• Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie

Zestawienia bibliograficzne

Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Książki:

1. Dydaktyka specjalna : od wzorca do interpretacji / Joanna Głodkowska. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017.

Sygnatura: 94581

2. Dydaktyka specjalna : wybrane zagadnienia / red. nauk. Janina Wyczesany. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2014.

Sygnatura: 91669-Czyt.-XX-K-1

3. Metoda Dobrego Startu we wspomaganiu rozwoju, edukacji i terapii pedagogicznej / Marta Bogdanowicz. - Wydanie 1 poszerzone. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2014.

Sygnatura: 94213

4. Nowe programy edukacyjno-terapeutyczne dla II etapu nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym / Alicja Tanajewska, Renata Naprawa. - Gdańsk : Grupa Wydawnicza Harmonia - Wydawnictwo Harmonia, 2017.

Sygnatura: 94536-Czyt. XXII A3

5. Organizacja i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi w systemie edukacji polskiej i brytyjskiej / Barbara Adamiak, Jolanta Boryszewska, Natalia Malenko. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2017.

Sygnatura: 94662-Czyt.-XX-K-1

6. Rodzina uczniów zdolnych / Sylwia Gwiazdowska-Stańczak, Andrzej E. Sękowski. - Warszawa : Difin, 2018.

(Engram)

Sygnatura: 94633

7. Specjalne potrzeby edukacyjne / Agnieszka Olechowska. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016.

Sygnatura: 93746

8. Specjalne potrzeby edukacyjne uczniów z niepełnosprawnościami : charakterystyka, specyfika edukacji i wsparcie / Piotr Plichta, Iwona Jagoszewska, Joanna Gładyszewska-Cylulko, Bernadeta Szczupał, Agnieszka Drzazga, Beata Cytowska. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2017.

Sygnatura: 94396-Czyt.-XX-K

9. Sprawdzone metody w edukacji specjalnej i włączającej : strategie nauczania poparte badaniami / David Mitchell ; przekład Juliusz Okuniewski. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2016.

Sygnatura: 94020, 94021-Czyt. XX K

10. Umiejętności społeczne dzieci : kształtowanie rozwoju emocjonalno-społecznego dzieci w normie rozwojowej i dzieci ze specjalnymi potrzebami / [redakcja] Aneta Jegier, Beata Szurowska. - Warszawa : Difin, 2017.

(Engram)

Sygnatura: 94397

 

 

Artykuły z czasopism:

1. BIBLIOTERAPIA dziecka ze specjalnymi potrzebami / Maria Kożuchowska // Remedium. - 2017, nr 1, s.13-14

2. DZIAŁALNOŚĆ pozalekcyjna szansą reintegracji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi / Jan A. Malinowski [i in.] // Wychowanie na co Dzień. - 2006, nr 4-5, s.39-40

3. DZIECKO o specjalnych potrzebach edukacyjnych w szkole ogólnodostępnej - dyskurs definicyjno-koncepcyjny / Marzenna Zaorska // Wychowanie na co Dzień. - 2016, nr 1, s.18-22

4. DZIECKO ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi / Agata Rusin // Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane. - 2016/2017, nr 3, s.106-109

5. DZIECKO ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi wynikającymi z korowo uwarunkowanych zaburzeń mowy - podstawy teoretyczne i implikacje dla nauczycielskiej praktyki / Marelan Kurowska // Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane. - 2016 / 2017, nr 3, s.28-44

6. ETAP edukacji a szanse na wsparcie w ocenie nauczycieli realizujących specjalne potrzeby edukacyjne uczniów / Anna Ozda // Wychowanie na co Dzień. - 2015, nr 6, s.3-7

7. JAKI podręcznik dla ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi? : kilka uwag na marginesie dyskusji medialnej o nowym, darmowym i powszechnym podręczniku/ Zenon Gajdzica // Wychowanie na co Dzień. - 2015, nr 1, s.3-7

8. JĘZYK polski w kształceniu uczniów ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi wynikającymi z różnic kulturowych / Marta Krasucka-Betiuk // Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane. - 2016/2017, nr 3, s.45-53

9. NIEDOSTOSOWANIE społeczne nieletnich a obniżona sprawność intelektualna - praca z uczniem o szczególnych potrzebach edukacyjnych i rozwojowych / Justyna Siemionow // Szkoła Specjalna. - 2014, nr 5, s.350-359

10. NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ, czyli każde dziecko jest inne / Oksana Kotormus // Nowa Szkoła. - 2015, nr 3, s.46-48

11. PRAWA nauczycieli w pracy z uczniami ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi / Agnieszka Olechowska //Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane. - 2016/2017, nr 3, s.7-12

12. PROCES wspierania dziecka ze specjalnymi potrzebami komunikacyjnymi w zakresie rozwijania kompetencji społecznych / Iwona Konieczna, Katarzyna Cichocka-Segiet // Szkoła Specjalna. - 2016, nr 4, s.279-268

13. PRZEKONANIA nauczycieli na temat edukacji włączającej uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi : raport z badań / Katarzyna Ćwirynkało, Agnieszka Żyta // Szkoła Specjalna. - 2015, nr 4, s.245-259

14. PRZYGOTOWANIE nauczycieli do pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych / Tamara Zacharuk // Opieka. Wychowanie. Terapia. - 2001, nr 3, s.37-38

15. RODZICE o izolacji dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w niejednolitej enklawie informacyjnej / Iwona Myśliwczyk, Sławomir Przybylski // Szkoła Specjalna. - 2016, nr 2, s.85-96

16. SPECJALNE potrzeby edukacyjne wyzwaniem dla edukacji XXI wieku / Elżbieta Trojan // Nowa Szkoła. - 2015, nr 9, s.53-58

17. SZKOŁY sobie bliskie / Ewa Kaleta // Psychologia w Szkole. - 2014, nr 5, s.59-64

Dzieci niepełnosprawne w szkołach integracyjnych i specjalnych.

18. WSPARCIE dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych / Karolina Appelt // Remedium. - 2017, nr 1, s.1-5

19. ZYSKI z integracji / Przemysław Bąbel // Psychologia w Szkole. - 2014, nr 5, s.53-58

Integracja dzieci niepełnosprawnych w szkole.

 

 

Oprac. Ewa Staniszewska

CDN-PBP w Lesznie

 

Kontakt

 Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie

ul. Bolesława Chrobrego 15
64-100 Leszno

tel. 65 529 90 62
fax 65 529 31 09
NIP: 697-10-20-103
REGON: 00 1387 29 0000 000
e-mail: oswiata@cdn.leszno.pl

Numer rachunku PKO Bank Polski S.A. 24 1020 4027 0000 1702 1519 5287

Dane do faktury

Nabywca:

Województwo Wielkopolskie

Al. Niepodległości 34

61-714 Poznań

NIP: 778 13 46 888

Odbiorca:

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie

ul. Bolesława Chrobrego 15

64-100 Leszno

Redakcja

Godziny urzędowania

Sekretariat

poniedziałek - 8:00 - 16:00
wtorek-piątek 7:30 - 15:30


Organizacja szkoleń
poniedziałek - piątek: 7.30-15.30, parter/pokój nr 13


Biblioteka

Leszno pn – pt 9.00 – 18.00
Filia Rawiczu i Kościanie pn, wt, pt 9.00 – 17.00
śr, cz 9:00 - 16:00
Filia w Gostyniu - pn, wt, pt 9:00 - 17:00
śr 9:00 - 16:00
cz 9:00 - 16:00

 

Obserwuj Nas

Bądź na bieżąco z informacjami CDN Leszno