• Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie

Zestawienia bibliograficzne

Agresja w szkole

Książki:

1. Agresja i przemoc w realiach współczesnej szkoły / red. Krystyna Kmiecik-Baran. - Gdańsk : Wydawnictwo "Przegląd Oświatowy", 2000.

(Młodzież i Przemoc ; nr 6)

Sygnatura: 83260

2. Agresja i przemoc w szkolnych działaniach profilaktycznych : poradnik metodyczny dla nauczycieli. - Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, 2005.

Sygnatura: 85105-Czyt.-XX-C-5a

3. Agresja i przemoc w szkołach polskich i niemieckich / pod red. Krystyny Ostrowskiej i Jana Tatarowicza. - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej MEN, 1998.

Sygnatura: 83002

4. Agresja w szkole : spojrzenie wieloaspektowe / pod red. Andrzeja Rejznera. - Warszawa : Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, 2004.

Sygnatura: 85707

5. Dlaczego uczeń staje się agresywny ? : przyczyny i uwarunkowania / Paweł Migała. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, cop. 2008.

Sygnatura: 87403, 87404

6. Jak postępować z agresywnym uczniem : zmiana sposobu myślenia i postępowania / Ewa Sokołowska. - Warszawa : Fraszka Edukacyjna, 2007.

(Poradnik Nauczyciela, Wychowawcy, Pedagoga)

Sygnatura: 86408-Czyt.-XX-C5a

7. Mobbing fala przemocy w szkole : jak ją powstrzymać ? / Dan Olweus ; tł. Daniel Jastrun ; il. Bohdan Butenko. - Wyd. 2. - Warszawa : Jacek Santorski & CO Agencja Wydawnicza, 2007.

Sygnatura: 86552

8. Opresja w szkole / Maria Dąbrowska-Bąk, Katarzyna Pawełek. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak" Jacek Śnieciński, cop. 2014.

Sygnatura: 92084-Czyt.-XX-C-1

9. Prawne problemy bezpieczeństwa dzieci i młodzieży / Robert Netczuk. - Wrocław : Instytut Badań w Oświacie, 2008.

(Prawo w Szkole)

Sygnatura: 87358, 87359-Czyt.-XX-E

10. Problemy z zachowaniem dzieci i młodzieży / Monika Biała. - Warszawa : Fraszka Edukacyjna, 2006.

(Poradnik Nauczyciela Wychowawcy Pedagoga)

Sygnatura: 85789, 85790-Czyt.-XX-C-5 a

11. Żyć w radości : ćwiczenia zapobiegające agresji, wzmacniające psychikę dziecka / [red. Barbara Bleja-Sosna]. - Toruń : Wydawnictwo BEA Książki Edukacyjne, 2007.

Sygnatura: 88120

 

Artykuły z czasopism:

1. AGRESJA - czym jest i jak sobie z nią radzić? / Kamila Jakubczyk // Biblioteka w Szkole. - 2015, nr 7-8, s. 33-34

2. AGRESJA - problem współczesnej szkoły / Magdalena Krawczonek // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 5, s.44-46

3. AGRESJA dzieci i młodzieży : przejawy, przyczyny, przeciwdziałanie : bibliografia / JR // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2009, nr 3, s.60-64

4. AGRESJA dziecięca i sposoby jej przezwyciężania / Danuta Koleśniak // Język Polski w Gimnazjum. - 2001/2002, nr 3, s.91-96

5. AGRESJA i przemoc w środowisku szkolnym w świetle badań pedagogicznych/ Edmund Kurowski // Wychowawca. - 2015, nr 2, s.10-17

6. AGRESJA i przemoc zaczyna się w podstawówce / Ewa Jonakowska // Życie Szkoły. - 2013, nr 2, s.26-29.

7. AGRESJA w różnym wieku - przejawy i konsekwencje / Marta Komorowska // Remedium. - 2009, nr 4, s.8-9

8. AGRESJA w świetle koncepcji psychologicznych / Katarzyna Nadrowska // Życie Szkoły. - 2004, nr 2, s.79-84

9. AGRESJA wśród dzieci i młodzieży / Tomasz Tomasz // Wychowawca. - 2012, nr 5, s.5-7

10. AGRESJA wśród młodzieży / Bożena Pilczuk // Poradnik Bibliotekarza. - 2011, nr 9, s.3-8

 

11. AGRESYWNA młodzież / Aleksandra Jędryszek-Geisler // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2011, nr 3, s.30-34

12. AGRESYWNE zachowania dzieci i młodzieży / Joanna Szymańska // Remedium. - 2004, nr 3, s.6-7

13. AGRESYWNE zachowania uczniów : uwarunkowania rodzinne i społeczne / Małgorzata Tomera // Życie Szkoły. - 2015, nr 5, s.18-21

14. AGRESYWNE zachowania uczniów : uwarunkowania związane z funkcjonowaniem dziecka / Małgorzata Tomera // Życie Szkoły. - 2015, nr 6, s.18-21

15. BEZRADNOŚĆ psychopedagogiczna i błąd wychowawczy nauczyciela a agresja ucznia / Janina Janowska, Dorota Sikora, Teresa Zubrzycka-Maciąg // Opieka. Wychowanie. Terapia. - 2000, nr 3, s.13-16

16. CI, którzy dręczą innych / Iwona Kocemba // Psychologia w Szkole. - 2009, nr 1, s.132-139

17. CO SIĘ dzieje z agresją w szkole? / Elżbieta Marek // Życie Szkoły. - 2008, nr 4, s.61-64

18. CO WIEMY o agresji w szkole? / Hanna Bednarczyk, Leszek Mańkowski // Dyrektor Szkoły. - 2004, nr 9, s.54-57

19. CO WIESZ o złości? : scenariusz dla dzieci w wieku 8-10 lat / Katarzyna Pytlewska Życie Szkoły. - 2013, nr 2, s.15.

20. CO ZROBIĆ ze swoją złością ? : scenariusz zajęć integracyjnych dla uczniów klas III-IV szkoły podstawowej / Iwona Czeczot // Wychowawca. - 2003, nr 3, s.24-25

21. DOKSZTAŁCANIE nauczycieli w zakresie radzenia sobie z agresją uczniów w szkole / Anna Karłyk // Szkoła Specjalna. - 2004, nr 3, s.174-184

22. GENEZA zachowań agresywnych / Wiesława May // Wszystko dla Szkoły. - 2011, nr 6, s.9-12

23. GŁOS w dyskusji o agresji w szkole / Dorota Ślepowron-Korwin // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 11, s.29-30

24. GRY komputerowe a agresywność i agresja/zachowania agresywne dzieci i młodzieży : przyczynek do psychopedagogicznej analizy problemu / Zbigniew Małysz // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2019, nr 4, s.39-51

25. ISTOTA agresji, czyli co powinniśmy wiedzieć o mechanizmach jej powstawania? / Małgorzata Sitarczyk // Język Polski w Szkole - gimnazjum. - 1999/2000, nr 4, s.85-88

26. JAK pokonać agresję ? : scenariusz warsztatów dla rodziców uczniów klas I-III szkoły podstawowej / Lucyna Tomczyk // Wychowawca. - 2003, nr 3, s.24-25

27. JAK pokonać agresję? / Elżbieta Leszczyńska // Życie Szkoły. - 2001, nr 8, s.460-464

28. JAK przeciwdziałać agresji ? / Dorota Lubaszka, Agata Skibińska // Życie Szkoły. - 2002, nr 10, s.615-619,

29. JAK przeciwdziałać agresji w szkole? / Magdalena Goetz // Magazyn Dyrektora Szkoły - Sedno. - 2011, nr 9, s.20-24

30. JAK sobie radzić z przemocą i agresją na etapie wczesnej edukacji dziecka? / Irena Stańczak // Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane. - 2007/2008, z. 3, s.63-68

31. LEPIEJ zapobiegać, niż leczyć / Agnieszka Anielska, Violetta Wróblewska // Edukacja i Dialog. - 2003, nr 3, s.37-39

32. OBSZARY występowania agresji w klasach I-III szkoły podstawowej / Julia Kochelak // Wszystko dla Szkoły. - 2008, nr 4, s.3-4

33. PORTRECIKI / Walentyna Olszewska // Życie Szkoły. - 2006, nr 1, s.32-34

34. POZIOM agresji uczniów szkoły podstawowej trenujących i nietrenujących / Danuta Tymoszuk, Aleksandra Sulikowska // Kultura Fizyczna. - 2006, nr 3-4, s.16-18

35. PROBLEM agresji i przemocy wśród i młodzieży w szkole / Małgorzata Stilger // Lider. - 2003, nr 7-8, s.7-8

36. PRZECIWDZIAŁAMY agresji / Marzena Kamuda // Życie Szkoły. - 2006, nr 7, s.53-54

37. PRZECIWDZIAŁANIE agresji wśród gimnazjalistów poprzez wspieranie rozwoju ich zdolności do samokontroli emocjonalnej / Maria, Deptuła // Wychowanie na co Dzień. - 2012, nr 10-11, s.11-14

38. PRZECIWDZIAŁANIE zachowaniom agresywnym uczniów - przykłady zabaw / Elżbieta Zyzik, Mirosława Parlak // Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane. - 2010/2011, nr 4, s.44-49

39. PRZEJAWY agresji - w szkołach gimnazjalnych / Andrzej Praszek // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2009, nr 5, s.29-32

40. PRZEMOC i agresja wśród dzieci / Ewa Dunin-Wilczyńska // Wszystko dla Szkoły. - 2011, nr 6, s.12-14

41. PRZYCZYNY agresji w środowisku szkolnym / Małgorzata Stępień-Kęsik // Wychowawca. - 2015, nr 2, s.8-9

 

42. PRZYCZYNY zachowań agresywnych dzieci i młodzieży w wieku szkolnym / Kazimierz Żegnałek // Edukacja. - 2006, nr 1, s.79-85

43. ROZWIĄZYWANIE problemu agresji w klasie / Jolanta Burian // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2003, nr 1, s.35-37

44. SKĄD tyle agresji w szkole / Mariusz Wilk // Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 10, s.72-74

45. SKUTECZNIE przeciw agresji w szkole / Magdalena Goetz // Życie Szkoły. - 2016, nr 2, s.28-32

46. SZKOLNA polityka przeciwdziałania agresji i przemocy / Ewa Czemierowska-Koruba //Remedium. - 2018, nr 7-8, s.54-56

47. TELEWIZJA a poziom agresji nastolatków / Magdalena Barabas // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2006, nr 1, s.30-32

48. UCZNIOWIE szkół ponadgimnazjalnych wobec agresji i przemocy / Anna Brzezińska, Elżbieta Hornowska // Nowa Szkoła. - 2003, nr 2, s.13-16

49. UWARUNKOWANIA agresywnych zachowań uczniów / Daniel Wiśniewski // Edukacja i Dialog. - 2008, nr 4, s.20-22

50. WPŁYW dalekowschodnich sztuk walki na wygaszanie agresji u uczniów szkół gimnazjalnych / Grzegorz Cukrowski // Lider. - 2004, nr 5, s.26

51. WPŁYW telewizji na agresywne zachowania uczniów / Renata Geisler, Aldona Winnicka // Opieka. Wychowanie. Terapia. - 2001, nr 3, s.36

52. WYKORZYSTANIE technik relaksacyjnych, wizualizacyjnych oraz muzykoterapii aktywnej w pracy z dzieckiem z przejawami zachowań agresywnych - praktyczne zastosowania / Katarzyna Forecka-Waśko, Aleksandra Załustowicz // Szkoła Specjalna. - 2013, nr 1, s.44-49

53. Z PAMIĘTNIKA pierwszoklasisty... : ciemniejsza strona szkolnej rzeczywistości / Monika Just // Życie Szkoły. - 2010, nr 1, s.42-45

54. ZACHOWANIA agresywne uczniów w świetle badań porównawczych / Krystyna Ostrowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2008, nr 3, s.13-22

55. ZJAWISKO agresji dziecięcej w szkole / Joanna Glik // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2015, nr 8, s.48-52

56. ZJAWISKO agresji w szkołach - w opinii nauczycieli wf / Jacek Dembiński // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2012, nr 9, s.15-20

57. ZNACZENIE dramy i swobodnego tekstu w profilaktyce uzależnień i agresji / Bożena Koperny // Życie Szkoły. - 2001, nr 1, s.30-31

 

Oprac.: Ewa Staniszewska

CDN-PBP Leszno

Kontakt

 Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie

ul. Bolesława Chrobrego 15
64-100 Leszno

tel. 65 529 90 62
fax 65 529 31 09
NIP: 697-10-20-103
REGON: 00 1387 29 0000 000
e-mail: oswiata@cdn.leszno.pl

Numer rachunku PKO Bank Polski S.A. 24 1020 4027 0000 1702 1519 5287

Dane do faktury

Nabywca:

Województwo Wielkopolskie

Al. Niepodległości 34

61-714 Poznań

NIP: 778 13 46 888

Odbiorca:

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie

ul. Bolesława Chrobrego 15

64-100 Leszno

Redakcja

Godziny urzędowania

Sekretariat

poniedziałek - 8:00 - 16:00
wtorek-piątek 7:30 - 15:30


Organizacja szkoleń
poniedziałek - piątek: 7.30-15.30, parter/pokój nr 13


Biblioteka

Leszno pn – pt 9.00 – 18.00
Filia Rawiczu i Kościanie pn, wt, pt 9.00 – 17.00
śr, cz 9:00 - 16:00
Filia w Gostyniu - pn, wt, pt 9:00 - 17:00
śr 9:00 - 16:00
cz 9:00 - 16:00

 

Obserwuj Nas

Bądź na bieżąco z informacjami CDN Leszno