• Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie

Aktualności

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Lesznie poleca

21 marca – Światowy Dzień Poezji

 

Święto to ustanowione zostało przez UNESCO w 1999 r. Obchodzone jest co roku w dniu 21 marca, a główne uroczystości tego święta odbywają się w Paryżu.

Światowy Dzień Poezji jest dniem promocji czytania, pisania, publikowania i nauczania poezji na całym świecie. W Polsce i na świecie organizowane są w tym czasie kampanie zachęcające do czytania i pisania poezji. W niektórych krajach dzień ten obchodzony jest w październiku lub listopadzie. Kwiecień jest miesiącem poezji w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie.

 

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Lesznie, w ramach serii wydawniczej Biblioteka Krytyki Literackiej Kwartalnika „Nowy Napis”, poleca :

 

Dorota Heck. Topika, tren i tło. O poezji Wojciecha Wencla.

Kraków : Instytut Literatury, 2019.

Sygn. 95090

Zbigniew Chojnowski. Postacie kobiecości. O poezji Kazimiery Iłłakowiczówny.

Kraków : Instytut Literatury, 2019.

Sygn. 95091

Rafał Brasse. Metaforyczny realizm. O twórczości Tadeusza Gajcego.

Kraków ; Instytut Literatury, 2020.

Sygn. 95321

 

Bartosz Suwiński. Anegdota o istnieniu. O twórczości Haliny Poświatowskiej.

Kraków : Instytut Literatury, 2020.

Sygn. 95323

Wacław Lewandowski. Poeta niemodny. O twórczości poetyckiej Jana Lechonia.

Kraków : Instytut Literatury, 2020.

Sygn. 95327

 

Bartosz Małczyński. Wierszem zbawić ludzkość. Poezja Anny Świrszczyńskiej.

Kraków : Instytut Literatury, 2020.

Sygn. 95328

Jerzy Sikora. Żywe ryby na piasku. Poeci londyńskich „Kontynentów”.

Kraków : Instytut Literatury, 2019.

Sygn. 95120

Jan Błoński. Język właściwie użyty. Szkice o poezji polskiej drugiej połowy XX wieku.

Kraków ; Instytut Literatury, 2019.

Sygn. 95206