• Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie

Zestawienia bibliograficzne

Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych

(na podstawie wybranej literatury dostępnej w PBP w Lesznie)

 

Książki:

 

 1. Akademia Khana : szkoła bez granic / Salman Khan ; Maciej Potulny.- Poznań : Media Rodzina, 2013

  Sygnatura: 91679
   

 2. Cyberbezpieczeństwo dzieci i młodzieży : realny i wirtualny problem polityki bezpieczeństwa / redakcja naukowa Marek Górka.- Warszawa : Difin, 2017

  Sygnatura: 94651
   

 3. Cyberchoroby : jak cyfrowe życie rujnuje nasze zdrowie / Manfried Spitzer; przełożyła Małgorzata Guzowska.- Słupsk : Wydawnictwo Dobra Literatura, 2016

  Sygnatura: 94100, 94101

   

 4. Cyberświat : możliwości i zagrożenia / red. nauk. Józef Bednarek, Anna Andrzejewska.- Warszawa : Wydaw. Akademickie „Żak”, 2009

  Sygnatura: 88389

   

 5. Cyfrowy tubylec w szkole : diagnozy i otwarcia. T. 2, Nauczyciel a nowe technologie w szkole / redakcja naukowa Marzenna Nowicka, Joanna Dziekońska.- Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2018

  Sygnatura: 95096

   

 6. Dydaktyka mediów / Friedrich W.Korn, Alivisos Sofos ; przekł. Joanna Sztobryn-Gieruszkiewicz.- Gdańsk: Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2008

  Sygnatura: 87324

   

 7. Dzieci i młodzież w świecie zagrożeń realnych i wirtualnych : aspekty teoretyczne i empiryczne / Anna Andrzejewska.- Warszawa : Difin, 2014

  Sygnatura: 93397

   

 8. Dzieci i młodzież ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przestrzeni informacyjnej / redakcja naukowa Mirosław Z. Babiarz, Karol Bidziński, Alicja Giermakowska.- Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2016

  Sygnatura: 94621

   

 9. E-learning dla dorosłych / Jakub Jerzy Czarkowski.- Warszawa : Difin, 2012

  Sygnatura: 89867
   

 10. E-nauczyciel przyrody : innowacyjna strategia nauczania i uczenia się przedmiotów przyrodniczych z wykorzystaniem multimediów / Anna Basińska [i in.].- Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 2013

  Sygnatura: 90498, 91394, 91395

   

 11. Edukacja informacyjna w polskiej szkole / Renata Piotrowska ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich.- Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2011

  Sygnatura: 89465

   

 12. Edukacja informatyczna nauczycieli u progu e-Edukacji / Elżbieta Grzejszczyk.- Warszawa : Wydaw. Wyższej Szkoły Pedagogicznej – TWP, 2007

  Sygnatura: 86425

   

 13. Edukacja medialna / Janusz Gajda i in..- Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2004

  Sygnatura: 83972

   

 14. Edukacja medialna : scenariusze zajęć / Ewa Grzesiak, Renata Janicka-Szyszko, Magdalena Steblecko.- Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2005

  Sygnatura: 85407

   

 15. Edukacja medialna w kształceniu wczesnoszkolnym : praca zbiorowa / pod red. Zuzanny Zbróg.- Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2008

  Sygnatura: 93843, 93844

   

 16. Edukacja w czasach cyfrowej zarazy / Paweł Kasprzak, Zofia Agnieszka Kłakówna, Piotr Kołodziej [i in.].- Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2016

  Sygnatura: 94164

   

 17. Facebook w szkolnej ławce : media społecznościowe a edukacja polonistyczna / Agnieszka Kulig-Kozłowska.- Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2017

  Sygnatura: 83084, 83085

   

 18. Jak wdrażać kształcenie na odległość / Rafał Michałowski, Wojciech Myka.- Warszawa : Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zdrowotnej i Ustawicznej, 2014

  Sygnatura: 92034

   

 19. Kształcenie na odległość : podstawy dydaktyki / Józef Bednarek, Ewa Lubina.- Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 2008

  Sygnatura: 86808

   

 20. Meandry e-learningu / Grażyna Penkowska.- Warszawa : Difin, 2010

  Sygnatura: 89020
   

 21. Na szklaku edukacji czytelniczej i medialnej w szkołach ponadgimnazjalnych / Monika Nagowska.- Warszawa : Agencja „Sukurs”, 2006

  Sygnatura: 85937

   

 22. Nowe media, technologie i trendy w edukacji : w kierunku mobilności i kształcenia hybrydowego / Monika Frania.- Kraków : „Impuls”, 2017

  Sygnatura: 94477

   

 23. Nowe technologie informacyjne w edukacji : niekoniecznie „cyfrowa demencja” / Joanna Adamkiewicz.- Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2015

  Sygnatura: 94169

   

 24. Pedagogika @ środki informatyczne i media / pod red. Macieja Tanasia.- Kraków : Oficyna Wydaw. „Impuls”, 2005

  Sygnatura: 86019

   

 25. Platformy edukacyjne : administrowanie i zarządzanie / Barbara Gocłowska, Zdzisław Łojewski.- Lubin : Wydaw. Uniw. Marii Curie-Skłodowskiej, 2008

  Sygnatura: 86685

   

 26. Psychologia mediów / Peter Winterhoff- Spurk ; przekł. Piotr Włodyga.- .- Kraków : Wydaw. WAM, 2007

  Sygnatura: 86273

   

 27. Scenariusze zajęć z edukacji czytelniczej i medialnej / pod red. Wacława Strykowskiego.- Poznań : Uniw. im. Adama Mickiewicza, 2002

  Sygnatura: 83522

   

 28. Socjalizacja i wychowanie dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w erze cyfrowej / Jerzy Plichta : Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2017

  Sygnatura: 94767

   

 29. Szkoła w dobie Internetu / red. nauk. Andrzej Nowak, Katarzyna Winkowska-Nowak, Ludmiła Rycielska.- Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 2009

  Sygnatura: 88166

   

 30. Teoretyczno-metodyczne podstawy rozwoju e-learningu w edukacji ustawicznej / pod red. Zbigniewa Kramka.- Warszawa : Inst. Technologii Eksploatacji, 2007

  Sygnatura: 87149

   

 31. Teorie kształcenia w świecie cyfrowym / Dorota Siemieniecka, Bronisław Siemieniecki.- kraków : Impuls, 2019

   

 32. Uzależnienia medialne : uwarunkowania, leczenie, profilaktyka / Agnieszka Ogonowska.- Kraków : Wydawnictwo Edukacyjne, 2018

  Sygnatura: 95113

   

 33. Uzależnienia medialne czyli o patologicznym wykorzystaniu mediów i ich wpływie na nasze zdrowie oraz życie naszych dzieci / Agnieszka Ogonowska.- Kraków : Wydaw. Edukacyjne, 2014

  Sygnatura: 93725

   

 34. Wartość systemów e-learningowych w podmiotach edukacyjnych / Adam Stecyk.- Warszawa : Difin, 2013

  Sygnatura: 91449

 

 

Opracowała: Wioleta Wardyba-Niziałek

Kontakt

 Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie

ul. Bolesława Chrobrego 15
64-100 Leszno

tel. 65 529 90 62
fax 65 529 31 09
NIP: 697-10-20-103
REGON: 00 1387 29 0000 000
e-mail: oswiata@cdn.leszno.pl

Numer rachunku PKO Bank Polski S.A. 24 1020 4027 0000 1702 1519 5287

Dane do faktury

Nabywca:

Województwo Wielkopolskie

Al. Niepodległości 34

61-714 Poznań

NIP: 778 13 46 888

Odbiorca:

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie

ul. Bolesława Chrobrego 15

64-100 Leszno

Redakcja

Godziny urzędowania

Sekretariat

poniedziałek - 8:00 - 16:00
wtorek-piątek 7:30 - 15:30


Organizacja szkoleń
poniedziałek - piątek: 7.30-15.30, parter/pokój nr 13


Biblioteka

Leszno pn – pt 9.00 – 18.00
Filia Rawiczu i Kościanie pn, wt, pt 9.00 – 17.00
śr, cz 9:00 - 16:00
Filia w Gostyniu - pn, wt, pt 9:00 - 17:00
śr 9:00 - 16:00
cz 9:00 - 16:00

 

Obserwuj Nas

Bądź na bieżąco z informacjami CDN Leszno