• Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie

Zestawienia bibliograficzne

Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych

Wydawnictwa zwarte:

Nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego : zasady i harmonogram wdrażania, warunki i sposób realizacji, zadania dyrektora i nauczycieli, monitorowanie realizacji podstawy programowej / [Małgorzata Celuch, Wanda Pakulniewicz]. - Warszawa : Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, 2017

Szkoła wspólnych działań, czyli o relacjach i współpracy / Jarosław Kordziński.- Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2017

Ucząca się szkoła : od rozwoju jednostek do rozwoju wspólnoty / pod red. Grzegorza Mazurkiewicza.- Warszawa; Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2015

 

 

Artykuły z czasopism:

ABC nowej podstawy programowej / Małgorzata Jas.- 2017, nr 6, s. 19-24

Edukacja poprzez ruch: rozwój zachowań społecznych dziecka / Dorota Dziamska // Życie Szkoły.- 2019, nr 2, s. 8-10

Edukacja regionalna we współczesnej szkole podstawowej : komentarz do najnowszej podstawy programowej z 2017 r. / Danuta Konieczka-Śliwińska // Wiadomości Historyczne.- 2018, nr 3, s. 47-50

Idea coachingu w edukacji / Ewa Ostarek // Życie Szkoły.- 2017, nr 4, 30-32

Inicjacja czytelnicza w klasach I-III. Bohaterowie lektur uczą, rozbawiają, oswajają z lękami i pomagają zaakceptować odmienność / Grażyna Rura // Edukacja Wczesnoszkolna 2017/2018, nr 1, s. 49-55

Jak stawić czoła kodowaniu w nowej podstawie programowej? / Margareta Olszewska, Marzena Oterman // Życie Szkoły.- 2018, nr 1, s. 10-16

Jak wychowywać do życia w rodzinie? / Urszula Dudziak // Wychowawca.- 2017, nr 7-8-,

s. 5-7

Jak zachęcić dzieci do czytania? / Ewa Ostarek // Życie Szkoły.- 2018, nr 3, s. 10-13

Kodowanie-dekodowanie w edukacji polonistycznej / Izabela Breguła // Życie Szkoły.- 2018, nr 4, s. 2-6

Kreatywne kształcenie / Katarzyna Bocheńska-Włostowska // Wychowawca.- 2016, nr 11,

s. 14-16

Nauczanie kooperatywne / Marta Majorczyk // Dyrektor Szkoły.- 2017, nr 1, s. 41-44

Nauczyciel bibliotekarz a nowa podstawa programowa / Anna Puścińska // Biblioteka w Szkole.- 2017, nr 12, s. 5-8

Nauczyciel, program, podręczni a dziecko w drodze do przyszłości / Monika Zatorska // Życie Szkoły.- 2017, nr 5, s. 12-16

Nauka dla samorozwoju, a nie dla ocen / Małgorzata Łaskot // Życie Szkoły.- 2017, nr 9,

s. 17-20

Nauka programowania od klasy pierwszej / Ewa Stolarczyk // Życie Szkoły.- 2017, nr 7,

s. 10-12

Nowoczesne technologie w świetle edukacji: jak wprowadzić, korzystać i … pamiętać

o rozwoju ucznia? / Kamila Olga Rejszel-Stępień // Życie Szkoły.- 2019, nr 2, s. 50-53

O przemianach w edukacji zawodowej / Janusz Moos // Dyrektor Szkoły.- 2017, nr 2

s. 28-30

Od podstawy programowej do programu nauczania : podstawa jako fundament tworzenia programów nauczania / Dorota Dziamska // Życie Szkoły.- 2019, nr 5, s. 17-21

Orientacja w czasie / Edyta Szczepkowska // Życie Szkoły.- 2018, nr 2, s. 18-22

Patriotyzm w podstawie programowej / Monika Sewastianowicz // Dyrektor Szkoły.- 2018, nr 4, s. 14-18

Podstawa programowa a program nauczania, podręcznik, liczba godzin, chronologia, czyli jak efektywnie realizować podstawę programową w klasie siódmej ośmioklasowej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2018/2019 i 2019/2020 / Aneta Sarbinowska-Murawiecka // Wiadomości historyczne.- 2019, nr 1, s. 43-46

Podstawa programowa dla szkół ponadpodstawowych / Andrzej Jasiński // Dyrektor Szkoły.- 2017, nr 10, s. 18-22

Podstawa programowa kształcenia w zawodach / Bogusława Wojtczak // Dyrektor Szkoły.- 2017, nr 8, s. 22-28

Poszukując „Ducha” - o nowym programie WOS / Joanna Bugajska-Więcławska // Wiadomości Historyczne.- 2017, nr 6, s. 30-31

Realizacja podstawy programowej / Andrzej Jasiński // Dyrektor Szkoły.- 2018, nr 5,

s. 19-23

Realizacja procesu oceniania na I etapie kształcenia w aspekcie wytycznych nowej podstawy programowej / Izabela Breguła // Życie Szkoły.- 2018, nr 1, s. 2-8

TIK w podstawie programowej / Dorota Janczak // Dyrektor Szkoły.- 2018, nr 3, s. 42-45

Ucząc dzieci wczorajszymi metodami, zabieramy im jutro / Izabela Breguła // Życie Szkoły.- 2017, nr 7, s. 2-7

Umiejętności dla rynku pracy jutra / Jan Fazlagić // Dyrektor Szkoły.- 2017, nr 10, s. 28-31

W drodze do samodzielności, czyli wspieranie mechanizmów uczenia się dziecka / Aleksandra Kubala-Kulpińska.- Życie Szkoły.- 2019, nr 1, s. 33-38

Wdrażanie nowej podstawy programowej / Małgorzata Jas // Dyrektor Szkoły.- 2017, nr 4, s. 10-12

Webinaria w szkole / Sylwia Polcyn-Matuszewska // Remedium.- 2017, nr 4, s. 30-31

Wykorzystanie DIY na na zajęciach językowych w edukacji wczesnoszkolnej / Ewa Ostarek // Życie Szkoły.- 2018, nr 5, s. 12-18

 

oprac. Wioleta Wardyba-Niziałek

Kontakt

 Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie

ul. Bolesława Chrobrego 15
64-100 Leszno

tel. 65 529 90 62
fax 65 529 31 09
NIP: 697-10-20-103
REGON: 00 1387 29 0000 000
e-mail: oswiata@cdn.leszno.pl

Numer rachunku PKO Bank Polski S.A. 24 1020 4027 0000 1702 1519 5287

Dane do faktury

Nabywca:

Województwo Wielkopolskie

Al. Niepodległości 34

61-714 Poznań

NIP: 778 13 46 888

Odbiorca:

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie

ul. Bolesława Chrobrego 15

64-100 Leszno

Redakcja

Godziny urzędowania

Sekretariat

poniedziałek - 8:00 - 16:00
wtorek-piątek 7:30 - 15:30


Organizacja szkoleń
poniedziałek - piątek: 7.30-15.30, parter/pokój nr 13


Biblioteka

Leszno pn – pt 9.00 – 18.00
Filia Rawiczu i Kościanie pn, wt, pt 9.00 – 17.00
śr, cz 9:00 - 16:00
Filia w Gostyniu - pn, wt, pt 9:00 - 17:00
śr 9:00 - 16:00
cz 9:00 - 16:00

 

Obserwuj Nas

Bądź na bieżąco z informacjami CDN Leszno