• Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie

Zestawienia bibliograficzne

Dysleksja

Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Lesznie

 


 

Dysleksja

(wybór literatury ze zbiorów PBP w Lesznie)

 

 

Książki:

1. Bajki dla dyslektyków : bajki dla dzieci z trudnościami w nauce czytania i pisania / Kamila Waleszkiewicz.- Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2003.

Sygnatura: 83083

2. Dar dysleksji : dlaczego niektórzy zdolni ludzie nie umieją czytać i jak mogą się nauczyć / Ronald D. Davis, Eldon M. Braun ; tł. [z jęz. ang.] Grażyna Skoczylas.- Poznań : Wydawnictwo Zysk i S-ka, cop. 2001.

Sygnatura: 81106-Czyt.-XXI-C

 

3. Diagnoza dysleksji / red. Barbara Kaja.- Bydgoszcz : Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej, 2003.

Sygnatura: 83630

 

4. Diagnoza dysleksji : najważniejsze problemy / pod red. Grażyny Krasowicz-Kupis.- Gdańsk : Wydawnictwo HARMONIA, 2009.

Sygnatura: 88041, 88102

 

5. Dysleksja / Gavin Reid ; tł. Robert Waliś.- Warszawa : Wydawnictwo K.E. Liber, 2006.

Sygnatura: 89098

 

6. Dysleksja / Wojciech Brejnak.- Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2003.

(Nie Jesteś Sam)

Sygnatura: 83431-Czyt.-XXI-C, 83585

 

7. Dysleksja : problem znany czy nieznany ? / red. Małgorzata Kostka-Szymańska, Grażyna Krasowicz-Kupis.- Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2007.

Sygnatura: 86262

 

8. Dysleksja rozwojowa : perspektywa psychologiczna : praca zbiorowa / pod red. Grażyny Krasowicz-Kupis.- Gdańsk : Wydawnictwo HARMONIA, 2006.

Sygnatura: 86419

 

9. Jak pomóc dzieciom radzić sobie z dysleksją : poradnik dla rodziców / Sally Raymond ; tł. Ewa Klimas-Kuchtowa.- Kielce : Wydawnictwo "Jedność", cop. 2004.

Sygnatura: 87220

 

10. Jak zapobiegać dysleksji już w przedszkolu : wskazówki dla rodziców i dla nauczycieli / Mirosława Seliga.- Kalisz : Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli - Kalisz, 2002.

Sygnatura: 81822-Czyt.-XXII-B-4

 

11. Język, czytanie i dysleksja / Grażyna Krasowicz - Kupis.- Wyd. 2.- Lublin : Agencja Wydawniczo-Handlowa Antoni Dudek, 2001.

Sygnatura: 80718

 

12. Kiedy mózg pracuje inaczej : ADHD, alkoholizm, autyzm, déja vu, dysleksja, leworęczność, słuch absolutny, pamięć fotograficzna, sezonowe zaburzenie afektywne, synestezja / Allen D. Bragdon, David Gamon ; przekł. [z ang.] Liliana Okupniak.- Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2006.

Sygnatura: 85850, 85851

 

13. Kształcenie umiejętności ortograficznych uczniów z dysleksją / Anna Jurek.- Gdańsk : Wydawnictwo HARMONIA, 2008.

Sygnatura: 87019-Czyt.-XXI-C

 

14. Media, dysleksja, terapia pedagogiczna / Ewa Nowicka.- Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2010.

(Biblioteka Pedagogiki Mediów)

Sygnatura: 88988

 

15. Mini-max o dysleksji : czyli minimum tego, co na ten temat powinni wiedzieć rodzice i nauczyciele ucznia dyslektycznego by maksymalnie mu pomóc / materiał oprac. przez zespół pod kierunkiem dr Doroty Mielcarek.- Warszawa : Wydawnictwo "Seventh Sea", 2006.

Sygnatura: 86676

 

16. Nauka czytania krok po kroku : jak przeciwdziałać dysleksji / Jadwiga Cieszyńska.- Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2001.

Sygnatura: 81009-Czyt. XXI-C

 

17. Pokonywanie trudności w uczeniu się dzieci z dysleksją / Leokadia Wiatrowska.- Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2013.

Sygnatura: 90526

 

18. Pomóż dziecku z ... dysgrafią / J. Lewinson ; [tł. z ang. Robert Waliś].- Warszawa : Wydawnictwo K.E. Liber, 2006.

Sygnatura: 85694

 

19. Pomóż dziecku z... dysleksją / G. Squires, S. McKeown ; [tł. z ang. Aleksandra Wejchert-Spodenkiewicz].- Warszawa : Wydawnictwo K.E. Liber, 2006.

Sygnatura: 85695

 

20. Prawo do nauki dziecka z dysleksją rozwojową w świadomości nauczycieli / Alina Tomaszewska.- Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2001.

Sygnatura: 81972

 

21. Program nauczania języka polskiego dla dzieci dyslektycznych : w klasach 4-6 w zreformowanej szkole podstawowej stanowiący uzupełnienie programu Piotra Zbróga i Małgorzaty Jas "Przygoda z czytaniem i pisaniem" / Ewa Boksa.- Kielce : MAC Edukacja S.A., 2004.

Sygnatura: Pd-6070-Czyt.-XXII-A 7

 

22. Psychologia dysleksji / Grażyna Krasowicz-Kupis.- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008.

(Terapia)

Sygnatura: 87174-Czyt.-XXI-C

 

23. Rozwijanie kreatywności uczniów dyslektycznych na lekcjach języka polskiego w klasach IV-VI szkoły podstawowej / Dorota Dawid.- Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2004.

Sygnatura: 85984, 85985-Czyt.-XXII-D1

 

24. Ryzyko dysleksji : problem i diagnozowanie / Marta Bogdanowicz ; [współaut. Dorota Kalka, Grzegorz Krzykowski].- Wyd. 4.- Gdańsk : Wydawnictwo HARMONIA, 2004.

Sygnatura: 85673-Czyt.-XXI-C

 

25. Ryzyko specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu: dysleksji, dysortografii i dysgrafii : Skala Ryzyka Dysleksji wraz z normami dla klas I i II / Marta Bogdanowicz ; [współaut. Dorota Kalka, Grzegorz Krzykowski].- Gdańsk : Harmonia Universalis, 2011.

Sygnatura: 89350-Czyt.-XXI-C

 

26. Style uczenia się dzieci dyslektycznych a wymagania poznawcze szkoły / Jolanta Dyrda.- Wyd. 2 zm.- Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2004.

Sygnatura: 86127

 

27. Trudności dzieci w posługiwaniu się kodem językowym : metody terapii / Janina Jolanta Sazon-Brykajło.- Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2009.

Sygnatura: 87802

 

28. Trudności w czytaniu i pisaniu : rozważania teoretyczne i praktyczne / red. nauk. Izabela Pietras.- Warszawa : Difin, 2012.

(Engram)

Sygnatura: 90316

 

29. Uczeń z dysleksją w domu / Marta Bogdanowicz, Anna Adryjanek, Małgorzata Rożyńska.- Gdynia : Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON, 2007.

Sygnatura: 86569

 

30. Uczeń z dysleksją w szkole : poradnik nie tylko dla polonistów / Marta Bogdanowicz, Anna Adryjanek.- Wyd. 2 zm.- Gdańsk : Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON, 2005.

Sygnatura: 85567-Czyt.-XXII-D-1

 

31. Wokół czytania : proces czytania i jego zaburzenia oraz drogi do efektywnego czytania / Zofia Pomirska.- Warszawa : Difin, 2011.

(Engram)

Sygnatura: 90237, 90238

 

32. Wspomaganie rozwoju dziecka z ryzyka dysleksji / pod red. Anety Rudzińskiej-Rogoży.- Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2011.

Sygnatura: 89964

 

33. Zagadnienia dysleksji ; Problematyka uzależnień / pod red. Kazimierza Gduli.- Leszno : Wyższa Szkoła Humanistyczna - Leszno, 2011.

(Studenckie Zeszyty Naukowe ; 31)

Sygnatura: 89734-Czyt.-XXVI-7e, 90042

 

Artykuły z czasopism:

1. DIAGNOSTYCZNOŚĆ Testu Figury Złożonej Reya-Osterrietha w badaniu uczniów z dysleksją rozwojową / Katarzyna Gruszczyńska // Nowiny Psychologiczne. - 2004, nr 4, s.47-62,

 

2. DIAGNOZA i ocena w profilaktyce dysleksji / Barbara Bieleń // Wychowanie w Przedszkolu. - 2004, nr 9, s.20-25

 

3. DIAGNOZA i terapia dysleksji / Ewa Kozak // Edukacja i Dialog. - 2004, nr 6, s.39-45

 

4. DOSTOSOWYWANIE pomocy psychologiczno-pedagogicznej do specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów z dysleksją / Jadwiga Jastrząb // Wychowanie na co Dzień. - 2006, nr 9, s.3-9

 

5. DYSLEKSJA : lepiej zapobiegać niż leczyć / Elżbieta Szymankiewicz // Wychowanie w Przedszkolu. - 2007, nr 6, s.32-35

 

6. DYSLEKSJA zostaje na całe życie / Marta Korendo ; rozm. Tomasz Wosk // Życie Szkoły. - 2013, nr 3, s.4-7

 

7. ,,DYSLEKTYCZNE implikacje'' / Natalia Czaja // Remedium. - 2012, nr 4, s.22-23

 

8. DYSLEKSJA a emocje / Alina Pliszka // Wychowawca. - 2000, nr 5, s.23

 

9. DYSLEKSJA i ruch / Kinga Bulińska // Życie Szkoły. - 2006, nr 4, s.38-40

 

10. DYSLEKSJA okiem pedagoga / Paulina Szachniuk-Albowicz // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 10, s.42-44

 

11. DYSLEKSJA u dzieci / Barbara Kowalińska // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 4, s.35-37

 

12. DYSLEKSJA, płeć i tran / Anna Grabowska // Charaktery. - 2004, nr 12, s.27-28

 

13. DZIECI ryzyka dysleksji - problemy diagnozy i terapii / Joanna Sęcińska // Życie Szkoły. - 2005, nr 2, s.44-56

 

14. DZIECKO dyslektyczne w klasie szkolnej / Irena Frączak // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2003, nr 7, s.46-47

 

15. DZIECKO ryzyka dysleksji / Maria Wilkoś // Edukacja i Dialog. - 2002, nr 1, s.18-23

 

16. DZIECKO z dysleksją w szkole / Anna Zych // Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 7, s.56-59

 

17. FUNKCJONOWANIE ucznia dyslektycznego w szkole ponadgimnazjalnej / Natalia i Krzysztof Minge // Głos Pedagogiczny. - 2012, nr 10, s.15-17

 

18. HIMALAJE ortografii / Natalia Czaja // Psychologia w Szkole. - 2011, nr 2, s.114-121

 

19. KIEDY nie zdiagnozujemy dysleksji...(z doświadczeń pedagoga) / Beata Szymoniak // Nowa Szkoła. - 2004, nr 6, s.17

 

20. KIEDY szukać pomocy? / Maria Czeszak-Godula // Edukacja i Dialog. - 2004, nr 6, s.45-47

Rozpoznawanie specyficznych zaburzeń w czytaniu i pisaniu.

 

21. KILKA wskazówek do pracy z dyslektykami / Irena Frączak // Edukacja i Dialog. - 2004, nr 1, s.68-70

 

22. KOMPUTEROWE wspomaganie osób z dysleksją na świecie i w Polsce / Anna Dąbrowska // Szkoła Specjalna. - 2002, nr 4, s.229-235

 

23. KONCEPCJE socjolingwistyczne a język dzieci zagrożonych dysleksją rozwojową / Ewa Boksa // Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane. - rok szk. 2012/2013, nr 3, s.39-47.

 

24. MAMY epidemię dyslektyczną? / Agnieszka Pawlak // Nowa Szkoła. - 2007, nr 10, s.8-16

 

25. METODY treningowe dla dyslektyków / Barbara Demczuk // Edukacja i Dialog. - 2004, nr 1, s.65-68

 

26. METODYKA interdyscyplinarna u podstaw skutecznej terapii pedagogicznej / Jadwiga Jastrząb // Wychowanie na co Dzień. - 2009, nr 4-5 dod., s.I-V

 

27. MOJA praca z dzieckiem ryzyka dysleksji / Anna Magdalena Glinka // Życie Szkoły. - 2007, nr 3, s.38-42

 

28. MULTIMEDIALNE potyczki z dysleksją ? / Małgorzata Drozdowska // Życie Szkoły. - 2012, nr 10, s.12-14

 

29. NAUCZANIE diagnozujące w terapii pedagogicznej uczniów z dysleksją rozwojową / Jadwiga Jastrząb // Wychowanie na co Dzień. - 2010, nr 3 dod., s.I-IV

 

30. NOWOCZESNE media w terapii uczniów z dysleksją rozwojową / Zofia Pomirska // Edukacja Medialna. - 2001, nr 2, s.32-35

 

31. NOWY gen dysleksji / Zofia Mijakowska // Wychowawca. - 2010, nr 7-8, s.18-19

 

32. O DYSLEKSJI / Małgorzata Dąbrowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2001, nr 1, s.35-40

 

33. O METODZIE wielofunkcyjnego działania w procesie reedukacji dziecka dyslektycznego / Barbara Zakrzewska // Życie Szkoły. - 2001, nr 1, s.13-19

 

34. O PRACY z dzieckiem dyslektycznym / Barbara Banaś-Cieślarska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2004, nr 6, s.57-58

 

35. OCENA ryzyka dysleksji u dzieci w wieku przedszkolnym przez rodziców i jej uwarunkowania / Anna Brzezińska // Edukacja. - 2004, nr 4, s.39-55

 

36. POCZUCIE kontroli u osób z dysleksją / Piotr Bentkowski // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2004, nr 5, s.29-32

 

37. PRACA korekcyjno-kompensacyjna z dziećmi dyslektycznymi / Barbara Kańtoch // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2000, nr 1, s.35-36

 

38. PROBLEMY uczniów z dysleksją / Ewa Iskierka-Kasperek // Psychologia w Szkole. - 2010, nr 2, s.101-108

39. PRZYCZYNY i konsekwencje zbyt późnego rozpoznania dysleksji / Alina Szymaniak // Życie Szkoły. - 2003, nr 6, s.374-375

 

40. PRZYGOTOWANIE grafomotoryczne do pisania : rozważania pedagoga trapeuty / Marianna Liberadzka // Życie Szkoły. - 2009, nr 6, s.26-31

 

41. ROZPOZNAWANIE wczesnej dysleksji rozwojowej a reforma programowa / Jadwiga Jastrząb // Wychowanie na co Dzień. - 2009, nr 9 dod., s.I-IV

 

42. RYZYKO dysleksji - wczesna diagnoza na poziomie edukacji elementarnej / Jadwiga Jastrząb, Małgorzata Zaleska // Wychowanie na co Dzień. - 2003, nr 10-11 dod., s.I-IV

 

43. RYZYKO dysleksji / Magdalena Bocheńska // Życie Szkoły. - 2005, nr 9, s.41-47

 

44. RYZYKO dysleksji / Renata Dickson // Edukacja i Dialog. - 2003, nr 7, s.42-46

 

45. RYZYKO dysleksji u dzieci w wieku przedszkolnym według oceny matki, ojca i nauczycielki przedszkola / Anna Brzezińska // Edukacja. - 2004, nr 3, s.23-35

 

46. RYZYKO dysleksji u dzieci w wieku przedszkolnym według oceny nauczycielki / Anna Brzezińska // Edukacja. - 2004, nr 2, s.64-76

 

47. SPECJALNE potrzeby edukacyjne do kwadratu, czyli o poszukiwaniu zdolności twórczych uczniów z dysleksją / Aneta Jałowiecka // Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane. - rok szk. 2009/2010, nr 3, s.48-58

 

48. SPECYFICZNE style uczenia się dziecka dyslektycznego / Ewa Boksa // Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane. - rok szk. 2012/2013, nr 3, s.62-66.

 

49. SPECYFICZNE trudności w czytaniu i pisaniu / Katarzyna Rączka // Nowa Szkoła. - 2006, nr 6, s.8-12

 

50. SPOSOBY pracy z uczniami z dysleksją / Aneta Paszkiewicz // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2011, nr 5, s.51-56

 

51. SPOSÓB na dysleksję / Anna Adryjanek ; rozm. Anna Marucha // Sedno. - 2010, nr 10, s.43-44

 

52. STRATEGIE czytania w dysleksji / Agnieszka Wypych // Psychologia w Szkole. - 2010, nr 2, s.95-100

 

53. SYSTEM pomocy dla dyslektyków w Polsce / Natalia Czaja // Remedium. - 2012, nr 9, s.30-31

 

54. ŚWIADOMOŚĆ dysleksji - psychoedukacja społeczeństwa / Jadwiga Jastrząb // Wychowanie na co Dzień. - 2004, nr 4-5, s.16-20

 

55. TERAPEUTA osób ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się - jego rola, zadania, status prawny : przemyślenia zaprezentowane podczas I Ogólnopolskiego Zjazdu Nauczycieli Terapeutów w Gdańsku / Jadwiga Jastrząb // Wychowanie na co Dzień. - 2009, nr 1-2, s.3-6

 

56. UCZEŃ dyslektyczny - komputerowa pomoc / Anna Stępień // Edukacja Medialna. - 2003, nr 2, s.44-47

 

57. UCZEŃ z dysleksją w Internecie - zagrożenia i perspektywy rozwoju / Aneta Ratajek // Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane. - rok szk. 2011 / 2012, nr 1, s.49-57

 

58. W JAPOŃSKIEJ Szkole w Warszawie - lekcje języka japońskiego i dysleksja / Dorota Rospierska // Kwartalnik Pedagogiczny. - 2007, nr 2, s.31-38

 

59. W TROSCE o bezpieczeństwo emocjonalne uczniów dyslektycznych / Aneta Jałowiecka // Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane. - rok szk. 2008/2009, nr 3, s.46-57

 

60. WYKORZYSTANIE sztuki w terapii dzieci dyslektycznych / Dorota Lewandowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2002, nr 5, s.38-40

 

61. Z OBSERWACJI terapuety... / Agnieszka Sieradzka-Słyk. - Uczniowie z dysleksją i dysgrafią w refleksji terapeuty pedagogicznego // Nowa Szkoła. - 2012, nr 10, s.29-31

 

62. ZABURZENIA koncentracji a ryzyko dysleksji / Aneta Rajek // Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane. - rok szk. 2010/2011, nr 2, s.23-31

 

63. ZABURZENIA rozwoju językowego a dysleksja / Grażyna Krasowicz-Kupis // Psychologia w Szkole. - 2010, nr 2, s.84-94

 

64. ZASADY pomocy i oceniania ucznia dyslektycznego / Monika Poświatowska // Nowa Edukacja Zawodowa. - 2003, nr 2, s.20-21

 

65. ZNACZENIE diagnozy / Bożenna Odowska-Szlachcic // Życie Szkoły. - 2007, nr 7, s.44-49

 

66. ZNACZENIE współudziału rodziców w terapii dziecka z dysleksją / Aneta Jakowiecka // Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane. - rok szk. 2009/2010, nr 1, s.54-60

 

 

 

 

Oprac. Ewa Staniszewska

 

Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Lesznie

 

 

 

 

 

 

Dysleksja

(wybór literatury ze zbiorów PBP w Lesznie)

 

 

 

 

Książki:

1. Bajki dla dyslektyków : bajki dla dzieci z trudnościami w nauce czytania i pisania / Kamila Waleszkiewicz.- Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2003.

Sygnatura: 83083

 

2. Dar dysleksji : dlaczego niektórzy zdolni ludzie nie umieją czytać i jak mogą się nauczyć / Ronald D. Davis, Eldon M. Braun ; tł. [z jęz. ang.] Grażyna Skoczylas.- Poznań : Wydawnictwo Zysk i S-ka, cop. 2001.

Sygnatura: 81106-Czyt.-XXI-C

 

3. Diagnoza dysleksji / red. Barbara Kaja.- Bydgoszcz : Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej, 2003.

Sygnatura: 83630

 

4. Diagnoza dysleksji : najważniejsze problemy / pod red. Grażyny Krasowicz-Kupis.- Gdańsk : Wydawnictwo HARMONIA, 2009.

Sygnatura: 88041, 88102

 

5. Dysleksja / Gavin Reid ; tł. Robert Waliś.- Warszawa : Wydawnictwo K.E. Liber, 2006.

Sygnatura: 89098

 

6. Dysleksja / Wojciech Brejnak.- Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2003.

(Nie Jesteś Sam)

Sygnatura: 83431-Czyt.-XXI-C, 83585

 

7. Dysleksja : problem znany czy nieznany ? / red. Małgorzata Kostka-Szymańska, Grażyna Krasowicz-Kupis.- Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2007.

Sygnatura: 86262

 

8. Dysleksja rozwojowa : perspektywa psychologiczna : praca zbiorowa / pod red. Grażyny Krasowicz-Kupis.- Gdańsk : Wydawnictwo HARMONIA, 2006.

Sygnatura: 86419

 

9. Jak pomóc dzieciom radzić sobie z dysleksją : poradnik dla rodziców / Sally Raymond ; tł. Ewa Klimas-Kuchtowa.- Kielce : Wydawnictwo "Jedność", cop. 2004.

Sygnatura: 87220

 

10. Jak zapobiegać dysleksji już w przedszkolu : wskazówki dla rodziców i dla nauczycieli / Mirosława Seliga.- Kalisz : Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli - Kalisz, 2002.

Sygnatura: 81822-Czyt.-XXII-B-4

 

11. Język, czytanie i dysleksja / Grażyna Krasowicz - Kupis.- Wyd. 2.- Lublin : Agencja Wydawniczo-Handlowa Antoni Dudek, 2001.

Sygnatura: 80718

 

12. Kiedy mózg pracuje inaczej : ADHD, alkoholizm, autyzm, déja vu, dysleksja, leworęczność, słuch absolutny, pamięć fotograficzna, sezonowe zaburzenie afektywne, synestezja / Allen D. Bragdon, David Gamon ; przekł. [z ang.] Liliana Okupniak.- Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2006.

Sygnatura: 85850, 85851

 

13. Kształcenie umiejętności ortograficznych uczniów z dysleksją / Anna Jurek.- Gdańsk : Wydawnictwo HARMONIA, 2008.

Sygnatura: 87019-Czyt.-XXI-C

 

14. Media, dysleksja, terapia pedagogiczna / Ewa Nowicka.- Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2010.

(Biblioteka Pedagogiki Mediów)

Sygnatura: 88988

 

15. Mini-max o dysleksji : czyli minimum tego, co na ten temat powinni wiedzieć rodzice i nauczyciele ucznia dyslektycznego by maksymalnie mu pomóc / materiał oprac. przez zespół pod kierunkiem dr Doroty Mielcarek.- Warszawa : Wydawnictwo "Seventh Sea", 2006.

Sygnatura: 86676

 

16. Nauka czytania krok po kroku : jak przeciwdziałać dysleksji / Jadwiga Cieszyńska.- Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2001.

Sygnatura: 81009-Czyt. XXI-C

 

17. Pokonywanie trudności w uczeniu się dzieci z dysleksją / Leokadia Wiatrowska.- Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2013.

Sygnatura: 90526

 

18. Pomóż dziecku z ... dysgrafią / J. Lewinson ; [tł. z ang. Robert Waliś].- Warszawa : Wydawnictwo K.E. Liber, 2006.

Sygnatura: 85694

 

19. Pomóż dziecku z... dysleksją / G. Squires, S. McKeown ; [tł. z ang. Aleksandra Wejchert-Spodenkiewicz].- Warszawa : Wydawnictwo K.E. Liber, 2006.

Sygnatura: 85695

 

20. Prawo do nauki dziecka z dysleksją rozwojową w świadomości nauczycieli / Alina Tomaszewska.- Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2001.

Sygnatura: 81972

 

21. Program nauczania języka polskiego dla dzieci dyslektycznych : w klasach 4-6 w zreformowanej szkole podstawowej stanowiący uzupełnienie programu Piotra Zbróga i Małgorzaty Jas "Przygoda z czytaniem i pisaniem" / Ewa Boksa.- Kielce : MAC Edukacja S.A., 2004.

Sygnatura: Pd-6070-Czyt.-XXII-A 7

 

22. Psychologia dysleksji / Grażyna Krasowicz-Kupis.- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008.

(Terapia)

Sygnatura: 87174-Czyt.-XXI-C

 

23. Rozwijanie kreatywności uczniów dyslektycznych na lekcjach języka polskiego w klasach IV-VI szkoły podstawowej / Dorota Dawid.- Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2004.

Sygnatura: 85984, 85985-Czyt.-XXII-D1

 

24. Ryzyko dysleksji : problem i diagnozowanie / Marta Bogdanowicz ; [współaut. Dorota Kalka, Grzegorz Krzykowski].- Wyd. 4.- Gdańsk : Wydawnictwo HARMONIA, 2004.

Sygnatura: 85673-Czyt.-XXI-C

 

25. Ryzyko specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu: dysleksji, dysortografii i dysgrafii : Skala Ryzyka Dysleksji wraz z normami dla klas I i II / Marta Bogdanowicz ; [współaut. Dorota Kalka, Grzegorz Krzykowski].- Gdańsk : Harmonia Universalis, 2011.

Sygnatura: 89350-Czyt.-XXI-C

 

26. Style uczenia się dzieci dyslektycznych a wymagania poznawcze szkoły / Jolanta Dyrda.- Wyd. 2 zm.- Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2004.

Sygnatura: 86127

 

27. Trudności dzieci w posługiwaniu się kodem językowym : metody terapii / Janina Jolanta Sazon-Brykajło.- Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2009.

Sygnatura: 87802

 

28. Trudności w czytaniu i pisaniu : rozważania teoretyczne i praktyczne / red. nauk. Izabela Pietras.- Warszawa : Difin, 2012.

(Engram)

Sygnatura: 90316

 

29. Uczeń z dysleksją w domu / Marta Bogdanowicz, Anna Adryjanek, Małgorzata Rożyńska.- Gdynia : Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON, 2007.

Sygnatura: 86569

 

30. Uczeń z dysleksją w szkole : poradnik nie tylko dla polonistów / Marta Bogdanowicz, Anna Adryjanek.- Wyd. 2 zm.- Gdańsk : Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON, 2005.

Sygnatura: 85567-Czyt.-XXII-D-1

 

31. Wokół czytania : proces czytania i jego zaburzenia oraz drogi do efektywnego czytania / Zofia Pomirska.- Warszawa : Difin, 2011.

(Engram)

Sygnatura: 90237, 90238

 

32. Wspomaganie rozwoju dziecka z ryzyka dysleksji / pod red. Anety Rudzińskiej-Rogoży.- Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2011.

Sygnatura: 89964

 

33. Zagadnienia dysleksji ; Problematyka uzależnień / pod red. Kazimierza Gduli.- Leszno : Wyższa Szkoła Humanistyczna - Leszno, 2011.

(Studenckie Zeszyty Naukowe ; 31)

Sygnatura: 89734-Czyt.-XXVI-7e, 90042

 

Artykuły z czasopism:

1. DIAGNOSTYCZNOŚĆ Testu Figury Złożonej Reya-Osterrietha w badaniu uczniów z dysleksją rozwojową / Katarzyna Gruszczyńska // Nowiny Psychologiczne. - 2004, nr 4, s.47-62,

 

2. DIAGNOZA i ocena w profilaktyce dysleksji / Barbara Bieleń // Wychowanie w Przedszkolu. - 2004, nr 9, s.20-25

 

3. DIAGNOZA i terapia dysleksji / Ewa Kozak // Edukacja i Dialog. - 2004, nr 6, s.39-45

 

4. DOSTOSOWYWANIE pomocy psychologiczno-pedagogicznej do specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów z dysleksją / Jadwiga Jastrząb // Wychowanie na co Dzień. - 2006, nr 9, s.3-9

 

5. DYSLEKSJA : lepiej zapobiegać niż leczyć / Elżbieta Szymankiewicz // Wychowanie w Przedszkolu. - 2007, nr 6, s.32-35

 

6. DYSLEKSJA zostaje na całe życie / Marta Korendo ; rozm. Tomasz Wosk // Życie Szkoły. - 2013, nr 3, s.4-7

 

7. ,,DYSLEKTYCZNE implikacje'' / Natalia Czaja // Remedium. - 2012, nr 4, s.22-23

 

8. DYSLEKSJA a emocje / Alina Pliszka // Wychowawca. - 2000, nr 5, s.23

 

9. DYSLEKSJA i ruch / Kinga Bulińska // Życie Szkoły. - 2006, nr 4, s.38-40

 

10. DYSLEKSJA okiem pedagoga / Paulina Szachniuk-Albowicz // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 10, s.42-44

 

11. DYSLEKSJA u dzieci / Barbara Kowalińska // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 4, s.35-37

 

12. DYSLEKSJA, płeć i tran / Anna Grabowska // Charaktery. - 2004, nr 12, s.27-28

 

13. DZIECI ryzyka dysleksji - problemy diagnozy i terapii / Joanna Sęcińska // Życie Szkoły. - 2005, nr 2, s.44-56

 

14. DZIECKO dyslektyczne w klasie szkolnej / Irena Frączak // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2003, nr 7, s.46-47

 

15. DZIECKO ryzyka dysleksji / Maria Wilkoś // Edukacja i Dialog. - 2002, nr 1, s.18-23

 

16. DZIECKO z dysleksją w szkole / Anna Zych // Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 7, s.56-59

 

17. FUNKCJONOWANIE ucznia dyslektycznego w szkole ponadgimnazjalnej / Natalia i Krzysztof Minge // Głos Pedagogiczny. - 2012, nr 10, s.15-17

 

18. HIMALAJE ortografii / Natalia Czaja // Psychologia w Szkole. - 2011, nr 2, s.114-121

 

19. KIEDY nie zdiagnozujemy dysleksji...(z doświadczeń pedagoga) / Beata Szymoniak // Nowa Szkoła. - 2004, nr 6, s.17

 

20. KIEDY szukać pomocy? / Maria Czeszak-Godula // Edukacja i Dialog. - 2004, nr 6, s.45-47

Rozpoznawanie specyficznych zaburzeń w czytaniu i pisaniu.

 

21. KILKA wskazówek do pracy z dyslektykami / Irena Frączak // Edukacja i Dialog. - 2004, nr 1, s.68-70

 

22. KOMPUTEROWE wspomaganie osób z dysleksją na świecie i w Polsce / Anna Dąbrowska // Szkoła Specjalna. - 2002, nr 4, s.229-235

 

23. KONCEPCJE socjolingwistyczne a język dzieci zagrożonych dysleksją rozwojową / Ewa Boksa // Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane. - rok szk. 2012/2013, nr 3, s.39-47.

 

24. MAMY epidemię dyslektyczną? / Agnieszka Pawlak // Nowa Szkoła. - 2007, nr 10, s.8-16

 

25. METODY treningowe dla dyslektyków / Barbara Demczuk // Edukacja i Dialog. - 2004, nr 1, s.65-68

 

26. METODYKA interdyscyplinarna u podstaw skutecznej terapii pedagogicznej / Jadwiga Jastrząb // Wychowanie na co Dzień. - 2009, nr 4-5 dod., s.I-V

 

27. MOJA praca z dzieckiem ryzyka dysleksji / Anna Magdalena Glinka // Życie Szkoły. - 2007, nr 3, s.38-42

 

28. MULTIMEDIALNE potyczki z dysleksją ? / Małgorzata Drozdowska // Życie Szkoły. - 2012, nr 10, s.12-14

 

29. NAUCZANIE diagnozujące w terapii pedagogicznej uczniów z dysleksją rozwojową / Jadwiga Jastrząb // Wychowanie na co Dzień. - 2010, nr 3 dod., s.I-IV

 

30. NOWOCZESNE media w terapii uczniów z dysleksją rozwojową / Zofia Pomirska // Edukacja Medialna. - 2001, nr 2, s.32-35

 

31. NOWY gen dysleksji / Zofia Mijakowska // Wychowawca. - 2010, nr 7-8, s.18-19

 

32. O DYSLEKSJI / Małgorzata Dąbrowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2001, nr 1, s.35-40

 

33. O METODZIE wielofunkcyjnego działania w procesie reedukacji dziecka dyslektycznego / Barbara Zakrzewska // Życie Szkoły. - 2001, nr 1, s.13-19

 

34. O PRACY z dzieckiem dyslektycznym / Barbara Banaś-Cieślarska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2004, nr 6, s.57-58

 

35. OCENA ryzyka dysleksji u dzieci w wieku przedszkolnym przez rodziców i jej uwarunkowania / Anna Brzezińska // Edukacja. - 2004, nr 4, s.39-55

 

36. POCZUCIE kontroli u osób z dysleksją / Piotr Bentkowski // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2004, nr 5, s.29-32

 

37. PRACA korekcyjno-kompensacyjna z dziećmi dyslektycznymi / Barbara Kańtoch // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2000, nr 1, s.35-36

 

38. PROBLEMY uczniów z dysleksją / Ewa Iskierka-Kasperek // Psychologia w Szkole. - 2010, nr 2, s.101-108

39. PRZYCZYNY i konsekwencje zbyt późnego rozpoznania dysleksji / Alina Szymaniak // Życie Szkoły. - 2003, nr 6, s.374-375

 

40. PRZYGOTOWANIE grafomotoryczne do pisania : rozważania pedagoga trapeuty / Marianna Liberadzka // Życie Szkoły. - 2009, nr 6, s.26-31

 

41. ROZPOZNAWANIE wczesnej dysleksji rozwojowej a reforma programowa / Jadwiga Jastrząb // Wychowanie na co Dzień. - 2009, nr 9 dod., s.I-IV

 

42. RYZYKO dysleksji - wczesna diagnoza na poziomie edukacji elementarnej / Jadwiga Jastrząb, Małgorzata Zaleska // Wychowanie na co Dzień. - 2003, nr 10-11 dod., s.I-IV

 

43. RYZYKO dysleksji / Magdalena Bocheńska // Życie Szkoły. - 2005, nr 9, s.41-47

 

44. RYZYKO dysleksji / Renata Dickson // Edukacja i Dialog. - 2003, nr 7, s.42-46

 

45. RYZYKO dysleksji u dzieci w wieku przedszkolnym według oceny matki, ojca i nauczycielki przedszkola / Anna Brzezińska // Edukacja. - 2004, nr 3, s.23-35

 

46. RYZYKO dysleksji u dzieci w wieku przedszkolnym według oceny nauczycielki / Anna Brzezińska // Edukacja. - 2004, nr 2, s.64-76

 

47. SPECJALNE potrzeby edukacyjne do kwadratu, czyli o poszukiwaniu zdolności twórczych uczniów z dysleksją / Aneta Jałowiecka // Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane. - rok szk. 2009/2010, nr 3, s.48-58

 

48. SPECYFICZNE style uczenia się dziecka dyslektycznego / Ewa Boksa // Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane. - rok szk. 2012/2013, nr 3, s.62-66.

 

49. SPECYFICZNE trudności w czytaniu i pisaniu / Katarzyna Rączka // Nowa Szkoła. - 2006, nr 6, s.8-12

 

50. SPOSOBY pracy z uczniami z dysleksją / Aneta Paszkiewicz // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2011, nr 5, s.51-56

 

51. SPOSÓB na dysleksję / Anna Adryjanek ; rozm. Anna Marucha // Sedno. - 2010, nr 10, s.43-44

 

52. STRATEGIE czytania w dysleksji / Agnieszka Wypych // Psychologia w Szkole. - 2010, nr 2, s.95-100

 

53. SYSTEM pomocy dla dyslektyków w Polsce / Natalia Czaja // Remedium. - 2012, nr 9, s.30-31

 

54. ŚWIADOMOŚĆ dysleksji - psychoedukacja społeczeństwa / Jadwiga Jastrząb // Wychowanie na co Dzień. - 2004, nr 4-5, s.16-20

 

55. TERAPEUTA osób ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się - jego rola, zadania, status prawny : przemyślenia zaprezentowane podczas I Ogólnopolskiego Zjazdu Nauczycieli Terapeutów w Gdańsku / Jadwiga Jastrząb // Wychowanie na co Dzień. - 2009, nr 1-2, s.3-6

 

56. UCZEŃ dyslektyczny - komputerowa pomoc / Anna Stępień // Edukacja Medialna. - 2003, nr 2, s.44-47

 

57. UCZEŃ z dysleksją w Internecie - zagrożenia i perspektywy rozwoju / Aneta Ratajek // Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane. - rok szk. 2011 / 2012, nr 1, s.49-57

 

58. W JAPOŃSKIEJ Szkole w Warszawie - lekcje języka japońskiego i dysleksja / Dorota Rospierska // Kwartalnik Pedagogiczny. - 2007, nr 2, s.31-38

 

59. W TROSCE o bezpieczeństwo emocjonalne uczniów dyslektycznych / Aneta Jałowiecka // Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane. - rok szk. 2008/2009, nr 3, s.46-57

 

60. WYKORZYSTANIE sztuki w terapii dzieci dyslektycznych / Dorota Lewandowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2002, nr 5, s.38-40

 

61. Z OBSERWACJI terapuety... / Agnieszka Sieradzka-Słyk. - Uczniowie z dysleksją i dysgrafią w refleksji terapeuty pedagogicznego // Nowa Szkoła. - 2012, nr 10, s.29-31

 

62. ZABURZENIA koncentracji a ryzyko dysleksji / Aneta Rajek // Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane. - rok szk. 2010/2011, nr 2, s.23-31

 

63. ZABURZENIA rozwoju językowego a dysleksja / Grażyna Krasowicz-Kupis // Psychologia w Szkole. - 2010, nr 2, s.84-94

 

64. ZASADY pomocy i oceniania ucznia dyslektycznego / Monika Poświatowska // Nowa Edukacja Zawodowa. - 2003, nr 2, s.20-21

 

65. ZNACZENIE diagnozy / Bożenna Odowska-Szlachcic // Życie Szkoły. - 2007, nr 7, s.44-49

 

66. ZNACZENIE współudziału rodziców w terapii dziecka z dysleksją / Aneta Jakowiecka // Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane. - rok szk. 2009/2010, nr 1, s.54-60

 

 

 

 

Oprac. Ewa Staniszewska

Kontakt

 Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie

ul. Bolesława Chrobrego 15
64-100 Leszno

tel. 65 529 90 62
fax 65 529 31 09
NIP: 697-10-20-103
REGON: 00 1387 29 0000 000
e-mail: oswiata@cdn.leszno.pl

Numer rachunku PKO Bank Polski S.A. 24 1020 4027 0000 1702 1519 5287

Dane do faktury

Nabywca:

Województwo Wielkopolskie

Al. Niepodległości 34

61-714 Poznań

NIP: 778 13 46 888

Odbiorca:

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie

ul. Bolesława Chrobrego 15

64-100 Leszno

Redakcja

Godziny urzędowania

Sekretariat

poniedziałek - 8:00 - 16:00
wtorek-piątek 7:30 - 15:30


Organizacja szkoleń
poniedziałek - piątek: 7.30-15.30, parter/pokój nr 13


Biblioteka

Leszno pn – pt 9.00 – 18.00
Filia Rawiczu i Kościanie pn, wt, pt 9.00 – 17.00
śr, cz 9:00 - 16:00
Filia w Gostyniu - pn, wt, pt 9:00 - 17:00
śr 9:00 - 16:00
cz 9:00 - 16:00

 

Obserwuj Nas

Bądź na bieżąco z informacjami CDN Leszno