• Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie

Zestawienia bibliograficzne

Życie i twórczość Sławomira Mrożka

Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Lesznie

 

Życie i twórczość Sławomira Mrożka

(wybór literatury z lat 1973-2013)

 

 

Bibliografia podmiotowa

 

1. Amor / Sławomir Mrożek. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1979.

2. Baltazar : autobiografia / Sławomir Mrożek ; [słowo wstępne Antoni Libera]. - Warszawa : Oficyna Literacka Noir sur Blanc, cop. 2006.

 

3. Człowiek według Mrożka : rysunki 1950-2000 / wybór i oprac. Stanisław Rosiek. - Gdańsk : ''Słowo/Obraz Terytoria'', 2000.

 

4. Dwa listy / Sławomir Mrożek. . - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1974 .

 

5. Dziennik. T. 1, 1962-1969 / Sławomir Mrożek. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2010.

 

6. Dziennik. T. 2, 1970-1979 / Sławomir Mrożek. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2012.

 

7. Dziennik. T. 3, 1980-1989 / Sławomir Mrożek ; [tł. fragm. z jęz .fr. Magdalena Kamińska-Maurugeon, z jęz. ang. Krzysztof Obłucki]. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2013.

 

8. Epoka "Szpilek" 1974-1982 / Sławomir Mrożek ; oprac. Stanisław Rosiek. - Gdańsk : „słowo/obraz terytoria, cop. 2005.

 

9. Jak zostałem filmowcem / Sławomir Mrożek ; wybór i oprac. Tadeusz Nyczek. - Warszawa : ''Noir sur Blanc'', 2004.

 

10. Jak zostałem recenzentem / Sławomir Mrożek ; wybór i oprac. Tadeusz Nyczek. - Warszawa : Wydawnictwo Noir sur Blanc, cop. 2005.

 

11. Krótkie, ale całe historie : opowiadania wybrane / Sławomir Mrożek. - Wyd. 1. w tej ed.. - Warszawa : Oficyna Literacka Noir sur Blanc, 2011.

 

12. Listy 1963-1975 / Mrożek, Tarn ; wstęp Erwin Axer, Sławomir Mrożek ; posł. i koment. Maria Prussak. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2009.

 

13. Maleńkie lato / Sławomir Mrożek. - Warszawa : ''Noir sur Blanc'', 2001.

 

14. Małe listy / Stanisław Mrożek ; [aut. rys. Sławomir Mrożek]. - Warszawa : ''Noir sur Blanc'', 2000.

 

15. Małe prozy / Sławomir Mrożek ; [wstęp, wybór oraz układ tekstów i grafik Tadeusz Nyczek]. - Kraków : Oficyna Literacka, 1990.

 

16. Miłość na Krymie : [komedia tragiczna w trzech aktach] / Sławomir Mrożek. - Warszawa : ''Noir sur Blanc'', cop. 1994.

 

17. Moniza Clavier / Sławomir Mrożek. - Kraków ; Wrocław : Wydawnictwo Literackie, 1983.

 

18. Od służby postępowi do "Postępowca" / Sławomir Mrożek ; oprac. Anna Rozwadowska i Stanisław Rosiek. - Gdańsk : ''Słowo/Obraz Terytoria'', cop. 1997.

 

19. Opowiadania / Sławomir Mrożek.- Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1981.

 

20. Opowiadania i donosy : 1980-1989 / Sławomir Mrożek. - Warszawa : ''Noir sur Blanc'', [1995].

 

21. Pamiętnik ; Ucieczka na południe / Sławomir Mrożek ; oprac. Anna Rozwadowska. - Warszawa : ''Noir sur Blanc'' ; Gdańsk : ''Słowo/Obraz Terytoria'', cop. 2000.

 

22. Pieszo / Sławomir Mrożek.- Warszawa : Czytelnik, 1983.

 

23. Polska w obrazach i inne polskie cykle / Sławomir Mrożek ; oprac. Stanisław Rosiek. - Gdańsk : ''Słowo/Obraz Terytoria'', cop. 1998.

 

24. Powieści / Sławomir Mrożek ; [oprac. graf. Tomasz Lec]. - Warszawa : ''Noir sur Blanc'', 1998.

 

25. Przez okulary 1960-1964 / Sławomir Mrożek ; oprac. Stanisław Rosiek. - Gdańsk : „Słowo/Obraz Terytoria”, cop. 2002.

 

26. Rysunki / Sławomir Mrożek. - Warszawa : „Iskry”, 1982.

 

27. Sztuki odnalezione małe i mniejsze / Sławomir Mrożek ; [posł. Tadeusz Nyczek]. - Warszawa : Oficyna Literacka Noir sur Blanc, cop. 2010.

 

28. Tango : sztuka w trzech aktach / Sławomir Mrożek.- Warszawa : Oficyna Literacka Noir sur Blanc, cop. 2010.

 

29. Tango ; Słoń ; Wesele w Atomikach ; Woda / Sławomir Mrożek.- Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1989.

 

30. Tango z samym sobą : utwory dobrane / Sławomir Mrożek ; koncepcja książki, wybór tekstów i wstęp Tadeusz Nyczek. - Warszawa : Oficyna Literacka Noir sur Blanc, 2009.

 

31. Teatr 1 / Sławomir Mrożek. - Warszawa : ''Noir sur Blanc'', [1995].

 

32. Teatr 2 / Sławomir Mrożek. - Warszawa : 'Noir sur Blanc'', [1996].

 

33. Teatr 3 / Sławomir Mrożek. - Warszawa : ''Noir sur Blanc'', 1997.

 

34. Teatr 4 / Sławomir Mrożek. - Warszawa : ''Noir sur Blanc'', 1997.

 

35. Teatr 5 / Sławomir Mrożek. - Warszawa : ''Noir sur Blanc'', 1998.

 

36. Teatr 6 / Sławomir Mrożek. - Warszawa : ''Noir sur Blanc'', 1998 .

 

37. Trzy dłuższe historie / Sławomir Mrożek. - Warszawa : Oficyna Literacka Noir sur Blanc, 2012.

 

38. Ucieczka na południe / Sławomir Mrożek ; [oprac. graf. Tomasz Lec]. - Warszawa : ''Noir sur Blanc'', 2002.

 

39. Utwory sceniczne. T. 1 / Sławomir Mrożek. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1973.

 

40. Utwory sceniczne. T. 2 / Sławomir Mrożek. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1973.

 

41. Utwory sceniczne nowe / Sławomir Mrożek.- Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1975.

 

42. Uwagi osobiste / Sławomir Mrożek. - Oficyna Literacka Noir sur Blanc, 2007.

 

43. Wielebni : przedstawienie[!] w dwóch aktach / Sławomir Mrożek. - Warszawa : ''Noir sur Blanc'', 2001.

 

44. Wybór dramatów. T. 1 / Sławomir Mrożek ; [oprac. red. Mirosław Grabowski]. - Warszawa : ''Noir sur Blanc'', 2000.

 

45. Wybór dramatów. T. 2 / Sławomir Mrożek ; [oprac. red. Mirosław Grabowski]. - Warszawa : ''Noir sur Blanc'', 2000.

 

46. Wybór dramatów i opowiadań / Sławomir Mrożek.- Wyd. 2 i 3.- Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1975.

 

47. Wybór dramatów i opowiadań / Sławomir Mrożek.- Wyd. 2.- Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1978.

 

48. Życie i inne okoliczności / Sławomir Mrożek ; [wybór, wstęp i oprac. Tadeusz Nyczek]. -

Warszawa : ''Noir sur Blanc'', 2003.

 

 

 

Bibliografia przedmiotowa

 

1. Antropologia i groteska w dziełach Sławomira Mrożka / Elżbieta Sidoruk ; Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza. Oddział Białostocki. - Białystok : TLAM. OB : Zakład Teorii i Antropologii Literatury w Instytucie Filologii Polskiej. Filia Uniwersytetu Warszawskiego, 1995.

 

2. Co dalej panie Mrożek? / Jacek Żakowski. - Warszawa : ''Iskry'', 1996.

 

3. Dramaturgia Sławomira Mrożka / Małgorzata Sugiera. - Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych ''Universitas'', cop. 1996.

 

4. Dramaturgia Sławomira Mrożka : (Tango, Emigranci) / Joanna Chojka. - Gdańsk : Wydawnictwo Marek Rożak, 1994.

 

5. Mrożek / Jan Kłossowicz ; transl. [from Pol.] by Christina Cenkalska. - Warsaw :Authors Agency : ''Czytelnik'', 1980.

 

6. Mrożek / Halina Stephan ; [przygot. wersji polskiej Joanna Zach-Błońska]. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1996.

 

7. Mrożek à la russe : teatralna recepcja dramaturgii Sławomira Mrożka w rosyjskim kręgu językowo-kulturowym / Irina Lappo. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2007.

 

8. Mrożek Festival : Cracow, 15th-29th June 1990 / [red. Anna Stafiej ; oprac. graf. Lech Przybylski].

- Cracow : Mrożek Festival, 1990.

 

9. Mrożek w Gdańsku / do dr. podał Jan Ciechowicz. - Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 1998.

 

10. O "Tangu" i "Emigrantach" Sławomira Mrożka / Barbara Gutkowska. - Katowice : ''Książnica'', 1998.

 

11. Sławomir Mrożek / [wstęp] Marta Kijowska ; [Red. Elżbieta Kalinowska-Styczeń, Marcin Baran]. - Krakau : Villa Decius. Arbeitsgruppe Literatur Polska 2000, 2000.

 

12. Sławomir Mrożek - Tango / oprac. Marta Kordys-Tomaszewska. - Kraków : Wydawnictwo Zielona Sowa, cop. 2010.

 

13. Sławomir Mrożek - Tango / oprac. Anna Wiech. - Warszawa : Fabryka Pomocy Naukowych, 1991.

 

14. Sławomir Mrożek "Tango" / oprac. Stanisław Tomala. - Warszawa : ''Jota'', 1991.

 

15. Tango Sławomira Mrożka / oprac. Danuta Wilczycka. - Lublin : Wydawnictwo Biblios, 2006.

 

16. Tango śmierci : Sławomira Mrożka rzeczy ostateczne / Dariusz Piotr Klimczak. - Kraków : Instytut Wydawniczy ''Maximum'' ; Warszawa : Narodowe Centrum Kultury, 2010.

 

17. Teatralność i dramatyczność : Gombrowicz, Różewicz, Mrożek / Stanisław Gębala. - Bielsko-Biała : Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2005.

 

18. Wolność w prawdzie w twórczości literackiej Sławomira Mrożka / Agnieszka Kurnik. - Kraków : Wydawnictwo Arcana, 2013.

 

19. Współczesna dramaturgia polska : Tadeusz Różewicz, Sławomir Mrożek / [aut. Tadeusz Miłkowski].- Warszawa : ''Współczesność'', 1991.

 

20. Wszystkie sztuki Sławomira Mrożka / Jan Błoński. - Wyd. 2 popr. i poszerz. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, cop. 2002.

 

 

 

 

Artykuły z czasopism

 

1. Czy nadal jesteśmy jak z Mrożka? / Wojciech Baluch // Dialog. - 2011, nr 7/8, s. 166-175

 

2. Formy dramatyczne Sławomira Mrożka / Stanisław Gębala // Śląsk. - 1997, nr 3, s. 30-33

 

3. Maszyna Mrożka : (uwagi ma marginesie lektury "Dziennika 1962-1969" S. Mrożka) / Maciej Wróblewski // Przegląd Humanistyczny. - 2012, nr 6, s.43-50

 

4. Mój życiorys / Mrożek Sławomir // Nowe Książki. - 1994, nr 6, s.3-5

 

5. Mrożek: prozaik satyryczno-filozoficzny / Marcin Wołk // Arkusz. - 2000, nr 9, s. 6-7

 

6. Mrożek przeciw Andrzejewskiemu: "Pieszo" kontra "Popiół i diament" / Jan Błoński // Kwartalnik Artystyczny. - 1995, nr 1, s. 27-36

 

7. Mrożek we Włoszech // Dialog. - 1991, nr 11, s.159-160

 

8. Narrator opowiadań Mrożka "W okowach duszy i ciała", czyli o narratorze, który stanowi problem sam dla siebie / Bogna Pawłowska // Prace Polonistyczne. - 2002, s. 171-185

 

9. Niedowiarkowi w odpowiedzi / Jacek Kopciński // Teatr. - 1998, nr 3, s. 27-29

Interpretacje dramatu "Tango".

 

10. O stylu kilku Mrożkowych mędrków / Robert Dorna // Poradnik Językowy. - 1994, nr 7, s.30-39

 

11. Paradoksalny realizm opowiadań Sławomira Mrożka / Andrzej Pacek // Pamiętnik Literacki. - 2010, z. 2 , s. 103-112

 

12. Piękny widok? / Józef Opalski // Dialog. - 1999, nr 5, s. 131-133

 

13. Pochwała Sławomira Mrożka / Janusz Majcherek // Zeszyty Literackie. - 2011, nr 4, s. 156-158

Laudacja wygłoszona z okazji przyznania S. Mrożkowi nagrody Polskiego PEN Clubu.

 

14. Poszerzanie pola pamięci / Paulina Małochleb // Dekada Literacka. - 2007, nr 4, s. 45-47

 

15. Prawda naprawdę / Antoni Winch // Dialog. - 2011, nr 7/8, s. 176-194

Omówienie dramatów "Śmierć porucznika", "Testarium", "Alfa".

 

16. Przestrzeń świata przedstawionego w opowiadaniach Sławomira Mrożka / Jerzy Speina // Ruch Literacki. - 2000, z. 6, s. 643-659

 

17. Rysunki - klucz do literatury / Bogna Pawłowska // Twórczość. - 2001, nr 10, s. 155-156

 

18. Schyłek / Sławomir Mrożek ; rozm. Jacek Cieślak //Teatr. - 2012, nr 2, s.6-11

 

19. Słowo oskarżonego / ze Sławomirem Mrożkiem ; rozm. przepr. Marek Klecel // Nowe Książki. - 1994, nr 6, s.1-3

 

20. Styl Mrożka : o "Miłości na Krymie" / Beata Popczyk // Opcje. - 1999, nr 1, s. 14-19

 

21. 60-lecie Sławomira Mrożka // Tygodnik Powszechny. - 1990, nr 26, s.6-7

 

22. Szydzenie z szydercy czyli Mrożek wobec konwencji Gombrowicza / Dorota Horoch // Akcent. - 1993, nr 4, s.108-115

 

23. Tango w krajobrazie idei / Paweł Goźliński // Dialog. - 1998, nr 1, s. 158-166

 

24. Tragedia błazna : (E. Albee "Opowiadanie o ZOO", S. Mrożek "Letni dzień") / Ewa Grzegorczyk // Topos. - 2003, nr 1/3, s. 223-228

 

25. W pułapkach "zewnętrzności" i "wewnętrzności" : Sławomira Mrożka opowieść o Kogucie, Lisie i sobie / Agnieszka Kurnik // Ruch Literacki. - 1996, z. 4, s. 467-473

 

26. "Z komizmem proszę ostrożnie" : Sławomir Mrożek - "Miłość na Krymie" / Marcin Cieński // Notatnik Teatralny. - 1997, nr 14, s. 112-121

 

27. Zdemaskowany zamaskowany świat : Sławomir Mrożek: Tango - Krawiec - Emigranci - Garbus / Katarzyna Kłodawska // Polonistyka. - 1997, nr 10, s. 588-591

 

 

Oprac. Ewa Staniszewska

CDN-PBP Leszno

 

Kontakt

 Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie

ul. Bolesława Chrobrego 15
64-100 Leszno

tel. 65 529 90 62
fax 65 529 31 09
NIP: 697-10-20-103
REGON: 00 1387 29 0000 000
e-mail: oswiata@cdn.leszno.pl

Numer rachunku PKO Bank Polski S.A. 24 1020 4027 0000 1702 1519 5287

Dane do faktury

Nabywca:

Województwo Wielkopolskie

Al. Niepodległości 34

61-714 Poznań

NIP: 778 13 46 888

Odbiorca:

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie

ul. Bolesława Chrobrego 15

64-100 Leszno

Redakcja

Godziny urzędowania

Sekretariat

poniedziałek - 8:00 - 16:00
wtorek-piątek 7:30 - 15:30


Organizacja szkoleń
poniedziałek - piątek: 7.30-15.30, parter/pokój nr 13


Biblioteka

Leszno pn – pt 9.00 – 18.00
Filia Rawiczu i Kościanie pn, wt, pt 9.00 – 17.00
śr, cz 9:00 - 16:00
Filia w Gostyniu - pn, wt, pt 9:00 - 17:00
śr 9:00 - 16:00
cz 9:00 - 16:00

 

Obserwuj Nas

Bądź na bieżąco z informacjami CDN Leszno