• Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie

Zestawienia bibliograficzne

Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych

Książki:

1. Biblioterapia w edukacji z zakresu profilaktyki uzależnień i promocji zdrowia / Magdalena J. Cyrklaff. Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2014.

2. Diagnoza i profilaktyka uzależnień wśród młodzieży wyzwaniem dla społeczności lokalnej / red. nauk. Jan A. Malinowski. - Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, 2016.

3. Dziecko i jego środowisko : uzależnienia a dzieci i młodzież / pod red. Andrzeja Steciwko i Iwony Pirogowicz ; Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu ; Samorząd Województwa Opolskiego. - Wrocław : Wydawnictwo Continuo, 2006.

4. Harmonizując napięcie : nowe spojrzenie w profilaktyce uzależnień / Jacek Bylica. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2010.

5. Internet a dzieci : uzależnienia i inne niebezpieczeństwa / Parry Aftab ; przeł. [z ang.] Barbara Nicewicz. - Warszawa : Prószyński i S-ka, 2003.

6. Jak, dlaczego, kiedy rozmawiać z młodymi zagrożonymi samobójstwem / Claudine Fox, Keith Hawton ; [tłumaczenie: Karolina Bojadżijewa-Wesołowska, Sylwia Kuchta]. Warszawa : Fraszka Edukacyjna, 2009.

7. Jak chronić dziecko przed nałogowymi zachowaniami : poradnik dla rodziców / opracowanie Kinga Sochocka, Karolina Van Laere. Wydanie 3. Warszawa : Fundacja Poza Schematami, 2018.

8. Mniej... to często znaczy więcej czyli Jak radzić sobie z dziecięcą konsumpcją i zapobiegać uzależnieniom / Andrea Braun ; [tł. Agnieszka Trąbska]. Kielce : Wydawnictwo Jedność, 2001.

9. Młodzież i substancje psychoaktywne / pod redakcją Anety Koczaskiej-Siedleckiej ; Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wydawnictwo Edukacyjne Parpamedia 2009.

10. Patologia cyfrowego dzieciństwa i młodości : przyczyny, skutki, zapobieganie w rodzinach i w szkołach / Stanisław Kozak. - Warszawa : Difin, 2014.

(Engram)

11. Pomóż uzależnionym! : integralny program profilaktyczny w szkole / Marian Łakomski. - Wyd. 4 uzup. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2009.

12. Postępowanie w uzależnieniach i innych patologiach w szkole : wskazówki dla studentów pedagogiki, nauczycieli oraz szkolnego personelu medycznego / Jan Lechicki. - Wyd. 2. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Text", 2007.

13. Problemy zagrożenia młodzieży uzależnieniem : ( diagnoza i terapia ) / [aut.] Joanna Szymańska [ i in.]. Z. 3. - Warszawa : Centr. Ośrodek Metodyczny Poradnictwa Wychowawczo-Zawodowego MEN, 1990.

14. Problemy zagrożenia młodzieży uzależnieniem : ( z doświadczeń praktyków ) : publikacja dla pracowników oświaty / red. Jacek Kamiński, Jadwiga Raczkowska. Z. 2. - Warszawa : Centralny Ośrodek Metodyczny Poradnictwa Wychowawczo-Zawodowego MEN, 1990.

15. Profilaktyka i resocjalizacja nieletnich zagrożonych uzależnieniem od środków psychoaktywnych / Tomasz Janusz Wach. - Warszawa : Difin, 2014.

16. Profilaktyka uzależnień / [aut. Beata Kiełbasa ; red. merytoryczna Katarzyna Mitka, Natalia Szala]. Sosnowiec : Wydawnictwo Projekt-Kom, cop. 2007.

17. Profilaktyka uzależnień : program edukacyjny / Barbara Jakubowska [i in.] ; oprac. Alicja Kobiałka. - Wyd. 2 popr. - Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej, 1991.

18. Promocja zdrowia i profilaktyka uzależnień : przewodnik nauczyciela szkoły podstawowej i gimnazjum : ścieżka międzyprzedmiotowa / Hanna Jakubowska. Wyd. 2 popr. Warszawa ; Łódź : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001.

19. Ryzyko uzależnienia młodzieży szkolnej od narkotyków : Strategie profilaktyczne i interwencyjne podejmowane w środowisku lokalnym / Iwona Malorny. - Katowice : Uniwersytet Śląski ; IBUK Libra, 2016.

20. Ryzyko uzależnień / Czesław Cekiera. - Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2001.

21. Skuteczność profilaktyki używania substancji psychoaktywnych : podstawy opracowywania oraz ewaluacja programów dla dzieci i młodzieży / Krzysztof Ostaszewski. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, 2003.

22. Stop uzależnieniom : pakiet edukacyjny : scenariusze zajęć profilaktycznych dla szkół podstawowych i gimnazjów : stop uzależnieniom : scenariusze zajęć profilaktycznych dla szkół podstawowych i gimnazjów / Agnieszka Ginko- Humphries. Bielsko-Biała : Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne Teatr Grodzki, 2007.

23. Szkolny program profilaktyki w praktyce : przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna : praca zbiorowa / pod redakcją Grzegorza Koźmińskiego. Piła : Pracownia Wydawniczo-Edukacyjna K&K, 2003.

24. Szkoła, która ochrania : szkolny program profilaktyki / Barbara Paź, Grzegorz Paź. Wrocław : "Rubikon", 2002.

25. Szkoła profilaktyki : oferty programowe / [materiały zebrane przez Mirosławę Wieczorek-Stachowicz ] ; Kuratorium Oświaty w Lesznie ; Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lesznie. - Leszno : Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Ustawicznego - Leszno, 1996-1997.

26. Środowiskowe ograniczanie czynników ryzyka uzależnienia młodzieży szkolnej od substancji psychoaktywnych / Małgorzata Piasecka. Kraków : Akademia Ignatianum : Wydawnictwo WAM, 2015.

27. Uzależnienia : skuteczność programów profilaktyki / Zbigniew B. Gaś. - Warszawa : Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, 1994.

28. Uzależnienia wśród dzieci i młodzieży : wybrane problemy / redakcja naukowa Wiesława Walc. Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016.

29. Wygrać życie : szkolny program profilaktyki / Krzysztof Wojcieszek. Wrocław : "Rubikon", 2002.

30. Zanim spróbujesz : program profilaktyki uzależnień dla uczniów / oprac. Alicja Pacewicz ; Barbara Jakubowska [i in.]. - Wyd. 3 popr. - Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 1994.

31. Zapobieganie uzależnieniom uczniów : publikacja dla pracowników oświaty / pod red. Bożenny Kamińskiej-Buśko. - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej MEN, 1997.

32. Zdrowo żyć = pięknie żyć : scenariusze profilaktyczne / [red. wyd. Anna Grochowska-Piróg]. - Kraków : Wydawnictwo Rubikon, [2011].

(Zabawmy się w Teatr)

 

Artykuły z czasopism:

1. ,,UNPLUGGED'' - program profilaktyki uzależnień dla gimnazjum / Anna Borkowska // Wychowanie na co Dzień. - 2013, nr 10-11, s.26-28

2. CUKIERKI : scenariusz zajęć z profilaktyki uzależnień dla klas 0-III / Agnieszka Balon, Danuta Żwirowska // Wychowawca. - 2016, nr 2, s.28-29

3. DOPALACZE - nowe oblicze uzależnień : profilaktyka i zwalczanie (zestawienie bibliograficzne w wyborze) / Elżbieta Trojan // Nowa Szkoła. - 2015, nr 8, s.53-59

4. DZIĘKUJĘ, to mi szkodzi - zajęcia z profilaktyki uzależnień / Agnieszka Karasiewicz // Wychowanie na co Dzień. - 2009, nr 1-2 dod., s.IV-VI

5. INTERWENCJA w szkole - strategia profilaktyki informacyjnej w przeciwdziałaniu uzależnieniom / Łukasz Kołomański // Wychowanie na co Dzień. - 2008, nr 7-8 dod., s.I-VI

6. KSIĄŻKA i jej substytuty w profilaktyce uzależnień / Grażyna Walecka-Trocha // Wychowanie na co Dzień. - 2000, nr 12, s.22-26

7. METODY pracy i edukacji w profilaktyce uzależnień od czynności dzieci i młodzieży / Beata Drychta // Remedium. - 2016, nr 12, s.21-23

Uzależnienia od substancji psychoaktywnych.

8. NAUCZYCIELE i rodzice jako partnerzy w profilaktyce uzależnień / Iwona Rudek // Wychowanie na co Dzień. - 2008, nr 10-11, s.5-9

9. NIK o profilaktyce narkomanii w szkołach / Bogusława Bukowska // Remedium. - 2013, nr 11, s.1-3

Kontrola NIK przeprowadzona w 2012 r.

10. PROFILAKTYKA asymilatywna - nowe podejście w pracy z młodzieżą zagrożoną uzależnieniem / Iwona Malorny // Wychowanie na co Dzień. - 2015, nr 5, s.28-32

11. PROFILAKTYKA uzależnienia od Internetu / Agnieszka Balon, Danuta Żwirowska // Wychowawca. - 2013, nr 7-8, s.11-13

12. PROFILAKTYKA uzależnień a rzeczywistość szkolna / Grażyna Myszka // Wychowawca. - 2003, nr 12, s.11

13. PROFILAKTYKA uzależnień behawioralnych w rodzinie / Karolina Van Laere, Kinga Sochocka ; rozm. Joanna Sakowska // Remedium. - 2016, nr 7/8, s.41-26

14. PROFILAKTYKA uzależnień behawioralnych: wskazówki metodyczne / Karolina Van Laere // Remedium. - 2014, nr 4 dod., s.4-7

15. PROFILAKTYKA uzależnień na uczelniach / Robert Porzak // Remedium. - 2004, nr 9, s.6-8

16. PROFILAKTYKA uzależnień psychoaktywnych wśród młodzieży / Magdalena Gołek // Nowa Szkoła. - 2011, nr 7, s.35-38

17. PROFILAKTYKA uzależnień w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym / Beata Świątek // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2004, nr 9, s.37-39

18. PROFILAKTYKA uzależnień w szkole / Beata Krajewska // Wychowanie na co Dzień. - 1999, nr 7-8, s.38-40

19. PROFILAKTYKA uzależnień w szkole / Elżbieta Rajwa // Wychowawca. - 1998, nr 5, s.22-23

20. PROFILAKTYKA uzależnień w szkole podstawowej / Barbara Franusz // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2004, nr 1, s.44-46

21. PROFILAKTYKA uzależnień. Warsztaty dla rodziców / Bożena Krypel, Beata Kapałka // Wychowawca. - 2010, nr 1, s.28-29

22. PROFILAKTYKA w szkole jako forma minimalizowania zagrożeń uzależnieniem / Agnieszka Iłendo // Opieka. Wychowanie. Terapia. - 2002, nr 1, s.14-17

23. PROFILAKTYKA humanistyczna w szkole / Tadeusz Paciorek // Remedium. - 2004, nr 7-8, s.10-114

24. PROFILAKTYKA uzależnień w szkole / Beata Krajewska // Wychowanie na co Dzień. - 1999, nr 7-8, s.38-40

25. PROFILAKTYKA uzależnień w szkole podstawowej / Barbara Franusz // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2004, nr 1, s.44-46

26. PROFILAKTYKA uzależnień w szkole / Elżbieta Rajwa // Wychowawca. - 1998, nr 5, s.22-23

27. PROFILAKTYKA w szkole - kwestie teoretyczne i praktyczne / Renata Małgorzata Ilnicka // Pedagogika Społeczna. - 2012, nr 1, s.23-44

28. PROFILAKTYKA w szkole - możliwości, bariery i wyzwania / oprac. M.J. Sochocki // Remedium. - 2011, nr 1, s.1-3

29. PROFILAKTYKA w szkole - rola i zadania dyrektora / Bożena Gwizdek, Elżbieta Sołtys // Remedium. - 2003, nr 7-8, s.18-19

30. PROFILAKTYKA w szkole - z perspektywy pracy pedagoga / Iwona Łagodzińska // Wychowanie na co Dzień. - 2004, nr 10-11, s.7-11

31. PROFILAKTYKA w szkole jako forma minimalizowania zagrożeń uzależnieniem / Agnieszka Iłendo // Opieka. Wychowanie. Terapia. - 2002, nr 1, s.14-17.

32. PROFILAKTYKA w szkołach ponadgimnazjalnych : relacja z seminarium profilaktycznego - Kazimierz 2004 / Magda Wójcik // Remedium. - 2004, nr 7-8, s.1-3

33. PROFILAKTYKA zagrożeń w cyberprzestrzeni : wśród najmłodszych / Aleksandra Kubala-Kulpińska // Życie Szkoły. - 2017, nr 2, s.29-32

34. PROGRAM profilaktyki uzależnień od środków odurzających ''Niezależni'' / Magdalena Zając // Wychowanie na co Dzień. - 2015, nr 5 dod, s.I-V

35. PROMOCJA Dobrych Praktyk w profilaktyce uzależnień od narkotyków / Artur Malczewski // Remedium. - 2014, nr 6, s.28-29

36. PROMOCJA Dobrych Praktyk w profilaktyce uzależnień od narkotyków / Artur Malczewski // Remedium. - 2014, nr 7-8, s.60-61

37. SCENKA teatralna jako forma działań w profilaktyce uzależnień / Iwona Cieślak, Lech Cieślak // Wychowanie na co Dzień. - 2005, nr 10-11 dod., s.I-III

38. SPORT a profilaktyka uzależnień / Maja Vogt-Kostecka // Remedium. - 2019, nr 1, s.20-21

39. SPÓJRZ inaczej : realizacja programu profilaktyki uzależnień na godzinach wychowawczych w klasie IV / Grażyna Gawryłow // Dyrektor Szkoły. - 2000, nr 10, s.21-23

40. SYSTEM profilaktyki i terapii uzależnień utworzony z wykorzystaniem wspinaczki skałkowej / Jacek Alaba, Maciej Pałyska, Joanna Raduj // Opieka. Wychowanie. Terapia. - 1999, nr 4, s.55-57

41. SZKOLNA profilaktyka uzależnień - o krok dalej / Ilona Karasińska, Marcin Grabowski // Wychowanie na co Dzień. - 2007, nr 10-11, s.35-36

42. WYCHOWANIE profilaktyka uzależnień mają wspólne podstawy / Mieczysław Wojciechowski // Nowa Szkoła. - 1999, nr 6, s.38-43

43. ZARZĄDZANIE profilaktyką w szkole w świetle postaw nauczycieli / Rafał Przybycień // Edukacja i Dialog. - 2008, nr 2, s.18-23.

44. ZNACZENIE dramy i swobodnego tekstu w profilaktyce uzależnień i agresji / Bożena Koperny // Życie Szkoły. - 2001, nr 1, s.30-31

 

Oprac.: Ewa Staniszewska

CDN-PBP w Lesznie

Kontakt

 Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie

ul. Bolesława Chrobrego 15
64-100 Leszno

tel. 65 529 90 62
fax 65 529 31 09
NIP: 697-10-20-103
REGON: 00 1387 29 0000 000
e-mail: oswiata@cdn.leszno.pl

Numer rachunku PKO Bank Polski S.A. 24 1020 4027 0000 1702 1519 5287

Dane do faktury

Nabywca:

Województwo Wielkopolskie

Al. Niepodległości 34

61-714 Poznań

NIP: 778 13 46 888

Odbiorca:

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie

ul. Bolesława Chrobrego 15

64-100 Leszno

Redakcja

Godziny urzędowania

Sekretariat

poniedziałek - 8:00 - 16:00
wtorek-piątek 7:30 - 15:30


Organizacja szkoleń
poniedziałek - piątek: 7.30-15.30, parter/pokój nr 13


Biblioteka

Leszno pn – pt 9.00 – 18.00
Filia Rawiczu i Kościanie pn, wt, pt 9.00 – 17.00
śr, cz 9:00 - 16:00
Filia w Gostyniu - pn, wt, pt 9:00 - 17:00
śr 9:00 - 16:00
cz 9:00 - 16:00

 

Obserwuj Nas

Bądź na bieżąco z informacjami CDN Leszno