• Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie

Nowości

Wybrane nowości biblioteczne – Styczeń 2019

1. #sexedpl : rozmowy Anji Rubik o dojrzewaniu, miłości i seksie / autorka i założycielka projektu: Anja Rubik. - Warszawa : W. A. B. - Grupa Wydawnicza Foksal, 2018.

Hasła przedmiotowe: Wychowanie seksualne , Życie seksualne , Młodzież , Tożsamość płciowa , Ciąża , Pokwitanie , Higiena , Choroby weneryczne , Przemoc , Rozwój psychofizyczny dziecka , Poradnik , Wywiad dziennikarski

Sygnatura: 94815

 

2. A może nie ma się czego bać? : jak zmienić lęk w ciekawość / Leszek Mellibruda, Dagny Kurdwanowska. - Warszawa : Edipresse Polska, copyright 2018.

(Edipresse Książki)

Hasła przedmiotowe: Lęk , Otwartość poznawcza , Poczucie własnej wartości , Przezwyciężanie lęku , Niepowodzenie , Relacje międzyludzkie , Stres , Odpowiedzialność , Poradnik

Sygnatura: 94833

 

3. Akademia wychowania : dowiedz się, jak pokonać wszystkie problemy wychowawcze i zapewnić dziecku właściwy rozwój / Michał Kędzierski. - Warszawa : Buchmann - Grupa Wydawnicza Foksal, copyright 2018.

Hasła przedmiotowe: Dziecko , Wychowanie , Poradnik

Sygnatura: 94836

 

4. Bierność i bezrobocie młodzieży w Polsce / Kamila Kaczmarczyk. - Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2016.

Hasła przedmiotowe: Bezrobocie , Bierność społeczna , Młodzież , Grecja , Niemcy , Polska , Włochy

Sygnatura: 94775

 

5. Coaching kariery : doradztwo zawodowe w warunkach współczesnego rynku pracy / Małgorzata Sidor-Rządkowska. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2018.

(HR)

Hasła przedmiotowe: Coachin , Kariera , Poradnictwo zawodowe , Zarządzanie zasobami ludzkimi (HRM) , Opracowanie

Sygnatura: 94757-Czyt.-XXIII-C

 

6. Codzienne gry i zabawy dla dzieci z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego : 100 zajęć wzmacniających dzieci z problemami sensorycznymi / Barbara Sher ; przekład Katarzyna Bereda-Rosołek. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2018.

(Biblioteka IS)

Hasła przedmiotowe: Zaburzenia integracji percepcyjno-motorycznej , Integracja percepcyjno-motoryczna , Zaburzenia , Korekcja , Terapia zabawą

Sygnatura: 94834

 

7. Etnopedagogika w kontekście wielokulturowości i ustawicznie kształtującej się tożsamości / Jerzy Nikitorowicz. - Wydanie 2. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2018.

(PNiP)

Hasła przedmiotowe: Edukacja międzykulturowa , Edukacja regionalna , Świadomość społeczna , Wielokulturowość , Podręcznik

Sygnatura: 94779

 

8. Innowacje w nauczaniu szkolnym / Erich Petlák ; tłumaczenie Artur Sobótka. - Kraków : Wydawnictwo Petrus, copyright 2017.

Hasła przedmiotowe: Efektywność nauczania , Innowacje , Myślenie twórcze , Metody aktywizujące (pedagogika) , Osiągnięcia szkolne , Uczenie się

Sygnatura: 94781

 

9. Jak pomagać (a nie szkodzić) uczniom ocenianiem szkolnym / Bolesław Niemierko. - Sopot : Smak Słowa, 2018.

Hasła przedmiotowe: Nauczanie - efektywność , Oceny szkolne - metody , Nauczyciele - a uczniowie , Poradniki

Sygnatura: 94782

 

10. Metody badań online / red. Piotr Siuda. - [Gdańsk] : Wydaw. Naukowe Katedra, cop. 2016.

Hasła przedmiotowe: Ankieta - metody , Internet - stosowanie , Socjologia - metodologia , Wywiad socjologiczny - metody

Sygnatura: 94783-Czyt.-XII-A

 

11. Metodyka procesu resocjalizacji w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych / Michał Kranc. - Wydanie I. - Kraków : Impuls, 2018.

Hasła przedmiotowe: Pedagogika resocjalizacyjna - metody - Polska , Placówki opiekuńczo-wychowawcze - Polska , Młodzież trudna - resocjalizacja - Polska , Młodociani przestępcy - resocjalizacja - Polska

Sygnatura: 94784-Czyt.-XX-C-5

 

12. Międzypokoleniowe relacje młodzieży z rodzicami : wybrane konteksty edukacyjne / redakcja naukowa Ewa Karmolińska-Jagodzik. - Leszno : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistycznej im. Króla Stanisława Leszczyńskiego, 2016.

(Studia i Monografie Wyższej Szkoły Humanistycznej w Lesznie)

Hasła przedmiotowe: Relacje międzypokoleniowe , Wychowanie w rodzinie

Sygnatura: 94830-Czyt.-XXVI-7e

 

13. Mit pracy domowej / Alfie Kohn ; przekład z języka angielskiego Anna Boniszewska. - Podkowa Leśna : Wydawnictwo MiND, copyright 2018.

Hasła przedmiotowe: Praca domowa ucznia , Poradnik

Sygnatura: 94785

 

14. Nieśmiali, skryci i społecznie niedopasowani : przewodnik po życiu z zespołem Aspergera / Cynthia Kim ; tłumaczenie Joanna Gilewicz. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, copyright 2018.

(Spektrum)

Hasła przedmiotowe: Zespół Aspergera , Chorzy z zespołem Aspergera - jakość życia , Poradniki

Sygnatura: 94786

 

15. Nowe wychowanie seksualne / Agnieszka Stein. - Warszawa : Wydawnictwo Mamania, copyright 2018.

Hasła przedmiotowe: Relacje międzyludzkie , Wychowanie w rodzinie , Seksualność , Dojrzewanie , Poradnik

Sygnatura: 94787

 

16. Opieka szkoły nad dzieckiem z rodziny patologicznej / Daria Becker-Pestka. - Warszawa : CeDeWu, 2017.

Hasła przedmiotowe: Dziecko trudne , Dziecko zaniedbane , Opieka społeczna , Pedagodzy szkolni , Pedagogika opiekuńcza , Rodzina , Szkolnictwo , Polska , Monografia

Sygnatura: 94788

 

17. Płynne pokolenie / Zygmunt Bauman, Thomas Leoncini ; z włoskiego przełożył Szymon Żuchowski. - Warszawa : Czarna Owca, 2018.

Hasła przedmiotowe: Bauman, Zygmunt (1925-2017) , Leoncini, Thomas (1985- ) , Filozofia kultury , Komunikacja społeczna , Kultura masowa , Postmodernizm , Społeczeństwo konsumpcyjne , Zmiana społeczna , Wywiad-rzeka

Sygnatura: 94798

 

18. Psychologia kochania / Piotr Olesiński. - Warszawa : Difin, 2018.

(Engram)

Hasła przedmiotowe: Miłość , Relacje międzyludzkie , Monografia

Sygnatura: 94797

 

19. Psychoterapia bez makijażu : rozmowy o terapeutycznych niepowodzeniach / Tomasz Witkowski ; rozmawia z psychoterapeutami: Jerzym Aleksandrowiczem, Mają Filipiak, Ewą Pragłowską, Andrzejem Śliwerskim, Jackiem Bombą, lelarzem: Maciejem Zatońskim, byłym psychoterapeutą: Konradem Gorzelakiem oraz pacjentami: Włodkiem, Paulą, Sylwią, Olą, Michałem, Michałem K. i Agnieszką P. - Wrocław : Bez Maski, 2018.

Hasła przedmiotowe: Psychologia - błędy , Skuteczność psychoterapii , Psychoterapia , Relacja terapeutyczna , Wywiad dziennikarski , Publicystyka

Sygnatura: 94835

 

20. Rozpoznawanie predyspozycji przestępczych jako forma prewencji kryminalnej / Arkadiusz Gliszczyński. - Kraków : Impuls, 2017.

Hasła przedmiotowe: Przestępczość - zapobieganie - metody - Polska - 21 w , Psychologia kryminalistyczna - metody - Polska - 21 w , Ofiary przestępstw - psychologia , Przestępczość - zapobieganie - prawo - Polska - 21 w , Profilowanie kryminalne - Polska

Sygnatura: 94799

 

21. Sekret dzieciństwa / Maria Montessori ; przekład Luiza Krolczuk-Wyganowska ; redakcja naukowa przekładu i przedmowa do wydania polskiego Sylwia Camarda. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN : Association Montessori Internationale, 2018.

Hasła przedmiotowe: Metoda Montessori , Rozwój psychofizyczny dziecka , Opracowanie

Sygnatura: 94800

 

22. Sensorycznie każdego dnia : propozycje zajęć dla dzieci z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego / Christine Meier, Judith Richle ; przekł. Marian Leon Kalinowski. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2018.

Hasła przedmiotowe: Gry i zabawy dziecięce , Integracja percepcyjno-motoryczna , Rozwój psychofizyczny dziecka , Dziecko , Sprawność motoryczna , Sprawność fizyczna , Poradnik

Sygnatura: 94838

 

23. Szczęśliwi nauczyciele zmieniają świat : praktyka uważności dla nauczycieli i uczniów / Thich Nhat Hanh, Katherine Weare ; z przedmową Joan Kabat-Zinna ; [przekład Anna Czechowska]. - Warszawa : Mamania, 2018.

Hasła przedmiotowe: Nauczyciele , Uczniowie , Regulacja emocji , Buddyzm , Poradnik

Sygnatura: 94803

 

24. Teoria i praktyka kształcenia integracyjnego osób z niepełnosprawnością w Polsce w latach 1989-2014 / Danuta Apanel. - Wyd. 3. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2017.

Hasła przedmiotowe: Kształcenie integracyjne - Polska - od 1989 r

Sygnatura: 94804

 

25. Uczymy dzieci programowania : przyjazny przewodnik po programowaniu w Pythonie / Bryson Payne ; [przekład Maciej Baranowski]. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018.

Hasła przedmiotowe: Python (język programowania) , Programowanie (informatyka) , Podręcznik

Sygnatura: 94773

 

26. Wierszowane zawody / Magdalena Dawidziuk-Stach ; [ilustracje Agata Fuks, Joanna Szybist]. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2017.

Hasła przedmiotowe: Zawód , Wiersze

Sygnatura: 94807

 

27. Wywiad diagnostyczny z dziećmi i młodzieżą : rozpoznanie zgodne z DSM-5® / James Morrison, Kathryn Flegel ; tłumaczenie Robert Andruszko. - Wydanie I. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, copyright 2018.

(Psychiatria i Psychoterapia)

Hasła przedmiotowe: Diagnostic and statistical manual of mental disorders , Psychiatria dzieci i młodzieży - metody , Choroby psychiczne - pediatria , Diagnostyka - metody , Wywiad lekarski - metody , Psychologia kliniczna - metody , Podręczniki akademickie

Sygnatura: 94808

 

28. Zasoby osobiste młodzieży nieprzystosowanej społecznie : uwarunkowania środowiskowe / Karol Konaszewski, Łukasz Kwadrans. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2018.

Hasła przedmiotowe: Adaptacja społeczna , Badania ilościowe , Młodzież trudna , Niedostosowanie społeczne , Pedagogika resocjalizacyjna , Rezyliencja , Rozwój psychofizyczny młodzieży , Wsparcie społeczne , Zaburzenia zachowania , Monografia

Sygnatura: 94811

 

29. Zawodowo od nowa / Jon Acuff ; tł. Paulina Wojnakowska, Joanna Mandrosz. - Warszawa : Samo Sedno, 2016.

Hasła przedmiotowe: Praca - kariera - poradnik , Rozwój zawodowy

Sygnatura: 94812

 

 

Oprac. H. Krasoń

CDN – PBP Leszno

Kontakt

 Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie

ul. Bolesława Chrobrego 15
64-100 Leszno

tel. 65 529 90 62
fax 65 529 31 09
NIP: 697-10-20-103
REGON: 00 1387 29 0000 000
e-mail: oswiata@cdn.leszno.pl

Numer rachunku PKO Bank Polski S.A. 24 1020 4027 0000 1702 1519 5287

Dane do faktury

Nabywca:

Województwo Wielkopolskie

Al. Niepodległości 34

61-714 Poznań

NIP: 778 13 46 888

Odbiorca:

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie

ul. Bolesława Chrobrego 15

64-100 Leszno

Redakcja

Godziny urzędowania

Sekretariat

poniedziałek - 8:00 - 16:00
wtorek-piątek 7:30 - 15:30


Organizacja szkoleń
poniedziałek - piątek: 7.30-15.30, parter/pokój nr 13


Biblioteka

Leszno pn – pt 9.00 – 18.00
Filia Rawiczu i Kościanie pn, wt, pt 9.00 – 17.00
śr, cz 9:00 - 16:00
Filia w Gostyniu - pn, wt, pt 9:00 - 17:00
śr 9:00 - 16:00
cz 9:00 - 16:00

 

Obserwuj Nas

Bądź na bieżąco z informacjami CDN Leszno