• Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie

Zestawienia bibliograficzne

Wolontariat

Książki:

 

1.Doktor klaun! : terapia śmiechem, wolontariat, edukacja międzykulturowa / Przemysław Paweł Grzybowski. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2012.

Sygnatura: 89940

 

2.Wolontariat / [tekst Marta Maruszczak]. - Warszawa : Multico, 2016.

Sygnatura: 94003

 

3.Wolontariat hospicyjny : perspektywa interdyscyplinarna / Patrycja Stawiarska. - Warszawa : Difin, 2011.

(Engram)

Sygnatura: 89029

 

4.Wolontariat międzynarodowy jako forma aktywności edukacyjnej młodzieży / Adriana Matuszewska; Centrum Badań Społecznych. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. -

Olsztyn: Centrum Badań Europy Wschodniej, 2010.

Sygnatura: 89411

 

5.Wolontariat w obszarze humanistycznych wyzwań opiekuńczych / red. Barbara Kromolicka. - Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit", cop. 2005.

(Problemy Pracy Socjalnej)

Sygnatura: 88750

 

6.Wolontariat w Polsce : raport z badań w latach 2000-2003 / Zbigniew Tokarski. - Łódź : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2008.

Sygnatura: 87876

 

7.Wolontariat w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej : Prawo i praktyka / Agnieszka Bejma. - Warszawa : Astra ; BUK Libra, 2012.

 

8.Wolontariat w trzecim sektorze : prawo i praktyka / Dorota Moroni. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2009.

(Acta Universitatis Wratislaviensis ; 3126)

Sygnatura: 87679

 

 

 

Artykuły z czasopism:

 

1. BUDOWANIE zespołu wolontariackiego / Malina Baranowska-Janusz, Greta Droździel-Papuga // Dyrektor Szkoły. - 2019, nr 9, s.78-81

Wolontariat szkolny.

 

2. CO MOJA rodzina może dać innym? : czy wolontariat może być zabawą? / Anna Żukowska // Praca Socjalna. - 2015, nr 2, s.99-108

 

3. CZY warto być człowiekiem? - wolontariat w opinii młodzieży / Urszula Wierzbowska, Bożena Dopierała // Nowa Edukacja Zawodowa. - 2003, nr 3, s.38-40

 

4. DZIELMY się miłością / bp Jan Chrapek // Wychowawca. - 2010, nr 2, s.5-9

 

5. EWALUACJA działań wolontariackich / Marta Brzezińska-Hubert // Dyrektor Szkoły. - 2019, nr 9, s.82-85

Wolontariat szkolny.

 

6. ISTOTA, przesłanki i obszary działań wolontariatu / Kazimierz Dobrzański // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. - 2009, nr 1, s.45-56

 

7. KRYTERIUM jakościowego wolontariatu / Małgorzata Leszko // Dyrektor Szkoły. - 2019, nr 9, s.68-70, 72-73

 

8. MŁODZIEŻ w działaniu: wolontariat europejski / Lidia Porzycka // Nowa Szkoła. - 2012, nr 1, s.53-56

 

9. O WOLONTARIACIE i jego wartościach - propozycja zajęć wychowawczych dla młodzieży / Hanna Matusiak // Wychowanie na co Dzień. - 2017, nr 5 dud., Silvii-XII

 

10. ODPOWIEDZIALNY wolontariat / Maria Połczyńska, Tadeusz Połczyński // Wychowawca. - 2017, nr 1, s.8-9

 

11. ORGANIZACJA młodzieżowego wolontariatu / Katarzyna Braun // Dyrektor Szkoły. - 2017, nr 2, s.58-61

 

12. PIĘCIOLECIE ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie / Jan Dzierzgowski // Polityka Społeczna. - 2008, nr 5-6, s.31-35

 

13. POMYSŁ na wolontariat / Ewa Kotulska // Sedno. - 2010, nr 4, s.40-42

 

14. PRAWNE aspekty wolontariatu / Andrzej Michalik // Dyrektor Szkoły. - 2019, nr 12, s.34, 36-39

 

15. PRAWNE podstawy wolontariatu w szkole / Michał Łyszczarz // Dyrektor Szkoły. - 2017, nr 2, s.51-54

 

16. PYTANIA do eksperta - wolontariat / Sylwia Żmijewska-Kwiryn // Dyrektor Szkoły. - 2019, nr 9, s.74-77

 

17. ROZWIJANIE kompetencji przyszłych pedagogów w Ontario / Agnieszka Bojarczuk // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2016, nr 8, s.28-31

 

18. STRONA internetowa jako sposób informowania o wolontariacie : organizacja imprez sportowych/ Paweł Marche // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2016, nr 3, s.49-52

 

19. SZKOLNE Kluby Przyjaciół Żonkila / Renata Połomska // Wychowawca. - 2014, nr 5, s.15

Program Towarzystwa Przyjaciół Chorych ,,Hospicjum im. św. Łazarza'' realizowany w szkołach.

 

20. SZKOLNE Koła Caritas / Piotr Mazur // Wychowawca. - 2014, nr 5, s.14

 

21. ŚLAD miłości / Renata Chrzanowska // Wychowawca. - 2017, nr 1, s.5-6

 

22. TEORETYCZNE podstawy wolontariatu (w polu pracy socjalnej) w koncepcjach działania społecznego / Grzegorz Piekarski // Praca Socjalna. - 2017, nr 1, s.57-74

 

23. W STRONĘ kultury dawania / Kazimiera Podgórska, Małgorzata Uzarska // Wychowawca. - 2010, nr 2, s.22-23

 

24. WOLONTARIAT w szkole - angażowanie dzieci i młodzieży w organizację szkolnej imprezy sportowej / Paweł Marche // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2016, nr 1, s.38-45

 

25. WOLONTARIAT - nieoceniona pomoc przy organizowaniu festynów / Michał Bronikowski [i in.] // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2010, nr 6, s.16-22

 

26. WOLONTARIAT - szansą na rehabilitację społeczną osób odbywających karę pozbawienia wolności / Hubert Iwanicki // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2019, nr 10, s.3-14

 

27. WOLONTARIAT - w edukacji, sporcie, w ruchu olimpijskim i paraolimpijskim / Paulina Wysocka // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2012, nr 2, s.29-32

 

28. WOLONTARIAT - z potrzeby serca / Dorota Zając // Życie Szkoły. - 2013, nr 7, s.12-14

 

29. WOLONTARIAT dla...siebie / Beata Kołakowska // Charaktery. - 2013, nr 12, s.40-43

 

30. WOLONTARIAT długoterminowy / Magdalena Arczewska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2012, nr 1, s.3-8

 

31. WOLONTARIAT formą zdobywania doświadczeń zawodowych / Arleta Radomska // Wychowanie na co Dzień. - 2007, nr 4-5, s.31-34

 

32. WOLONTARIAT jako forma aktywizacji młodzieży szkoły ponadgimnazjalnej / Marcin Lerka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2017, nr 9, s.22-27

 

33. WOLONTARIAT jako forma integracji społeczności lokalnej / Anna Beata Duklanin // Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 7, s.52-53

 

34. WOLONTARIAT jako nowe zjawisko w Polsce / Anna Karasińska // Praca Socjalna. - 2009, nr 2, s.122-129

 

35. WOLONTARIAT osób niepełnosprawnych - aspekty rozwoju zawodowego i osobistego na (nie w pełni sprawnym) rynku pracy / Agnieszka Piasecka // Wychowanie na co Dzień. - 2015, nr 3, s.-29-36

 

36. WOLONTARIAT seniorów w instytucjach polityki społecznej / Robert Rogowski // Polityka Społeczna. - 2015, nr 10, s.30-35

 

37. WOLONTARIAT sportowy - wiedza wolontariuszy na temat wybranych aspektów prawnych / Paweł Marche //

Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2014, nr 7, s.13-18

 

38. WOLONTARIAT szansą dla młodzieży / Agnieszka Ciesiołkiewicz // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2002, nr 5, s.9-13

 

39. WOLONTARIAT szkolny - krok po kroku / Irena Marczyk // Wychowawca. - 2010, nr 2, s.10-11

 

40. WOLONTARIAT w USA - idea pragmatyczna (i) czy polityczna? / Ewa Pająk-Ważna // Edukacja. - 2011, nr 4, s.87-94

 

41. WOLONTARIAT we Włoszech / Tadeusz Mierzwa // Praca Socjalna. - 2009, nr 2, s.94-111

 

42. WOLONTARIAT zagraniczny - szansa dla młodych / Lidia Porzycka // Nowa Szkoła. - 2014, nr 8, s.50-53

 

43. WOLONTARIAT, czyli jak dobrze jest pomagać innym / Kamila Jakubczyk. - Scenariusz zajęć edukacyjnych dla klas IVAN. // Biblioteka w Szkole. - 2018, nr 3, s. 28

 

44. WYBIÓRCZY wolontariat / Daniela Celejewska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2008, nr 7, s.23-27

 

45. WYBRANE źródła uzyskiwania wiedzy o wolontariacie / Paweł Marche // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2016, nr 5, s.49-55

 

46. WYKORZYSTAĆ zapał młodych / Renata Chrzanowska ; rozm. Jolanta Tęcza-Ćwierz // Wychowawca. - 2014, nr 5, s.12-13

 

47. ZAANGAŻOWANIE w działalność wolontariatu a sprawczość, wspólnotowość oraz etyka / Adam Grabowski //

Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2020, nr 1, s.27-38

 

 

Oprac.: Ewa Staniszewska

 

CDN -PBP w Lesznie

 

 

Kontakt

 Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie

ul. Bolesława Chrobrego 15
64-100 Leszno

tel. 65 529 90 62
fax 65 529 31 09
NIP: 697-10-20-103
REGON: 00 1387 29 0000 000
e-mail: oswiata@cdn.leszno.pl

Numer rachunku PKO Bank Polski S.A. 24 1020 4027 0000 1702 1519 5287

Dane do faktury

Nabywca:

Województwo Wielkopolskie

Al. Niepodległości 34

61-714 Poznań

NIP: 778 13 46 888

Odbiorca:

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie

ul. Bolesława Chrobrego 15

64-100 Leszno

Redakcja

Godziny urzędowania

Sekretariat

poniedziałek - 8:00 - 16:00
wtorek-piątek 7:30 - 15:30


Organizacja szkoleń
poniedziałek - piątek: 7.30-15.30, parter/pokój nr 13


Biblioteka

Leszno pn – pt 9.00 – 18.00
Filia Rawiczu i Kościanie pn, wt, pt 9.00 – 17.00
śr, cz 9:00 - 16:00
Filia w Gostyniu - pn, wt, pt 9:00 - 17:00
śr 9:00 - 16:00
cz 9:00 - 16:00

 

Obserwuj Nas

Bądź na bieżąco z informacjami CDN Leszno