

Zapraszamy do udziału w konkursie «Wirtualna lekcja».

Konkurs adresowany jest do nauczycieli bibliotekarzy bibliotek szkolnych i pedagogicznych województwa wielkopolskiego.

Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu scenariusza wirtualnej lekcji bibliotecznej dla uczniów szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej .

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest samodzielne wykonanie pracy oraz złożenie w terminie do 15 października 2020 roku

(decyduje data stempla pocztowego) pracy konkursowej w wersji papierowej z linkiem  do prezentacji lekcji w Internecie wraz z Kartą uczestnika.

Zachęcamy do udziału!

Regulamin konkursu oraz karta uczestnika dostępne na stronie organizatora:

https://www.pbp.poznan.pl/node/18

 

Kontakt

 Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie

ul. Bolesława Chrobrego 15
64-100 Leszno

tel. 65 529 90 62
fax 65 52